Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
0.62 Mb.
НазваЗатверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
Сторінка3/5
Дата конвертації23.11.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

X. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


10.1. Виконавець гарантує якість та надійність наданих послуг за Договором протягом 12 місяців з моменту підписання Акту приймання та здавання наданих послуг. При виявленні дефектів у обладнанні та приладах під час їх експлуатації в період гарантійного строку виклик представника Виконавця обов’язковий. Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом Виконавця і Замовника.

10.2. Протягом терміну гарантії на надані послуги Виконавець зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок усунути дефекти ремонту в узгоджений з Замовником термін, якщо дефекти не є наслідками порушень особовим складом правил експлуатації.

10.3. При виявленні дефектів в устаткуванні і приладах під час експлуатації в період гарантійного терміну Замовник викликає Виконавця на об’єкт для складання рекламаційного акту. Виконавець зобов’язаний не пізніше трьох діб направити представника на корабель. Замовник зобов’язаний зберегти умови, при яких були виявлені дефекти.

10.4. Якщо в період дії гарантійних зобов’язань Виконавця під час експлуатації будуть виявлені недоліки, які не дозволять продовжити нормальну експлуатацію об’єкту ремонту до їхнього усунення, гарантійний строк, зазначений у п. 10.1 цього Договору, продовжується на період усунення недоліків.

10.5. У випадку порушення вимог інструкцій та правил експлуатації, що призвели до виходу з ладу обладнання, що відремонтоване, витрати Виконавця на усунення дефектів сплачуються Замовником на підставі Акту, який підписаний Замовником і Виконавцем.

10.6. Якщо Виконавець протягом строку, вказаного в Акті виявлених недоліків, не усуне недоліки наданих послуг, Замовник має право усунути недоліки силами іншого підприємства з оплатою витрат Виконавцем.

10.7. При відмові Виконавця від складання або підписання Акту виявлених недоліків, для підтвердження виявлених недоліків Замовник призначає кваліфіковану експертизу, яка складає відповідний акт по фіксуванню недоліків і їх характеру, або звернутись до суду.

10.8. Виконавець в період дії гарантії на надані послуги має право здійснювати гарантійний нагляд.

XІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з _________і діє до ________.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XІІ. ІНШІ УМОВИ

12.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, зокрема, Господарським та Цивільним Кодексами України, Основними умовами поставок кораблів і суден для Міністерства оборони, а також „Положением об организации ремонта, переоборудования и модернизации боевых кораблей, вспомогательных судов и базовых плавучих средств ВМФ" введеним в дію наказом ГК ВМФ від 23.05.1973 № 195 у частині, що стосується предмету Договору та не суперечить чинному законодавству України.

12.2. Виконавець зобов'язаний своєчасно попередити Замовника про наявність обставин, що не залежать від Виконавця, та які перешкоджають наданню послуг належної якості.

12.3 Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна іншу про зміни їхніх юридичних адресів та місцезнаходження, поштових та банківських реквізитів, номерів засобів зв'язку, установчих документів, посадових осіб сторін Договору, зміни форми власності, а також про всі інші зміни, які здатні вплинути на виконання обов'язків згідно з цим Договором.

Все листування між Сторонами ведеться за юридичними адресами Сторін у відповідності до вимог Національного стандарту України „Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації" (ДСТУ 4163- 2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55 .

12.4. Після підписання даного Договору все попереднє за ним листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, за винятком документації конкурсних торгів Замовника та пропозиції конкурсних торгів Виконавця.

12.5. Не допускається відступлення права вимоги за цим Договором третім особам.

12.6. Якщо після прийняття наданих послуг Замовник виявив відступи від умов даного Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця.

12.7. У разі виникнення між Замовником і Виконавцем спору з приводу недоліків наданих послуг або їх причин, на вимогу однієї з сторін має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Виконавець, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень цього Договору Виконавцем або причинного зв'язку між діями Виконавця та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін - обидві Сторони порівну.
XІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
XІV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Технічне завдання

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВО начальника логістики Командування ВМС

Збройних Сил України

капітан 1 рангу О.І.РИБОНЬКА

„____”________________ 20___ рік

ВІДОМІСТЬ

ремонтних робіт на 2011 рік

Найменування військової частини: військова частини А0793

Найменування комплексу, що ремонтується: система ВПБ АПЗ-028

Вид ремонту: середній ремонт.

Термін ремонту:____________________________________

Виконавець ремонту: _______________________________


Обсяг робіт по відомості, за виключенням

пунктів__________________ підтверджую
ТВО начальника служби РАО управління озброєння

логістики Командування ВМС Збройних Сил України

капітан 2 рангу І.Л.ДАВИДЕНКО

„_____”____________________20__рік


№ з/п

Назва озброєння та заводський номер

Перелік несправностей

Необхідні роботи по усуненню несправностей

Вид ремонту

Примітки


1

Система ВПБ АПЗ-028


Зав.№1204

Вийшов термін проведення середнього ремонту системи ВПБ АПЗ-028. Напрацювання на 21.10.10 рік складає 101805 годину, згідно запису у формулярі до середнього ремонту 60000 годин.

Провести середній ремонт згідно „Руководства по среднему ремонту ВВ1.410.010 РС”

Здача особовому складу при комплексній перевірці та фактичному спрацюванні системи ВПБ АПЗ-028 зав.№1204

Середній ремонт1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від "16" червня 2011 року
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 16 червня 2011 р. №16/06 Голова комітету з конкурсних торгів Семенова О. О
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 28 березня 2012 року Голова комітету з конкурсних торгів
Комітетом з конкурсних торгів Головного управління мнс україни прийнято рішення про внесення таких змін до документації з конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року №2 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів голова комітету з конкурсних торгів Потапова Н. М. М. П. Відкриті торги
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка