Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку
68 Kb.
НазваВластивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку
Дата конвертації23.11.2012
Розмір68 Kb.
ТипУрок
Зміст
II. Розв’язування задач.
Поверхневий натяг
Поверхневий натяг
Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас.

Мета уроку: познайомити учнів із особливостями рідкого стану, пояснити і охарактеризувати поняття поверхневого шару, розкрити природу сил поверхневого натягу; розвивати індивідуальні здібності учнів, навички міжособистісного спілкування; творчу активність; виховувати почуття колективізму, інтересу до предмета.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Усне опитування.

1. Що розуміють під вологістю повітря?

2. Що називають абсолютною вологістю повітря? Яка формула виражає зміст цього поняття? У яких одиницях її виражають?

3. Що таке пружність водяної пари?

4. Що називають відносною вологістю повітря? Які формули виражають зміст цього поняття у фізиці і метеорології? У яких одиницях її виражають?

5. Відносна вологість повітря 70 %. Що це означає?

6. Що називають точкою роси?

7. За допомогою яких приладів визначають вологість повітря?

8. Які суб'єктивні відчуття вологості повітря людиною?

Самостійна робота

I. Фізичний диктант

I-варіант

1)Якими способами відбувається пароутворення?

2)Який процес називається конденсацією?

3)Яка пара називається насиченою?

4)Які закони незастосовні, а якими користуються при розв’язуванні задач про насичену пару?

5)Як залежить t° кипіння від тиску?

6)Означення точки роси.

II- варіант

  1. Що називається пароутворенням?

  2. Який стан називається динамічною рівновагою пари і рідини?

  3. Яка пара називається ненасиченою?

  4. Яка температура називається критичною?

  5. Що називають вологістю повітря?

  6. Що таке відносна вологість повітря () ?

^ II. Розв’язування задач.

I-в.

1 ) У 5 повітря міститься 80 г водяної пари. Визначити абсолютну вологість.)400 б)16 в)20 .

2) Чому сильну спеку важче терпіти у болотистих місцях, ніж у сухих?

а)відносна вологість більша; б)відносна вологість менша;

в)випаровування більше.

3) Відомо, що t =25 °C, ρ= 12 ρ=23 Знайти відносну вологість

II- в.

1) При температурі 25 °С відносна вологість повітря становить 55%. Яку абсолютну вологість має повітря?

а) 12,65 б)126,5 в)0,22

2) Чому за високо летівшим літаком іноді утворюється хмарний слід?

а) літак викидає чистинки диму, які є центрами конденсації пари;

б)дим від літака;

в)на висоті відносна вологість більша.

3) За температури 15°С, абсолютна вологість = 6,4 а густина насиченої пари=12,8 . Визначити відносну вологість.
ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Рідина — один з основних агрегатних станів речовини поряд із газом та твердим тілом. Від газу рідина відрізняється тим, що зберігає свій об'єм, а від твердого тіла тим, що не зберігає форму.

Рідина – конденсований агрегатний стан речовини, проміжний між твердим та газоподібним. Фізичне тіло, якому притаманна:

а) плинність на відміну від твердого тіла;

б) достатньо мала зміна об’єму (при зміні тиску й температури), на відміну від газу.

Збереження об’єму, густина, показник заломлення, теплота плавлення, в’язкість – властивості, які зближують рідини з твердими тілами, а незбереження форми – з газами. Для рідин характерний ближній порядок розташування молекул (відносна впорядкованість у розташуванні молекул найближчого оточення довільної молекули, подібна до порядку в кристалічних тілах, але на відстані кількох атомних діаметрів ця впорядкованість порушується). Рідини, крім розсолів та зріджених металів, погані провідники електричного струму.

Рідина здатна утворювати вільну поверхню. Така поверхня є поверхнею розділу фаз даної речовини: по один бік знаходиться рідка фаза, по інший — газоподібна (пара), і, можливо, інші гази, наприклад, повітря.
^ Поверхневий натяг — фізичне явище, суть якого в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі. Своєю появою сили поверхневого натягу завдячують поверхневій енергії. Поверхневий натяг може бути пояснений притяганням між молекулами рідини. Він виникає як у випадку поверхні розділу між рідиною й газом, так і у випадку поверхні розділу двох різних рідин.

^ Поверхневий натяг дорівнює відношенню сили поверхневого натягу F, яка діє на межу поверхневого шару довжиною , до цієї довжини.

;

- величина стала і не залежить від довжини . В СІ ця величина виражається в .

Для води поверхнево-активними речовинами є етиловий спирт, ефір, мило, різні пральні порошки. У процесі прання білизни значення s зменшується як через нагрівання рідини, так і внаслідок введення мийних засобів. Якщо рідина межує з її парою, то взаємодії між молекулами слабкіші і їх можна не враховувати. Коли поверхневий шар рідини межує з твердим тілом, то взаємодію молекул рідини і твердого тіла слід враховувати. У повсякденному житті можна спостерігати, що крапля води розпливається по чистій поверхні скла (рис. 3.3.8, а), але не розпливається по забрудненій жиром поверхні і має при цьому форму майже правильної кулі (рис. 3.3.8, б). У першому випадку говорять, що вода змочує поверхню, у другому - не змочує.

Обчислимо додатковий тиск для сферичної поверхні рідини. Для цього мислено перетнемо сферичну каплю на дві півкулі. Поверхнева плівка цих двох півкуль обмежена колом 2πR, де R- радіус краплі.

Внаслідок поверхневого натягу обидві півкулі притягуються одна до одної з силою . Вона притискає їх одну до одної на поверхні , і отже, обумовлює додатковий тиск:

- формула Лапласа, за нею визначається додатковий тиск під опуклою сферичною плівкою рідини.

Якщо взаємодія молекул рідини менша, ніж їх взаємодія з молекулами контактного твердого тіла, то маємо випадок змочування і навпаки, коли ця взаємодія більша - незмочування.

Інтенсивність змочування характеризується кутом змочування Q, який утворюється між дотичною до поверхні рідини і поверхнею твердого тіла. Відлік кута виконують у бік рідини (рис.3.3.9, а, б). Якщо - поверхня тіла змочувана, а якщо - не змочувана.

Якщо межа розділу вертикальна, поверхня рідини (меніск) у разі змочування має увігнуту форму (рис. 3.3.9, а). Поверхня рідини за вертикального розміщення тіла внаслідок незмочування має опуклу форму (рис. 3.3.9, б).Явища змочування і незмочування відіграють важливе значення в побуті і техніці, якби вода не змочувала тіло людини, то марним було б купання. Добре змочування потрібне під час фарбування і прання, паяння, збагачення руд цінних порід та інших технічних процесів.

Явище змочування і незмочування виявляється у піднятті і спусканні рідини в тонких трубках (капілярах). Розглянемо капілярні явища.

Опустимо в рідину густиною r капіляр радіусом r 1 мм (рис. 3.3.10).Якщо діаметри трубок невеликі, то майже вся поверхня води в них буде викривленою. Викривлену поверхню називають меніском, вузенькі трубки – капілярними, а підняття рідини в них – явищем капілярності, або просто капілярністю.

Висоту підняття рідини в капілярних трубках можна легко обчислити. Якщо рідина повністю змочує стінки трубки, її меніск можна прийняти за півсферу, радіус меніска дорівнюватиме радіусові капіляра, а надмір тиску .

Під дією цього тиску рідина піднімається на таку висоту , щоб її гідростатичний тиск зрівноважував надмір тиску :

; - висота підняття рідини в капілярній трубці прямо пропорційна поверхневому натягу і обернено пропорційна радіусу трубки і густині рідини.

Цю формулу застосовують і до капілярної трубки із незмочуючою рідиною, тільки в цьому випадку обчислюється висота не підняття, а опускання в ній рідини.

Капілярні явища мають велике значення в природі і техніці. Завдяки цим явищам відбувається проникнення вологи з ґрунту в стебла і листя рослин. Саме в капілярах відбуваються основні процеси, пов'язані з диханням і живленням організмів. У тілі дорослої людини приблизно 160·109 капілярів, загальна довжина яких сягає 60 - 80 тис. км.

У будівництві враховують можливість підняття вологи по капілярних порах будівельних матеріалів. Для захисту фундаменту і стін від дії ґрунтових вод та вологи застосовують гідроізоляційні матеріали: толь, смоли тощо.

Завдяки капілярному підняттю вдається фарбувати тканини.

Часто капілярні явища використовують і в побуті. Застосування рушників, серветок, гігроскопічної вати, марлі, промокального паперу можливе завдяки наявності в них капілярів.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

Запитання для самоперевірки:

1. Які властивості має поверхневий шар рідини?

2. Що називають поверхневим натягом?

3. Виконавши рисунок, установіть фізичний зміст поверхневого натягу як величини, пов'язаної з енергією поверхневого шару рідини.

4. Наведіть приклади дії сил поверхневого натягу.

5. Що називають коефіцієнтом поверхневого натягу? Від чого він залежить? У яких одиницях виміряється коефіцієнт поверхневого натягу в СІ?

6. Що являє собою сила поверхневого натягу? Яка формула виражає зміст цього поняття?

7. Як зміниться сила поверхневого натягу води у разі розчинення в ній мила?

8. Якої форми набувають краплі рідини в умовах невагомості? Чому?

9. Виконавши пояснювальний рисунок, розкрийте фізичну сутність явищ змочування і незмочування.

10. Чому жирові плями на одязі не вдається змити водою?

11. Що називають меніском?

12. Що таке крайовий кут? Яким є його значення у разі змочування? Незмочування?

13. Що називають капілярністю?

14. Обґрунтуйте, у якому випадку рідина в капілярі піднімається, а в якому опускається.

15. Чому фундамент цегляних будинків покривають гарячим бітумом чи обкладають толем?

16. Виведіть формулу, за якою визначають висоту піднімання чи опускання рідини в капілярі.

17. Наведіть приклади врахування і використання капілярних систем у повсякденному житті

V. Підсумок уроку.

Домашнє завдання: §19, 20 (С. У. Гончаренко)
Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconПоверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку
Мета уроку: перевірити І поглибити знання учнів з даної теми, розвивати вміння аналізувати фізичний зміст задачі; розвивати індивідуальні...

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconУрок фізики в 10 класі на тему „Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища“
Розкрити фізичну природу явищ змочування та капілярності. Розвивати вміння самостійно працювати, робити узагальнення та висновки....

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку icon2 Щільність рідини. В'язкість рідин. Капілярні явища. Аномальні рідини. Ідеальна рідина
Щільність рідини. В'язкість рідин. Капілярні явища. Аномальні рідини. Ідеальна рідина 4

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconТема: Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг Мета
Якщо ці краплі стикаються, вони зливаються в одну краплю, форма якої також наближається до кулястої. У космічному кораблі, який перебуває...

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconТема: Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг Мета
Якщо ці краплі стикаються, вони зливаються в одну краплю, форма якої також наближається до кулястої. У космічному кораблі, який перебуває...

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconТема уроку. Змочування. Явище капілярності
Мета уроку: з’ясувати явище змочування І капілярності; ознайомити учнів із застосуванням явищ змочування І капілярності в природі,...

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconПоверхневі явища Поверхневий натяг

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconТема уроку: Тверді тіла, рідини І гази. Мета уроку
Мета уроку: ознайомити учнів із ознаками твердих тіл, рідин та газів; розвивати вміння

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку iconВологість повітря. Точка роси. 10 клас. Мета уроку
Пароутворення не тільки з вільної поверхні рідини, а й із усієї рідини, яке відбувається за певної для даної рідини температури,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка