Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2
2.02 Mb.
НазваКонспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2
Сторінка23/24
Дата конвертації29.11.2012
Розмір2.02 Mb.
ТипКонспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
2) Самостійна робота.

Обчислити приклади (І рядок — І варіант, ІІ рядок — II варіант).

60 : 4 75 : 5

65 : 5 70 : 5

45 : 3 54 : 3

39 : 3 68 : 4

28 : 2 96 : 8

48 : 2 84 : 2


3. Фізкультхвилинка

Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи

У дітей на партах — круги, смужки, ножиці.

Учитель дає завдання дітям: перегнути круг навпіл, на 4 частини.

Як будуть називатись половина паперу, одна з чотирьох частин круга?

Поділіть смужку спочатку навпіл, потім кожну — ще навпіл. На скільки частин розрізали смужку? Як назвати одну з цих частин?

Пояснення нового матеріалу за вправою № 981

Частини записують за допомогою двох чисел, наприклад, 1/2, 1/3, 1/4. Такі числа записують у двох клітинках (учитель показує запис).

У частині 1/3 число 3 показує, на скільки рівних частин розрізали смужку, круг чи інший предмет (ціле). Число 1 показує, скільки таких рівних частин взяли. Прочитайте частини (вчитель показує різні части­ни — учні читають).

Робота з малюнками завдання № 981

Практична робота

Креслення в зошитах смужок, ділення їх на вказані частини, зафар- бовування однієї частини, запис цієї частини двома числами.

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Самостійна робота за вправою № 984

Робота над задачею № 983, розв'язання задачі за планом, поданим у підручнику, і схемою на дошціРазом — ? д.— На скільки ведмедик важче собаки? Яка маса ведмедика і собаки разом? У скільки разів ведмедик важче за двох собак? Яка маса 12 качок і 5 кошенят? На скільки ведмедик важче від 12 кошенят?

4. Коментоване й самостійне розв'язання прикладів № 986

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 988, 989.

УРОК 120

Тема. Розв'язання задач на час

Мета: опрацювати три різновиди задачі на час; вправляти учнів у ді- ленні двоцифрових чисел та розв'язанні задач, які містять знаходження частини числа; вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: картки для усної лічби, макет годинника, картки з рів- няннями.

хід уроку

I. Контроль та закріплення знань учнів

Перевірка наявності домашнього завдання

Усні обчислення 1) Усне опитування.

— Усне опитування сьогодні ми проведемо у вигляді тесту, що скла- дається з 4 етапів.

б) Впишіть число у перший квадратик.ІІетап. Контроль

а) Заповніть пропуски слова у реченнях.

Будь-яке натуральне число можна записати за допомогою цифр ...

У багатокутнику не може бути менш, ніж... сторін.

Я знаю 3 розряди: розряд..., розряд..., розряд... .

В одному сантиметрі... міліметрів.

б) Запишіть число, в якому 3 дес. 1 од.; 8 дес. 5 од.; 6 дес., 3 сот. 4 дес. 1 од.

ІІІ етап. Розуміння й закріплення

а) Якщо 10 збільшити на 3, отримаємо... Якщо 10 збільшити у 3 рази, отримаємо... Якщо 90 зменшити у 9 разів, отримаємо... Якщо 90 зменшити на 9, отримаємо...

б) Запишіть число, в якому цифра десятків на 9 більша, ніж цифра одиниць; цифра сотень менша на 3, ніж цифра одиниць, і більша на 5, ніж цифра десятків.

в) У числі 38 цифри поміняли місцями. На скільки збільшилось число?

IVетап. Повторення й розвиток

а) Обчисліть усно й запишіть результат.

5 ■ 0 + 35 (48 + 36) : 2

8 ■ 10 + 120 (500 - 140) : 9

81 : 9 ■ 7 100 : 25 ■ 22

б) Заповніть пропуски.

... + 37 = 81 99 : ... = 9

І етап. Розминка

а) Впишіть число в останній квадратик.15 ■ ... = 45 ... : 12 = 5

в) Встановіть закономірність та продовжте ряд чисел.

5, 9, ...,...,.... 3, 6, 12, ., .. , ..

Вивчення нового матеріалу

Робота за макетом годинника

Назвати, котру годину показує годинник, записати число. Записати й показати, яку годину буде показувати годинник через 30 хвилин.

Розв'язання задач на час № 991

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Самостійна робота за вправою № 993

Розв'язати тільки ті рівняння, де потрібно знайти невідомий від'ємник. (На дошці — картки.)

( 48 - х = 16 ) ( 48 : х = 16 ) [ х ■ 16 = 48 ) ( 36 : х = 2 )

Робота над задачами, що містять знаходження частини від числа: № 995, 996 (учням вищого й достатньогорівня вчитель пропонуєрозв'язати ці задачі самостійно, решта учнів працює під керівництвом учителя)

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 998, 990.

УРОК 121

Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові Мета: ознайомити учнів із застосуванням способу випробування при діленні; опрацювати розв'язання задачі, оберненої до задачі на знахо- дження суми двох добутків; розвивати вміння знаходити частини числа; вдосконалювати обчислювальні навички. Обладнання: малюнки-схеми до задач.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання Обмінятися зошитами, провести взаємоперевірку.

2. Усні обчислення

Обчислити приклади № 1005.

Гра «Хто швидше?»

60 : 12 ■ 7 —► ? <— 9 ■ 15 : 90 90 : 5 + 15 —► ? <— 17 + 5 : 70

Обчислити: 30 + 60 : 15, 723 - 356.

У кіоск привезли 50 журналів. За день продали 1/5 журналів. Скіль- ки журналів залишилось продати?

Скласти вирази й обчислити.

Добуток чисел 24 і 3 збільшити на 14.

Частку чисел 84 і 6 зменшити на 10.

Частку чисел 72 і 4 зменшити у 2 рази.

Вивчення нового матеріалу

Підготовчі вправи № 1000, 1002 (виконати самостійно)

Пояснення нового матеріалу за вправою № 1001

Звернути увагу учнів на те, що не обов'язково починати випробу- вання з числа 2. Можна брати більші числа, якщо видно, що менші чис­ла не підходять.

Вправа виконується фронтально.

Первинне закріплення

Завдання № 1003. Пояснити, як виконували обчислення.

Фізкультхвилинка

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь учнів

1. Задача № 1004 Розв'язання задачі на малюнком.Самостійне розв'язання задачі № 1006 (допомогти учням у розв'язанні задачі може питання: «Якщо біля сітки цибулин у 2 рази менше, ніж у сітці, то що можна сказати про кількість цибулин у сітці?»)

Вставити пропущені числа у завданні № 1007.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 1008, 1009.

УРОК 122

Тема. Контрольна робота № 9

Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.

ХІД УРОКУ

варіант

До магазину привезли 86 кг лимонів у ящиках по 6 кг і 8 кг. По 6 кг було 5 ящиків. Скільки ящиків по 8 кг лимонів завезли до магазину?

У книзі 60 сторінок. Хлопчик прочитав третину книги. Скільки сторінок йому залишилось прочитати?

Обчислити.

60 : 12 548 - 329 84 : 3 54 : (3 + 6) + 18

480 : 6 257 + 699 17 ■ 4 54 : 6 - 5 ■ 0

варіант

На екскурсію поїхали 170 учнів. У три більші автобуси сіли по 30 учнів, решта сіли у менші автобуси по 20 чоловік у кожному. Скільки було менших автобусів?

У їдальню привезли 54 кг борошна. Третину використали за обідом. Скільки кілограмів борошна залишилось у їдальні?

Обчислити.

90 : 15 348 - 175 96 : 6 63 : (3 + 6) - 2

420 : 7 849 + 128 23 ■ 4 81 : 9 : 3 + 5 : 1

Додаткове завдання (для обох варіантів)

До кінця навчального року в Юлі залишилось 20 чистих зошитів. 1/5 з них — в лінійку. Скільки зошитів у лінійку залишилось у Юлі?

х ■ 14 = 70, 70 : a = 2

УРОК 123

Тема. Ділення з остачею (ознайомлення)

Мета: пояснити запис чисел при діленні з остачею, назви чисел при діленні з остачею; формувати вміння оформляти в зошиті записи при- кладів на ділення з остачею; опрацювати вправи на порівняння виразів; вдосконалювати обчислювальні навички. Обладнання: картки для усної лічби.

ХіД УРОКУ

I. Актуалізація знань з вивчених раніше тем

Математичний диктант

Суму чисел 28 і 19 збільшити у 2 рази.

Від числа 100 відняти різницю чисел 75 і 50.

Число 90 зменшити на добуток чисел 14 і 6.

Різницю чисел 56 і 28 поділити на 4.

Знайти частку числа 44 і різниці чисел 41 і 30.

Поділити 68 на 17.

Частку чисел 42 і 6 збільшити на 36.

Розв'язати кругові приклади.

260 ■ 3 200 : 4 + 50 780 - 190

80 ■ 4 + 100 140 + 60 (100 + 6 ■ 5) ■ 2

590 + 50 420 : 3 640 : 8

Завдання для усного опитування

Обчислити: 80 : 10, 3 ■ 27, 52 : 2, 18 ■ 4, 72 : 12, 64 : 16.

Розставити дужки так, щоб відповіді були правильними:

28 : 4 + 3 ■ 7 = 70 56 : 7 + 1 ■ 10 = 90

3 ■ 4 + 6 ■ 8 = 240 75 - 28 - 13 = 60

Знайти третю частину числа 12, числа 45, п'яту частину числа 50, 40, половину метра, четверту частину метра.

Зробити усні обчислення.

1 год :

2 3 4 5 6 10 12 15 20

1 м :

2 4 5 10 20 25 50 100

II. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовча робота

На столі у вчителя лежать 6 зошитів. Учитель пропонує дітям розклас- ти зошити на 2 купки порівну. Перевіряється, скільки зошитів у кожній купці. Діти переконуються, що зошитів однакова кількість у кожній куп- ці. Далі вчитель пропонує розкласти на 2 купки 7 олівців. Залишається 1 олівець. Отже, число не завжди ділиться порівну. Таке ділення нази­вається діленням з остачею.

Робота за малюнками й текстом завдання № 1010, 1011. Назви чисел при діленні з остачею

Порівняти приклади кожного стовпчика (вправа № 1012).

Фізкультхвилинка

III. Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Первинне закріплення вивченого за вправами № 1014, 1015

Самостійна робота за вправою № 1016

Учні самостійно виконують порівняння, один учень працює біля до­шки. Потім відповіді звіряються.

Задача № 101745

— На скільки білих кульок більше, ніж червоних? У скільки разів чер- воних кульок менше, ніж білих?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 1018, 1019.

УРОК 124

Тема. Ділення з остачею

Мета: розглянути прийом ділення з остачею; пояснити, скільки може бути різних остач при діленні на дане число; опрацювати задачу, оберне­ну до задачі на суму двох добутків; розвивати логічне мислення.

Обладнання: картки з «чарівними» квадратами, картки для усної лічби.

Хід УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Дати відповідь на питання до задачі № 1019, змінене таким чином: На скільки більше кілограмів помідорів стало у першому ящику?

Пояснити, як обчислювали приклади № 1018 (другий рядок).

Усні обчислення

1) Порівняння іменованих чисел.

Знайти рівні величини, поєднати їх стрілками.Знайти 1/3 частину чисел: 12, 48, 120, 300.

Обчислити: 51 : 17, 95 : 19, 96 : 32.

Гра «Хто швидше?»

Заповнити «чарівний» квадрат (робота проводиться за картками, на- явними у кожного учня, за варіантами).

I варіант II варіант

27


3212

37
10

25
22
19
Обчислити з поясненням: 25 : 4, 19 : 2, 31 : 6.

Фізкультхвилинка.

II. Вивчення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу за вправою № 1020. Робота за вправою № 1021

— Скільки різних остач? Яка остача найбільша? Висновок: остача завжди менша від дільника. Всього різних остач на 1 менше від числа, на яке ми ділимо.

Аналогічна робота за вправами № 1022, 1023, 1024

Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь

Задача № 1025

Прочитати задачу, скласти короткий запис умови задачі, скласти план розв'язання задачі, записати її розв'язання самостійно.

Самостійне виконання ділення з остачею за вправою № 1027

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 1028, 1029.

УРОК 125

Тема. Знаходження числа за його частиною

Мета: пояснити, як знаходять число за його частиною; вправляти у розв'язанні вправ і задач, які містять знаходження числа за його час- тиною; вдосконалювати обчислювальні навички.

< 1

54

© ©

( 8 ■ 3 )( 3 ■ 16 ) ( 96 : 6 ) ( 76 - 19 )

( 42 : 3 ) ( 3 ■ 27 ) ( 95 : 19 X 67 - 28 )

Обладнання: таблиці для усної лічби, предметні малюнки, геомет­ричні фігури.

ХіД уроку

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

До якого прикладу підходять дані остачі: 3, 1, 4, 5?

Скільки качок було у фермера? Скільки гусок було у фермера? А скільки всього було качок і гусей?

Усні обчислення 1) Гра «Забий гол».

Обчислити: 64 : 7, 45 : 6.

Урок триває 45 хв і закінчився о 12 год15 хв. Коли почався урок?

У їдальні було 48 кг картоплі. За день використали 1/8 частину всієї картоплі. Скільки кілограмів картоплі залишилось?

II. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовча робота. Робота з фігурами на дошці

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУзгоджено Затверджено Заступник директора Директор школи
Усна і письмова нумерація чисел першої сотні : лічба, називання, запис, порівняння
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)
Нумерація трицифрових чисел. Записування чисел під диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки. Зв'язок дій множення і ділення....
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconПисьмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на на зменшення на кілька одиниць Порівняння чисел
Тема: Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на на зменшення на кілька одиниць Порівняння чисел
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУрок математики 1 клас
Тема. Спеціальні знаки для запису чисел – цифри. Цифри різних народів. Арабська нумерація
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУрок математики у 5 класі Тема. Розв′язування задач і вправ на ділення натуральних чисел
Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, ноутбук, опорні конспекти «Вузлики», індивідуальні картки для гри «Доміно», підручник...
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Тема уроку Дата уроку Примітки
Цифри. Десятковий запис натуральних чисел. Число Класи і розряди натуральних чисел
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУроку Виконала: Корж Наталія Анатоліївна вчитель математики 2008 рік Алгебра. 10 клас Тема уроку : Логарифми числа. Основна логарифмічна тотожність. Тип уроку
Обладнання: таблиця степенів чисел з натуральними показниками, плакати, комп’ютер, роздатковий матеріал, дошка, крейда, виставка...
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconЗагальна нумерація уроків № уроку з теми Тема уроку Дата Вступ (2 год) 1
Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання Тема Вступ (4 години) 1

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconНумерація чисел 21-100
Нумерація чисел 21-100 розв'язування задач на знаходження остачі, зменшення числа на кілька одиниць, знаходження третього доданка,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка