Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2
2.02 Mb.
НазваКонспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2
Сторінка9/24
Дата конвертації29.11.2012
Розмір2.02 Mb.
ТипКонспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Усна лічба «ланцюжком» (завдання № 340).Знайти сховане число.

lot : 3 = 6 lot ■ 5 = 30

:5 = 4

М

2ог ■ 7 = 42

:7 = 2

М

^о! ■ 6 = 48


Самостійна робота

Розв'язання кругових прикладів (№ 345).

Робота з геометричним матеріалом

Вказати на малюнку многокутники. Назвати кожну фігуру, що не є многокутником.

II. Закріплення вивченого матеріалу

7 ящиків — 42 кг слив 3 ящики — ? кг слив 42 : 7 ■ 3 = 18 (кг)

1. Розв'язання задач № 343 і 344. Порівняння умов і розв'язань цих задач

7 ящиків — 42 кг слив ? ящиків — 18 кг слив 18 : (42 : 7) = 3 (ящ.) Під час розв'язання задач учні роблять висновок, що ці задачі взає- мообернені.

Фізкультхвилинка

Самостійне розв'язання рівнянь (№ 346)

Повторення з учнями правил знаходження невідомого множника і доданка.

Робота над задачею № 342

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 348, 349.

УРОК42

Тема. Таблиця ділення на 8

Мета: скласти таблицю ділення на 8; опрацювати вправи на застосу­вання таблиці ділення та завдання на знаходження частини числа; вдоско- налювати обчислювальні навички.

Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

До задачі № 348 прочитати лише відповідь.

Прочитати розв'язання лише того рівняння з № 349, в якому не­відомим є множник.

Завдання для опитування

1) У кожному виразі поставити дужки так, щоб його значення збіль- шилось.


1 + 8 ■ 4 32 : 8 - 4

24 : 8 - 2 7 ■ 3 + 6

24 - 18 : 22 + 4 42 - 24 : 3 + 3


2) Назвати всі фігури, що є прямокутниками.

B C M K

D

O

E

A

N


3) Робота біля дошки. 6 табуреток — 54 грн 3 табуретки — ? грн Обчислити: х — 14 = 56

8 ляльок — 56 грн ? ляльок — 70 грн Обчислити: 7 ■ х = 63

4) Усна лічба «Зайчик і вовк».

Зайчик ховається від вовка, він петляє лісовими стежками. Потрібно допо- могти втекти зайчикові від вовка до лісу. Кожен стрибок зайця — приклад.Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота (за вправою № 350)

Пояснення нового матеріалу

Учні ланцюжком читають і пояснюють за підручником складання таблиці ділення на 8. Після цього хором читають всю таблицю, а потім — відповіді.

Самостійна робота

Розв'язання прикладів № 352 за варіантами:

варіант — I рядок;

варіант — II рядок.

Фізкультхвилинка

Задача № 353

Користуючись таблицею ділення на 8, під керівництвом учителя учні складають вираз до задачі й обчислюють його значення.

Робота з лінійкою Виконання завдання № 354.

Задача № 355

Учні повторюють правило знаходження частини від числа. Підготовчі вправи: знайти третину від 12, чверть від 20, половину від 16.

Підсумки уроку

УРОК43

Тема. Засвоєння таблиці ділення на 8

Мета: опрацювати вправи й задачі на застосування таблиць множен­ня й ділення, задачі на різницеве порівняння двох часток чи двох добут- ків; розвивати логічне мислення.

Обладнання: картки з числами для усної лічби, предметні малюнки.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати розв'язання задачі № 358 і пояснити обрані дії.

З прикладів № 357 назвати спочатку відповіді до тих прикладів, в яких остання дія — додавання, потім відповіді прикладів, у яких остання дія — ділення, і потім відповіді прикладів, у яких остання дія — віднімання.

Усні обчислення 1) Гра «Пошта».

Рознести «листи» по скриньках.

Ц]Ю Ц]Ю [їЮ сю


(16 : 2

56 : 8

20 : 4

(25 : 5


=

(30 : 6
(24:4 )

36 : 6)

42 : 7


32 : 4)

49 : 7

(64 : 4 )


40 : 5

2) Картки для індивідуальної роботи. Картка 1

(45 - 5) : 8 80 - 72 : 8

Знайти чверть від 28, від 36.

Картка 2

8 ■ 7 - 72 : 8 64 : 8 + 8 ■ 6

Знайти шосту частину від 36, від 54.

3) Усні обчислення за вправами № 359, 364.

II. Закріплення вивченого раніше матеріалу

Фронтальна робота над задачами № 361 і 362

Розв'язати задачу діями. На дошці з'являються записи:

№ 361: □ ■ □ - □ ■ □ = □ (кг)

№ 362: □ : □ - □ : □ = □ (грн.)

Учні з учителем порівнюють обидва вирази: в обох задачах запитуєть- ся на скільки більше..., тому останньою дією є дія віднімання. Але у пер­шій задачі порівнюються загальні маси, які знаходяться дією множен­ня, у другій задачі — ціни одиничних предметів, які знаходяться дією ділення. Отже, перший вираз є різницею двох добутків, а другий — різ- ницею двох часток.

Фізкультхвилинка

Самостійна робота

Розв'язання прикладів № 360.

Робота з прямокутником

AB

DC

Назвати пари протилежних сторін прямокутника ABCD. Знайти суму довжин кожної пари протилежних сторін.

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 365, 366.

УРОК44

Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на зна- ходження невідомого діленого шляхом складання рівняння

Мета: повторити зв'язок дій множення і ділення; формувати вміння розв'язувати задачі на три дії за поданим планом.

Обладнання: магічні фігури для усної лічби.

ХіД уроку

I. Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Прочитати розв'язання задач № 365 і № 366 діями або виразом.

Контроль і закріплення знань 1) Лічба «Магічні фігури». Дописати відповідне число.
2) Робота біля дошки

8 ■ 2 - 8 : 2 36 - 16 : 8 8 ■ 9 - (42 - 7)

6 ■ 5 + 3 ■ 6 70 - 5 ■ 9 5 ■ 9 - (45 - 19)

х - 35 = 50 x + 43 = 62 6 ■ х = 48

3. Завдання для опитування

Добуток чисел 8 і 6 збільшити на 13.

Різницю чисел 67 і 18 зменшити у 7 разів.

Сторона рівностороннього трикутника 8 см. Знайти периметр цього трикутника.

Периметр квадрата 12 дм. Знайти довжину сторони квадрата.

Знайти третину від суми чисел 18 і 9.

З прикладу 4 ■ 8 = 32 скласти два приклади на ділення.

II. Вивчення нового матеріалу

Підготовча робота. Розв'язання прикладів № 368

Назвати числа при діленні, сформулювати правило знаходження не- відомого діленого й застосувати його при заповненні порожніх клітинок у прикладах № 369.

Пояснення нового матеріалу

Учитель розповідає, що знайдене правило можна застосувати при розв'язанні рівнянь на знаходження невідомого діленого. Колективне розв'язання рівняння х : 3 = 9.

Самостійне розв'язання завдання № 371

Розв'язати тільки те рівняння, в якому потрібно знайти невідомий дільник.

Фізкультхвилинка

Фронтальна робота за малюнком до задачі № 372

За 8 год — 48 д.;

За 3 год — 6 д.

Запис задачі в таблицю. Колективне розв'язання задачі. Складання виразу: (48 : 8) : (6 : 3) = 3 (р.)

Далі вчитель замінює питання: на скільки деталей більше? Складання виразу: 48 : 8 - 6 : 3 = 4 (д.)

Порівняти два вирази, пояснити, чому у першому виразі потрібні дужки, а в другому — ні.

Розв'язання прикладів № 374

Практична робота з бідонами

На столі — бідони місткістю 3 л і 5 л.

Завдання: як можна за допомогою цих бідонів набрати 1 л води?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

№ 376, 377.

УРОК45

Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. За- дачі з буквеними даними

Мета: закріпити знання таблиць множення й ділення; провести аналіз розв'язання задачі з буквеними даними; розвивати логічне мислення, увагу.

Обладнання: таблиці для усної лічби, креслення прямокутника з три- кутниками.

ХіД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

Прочитати відповіді прикладів № 377, в яких останньою дією є ді- лення, потім — решту прикладів.

Записати по діях розв'язання задачі № 376.

Завдання для опитування

Замість крапок поставити такі знаки дій, щоб дістати правильні рівності.

3 ... 6 ... 2 = 9 25 ... 5 ... 4 ... 2 = 22

9 ... 3 ... 9 = 36 9 ... 3 ... 6 ... 2 = 1

Суму чисел 24 і 6 зменшити в 6 разів.

Різницю чисел 51 і 48 збільшити в 9 разів.

Частку чисел 72 і 8 збільшити на 76.

Число 70 збільшити на різницю чисел 40 і 15.

Усна лічба

Робота за індивідуальними картками. Відгадати слово. Це предмет, яким люди вимірювали роками час.

Обчислити приклади, до другої таблиці вписати відповідні букви.


О

9 - 4 + 2

н

17 - 10 + 3

К

3 + 7 + 9и

10 + 5 + 1

Г

12 - 2 - 8

Д

5 + 5 + 8


2

7

18

16

10

10

16

19

Г

О

Д

и

н

н

и

К

4. Виконати зазначені обчислення.Усне розв'язання рівнянь

X + 5 = 20 X : 5 = 2 х : 4 = 8

30 - х = 15 х ■ 5 = 45 х : 8 = 2

Самостійне розв'язання кругових прикладів (№ 383)

II. Закріплення вивченого матеріалу

1. Фронтальна робота над задачею № 380Учитель повинен пояснити учням, що число учнів у групах різне, тому краще працювала не та група, яка спекла більше пиріжків, а та,

в якій кожна дівчинка зліпила більше пиріжків. Задачу розв'язати діями з пояснениям. Особливістю задачі є те, що відповідь не збігається з по- ясненням до останньої дії.

Задача № 381

Учні складають вираз до задачі з буквою, потім підставляють замість букви число.

Фізкультхвилинка

Самостійне розв'язання задачі № 382 (спочатку вибирають число для букви a). Слабшим учням вчитель надає допомогу.

Задача з логічним навантаженням (№ 384)


Тарас

Л - 8

— ?, у 2 рази більше

Юрко

Л — 2

— ?, у 8 разів більше


6. Робота з геометричними фігурами Обчислити кількість трикутників.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Схожі:

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУзгоджено Затверджено Заступник директора Директор школи
Усна і письмова нумерація чисел першої сотні : лічба, називання, запис, порівняння
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)
Нумерація трицифрових чисел. Записування чисел під диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки. Зв'язок дій множення і ділення....
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconПисьмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на на зменшення на кілька одиниць Порівняння чисел
Тема: Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на на зменшення на кілька одиниць Порівняння чисел
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУрок математики 1 клас
Тема. Спеціальні знаки для запису чисел – цифри. Цифри різних народів. Арабська нумерація
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУрок математики у 5 класі Тема. Розв′язування задач і вправ на ділення натуральних чисел
Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, ноутбук, опорні конспекти «Вузлики», індивідуальні картки для гри «Доміно», підручник...
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Тема уроку Дата уроку Примітки
Цифри. Десятковий запис натуральних чисел. Число Класи і розряди натуральних чисел
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconУроку Виконала: Корж Наталія Анатоліївна вчитель математики 2008 рік Алгебра. 10 клас Тема уроку : Логарифми числа. Основна логарифмічна тотожність. Тип уроку
Обладнання: таблиця степенів чисел з натуральними показниками, плакати, комп’ютер, роздатковий матеріал, дошка, крейда, виставка...
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconЗагальна нумерація уроків № уроку з теми Тема уроку Дата Вступ (2 год) 1
Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини
Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 icon№ уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання Тема Вступ (4 години) 1

Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2 iconНумерація чисел 21-100
Нумерація чисел 21-100 розв'язування задач на знаходження остачі, зменшення числа на кілька одиниць, знаходження третього доданка,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка