Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2
2.02 Mb.
НазваКонспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2
Сторінка22/24
Дата конвертації29.11.2012
Розмір2.02 Mb.
ТипКонспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


? по 8 к.

J

2 грн.

Підсумки уроку

1. Записати значення букв а, b, c, e, m, k.

Ділене

76

60

с

e

96

80

Дільник

a

b

2

6

6

m

Частка

4

4

48

12

k

5

Робота із задачею № 941

— Якщо відомо, скільки пального було у баці трактора, і відомо, скіль- ки залишилось, то про що можна дізнатись? Якщо буде відомо, скільки літрів пального трактор витратив, і знаємо, що за 1 год він витрачав 6 л пального, то про що можна тепер дізнатись? Складіть план розв'язання задачі (розв'язати задачу вчитель пропонує учням самостійно).

Аналіз та розв'язання задачі № 942 (учням вищого рівня вчитель пропонує розв'язати задачу самостійно, решта учнів розв'язує під керів- ництвом учителя)12 по 20 к.

УРОК 114

Тема. Перевірка дії множення дією ділення

Мета: пояснити спосіб перевірки дії множення; опрацювати роз­в'язання задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добут- ків; закріпити вміння розв'язувати рівняння; вдосконалювати навич- ки усної лічби.

Обладнання: картки для усної лічби, картки рівнянь для самостійної роботи, предметні малюнки.

хід уроку

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Задача № 944. На скільки кілограмів більше посіяли пшениці, ніж кукурудзи?

Прочитати приклади, що є перевірними для прикладів на ділення № 945.

Усні обчислення

1) Обчислити.Бім

Бом

Пол

Три веселі гноми вирішили піти до цирку, у театр і планетарій. Але вони ніяк не могли вирішити, кому куди йти. Мудра фея вирішила їм до- помогти. Розв'язавши ці приклади, гноми одразу б зрозуміли, хто йде до планетарію, хто — до театру, хто — до цирку. Допоможіть гномам!

(Учитель пропонує розв'язати приклади, відповіді до яких дорівнюють 20, 75, 40:20 — планетарій, 75 — цирк, 40 — театр.)

2) Розв'язання міні-задач

Шість апельсинів важать стільки ж, скільки дві дині. Скільки важить одна диня, якщо вимірювати її вагу в апельсинах? (1 диня = = 3 апельсини)

У кожному під'їзді п'ятиповерхового будинку на кожному поверсі по 4 квартири. В якому під'їзді і на кожному поверсі знаходиться квартира номер 52? (3-й під'їзд, 3-й поверх)

3) Знайти помилку.

70 : 5 - 10 = 4 26 + 5 • 13 = 85 80 : 4 : 2 = 20

(200 + 400) : 2 = 300 (900 - 500) : 4 : 5 = 2 120 • 5 : 4 = 15

4) Розв'язати рівняння, в яких є невідомий дільник.

34 - х = 7 х : 4 = 16

24 : х = 8 х • 3 = 27

х - 7 = 29 48 : х = 12


II. Вивчення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу за вправою № 946

З'ясувати, що при діленні добутку на один із множників одержу- ють другий множник. Взаємозв'язок множення й ділення використову- ють для перевірки множення дією ділення. Якщо після ділення добутку на один із множників не отримують другого множника, то в обчислен- ні допущено помилку.

Первинне закріплення

Вправа № 947 і 948 (завдання № 947 — з коментуванням, вправа № 948 — самостійно).

Робота над задачею № 949

За записом скласти задачу, розв'язати її.

Фізкультхвилинка

Розв'язання задач № 950 за схемоюСамостійна робота Розв'язання рівнянь № 951.

Задача з логічним навантаженням № 952— Чи можна розмістити учнів порівну в автобусах?

УРОК 115

Тема. Контрольна робота № 8

Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХІД УРОКУ

варіант

Перший слюсар обробляє 400 деталей за 5 робочих днів, а другий — за 4 дні. Скільки деталей за день обробляють обидва робітники?

Обчислити.

31 ■ 3 2 ■ 6 ■ 5 240 : 6 + 40 ■ 2 70 : 2

280 : 7 (4 + 60) : 8 563 - 350 : 5 64 : 4

х : 8 = 16; 56 : х = 8.

варіант

Одна пекарня випікає 480 кг хліба за 8 год, а друга випікає стільки ж хліба за 6 год. Скільки кілограмів хліба випікають обидві пекарні за годину?

Обчислити.

28 ■ 3 8 ■ 6 ■ 2 350 : 7 + 40 ■ 4 50 : 2

360 : 6 (3 + 53) : 7 674 - 360 : 9 48 : 3

х : 2 = 12; 63 : х = 7. Додаткові завдання

Накреслити такий прямокутник, щоб його периметр дорівнював 12 см.

У хлопчика було 4 монети по 25 к. і одна монета 50 к. Скільки грошей було в хлопчика?

УРОК 116

Тема. Ділення виду 360 : 3

Мета: пояснити прийом ділення вказаного виду; опрацювати розв'язання задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добут- ків; удосконалювати вміння розв'язувати рівняння, що містять дії пер- шого і другого ступенів; вдосконалювати навички усної лічби.

Обладнання: картки для усної лічби, таблиця умови задачі.

ХіД уроку

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Змагання «Кращий рахівник у класі»

Один учень показує картку з прикладом (на зворотній стороні для швидкості обчислення написана відповідь). Встановлює, скільки розв'язано прикладів за 2 хвилини. Потім учні міняються місцями. Пе- ремагає той, хто розв'язав за 2 хвилини більше прикладів. Йому прису- джується звання «Кращий рахівник».

Приклади карток:


9

4

7

8

оо

9

1

8

7

9

2

8

9

6

0

98

8

7

7

6

6

0

856

8

63

9

42

6

18

272

9

54

6

30

6

56

8
3. Самостійна робота

Розв'язання рівнянь (№ 960).

Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи за № 955

Пояснення нового матеріалу за вправою № 956

Учитель пропонує учням розв'язати приклад 360 : 3. Потім вчитель пропонує порівняти розв'язання учнів з розв'язанням у підручнику, зро- бити висновки.

Обчислити з поясненням: 960 : 3, 280 : 2, 840 : 2, 60 ■ 4 : 8.

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

1. Робота над задачею № 958

2. Поєднати рівняння і відповідь.Учням з високим рівнем знань вчитель пропонує розв'язати задачу самостійно, інші розв'язують під керівництвом учителя.

2. Задача № 959

Умову задачі доцільно записати у таблицю.
Обробили за годину

Час роботи

Усього обробили деталей

Учень Майстер

8 д. ? д.

5 год 2 год

Однаково

3. Задача з логічним навантаженням № 961 IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

№ 962, 963.

УРОК 117

Тема. Ділення виду 64 : 16

Мета: пояснити застосування способу випробування для знаходжен- ня результату ділення; опрацювати розв'язання задачі на три дії; вдоско- налювати навички усної лічби.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, схема задачі.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Записати виразом розв'язання задачі № 962.

Розв'язання задачі № 963 записати по діях.

Усні обчислення

Розв'язання кругових прикладів.

24 ■ 4 96 : 3 16 + 24 72 : 3 51 - 9

40 + 11 4 ■ 16 32 : 8 64 : 4 42 + 30

Завдання для опитування.

Сума двох чисел дорівнює другому доданку. Чому дорівнює перший доданок?(0)

Різниця двох чисел дорівнює зменшуваному. Чому дорівнює від'єм- ник? (0)

На яке число не можна ділити? (0)

Сума трьох доданків 100, сума першого і другого чисел 73. Знайти третій доданок.

Невідоме число у цих двох рівняннях (5 ■ х = 0, х ■ 100 = 0) однакове. Яке це число?

Робота за картками. Картка 1

а) У парку було 96 дерев. Восьму частину складали берези. Кленів було у 2 рази менше, ніж берізок. А решта дерев були дуби. Скільки дубів росло у парку?

б) Обчислити: 4 ■ 24, 27 ■ 3, 72 : 3, 690 : 3, 234 + 189. Картка 2

а) У діжці було 50 кг капусти. Продали п'яту частину. Скільки кіло- грамів капусти залишилось продати?

б) Обчислити: 660 - 309, 45 : 3, 34 ■ 2, 17 ■ 6, 237 + 459.

Практична робота з геометричним матеріалом.

Згадати з учнями про прямокутник. Знайти прямокутник серед ін- ших фігур на дошці. Пояснити, чим він відрізняється від інших фігур. Виміряти довжину сторін поданого у підручнику прямокутника і знай- ти його периметр (№ 969).

Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя у поєднанні з бесідою

— Часто нам приходиться ділити двоцифрове число на двоцифро- ве. Як це зробити? Будемо користуватись способом випробування, тоб- то підбирати число, множити його на дільник і порівнювати з діленим. Наприклад: 48:16 =?

■ 16 = 32 (число 2 не підходить, бо 32 не є 48)

■ 16 = 48 (48 = 48) Отже, 48 : 16 = 3.

Під час випробувань не обов'язково починати з 2, це залежить від того, яке число (велике чи маленьке) ми ділимо на дільник.

Розв'язання прикладів № 965 (третій приклад — з коментуванням, перший і другий — самостійно)

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

1. Розв'язання задачі № 966 за схемою 25 л — 1 кг 75 л — ? кг

Робота над задачами № 967 і 968

Аналіз розв'язання першої задачі, порівняння другої задачі з пер- шою, розв'язання другої задачі (після аналізу вчитель пропонує сильні- шим учням розв'язати задачу самостійно, решта учнів працює під керів- ництвом учителя).

Робота над задачею з логічним навантаженням № 970 (якщо вистачить часу)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 971, 972.

УРОК 118

Тема. Ділення двоцифрових чисел на двоцифрове Учитель відпрацьовує навички ділення двоцифрових чисел на дво- цифрове способом випробувань за вправами № 973—980.

УРОК 119

Тема. Позначення частин числа цифрами

Мета: пояснити, як позначаються частини числа цифрами; опра­цювати задачу, яка містить знаходження частини числа; вправляти уч­нів у діленні двоцифрового числа на одноцифрове; вдосконалювати об- числювальні навички.

Обладнання: таблички різноманітних частин цілого, картки для ус- ної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Скільки важать 8 ящиків з цукерками із задачі № 980?

Знайти числа, що не є відповідями прикладів № 979.

9, 4, 6, 5, 2, 3, 74, 7, 28, 30, 360, 400.

Усні обчислення

1) «Комп'ютер».

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУзгоджено Затверджено Заступник директора Директор школи
Усна і письмова нумерація чисел першої сотні : лічба, називання, запис, порівняння
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)
Нумерація трицифрових чисел. Записування чисел під диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки. Зв'язок дій множення і ділення....
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconПисьмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на на зменшення на кілька одиниць Порівняння чисел
Тема: Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на на зменшення на кілька одиниць Порівняння чисел
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУрок математики 1 клас
Тема. Спеціальні знаки для запису чисел – цифри. Цифри різних народів. Арабська нумерація
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУрок математики у 5 класі Тема. Розв′язування задач і вправ на ділення натуральних чисел
Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, ноутбук, опорні конспекти «Вузлики», індивідуальні картки для гри «Доміно», підручник...
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Тема уроку Дата уроку Примітки
Цифри. Десятковий запис натуральних чисел. Число Класи і розряди натуральних чисел
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУроку Виконала: Корж Наталія Анатоліївна вчитель математики 2008 рік Алгебра. 10 клас Тема уроку : Логарифми числа. Основна логарифмічна тотожність. Тип уроку
Обладнання: таблиця степенів чисел з натуральними показниками, плакати, комп’ютер, роздатковий матеріал, дошка, крейда, виставка...
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconЗагальна нумерація уроків № уроку з теми Тема уроку Дата Вступ (2 год) 1
Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання Тема Вступ (4 години) 1

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconНумерація чисел 21-100
Нумерація чисел 21-100 розв'язування задач на знаходження остачі, зменшення числа на кілька одиниць, знаходження третього доданка,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка