Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника
55.25 Kb.
НазваУрок №33 Тема. Сума кутів трикутника
Дата конвертації12.10.2012
Розмір55.25 Kb.
ТипУрок
Зміст
Сума кутів трикутника
Хід уроку
III. Мотивація навчальної діяльності. Формулювання мети й завдань уроку
IV. Актуалізація опорних знань
V. Засвоєння нових знань
VI. Первинне усвідомлення нового матеріалу
VII. Підсумки уроку

Тема 4. Взаємне розташування прямих на площині

Урок № 33

Тема. Сума кутів трикутника

Мета: домогтися засвоєння учнями змісту теореми про суму кутів три­кутника та схеми її доведення, а також наслідків з теореми.

Сформувати вміння учнів:

 • відтворювати формулювання зазначеної теореми та її наслідків;

 • застосовувати ці твердження під час розв'язування задач на знаходжен­ня невідомих кутів трикутника.

Тип уроку: засвоєння знань.

Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського при­ладдя; таблиця «Сума кутів трикутника та наслідки».

Таблиця

Сума кутів трикутника

1. Теорема. Якщо дано ΔАВС, то A + B + C = 180°.

2. Наслідки

1) У будь-якому трикутнику хоча б два кути гострі.

2) Усі кути рівностороннього трикутника дорівнюють 60°.

3) Якщо в рівнобедреному трикутнику один із кутів дорівнює 60°, то цей трикут­ник є рівностороннім


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання

Якщо домашнім завданням було виконання домашньої самостійної роботи, то вчитель збирає зошити на перевірку і за необхідності робить деякі пояснення до задач (або роздає розв'язання задач для самостійного опрацювання).
III. Мотивація навчальної діяльності. Формулювання мети й завдань уроку

 Для успішної мотивації діяльності учнів учитель спонукає учнів до повторення основних відомостей про трикутник (як одну з основ­них геометричних фігур) та ставить проблему: що учні знають про кути трикутника? Як один з варіантів відповіді: у трикутнику не може бути два прямих кути (див. теорему про існування та єдиність прямої, перпендикулярної до даної прямої, що проходить через дану точку).

Основна мета (формулює вчитель) — використавши відомості про вла­стивості кутів при паралельних прямих, сформулювати та довести вла­стивість кутів трикутника та наслідки, що випливають з цієї властивості.
IV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

 1. Чи є на рисунку 1 пари суміжних ку­тів? Назвіть їх.

 2. На рисунку 2 на­звіть рівні кути трикутників.
Рис. 1

а)

б)

в)


Рис. 2
 1. Вставте пропущені рисунки та записи:... < α < ...

гострийα = 90°

... < α < ...

α ...

розгорнутий


V. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

1°. Теорема про суму кутів трикутника (з доведенням).

2°. Наслідки з теореми про суму кутів трикутника.

3°. Класифікація трикутників за величиною кутів.

Методичний коментар

Якщо дозволяє підготовка учнів, то роботу з вивчення теореми можна організувати у ви­гляді невеликої практичної роботи.

 1. На рисунку 3 назвіть пари внутрішніх різносторонніх кутів при прямих а і b і січних АВ і ВС.

 2. Що можна сказати про кути кожної пари (див. вище), якщо a || b?

 3. Знайдіть на рисунку 3 суміжні кути з вершиною в точці В. Чому дорів­нює їх сума?

 4. Порівняйте суму суміжних кутів (див. вище) із сумою кутів трикутника. Зробіть висновок.

Для підготовки до сприйняття наслідку 1 можна запропонувати учням запитання:

Чи можуть бути в трикутнику:

а) два прямі кути;

б) два кути 100° і 120°;

в) два тупі кути;

г) один кут тупий, а інший — прямий?

Якщо учні дають відповіді з обґрунтуванням, то доведення наслідку 1 буде мати вигляд узагальнення проведених міркувань.

Як квінтесенція роботи з вивчення нового матеріалу демонструється таблиця «Сума кутів трикутника».

Питання про види трикутників за величиною кутів не є новим для семикласників. Тому, спонукавши їх до відтворення знань, набутих у 5 класі, учитель має лише акцентувати увагу учнів на науковому змісті поняття «класифікувати» та на необхідних умовах правильної класифікації.
VI. Первинне усвідомлення нового матеріалу

 Задачі, що винесено на урок, можна умовно поділити на три групи.

I група. Задачі на безпосереднє застосування теореми.

Рівень А

Знайдіть невідомий кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють:

а) 65° і 45°; б) 120° і 18°; в) 90° і 64°.

Рівень Б

Знайдіть усі кути трикутника, якщо:

а) один із них удвічі менший за другий і на 20° більший за третій;

б) їхні градусні міри відносяться як 1 : 3 : 5.

II група. Задачі на застосування теореми про суму кутів трикутника ра­зом із властивістю кутів рівнобедреного трикутника.

Рівень А

Знайдіть невідомі кути рівнобедреного трикутника, якщо:

а) кут при його основі дорівнює 40°;

б) кут, протилежний його основі, дорівнює 40°.
Рівень Б

Один із кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 50°. Знайдіть решту кутів. Скільки розв'язків має задача?

III група. Задачі на застосування наслідків з теореми.

Рівень А

Доведіть методом від супротивного, що кут при основі рівнобедреного трикутника не може бути тупим.

Рівень В

Чи може трикутник із кутом 40° дорівнювати трикутнику з кутом 140°? Відповідь обґрунтуйте.

Наведені задачі рівня А можна розв'язати усно, для цього вчителю достатньо заздалегідь зробити, рисунки і позначити на них відомі ве­личини.
VII. Підсумки уроку

Яке з тверджень (рис. 4) неправильне?

1) M + N = 180° - K.

2) M + N + K = 180°.

3) Якщо M > 90°, то і N > 90°.

Якщо MN = NK = МК, то M = 60°.
VIII. Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал. Виконати усні вправи.

 1. Чи може трикутник мати три тупі кути; два тупі кути; не мати жодного
  тупого кута?

 2. Чи може кут при основі рівнобедреного трикутника бути тупим? прямим?

 3. Чи може прямокутний трикутник бути рівнобедреним? рівностороннім?
  Виконати графічну вправу.

Накресліть трикутник ABC з тупим кутом А.

а) Проведіть висоту BD і визначте вид трикутника ABD за величиною кутів.

б) Виміряйте кут BAD. Як пов'язана його градусна міра з градусними
мірами кутів трикутника АВС?

Письмово розв'язати задачу. Знайдіть:

а) кути трикутника, якщо їхні градусні міри відносяться як 2 : 7 : 9;

б) кути рівнобедреного трикутника, якщо один із них дорівнює 100°.С.П.Бабенко. Уроки геометрії. 7 клас.

Схожі:

Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconУрок практикум з теми «Сума кутів трикутника»
Мета: сформулювати та довести теорему про суму кутів трикутника, ознайомити учнів з поняттям зовнішнього кута трикутника, розвивати...
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconТема: Сума кутів трикутника, чотирикутника
Навчальна мета: Провести дослідження суми внутрішніх кутів довільного трикутника, чотирикутника
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconСума кутів трикутника. Прямокутний трикутник
Один із гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 420. Знайти кут між бісектрисою і висотою, проведеними із вершини прямого...
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconУрок геометрії у 9 класі Тема уроку. Сума кутів опуклого многокутника
Мета уроку. Вивчення теореми про суму кутів опуклого многокутника. Формування умінь учнів застосовувати вивчену теорему до розв`язування...
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconСума кутів трикутника. Розв’язування задач
Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. Постановка далекої і близької перспективи
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconСума кутів трикутника Тип уроку: засвоєння нових знань
Очікувані результати: після уроку учні зможуть Епіграф: Геометрія – правителька всіх розумо
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconРозв язування задач з теми «Сума кутiв трикутника»
Мета: Продовжити формування вмiнь та навичок розв язувати задачi з теми «Сума кутiвт трикутника»
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconУрок №7 Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів
«теорема»; сформувати в учнів уміння розпізна­вати на готовому рисунку пари суміжних кутів, будувати кут, суміжний з даним, відтворювати...
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconТема. Види кутів. Вимірювання кутів
Мета: ознайомити з одиницями виміру кутів, будовою транспортира, видами кутів, розвивати вміння користуватися креслярськими приладами,...
Урок №33 Тема. Сума кутів трикутника iconСума кутів трикутника
Мета: Узагальнити та систематизувати набуті навички з теми «Трикутники. Рівнобедрений та прямокутний трикутники». Формувати навички...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка