Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма
0.97 Mb.
НазваЗвіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма
Сторінка1/8
Дата конвертації25.11.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипЗвіт
Зміст
Філії Акціонерного банку «Київська Русь»
Стратегічна мета Банку
Спеціалізація Банку
Характеристика банківської діяльності
Результати банківських операцій
Опис кожного сегмента контрагентів Банку
Кредити фізичних осіб
Депозити фізичних осіб
Поточні рахунки фізичних осіб
Комунальні платежі та перекази
Картковий бізнес
  1   2   3   4   5   6   7   8

Річний фінансовий звіт за 2007 рік


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ
Назва: Акціонерний Банк «Київська Русь».

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, ЕДРПОУ 24214088.

Організаційно-правова форма: Банк створено у формі закритого акціонерного товариства.

Дата звітності: 31 грудня 2007 року (на кінець дня).

Валюта звітності та одиниця її виміру: грошова одиниця України (у тисячах гривень).
Організаційна структура Банку

Загальні збори акціонерів – вищий орган управління Банку, якому підзвітні:

 • Спостережна Рада – керівний орган Банку (Голова Спостережної Ради та 4 члени Спостережної Ради);

 • Ревізійна комісія –контролюючий орган Банку;

 • Правління банку – виконавчий орган (Голова Правління та 6 членів Правління).

Спостережній Раді підзвітні:

 • Правління – виконавчий орган Банку, очолюваний Головою Правління;

 • Департамент внутрішнього аудиту

Правлінню Банку підзвітні:

 • Кредитно-інвестиційний комітет;

 • Кредитний комітет нижчого рівня;

 • Комітет по управлінню активами і пасивами;

 • Тендерний комітет;

 • Технологічний комітет;

 • Тарифний комітет.


Голові Правління підпорядковані:

 • Заступник Голови Правління, якому підпорядковані структурні підрозділи:

 • Департамент Казначейства та фінансових ринків;

 • Департамент корпоративного бізнесу;

 • Управління по роботі з цінними паперами та корпоративними фінансами.
 • Заступник Голови Правління, якому підпорядковані структурні підрозділи:

 • Департамент інвестиційного бізнесу;
 • Заступник Голови Правління, якому підпорядковані структурні підрозділи:

 • Департамент роздрібного бізнесу;
 • Заступник Голови Правління, якому підпорядковані структурні підрозділи:

 • Департамент бухгалтерського обліку і звітності;

 • Департамент інформаційних технологій;

 • Операційне управління;

 • Управління розрахунків;
 • Заступник Голови Правління;
 • Структурні підрозділи Банку, які безпосередньо підпорядковуються Голові Правління Банку:

 • Управління розвитку банківської мережі;

 • Фінансовий департамент;

 • Департамент ризиків;

 • Управління справами;

 • Юридичний департамент;

 • Департамент безпеки та захисту інтересів банку;

 • Управління корпоративного бізнесу;

 • Управління фінансового моніторингу;

 • Управління по роботі з персоналом;

 • Управління документаційного забезпечення;

 • Відділ реклами та зв’язків з громадськістю;

 • Філії АБ «Київська Русь»;

 • Відділення АБ «Київська Русь».


Станом на 31 грудня 2007 в системі АБ «Київська Русь» працює 107 відокремлених структурних підрозділів, з них: 13 філій та 94 відділення, з яких 29 підпорядковані Головному банку.

Філії Акціонерного банку «Київська Русь»:

 1. Київська філія АБ «Київська Русь»: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45;

 2. Богуславська філія АБ «Київська Русь»: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська,30;

 3. Івано-Франківська філія АБ «Київська Русь»: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 49;

 4. Миколаївська філія АБ «Київська Русь»: 54050, м. Миколаїв, вул. Металургів, 36;

 5. Сімферопольська філія АБ «Київська Русь»: 95017, АРК, м. Сімферополь, вул. З. Жильцовой, 8;

 6. Черкаська філія АБ «Київська Русь»: 18002, м. Черкаси, вул. Смілянська, 23;

 7. Уманська філія АБ «Київська Русь»: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Коломенська,3;

 8. Луганська філія АБ «Київська Русь»: 91022, м. Луганськ, вул. Совєтська, 47;

 9. Полтавська філія АБ «Київська Русь»: 36000, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 28;

 10. Вінницька філія АБ «Київська Русь»: 21050, м. Вінниця, ул. Козицького, 51;

 11. Львівська філія АБ «Київська Русь»: 79000, м. Львів, вул. І. Тургенєва, 77;

 12. Ужгородська філія АБ «Київська Русь»: 88000, м. Ужгород, пр. Свободи, 18;

 13. Донецька філія АБ «Київська Русь»: 83086, м. Донецьк, вул. Артема, 27.


Види діяльності, яку здійснює та має здійснювати Банк

Акціонерний банк «Київська Русь» зареєстровано 30 травня 1996 року за номером 258. Банківська Ліцензія № 19 від 14.01.2002 та Дозвіл №19-1 від 14.01.2002 року видані на право здійснювати такі операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • операції з валютними цінностями:

  • неторговельні операції з валютними цінностями;

  • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів – нерезидентів у грошовій одиниці України;

  • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

  • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

  • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

  • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

  • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • емісію власних цінних паперів;

 • організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

  • з інструментами грошового ринку;

  • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

  • з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 • депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.


Стратегічна мета Банку

Стати сильним та активним універсальним банком міжнародного класу, спроможним надавати послуги найвищої якості та надійності, забезпечити захист та постійний приріст вкладених в нього коштів клієнтів та акціонерів.
Спеціалізація Банку

Акціонерний Банк «Київська Русь» є універсальною фінансово-кредитною установою та здійснює свою діяльність на території всієї України.
Характеристика банківської діяльності

Активи Банку станом на 31 грудня 2007 склали 2462,9 млн. грн., за 2007 рік вони зросли на 1476,8 млн. грн. Темп росту активів за рік склав 149,8% проти 52% у 2006 році.Кредити юридичним особам складають 1 373,5 млн. грн., за рік зросли на 819,9 млн. грн. Їх частка у чистих активах становить 55,7%. Темп росту за 2007 рік склав 148,1%.

Кредити фізичним особам складають 476,2 млн. грн., протягом року зросли на 329,5 млн. грн. Їх частка у чистих активах становить 19,3%. Темп росту за 2007 рік склав 224,6%.

Кредити, надані на міжбанківському ринку складають 228 млн. грн., зросли на 94,1 млн. грн. Темп росту за рік склав 70,3%.

Прострочені і сумнівні кредити складають 33,7 млн. грн. За рік їх сума збільшилася на 8,9 млн. грн. Частка проблемної заборгованості у кредитному портфелі зменшилася з 3,5% до 1,8%.

За рік вкладення Банку у цінні папери зменшилися на 6,6 млн. грн., за станом на 31.12.2007 вони склали 9,6 млн. грн., їх частка у структурі чистих активів зменшилась з 1,6% до 0,4%.

Обсяг дебіторської заборгованості за рік збільшився на 0,2 млн. грн. і склав 1,8 млн. грн.

Нараховані доходи за рік зросли на 16,32 млн. грн. і склали 27,2 млн. грн. У структурі чистих активів їх частка не змінилась та складає 1,1%. В тому числі прострочені та сумнівні нараховані доходи за рік збільшилися на 3,8 млн. грн. і склали 7,8 млн. грн., у структурі чистих активів їх частка зменшилась з 0,4% до 0,3%.

Вкладення в основні засоби та нематеріальні активи складають 125,3 млн. грн., за рік зросли на 54,6 млн. грн. Питома вага вкладень в основні засоби та нематеріальні активи в чистих активах за рік зменшилась з 7,2% до 5,1%.

Залишки готівкових коштів у касах та банкоматах банку зросли на 57,3 млн. грн. і склали 79,9 млн. грн., у структурі чистих активів їх частка складає 2,9%. Залишки на поточному рахунку в НБУ збільшилися на 28,7 млн. грн. і склали 103,5 млн. грн.


Резерви банку під активні операції за рік збільшилися на 30,2 млн. грн. і склали 75,7млн.грн.

За 2007 рік зобов’язання Банку зросли на 1 373,4 млн. грн. і склали 2264,8 млн. грн. Найбільша частка в зобов’язаннях 44,6% належить коштам фізичних осіб, які за рік зросли на 565,4 млн. грн. і склали 1 009,8 млн. грн. Станом на 31 грудня 2007 обсяг депозитів фізичних осіб складає 920,2 млн. грн. Абсолютне їх зростання за рік склало 506,3 млн. грн. Залишки на поточних рахунках фізичних осіб склали 89 млн. грн., за рік вони збільшилися на 58,6 млн. грн.

Кошти юридичних осіб у структурі зобов’язань складають 35,8%, за рік вони збільшилися на 619,6 млн. грн. і склали 810,4 млн. грн. Станом на 31 грудня 2007 залишки на поточних рахунках юридичних осіб склали 417,9 млн. грн., депозити юридичних осіб склали 392,5 млн. грн.

Кредити, отримані від Національного банку України та інших банків склали 387,5 млн. грн., за рік вони зросли на 172,1 млн. грн. Їх частка у зобов’язаннях склала 16,7%.

Капітал балансовий станом на 31 грудня 2007 склав 198,1 млн. грн., за рік він збільшився на 103,4 млн. грн. Його частка у чистих пасивах склала 8,0%.
Результати банківських операцій

Чистий процентний дохід за 2007 рік отримано в сумі 91,5 млн. грн., що на 52,7 млн. грн. більше у порівнянні з 2006 роком. Чистий комісійний дохід отримано в сумі 28,8 млн. грн., що на 11,9 млн. грн. більше у порівнянні з 2006 роком. Торговельний дохід отримано в сумі 14,2 млн. грн., що на 6,4 млн. грн. більше у порівнянні з 2006 роком. Дохід від інших операцій складає незначну суму 3,6 млн. грн. Всього доходів за 2007 рік отримано в сумі 138,1 млн. грн., що на 74 млн. грн. більше у порівнянні з 2006 роком.

Загальні адміністративні витрати банку за 2007 рік склали 27,5 млн. грн., витрати на персонал 50 млн. грн., інші витрати 19,1 млн. грн.

Прибуток від операцій отримано в сумі 41,5 млн. грн., що на 23,2 млн. грн. більше у порівнянні з 2006 роком.

Чисті витрати на формування резервів за 2007 рік склали 30,7 млн. грн., що на 17,9 млн. грн. більше у порівнянні з 2006 роком. Витрати на податок на прибуток склали 4,8 млн. грн.

Чистий прибуток банку за 2007 рік становить 6,0 млн. грн., що на 2,9 млн. грн. більше у порівнянні з 2006 роком.
Опис кожного сегмента контрагентів Банку

Кореспондентські відносини

Звітний 2007 рік був для нашого банку роком формування нових напрямів розвитку. У 2007 році АБ „Київська Русь” проводив роботу з розвитку існуючих кореспондентських відносин та впровадження нових технологій щодо вдосконалення розрахунків. Робота проведена з кореспондентами дозволяє нам запропонувати клієнтам Банку найкоротші терміни та вигідні умови на проведення міжнародних розрахунків. Кореспондентська мережа банку станом на 31 грудня 2007 нараховує 56 кореспондентських рахунків. Наші кореспонденти - це провідні банки України, Європи, США та країн СНД, серед яких: російські банки „Промсвязьбанк”, „Собинбанк”, «Альфа-Банк», іноземні банки: Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Bank Trust Company Amerikas та інші.

Одним з важливих напрямів для АБ „Київська Русь” є надання послуг фізичним особам. З цією метою протягом 2007-го року було встановлено кореспондентські відносини з банком Фінанси та Кредит. Рахунок відкрито для надання послуг фізичним особам при проведенні розрахунків за системою MoneyGram.

Обсяги операцій в іноземній валюті за усіма кореспондентськими рахунками в іноземній валюті склали у 2007 році (в гривневому еквіваленті):

 • по доларах США надійшло 9,364 млрд. грн., перераховано 9,449 млрд. грн.;

 • по євро надійшло 1,182 млрд. грн., перераховано 1,136 млрд. грн.;

 • по російських рублях надійшло 1,017 млрд. грн., перераховано 1,017 млрд. грн.

Загальна кількість транзакцій за звітний 2007 рік склала більше 20 тисяч.
Корпоративні клієнти

Кредитування юридичних осіб

Протягом 2007 року АБ «Київська Русь» проводив кредитування юридичних осіб в національній та іноземній валюті. Загальна сума наданих кредитів станом на 31.12.2006 року склала в гривневому еквіваленті 553 603 тис. грн., з них:

- в національній валюті – 424 415 тис. грн.;

- в іноземній валюті – 129 188 тис. грн.

Станом на 31.12.2007 року загальна сума наданих кредитів склала в гривневому еквіваленті 1 373 517 тис. грн., з них:

- в національній валюті – 1 088 812 тис. грн.;

- в іноземній валюті – 284 705 тис. грн.

Приріст наданих кредитів протягом року склав 819 914 тис. грн., тобто 148,1%. Такий приріст АБ «Київська Русь» досяг за рахунок залучення до співпраці нових клієнтів та розвитку кредитних операцій, що надаються банком. Значну частину уваги при кредитуванні юридичних осіб банк приділяв відповідності строку надання кредитів строкам залучення коштів на строкові вклади АБ «Київська Русь».

В звітному 2007 році АБ «Київська Русь» продовжував кредитування за такими напрямками та їх частка в загальному обсязі кредитного портфеля :

 • сільське господарство – 7,27 %;

 • від виробництво харчових продуктів – 7,35%;

 • будівництво – 9,76%;

 • оптова торгівля та посередництво – 27,09%;

 • торгівля автомобілями – 3,93%;

 • оренда машин – 2,41% та інші.


Залучення коштів

Протягом 2007 року у сфері банківських розрахунків та касових послуг АБ “Київська Русь” удосконалював комплексну систему обслуговування постійних клієнтів, залучав нових, приділяв особливу увагу забезпеченню високої якості обслуговування клієнтів, впроваджував VIP- обслуговування, реалізовував технології Клієнт-банку та Інтернет банку, проводив гнучку оптимізаційну політику щодо ставок і тарифів.

Завдяки постійному вдосконалюванню системи обслуговування клієнтів, сумлінній праці та професіоналізму працівників банку, уважному ставленню до клієнтів та розумінню їх проблем за минулий рік вдалось не тільки зберегти діючу клієнтську базу але й досягти значного розширення кола нових партнерів, особливо з числа малого та середнього бізнесу, продовжував роботу з небанківськими фінансовими установами та бюджетними організаціями.

Одним з головних завдань банку в роботі з клієнтами це надійне збереження їхніх коштів, оперативне проведення розрахунково-касових операцій та надання інших якісних послуг. Довіра клієнта є характерним показником діяльності банку.

Така стратегія повністю себе виправдовує. І як результат: залишки коштів юридичних осіб, включаючи строкові, за 2007 збільшилися на 619 737 тис. грн. (на 31.12.2007 – 810 471 тис. грн.; на 31.12.2006 – 190 734 тис. грн.)
Фізичні особи

2007 рік характеризувався активною роботою банку з фізичними особами. Протягом 2007 року АБ «Київська Русь» розвивав роздрібний бізнес в рамках затвердженої стратегії та по підсумкам 2007 року значно збільшив кредитний та депозитний портфелі фізичних осіб.

Кредити фізичних осіб

Протягом 2007 року банк активно розвивав напрямок кредитування фізичних осіб. За 2007 рік кредитний портфель фізичних осіб збільшився на 329,5 млн. грн. та склав на кінець 2007 року 476,2 млн. грн. (темп росту склав 224,6%).

В 2007 році доля кредитів фізичним особам в кредитному портфелі банку збільшувалась і станом на 31.12.2007 року склала 26%.

Ріст кредитного портфелю відбувся за рахунок кредитування фізичних осіб по кредитним програмам «Кредитування поточних потреб», «Товари в Розстрочку», «Автомобіль в кредит», «Кредит на придбання житла», «Овердрафт по платіжній картці».

Протягом 2007 року для збільшення обсягів кредитування фізичних осіб неодноразово переглядалися та оптимізувалися умови кредитування, переглядалися підходи та кредитні процедури. Кредитні продукти банку охоплюють різні категорії клієнтів: найманих працівників, приватних підприємців, пенсіонерів, власників бізнесу.

В 2007 року АБ «Київська Русь» проводив спільні акції з рядом автосалонів, які дозволили банку збільшити кредитний портфель фізичних осіб по програмі «Автомобіль в кредит».

Депозити фізичних осіб

Впродовж 2007 року всі підрозділи банку активно працювали з фізичними особами за депозитними операціями.

За 2007 рік депозитний портфель фізичних осіб збільшився на 506,3 млн. грн. та склав на кінець 2007 року склав 920,2 млн. грн. (темп росту склав 122,3%).

Протягом 2007 року всі підрозділи банку проводили значну роботу по збільшенню депозитного портфеля фізичних осіб. Протягом року було введено в дію 12 нових депозитних вкладів та неодноразово переглядалися умови та вносилися зміни в параметри діючих вкладів.

Ці заходи дозволили Банку бути конкурентним на ринку депозитів фізичних осіб і виконати поставлені планові завдання на 2007 рік.

Поточні рахунки фізичних осіб

2007 рік став роком активної роботи банку з фізичними особами. Протягом року в банку збільшилась кількість поточних рахунків фізичних осіб та залишки грошових коштів по ним, які склали 46,4 млн. грн. станом на 01.01.2008р.

За 2007-й рік в цілому по банку збільшилася кількість поточних пенсійних рахунків на 1124 рахунки. Іх загальна кількість на 01.01.2008 р. склала 11 166 рахунків, а залишки по ним – 16,4 млн. грн.

Кількість карткових пенсійних рахунків протягом 2007 року збільшилась в 1,9 рази і станом на 01.01.2008 р. складає 8 106 одиниць. Залишки грошових коштів по ним протягом 2007 року зросли більше, ніж у два рази.

Комунальні платежі та перекази

Впродовж 2007 року банк обслуговував фізичних осіб по прийманню комунальних платежів, здійснював валютно-обмінні операції, надавав послуги по оренді індивідуальних сейфів фізичним особам.

В касах банку приймаються платежі за послуги основних мобільних операторів України. В 2007 році клієнти банку отримали можливість придбання ваучерів поповнення рахунків мобільних операторів через мережу банкоматів АБ «Київська Русь».

Протягом 2007 року банк розвивав та впроваджував системи грошових переказів. В 2007 році здійснювалися грошові перекази по системам Western Union, MoneyGramm, Софт. Всього по банку в 2007 році було здійснено 2 343 грошових перекази.

Картковий бізнес

Діючі ліцензії від міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide та банківські продукти з використанням платіжних карток дозволяють обслуговувати клієнтів фізичних та юридичних осіб, відкривати карткові рахунки в національній валюті, доларах США, євро та обслуговувати їх за дебетовою та дебетово - овердрафтною схемами. У тарифній політиці банк вдало використовує переваги своєї участі у національній платіжній системі Укркарт, що дозволяє власникам платіжних карток банку обслуговуватися на об’єднаній мережі банкоматів та терміналів без додаткових комісій для клієнтів. Станом на 31 грудня 2007 кількість платіжних карток, що обслуговується банком становила 47 300, а залишки на карткових рахунках клієнтів (фізичних осіб) становили 43 млн. грн.

За звітний 2007 рік було емітовано 18 700 карток, приріст в порівнянні з минулим роком складає 65%. За 2007 рік банк придбав та встановив у філіях 29 банкоматів та 58 терміналів.

У звітному 2007 році суттєво зросло навантаження на технічні засоби функціонування платіжної системи банку. Так за в середньому за місяць на банкоматах та терміналах банку здійснюється 75 тис. трансакцій та видається 42,3 млн. гривень готівкою:

- через банкомати – 32,2 млн. грн.;

- через касові термінали – 10,1 млн. грн.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconІнформація про діяльність Банку Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк", скорочена назва аб "Укргазбанк" Місцезнаходження: 03087 м. Київ, вул. Єреванська Поштова адреса
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconЗвіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування
Фінансова звітність за 2009 рік складена відповідно до вимог Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності банків...
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconІнформація про діяльність Банку Назва та місцезнаходження банку : Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» (надалі Банк ), Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60. Дата звітності : 31 грудня 2010 року
Назва та місцезнаходження банку: Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» (надалі – Банк ), Україна, 04050, м. Київ,...
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconІнформація про банк відкрите акціонерне товариство «бг банк», країна реєстрації Україна, місцезнаходження головної установи банку 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Відкрите акціонерне товариство «бг банк», країна реєстрації – Україна, місцезнаходження головної установи банку – 04112, м. Київ,...
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconЗвіт за 2005 рік Загальна інформація про діяльність банку Назва банку: Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (ват "Ощадбанк")
Національного банку України, облікової політики банку, національних положень (стандартів), Міжнародних стандартів бухгалтерського...
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconЗвіт кб "Західінкомбанк" Тзов за 2007 рік. Примітка 1 Загальна інформація про діяльність банку
Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк “Західінкомбанк” виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях...
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconПостанова №03 ку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Рпоу 24214088, адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А; р/р №32006187101 в Головному Управлінні нбу по м. Києву та Київській...
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconІнформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «автокразбанк» Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента: Україна Полтавська обл. 39631 м. Кременчук Київська, 8
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconЗвіт кб "Західінкомбанк" Тзов за 2006 рік. Примітка 1 Загальна інформація про діяльність банку
Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк “Західінкомбанк” виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях...
Звіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма iconЗвіт за 2010 рік м. Київ Інформація про банк Найменування банку: Повне найменування: українською мовою Публічне акціонерне товариство "родовід банк"; російською мовою Публичное акционерное общество "родовид банк"
Материнська кампанія: Міністерство фінансів України здійснює управління корпоративними правами Держави Україна, частка якої в статному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка