Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету
301.44 Kb.
НазваНаказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету
Сторінка1/4
Дата конвертації23.11.2012
Розмір301.44 Kb.
ТипНаказ
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені І.Я. Горбачевського

Н А К А З


від _____ ______________ 2007 р. № ______ ДФ

Про проведення літньої


екзаменаційної сесії 2006/2007 н.р.

на І-ІV курсах фармацевтичного факультету
В зв’язку із завершенням 2006/2007 н.р., відповідно до навчального плану і виходячи з графіку навчального процесу, –

НАКАЗУЮ:

 1. Закінчити заняття на відповідних курсах в такі терміни:

 • на першому курсі (спеціальності “Фармація”) – 26 квітня 2007 р.;

 • на першому курсі (спеціальності “Клінічна фармація”, “Технологія парфумерно-косметичних засобів”) – 27 квітня 2007 р.;

 • на другому курсі (спеціальності “Фармація”) – 15 травня 2007 р.;

 • на другому курсі (спеціальності “Клінічна фармація”) 24 травня 2007 р.;

 • на другому курсі (спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів”) 21 травня 2007 р.;

 • на третьому курсі (спеціальності “Фармація”) – 25 травня 2007 р.;

 • на третьому курсі (спеціальності “Клінічна фармація”) 21 травня 2007 р.;

 • на третьому курсі (спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів”) 15 травня 2007 р.;

 • на четвертому курсі (спеціальність “Фармація”) – 12 червня 2007 р.;

 • на четвертому курсі (спеціальність “Клінічна фармація”, “Технологія парфумерно-косметичних засобів”) – 24 травня 2007 р.

 1. Студенти фармацевтичного факультету в літню екзаменаційну сесію складають наступні іспити, диференційовані заліки і заліки:

І курс “Фармація”

 • іспити: комплексний тестовий іспит з латинської мови, нормальної фізіології, неорганічної хімії, біологічної фізики;

 • диф. залік: навчальна пропедевтична практика з аптечної технології ліків, навчальна ознайомча практика з організації та економіки фармації;

 • заліки: історія України, культурологія, соціологія, біологія з основами мед. генетики і паразитології, інформаційні технології у фармації, фізичне виховання, іноземна мова, філософія.
І курс “Клінічна фармація”

 • іспити: комплексний тестовий іспит з латинської мови, нормальної фізіології, неорганічної хімії, біологічної фізики;

 • заліки: історія України, культурологія, біологія з основами мед. генетики, інформаційні технології у фармації, фізичне виховання, навчальна ознайомча практика з організації та економіки фармації, навчальна ознайомча медична практика, іноземна мова, філософія.

І курс “ Технологія парфумерно-косметичних засобів”

 • іспити: комплексний тестовий іспит з латинської мови, нормальної фізіології, неорганічної хімії, біологічної фізики;

 • заліки: історія України, культурологія, соціологія, біологія з основами мед. генетики і паразитології, інформаційні технології у фармації, фізичне виховання, навчальна ознайомча медична практика, навчальна пропедевтична практика з технології парфумерно-косметичних препаратів, іноземна мова, філософія.
ІІ курс “Фармація”

 • іспити: аналітична хімія, медична ботаніка, органічна хімія, патологічна фізіологія;

 • диф. залік: навчальна польова практика з медичної ботаніки, навчальна ознайомча медична практика;

 • заліки: економічна теорія, перша долікарська допомога, фізичні методи аналізу, фізична і колоїдна хімія, мікробіологія з осн. імунології, фізичне виховання, загальна військова підготовка, загальна тактика, медицина катастроф.
ІІ курс “Клінічна фармація”

 • іспити: аналітична хімія, медична ботаніка, органічна хімія, патологічна фізіологія з патологічною анатомією;

 • диф. залік: економічна теорія;

 • заліки: перша долікарська допомога, фізичні методи аналізу, фізична і колоїдна хімія, мікробіологія з осн. імунології, фізичне виховання, загальна військова підготовка, загальна тактика, медицина катастроф, навчальна польова практика з медичної ботаніки.
ІІ курс “Технологія парфумерно-косметичних засобів”

 • іспити: аналітична хімія, медична ботаніка, органічна хімія, основи практичної косметології;

 • диф. залік: патологічна фізіологія, патологічна анатомія, економічна теорія;

 • заліки: перша долікарська допомога, фізичне виховання, загальна військова підготовка, загальна тактика, медицина катастроф, навчальна польова практика з медичної ботаніки, навчальна ознайомча практика з практичної косметології.
ІІІ курс “Фармація”

 • іспити: біологічна хімія, фармацевтична хімія, аптечна технологія ліків, фармакогнозія;

 • диф. заліки: курсова робота з аптечної технології ліків, курсова робота з фармакогнозії, навчальна практика з фармакогнозії;

 • залік: спецпідготовка, етика і деонтологія у фармації, гігієна у фармації з основами екології, фармакологія, основи організації економіки фармації.

ІІІ курс “Клінічна фармація”

 • іспити: біологічна хімія, фармакологія, фармакогнозія;

 • диф. заліки: навчальна практика з фармакогнозії; виробнича практика з лабораторної та функціональної діагностики, основи паразитології;

 • залік: спецпідготовка, гігієна з основами епідеміології, загальна фармакінетика, технологія лікарських засобів, основи медичних знань, медична хімія, фармакологія, організація та економіка у фармації.
ІІІ курс “Технологія парфумерно-косметичних засобів”

 • іспити: біологічна хімія, фармакологія, технологія екстемпоральних косметичних лікарських засобів, фармакогнозія з основами фітокосметики;

 • диф. заліки: спецпідготовка, навчальна практика з фармакогнозії; виробнича практика з технології екстемпоральних косметичних засобів;

 • залік: гігієна та промислова санітарія в галузі, метрологія, маніпуляційна техніка, спецпідготовка, фармацевтична та косметична хімія.

ІV курс “Фармація”

 • комплексний випускний іспит з військових і військово-фармацевтичних дисциплін;

 • іспити: організація та економіка фармації, технологія лікарських препаратів промислового виробництва, клінічна фармація, медичне та фармацевтичне товарознавство ;

 • диф. заліки: курсова робота з організації та економіки фармації; курсова робота з фармацевтичної хімії із стандартизацією, курсова робота з клінічної фармації; виробнича практика з аптечної технології ліків, навчальна з технології лікарських препаратів промислового виробництва

 • заліки: фармацевтична хімія, менеджмент і маркетинг у фармації, токсикологічна хімія, лабораторно-функціональна діагностика.

ІV курс “Клінічна фармація”

 • комплексний випускний іспит з військових і військово-фармацевтичних дисциплін;

 • іспити: клінічна фармакологія, організація та економіка фармації, фармацевтичний менеджмент та маркетинг, фармакотерапія, лабораторна і функціональна діагностика;

 • диф. заліки: клінічна біохімія, курсова робота з клінічної фармакології, курсова робота з медичної хімії, виробнича практика з технології лікарських засобів, виробнича практика з клінічної фармакології, виробнича практика з лабораторної і функціональної діагностики;

 • заліки: фармаекономіка, токсикологічна хімія.
ІV курс “Технологія парфумерно-косметичних засобів”

 • комплексний випускний іспит з військових і військово-фармацевтичних дисциплін;

 • іспити: організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі, аромологія

клінічна фармація, спецпідготовка;

 • диф. заліки: курсова робота з організації та економіки у фармації та парфумерно-косметичній галузі, курсова робота з менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі ГЛЗ, навчальна практика з технології ГЛЗ, виробнича практика з організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі, виробнича практика з менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі.

 • заліки: технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва, фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство, охорона праці, охорона праці в галузі, фармацевтична та косметична хімія.

Завідувачам кафедр прийняти до уваги, що до сесії допускаються студенти, які цілком виконали навчальну програму з предмету і вимоги навчального плану.

 1. Під час екзаменаційної сесії іспити можна приймати у тих осіб, які мають в заліковій книжці допуск деканату.

 2. Згідно з рішенням Вченої ради завідувачам кафедрами подати звіт за результатами здачі сесії в деканат в останній день проведення диференційованого заліку чи іспиту.

 3. Список екзаменаторів з відповідних дисциплін та розклади складання іспитів додаються.

 4. Контроль за виконанням наказу доручити декану фармацевтичного факультету

доц. Соколовій Л.В.

  1   2   3   4

Схожі:

Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconРейтинг успішності студентів факультету банківської справи та інформаційних технологій за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р

Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconНаказ №208 Про переведення студентів денної форми навчання соціально-психологічного факультету на наступний курс навчання
За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р перевести студентів І, ІІ та ІІІ курсів денної форми навчання...
Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації для підготовки до літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів заочної форми навчання факультету транспортних технологій та економіки Спеціальності «опувт» ІІ курс група зб. Тт – 11/1
Розкажіть про українську мову професійного спрямування як на­вчальну дисципліну, зміст і завдання її
Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconПерездачі іспитів літньої екзаменаційної сесії 2008-2009 навчального року

Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconНаказ №748 Про підсумки проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2006/2007 навчального року
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2006 року №896 “Про проведення Всеукраїнської студентської...
Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconГрафік зимової екзаменаційної сесії фізичного факультету

Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconРішення шостої позачергової сесії обласної ради від 28 грудня 2006 року №1-6/2006 "Про обласний бюджет на 2007 рік" із змінами, внесеними рішенням сьомої сесії обласної ради від 31 січня 2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2007
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconПоложення про порядок роботи Екзаменаційної комісії Наказ Фонду державного майна України від 12 листопада 2007 року n 1765 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2007 р за n 1316/14583
Відповідно до ст. 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та з метою удосконалення...
Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconРозклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2007-08

Наказ № дф про проведення літньої екзаменаційної сесії 2006/2007 н р. на І-ІV курсах фармацевтичного факультету iconРішення восьмої сесії п’ятого скликання від 25 квітня 2007 року №13-8/2007 м. Хмельницький Про виконання програми зайнятості населення Хмельницької області на 2006-2007 роки за 2006 рік
Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації „Про виконання програми зайнятості населення Хмельницької...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка