Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу
108.56 Kb.
НазваРічний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу
Дата конвертації28.11.2012
Розмір108.56 Kb.
ТипРічний планФорма 4.1

Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Форма завершення заходу

1

2

3

4

5
Стратегічна ціль*
Завдання 0811. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у всіх видах і жанрах вітчизняного мистецтва..
Вивчення досвіду міжнародного співробітництва провідних мистецьких установ України в напрямках діяльності НАМ України. Вивчення досвіду НАН та галузевих академій.

Вивчення наукових і творчих проблемних питань співробітництва та методів їх організації.

Проведення міжнародних культурно-мистецьких проектів НАМ України з наперед обраними партнерами.


Протягом року

НАМ України

Критичний аналіз досвіду міжнародного співробітництва провідних мистецьких установ України в напрямках діяльності НАМ України. Вивчення досвіду НАН та галузевих академій.
Визначення найбільш пріоритетних наукових і творчих проблемних питань співробітництва та методів їх організації.
Формування діяльності та ефективності проведення міжнародних культурно-мистецьких проектів НАМ України з наперед обраними партнерами.

Стратегічна ціль*
Завдання 0812. Удосконалення системи підготовки мистецьких науково-творчих кадрів
Задіяність членів відділень НАМ України, підвідомчих установ у загальній системі підготовки фахівців вищої кваліфікації та післядипломної освіти.
Участь видатних митців образотворчого, музичного, театрального та кіномистецтва у найпрестижніших творчих міжнародних та всеукраїнських акціях ( голови журі, члени журі, керівники майстер-класів).Протягом року

НАМ України

Створення та постійне коригування задіяності членів відділень НАМ України, підвідомчих установ у загальній системі підготовки фахівців вищої кваліфікації та післядипломної освіти.
Забезпечення участі видатних митців образотворчого, музичного, театрального та кіномистецтва у найпрестижніших творчих міжнародних та всеукраїнських акціях ( голови журі, члени журі, керівники майстер-класів).


Завдання 0813. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з мистецтвознавства для наукових установ і вищих навчальних закладів
Розробка тематичного плану наукової роботи з підготовки кандидатів наук зі спеціальності 26.00.01 «Теорія та історія культури».

Формування екзаменаційних комісій з провідних вчених НАМ України.

Розробка тематики та робочих програм аспірантів


Протягом року

НАМ України

Затвердження тематичного плану наукової роботи з підготовки кандидатів наук зі спеціальності 26.00.01 «Теорія та історія культури».

Формування екзаменаційних комісій з провідних вчених НАМ України.
Затвердження тематики та робочих програм аспірантів

Завдання 0821. Сприяння інтеграції сучасних засобів у процеси дослідження, збереження і відтворення національної культурно-мистецької спадщини
Системний аналіз вивченості інтеграційних процесів сучасних засобів у збереженні і відтворенні культурно-мистецької спадщини.

Розробка та коригування концепції діяльності НАМ України в даному напрямку, методологія та організація колективної розробки проблематики.

Протягом року

НАМ України

Кількість наукових публікацій.


Кількість довідкових видань.


Завдання 0822. Забезпечення розвитку всіх галузей мистецтва відповідно пріоритету і їх національних особливостей
Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів престижу творів національного мистецтва в контексті світового мистецтва.

Дослідження художньо-творчих аспектів мистецьких творів на засадах паритетного співіснування традиційних і новітніх форм і засобів їх виконання.


Сприяння процесам ознайомлення українського суспільства з історичними надбаннями і сучасними видами всіх видів і жанрів мистецтва. Активізація зусиль НАМ України по відродженню і розвитку мистецтва національних меншин України.

Протягом року

НАМ України

Забезпечення розвитку всіх галузей національного мистецтва
Аналіз художньо-творчих аспектів мистецьких творів на засадах паритетного співіснування традиційних і новітніх форм і засобів їх виконання.
Активна участь у ознайомленні українського суспільства з історичними надбаннями і сучасними видами всіх видів і жанрів мистецтва. Активізація зусиль НАМ України по відродженню і розвитку мистецтва національних меншин України.

Завдання 0823. Узагальнення сучасних проблем дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини України.
Створення електронної бази архівних даних (живопис, архітектура, кіно, театр, музика).

Формування переліку основних наукових напрямів і найважливіших проблем досліджень у галузі мистецтвознавства, культурології, естетики, мистецької педагогіки.

Добір актуальних і перспективних наукових досліджень під час підготовки пропозицій для формування тематики.

Протягом року

НАМ України

Систематизація електронної бази архівних даних (живопис, архітектура, кіно, театр, музика).

Аналіз переліку основних наукових напрямів і найважливіших проблем досліджень у галузі мистецтвознавства, культурології, естетики, мистецької педагогіки.
Оптимізація актуальних і перспективних наукових досліджень під час підготовки пропозицій для формування тематики.

Завдання 0831. Проведення наукових конференцій в рамках акції «Мистецтво молодих», виставок, Круглих столів, творчих дискусій та інших заходів, спрямованих на розвиток національного мистецтва й мистецтвознавства.
Проведення узгоджувальних процедур проведення акції «Мистецтво молодих» за підтримки Міністерства культури України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Формування оргкомітету з членів НАМ України та керівництва мистецьких вищих навчальних закладів з проведення щорічної акції «Мистецтво молодих».


Розробка і запровадження плану заходів, включаючи залучення студентів, молодих спеціалістів, співробітників мистецьких навчальних закладів до наукової діяльності.


Підведення підсумків акції з нагородженням переможців за номінацією найкращих мистецьких творів і найкращих наукових робот.

Протягом року

НАМ України

Проведення акції «Мистецтво молодих» за підтримки Міністерства культури України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Проведення засідань оргкомітету з членів НАМ України та керівництва мистецьких вищих навчальних закладів з проведення щорічної акції «Мистецтво молодих».
Виконання плану заходів, включаючи залучення студентів, молодих спеціалістів, співробітників мистецьких навчальних закладів до наукової діяльності.
Аналіз підсумків акції з нагородженням переможців за номінацією найкращих мистецьких творів і найкращих наукових робот.

Завдання 0832. Узагальнення та аналіз напрямків та течій у сучасному мистецтві.
Підготовка доповідей для проведення методологічних семінарів.
.Підвищення кваліфікації наукових співробітників.


Проведення атестація наукових співробітників.

Запобігання плинності кадрів.

Забезпечення зворотного зв'язку на всіх етапах виконання наукових досліджень щодо ефективності й результативності науково-дослідних робіт.


Своєчасне складання тематичного плану науково-дослідних робіт, який доводиться до установ постановою Президії НАМ України.

Реєстрація та облік науково-дослідних робіт в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.

Протягом року

НАМ України

Виступи на методологічних семінарах.
.Аналіз проведення підвищення кваліфікації наукових співробітників.

Аналіз прроведення атестація наукових співробітників.

Аналіз причин плинності кадрів.
Моніторинг забезпечення зворотного зв'язку на всіх етапах виконання наукових досліджень щодо ефективності й результативності науково-дослідних робіт.
Контроль за своєчасним складанням тематичного плану науково-дослідних робіт, який доводиться до установ постановою Президії НАМ України.
Постійний контроль за реєстрацією та обліком науково-дослідних робіт в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.

Завдання 0833. Розробка і реалізація національних науково-творчих програм всіх галузей мистецтва
Формування комісії НАМ України для проведення експертизи науково-творчих програм, які розроблені відділеннями і підвідомчими установами.


Робота експертної комісії по відбору до реалізації кращих науково-творчих програм.

Обговорення і затвердження результатів роботи комісії Президією НАМ України.

Щорічне відзначення кращих науково-творчих робіт Президією НАМ України з врученням нагород Академії.

Протягом року

НАМ України

Робота комісії НАМ України для проведення експертизи науково-творчих програм, які розроблені відділеннями і підвідомчими установами.
Моніторинг результатів роботи експертної комісії по відбору до реалізації кращих науково-творчих програм.
Аналіз результатів роботи комісії Президією НАМ України.
Щорічне відзначення кращих науково-творчих робіт Президією НАМ України з врученням нагород Академії.

Завдання 0841.Введення в науковий обіг базових даних щодо творів та митців сучасного мистецтва України, а також про досвід дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини.
Фундаментальні дослідження сучасних проблем реставрації та збереження культурної спадщини.
Створення належних умов для проведення наукових досліджень і досягнення вагомих результатів, ефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на фундаментальні дослідження.
Організація якісного виконання установами у повному обсязі та в установлені терміни всіх тематичних планів наукових досліджень.
Формування тематики наукових досліджень структурними підрозділами (відділи, лабораторії) і ученими радами підвідомчих установ, Президією НАМ.
Проходження державної експертизи Проектів фундаментальних наукових досліджень з визначення їх наукового рівня і доцільності виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Своєчасне складання договорів на виконання фундаментальних досліджень з усіма додатками, а саме: технічне завдання, планова калькуляція кошторисної вартості з розрахунками до статей витрат, протокол узгодженості вартості робіт.
Облік і поточний контроль виконання тем фундаментальних досліджень.
Подання у затверджені терміни анотованого (за етапами) та заключного анотованого звітів за тематикою фундаментальних досліджень.

Протягом року

НАМ України

Кількість опублікованих наукових праць і монографій.
Кількість тем фундаментальних досліджень.
Кількість тем за пріоритетними напрямками.


Завдання 0851. Удосконалення науково-дослідної діяльності та співпраця з іншими установами.
Розробка нових методологій дослідження культури шляхом імплементації світового досвіду управління процесом комунікації у сучасних соціокультурних умовах.
Аналіз відповідності наукових досліджень пріоритетним напрямкам в світовій науковій практиці.
Спільні акції і заходи по визначенню ролі української мистецтвознавчої думки в світовому культурному просторі спільно з іншими галузевими академіями, профільними навчальними закладами тощо.

Протягом року

НАМ України

Відсоток пріоритетних фундаментальних дослідженьВ.о.Президента Національної академії мистецтв України,

академік М.І.ЯковлєвСхожі:

Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconНаціональної академії мистецтв україни інформаційний лист
Національної академії мистецтв України проводить науковий круглий стіл «Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури...
Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconРічний план закупівель на 2012 рік (зі змінами) Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, єдрпоу
Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, єдрпоу: 02772020
Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconРічний план роботи Міністерства екології та природних ресурсів України на 2013 рік № з/п
Річний план роботи Міністерства екології та природних ресурсів України на 2013 рік
Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconПрес-реліз національна академія мистецтв України Краківська академія мистецтв імені Яна Матейка Польський інститут у Києві
Національної академії мистецтв України (вул. Воровського, 20) відбудеться відкриття персональної виставки творів видатного польського...
Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconІнформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) за 2012 рік
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України
Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconВищої атестаційної комісії України
Національної академії наук, Академії медичних наук, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових...
Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу icon26 березня 2009 р., з 11. 00 Пленарне засідання привітання учасників
Чебикін А. В., ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник України, лауреат Національної...
Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconРічний план закупівель Служби зовнішньої розвідки України на 2013 рік код за єдрпоу 33240845

Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconДовідка про готовність Національної академії та її регіональних інститутів до 2012-2013 навчального року
Національній академії державного управління при Президентові України, затвердженого наказом Національної академії від 3 жовтня 2006...
Річний план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік № з/п Найменування заходу iconВиконання плану роботи Вченої ради Національної академії за січень червень 2012 року
Про готовність Національної академії та її регіональних інститутів до 2012–2013 навчального року
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка