Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до практичних занять з розділу " гідродинамічні муфти " та завдання для виконання
0.63 Mb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з розділу " гідродинамічні муфти " та завдання для виконання
Сторінка1/6
Дата конвертації29.11.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Основні визначення
Гідродинамічна муфта
Лопатеве колесо
Турбінне колесо
Лопать – частина лопатевого колеса гідродинамічної передачі, що безпосередньо змінює момент кількості руху робочої рідини.Плоска
Радіальна лопать
Вихідний вал
Нахилена вперед лопать
Робоча порожнина
Міжлопатевий канал
Внутрішній тор
Середня лінія течії
Вихідна кромка
Ширина прохідного перерізу
Активний діаметр
Потужність гідродинамічної передачі
Гідравлічний крутний момент турбінного колеса
Ковзання гідродинамічної муфти
Коефіцієнт корисної дії гідродинамічної передачі
Тяговий режим
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3276 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з розділу

“ ГІДРОДИНАМІЧНІ МУФТИ ”

та завдання для виконання

розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

“Гідродинамічні передачі і приводи”

для студентів спеціальності

7.05050205 “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика”

денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до практичних занять з розділу “Гідродинамічні муфти” та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Гідродинамічні передачі і приводи” / укладач О. І. Котенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 68 с.
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

ЗМІСТ
с.

Основні визначення ……………………………….…………...…..4

Практичне заняття 1 Форми проточної частини

гідромуфт……………………...…....................................................7

Практичне заняття 2 Особливості робочого процесу

в гідромуфтах……………….……...…….……………………….16

Практичне заняття 3 Розрахунок гідромуфт методом

подібності…………………………………….………..…………..23

Практичне заняття 4 Спільна робота двигуна

внутрішнього згорання та нерегульованої гідромуфти………...30

Практичне заняття 5 Регулювання роботи насоса за

допомогою гідромуфти……………….…………………………..39

Додаток А………………………………………………….………50

Додаток Б……………………………………………………..…...51

Додаток В…………………………………………………….…....52

Додаток Г…………………………………………………….…....53

Додаток Д…………………………………………………….……54

Додаток Е…………………………………………………….……67

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Гідродинамічна передача – гідравлічна передача, в якій потужність передається за рахунок зміни моменту кількості руху робочої рідини в загальній робочій порожнині лопатевих коліс.

Гідродинамічна муфта – гідродинамічна передача, що під час передачі потужності не змінює крутний момент, але змінює частоту обертання вихідного вала.

Робоча рідина гідродинамічної передачі – рідина, за допомогою якої передається крутний момент між вхідним і вихідним валами.

Лопатеве колесо гідродинамічної передачі – колесо з розміщеними по колу лопатями.

Насосне колесо гідродинамічної передачі – лопатеве колесо гідродинамічної передачі, у якому відбувається збільшення енергії робочої рідини за рахунок механічної енергії, що підводиться до вхідного вала.

Турбінне колесо гідродинамічної передачі – лопатеве колесо, у якому відбувається зменшення енергії робочої рідини та перетворення її в механічну енергію обертання вихідного вала.

Лопать – частина лопатевого колеса гідродинамічної передачі, що безпосередньо змінює момент кількості руху робочої рідини.

Плоска лопать – лопать лопатевого колеса гідродинамічної передачі з плоскою середньою поверхнею.

Радіальна лопать – плоска лопать із середньою поверхнею, що проходить через вісь обертання гідродинамічної передачі.

Вхідний вал гідродинамічної передачі – частина гідродинамічної передачі, через яку потужність підводиться до насосного колеса.

Вихідний вал гідродинамічної передачі – частина гідродинамічної передачі, через яку потужність відводиться від турбінного колеса.

Нахилена назад лопать – плоска лопать гідродинамічної муфти, вхідна та вихідна кромки якої знаходяться позаду лінії з'єднання лопаті із зовнішнім тором (по напряму обертання).

Нахилена вперед лопать –плоска лопать гідродинамічної муфти, вхідна та вихідна кромки якої знаходяться попереду лінії з'єднання лопаті із зовнішнім тором (по напряму обертання).

Робоча порожнина – простір, обмежений поверхнями міжлопатевих каналів лопатевих коліс та іншими поверхнями, що направляють рух робочої рідини між лопатями.

Міжлопатевий канал – простір між двома сусідніми лопатями та поверхнями зовнішнього і внутрішнього торів.

Зовнішній тор – тороподібна поверхня, що є зовнішньою межею робочої порожнини.

Внутрішній тор – тороподібна поверхня, що є внутрішньою межею робочої порожнини.

Меридіональний переріз робочої порожнини (круг циркуляції) – переріз робочої порожнини площиною, що проходить через вісь обертання гідродинамічної передачі.      

Середня лінія течії – лінія в меридіональному перерізі робочої порожнини, що ділить робочу порожнину на дві частини з рівними об'ємними витратами.

Вхідна кромка лопаті лопатевого колеса – кромка лопаті з боку входу на неї робочої рідини.

Вихідна кромка лопаті лопатевого колеса – кромка лопаті з боку виходу з неї робочої рідини.

Середня лінія профілю лопаті лопатевого колеса – геометричне місце центрів кіл, вписаних у профіль лопаті.

Ширина прохідного перерізу лопатей – відстань між зовнішнім і внутрішнім торами у меридіональному перерізі робочої порожнини по лінії, ортогональної до ліній течії.

Активний діаметр гідродинамічної передачі – найбільший діаметр робочої порожнини.

Втулковий діаметр гідродинамічної передачі – найменший діаметр робочої порожнини.

Потужність гідродинамічної передачі – потужність на вхідному валу гідродинамічної передачі.

Гідравлічний крутний момент насосного колеса – крутний момент, що діє на насосне колесо під час його взаємодії з робочою рідиною в робочій порожнині.

Гідравлічний крутний момент турбінного колеса – крутний момент, що сприймається турбінним колесом від робочої рідини в робочій порожнині.

Передатне відношення – відношення частоти обертання вихідного вала до частоти обертання вхідного вала.

Ковзання гідродинамічної муфти – різниця частот обертання вхідного та вихідного валів, віднесена до частоти обертання вхідного вала.

Об’ємна витрата робочої рідини в лопатевому колесі – об’єм робочої рідини, що переміщається за одиницю часу через лопатеве колесо.

Коефіцієнт корисної дії гідродинамічної передачі – відношення потужності на вихідному валу до потужності на вхідному валу.

Прозорість гідродинамічної передачі – властивість змінювати крутний момент на вхідному валу під час зміни крутного моменту на вихідному валу.

Тяговий режим – режим роботи, за якого потужність передається через гідродинамічну передачу від вхідного до вихідного вала.

Гальмівний режим – режим роботи, за якого потужність передається до гідродинамічної передачі як з збоку вхідного, так і з боку вихідного вала, або з боку одного з валів при зупиненому іншому.

Режим протиобертання – гальмівний режим, за якого вхідний та вихідний вали обертаються в різних напрямках.

Обгінний режим – гальмівний режим, за якого на вихідному валу знак крутного моменту є протилежний, а напрямок його обертання відповідає тяговому режиму роботи.

Зворотний режим – режим роботи, за якого потужність передається від вихідного до вхідного вала.

Практичне заняття 1

Форми проточної частини гідромуфт
Актуальність теми. Проточна частина гідромуфти утворена двома обмежуючими поверхнями: внутрішнім і зовнішнім торами. Між внутрішнім і зовнішнім тором розташовані лопаті. Найбільший розмір робочої порожнини називається активним діаметром Dа, а найменший – втулковим (внутрішнім) Dо.

Гідромуфти здебільшого проектуються з радіальними лопатями (рис. 1.1 а). Причому лопаті насоса і турбіни є плоскими і встановлюються по радіусу. Для радіальних лопатей β = 90°, тому відносна швидкість рівна меридіональній складовій абсолютної швидкості w = vm. На рис. 1.1 показані проточні частини гідромуфт із тором та без тора.


Рисунок 1.1 – Проточна частина гідромуфт:

а) без тора; б) з тором
Для гідромуфт бажано мати відносні швидкості сталими по довжині ліній течії. Отже, повинна дотримуватися рівність меридіональних площин Fm = 2Rcpb = const. У гідромуфт із тором (рис. 1.1 б) за умови рівності меридіональних швидкостей визначається ширина каналу в меридіональному перерізі b.

Робоча рідина рухається з насосного колеса в турбінне і після протікання уздовж його лопатей повертається на лопаті насосного колеса, утворюючи коло циркуляції.

Для гідромуфти без тора із рівності площин без урахування стиснення на вході та виході маємо

. (1.1)
За цією рівністю можна знайти центр кола циркуляції:
(1.2)
Меридіональний переріз робочої порожнини будується таким чином, що в проточній частині відсутні дифузорні ділянки, і, отже, відносні швидкості w уздовж лінії течії на заданому режимі роботи залишаються сталими. Така форма проточної частини виключає дифузорні втрати і покращує енергетичні якості гідромуфти.
Мета заняття – вивчення методики і набуття практичних навичок щодо побудови проточної частини гідромуфти без тора та з тором.
Конкретні цілі

Уміти:

- класифікувати гідромуфти;

- пояснювати механізм перетворення енергії;

- аналізувати принцип побудови проточної частини гідромуфти

без тора та з тором.
Під час підготовки до заняття користуйтеся такою літературою:

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Кочкарев А. Я. Гидродинамические передачи / А. Я. Кочкарев. – М. : Машиностроение, 1971. – С. 231–236.

2. Стесин С. П. Лопастные машины и гидродинамические передачи / С. П. Стесин, Е. А. Яковенко. – М. : Машиностроение, 1990. – С. 28–29, 67–68.
Додаткова

3. Алексапольский Д. Я. Гидродинамические передачи / Д. Я. Алексапольский. – М. : Машгиз, 1963. – С. 50–55.

4. Атлас конструкций гидромашин и гидродинамичних передач : учебное пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов / Б. М. Бим-Бад, М. Г. Кабанов, В.Н. Прокофьев и др. – М : Машиностроение, 1990. – С. 127-134.
Технологічна карта проведення практичного заняття

Етап

Час, хв

Забезпечення дисципліни

Місце прове-дення

Перевірка вихідного

рівня знань шляхом усного опитування

20

Перелік запитань

Навчальна аудиторія

Корекція знань та

вмінь студентів

шляхом розв’язання навчальної задачі

55

Зразкова задача

Аналіз і підбиття підсумків заняття

5

Методика побудови проточної частини гідромуфти без тора

У процесі побудови проточної частини попередньо визначають:

а) активний діаметр Dа гідромуфти – найбільший діаметр робочої порожнини;

б) втулковий діаметр D0 гідромуфти – найменший діаметр робочої порожнини;

в) висоту лопаті в меридіональному перерізі h – відстань від кромки лопаті до зовнішньої границі робочої порожнини;

г) поточний радіус R – радіус заміру висоти лопаті в меридіональному перерізі;

ґ) число лопатей z.
Порядок виконання завдання:

а) за відомими значеннями (табл. 1.1) геометричних розмірів робочого колеса (рис. 1.2) побудувати конструктивну схему гідромуфти без тора.
Таблиця 1.1 – Вихідні дані

R, м

h, м

Рисунок 1.2 – Геометричні розміри гідромуфти

без тора

б) за визначеними значеннями активного Dа та втулкового D0 діаметрів гідромуфти з радіальними лопатями необхідно побудувати меридіональний переріз (рис. 1.3) за умови, що відносні швидкості w уздовж лінії течії на заданому режимі роботи залишаються сталими. При цьому визначити положення середньої лінії профілю лопаті, тобто знайти геометричне місце центрів кіл, вписаних у профіль лопаті.Рисунок 1.3 – Меридіональний переріз робочої порожнини гідромуфти без тора

При побудові проточної частини гідромуфти без тора знаходиться центр кола циркуляції Rц за формулою (1.2).

За вищенаведеними умовами роботи гідромуфти меридіональний переріз робочої порожнини будується при дотриманні рівності меридіональних площин
(1.3)

або
(1.4)
де Rсер1 – середній радіус входу, тобто відстань від осі обертання до точки перетину вхідної кромки лопаті із середньою лінією профілю лопаті;

Rсер2 середній радіус виходу, тобто відстань від осі обертання до точки перетину вихідної кромки лопаті із середньою лінією профілю лопаті;

b1, b2, bі – відповідна ширина прохідного перерізу, тобто відстань від центра кола циркуляції до зовнішнього тора в меридіональному перерізі робочої порожнини по лінії, нормальній до середньої лінії профілю лопаті.
Побудова проточної частини гідромуфти без тора виконується таким чином.

На вертикальній осі симетрії відкладаються значення Rа, R0 та Rц. Відносно середніх радіусів входу та виходу робочої рідини проводяться кола з діаметрами, рівними ширині прохідного перерізу на вході та виході b1 та b2.

Визначення ширини прохідного перерізу на інших ділянках проводиться при побудові меридіонального перерізу, для якого меридіональна складова абсолютної швидкості в робочих колесах становить незмінну величину.

Метод побудови проточної частини такої гідромуфти є послідовним наближенням визначення положення середньої лінії профілю лопаті відносно центра кола циркуляції.

Через центр кола циркуляції проводять довільні прямі лінії. Для кожної лінії при обчисленні положення середньої лінії профілю лопаті повинна виконуватися умова

Послідовність визначення положення середньої лінії профілю лопаті бажано вести в табличній формі (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 – Вихідні дані для побудови

Прохідний переріз


Rсері,

мм

bі,

мм

,

мм2

1
2
3
n

Примітка.За значеннями вносять корективи шляхом зміни середньої лінії профілю лопаті і ширини прохідного перерізу. Відхилення до 5% вважається допустимим.

За отриманими координатами Rсері та bі підбирають два-три радіуси і описують середню лінію профілю лопаті. З точок середньої лінії профілю лопаті проводять кола діаметрами bі. Обвідна кіл є зовнішньою межею проточної частини гідромуфти або зовнішнім тором.

Для підтвердження необхідного числа лопатей проводиться порівняння числа лопатей гідромуфти за конструктивним та розрахунковим виконанням.

Рекомендується для гідромуфти без тора число лопатей визначати за залежністю
, (1.5)
де Dа – активний діаметр, мм.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності 030507 „Переклад Частина 2
Сучасна українська літературна мова. Ч. Морфеміка. Словотвір. Морфологія.: методичні вказівки та завдання до практичних занять /...
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності 030507 „Переклад Частина 1
Сучасна українська літературна мова. (Фонетика. Лексикологія. Лексикографія). Методичні вказівки та завдання до практичних занять...
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «податковий менеджмент»
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки та завдання до виконання практичних І контрольних
Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей...
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»
Міжкультурні комунікації : методичні вказівки до проведення практичних занять / укладач Т. В. Кузнєцова. – Суми : Сумський державний...
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
Комунікаційні технології: методичні вказівки до проведення практичних занять / укладач Т. В. Кузнєцова. – Суми : Сумський державний...
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки до практичних занять Чернівці Чернівецький національний університет 2011 удк 338. 486. 1: 330. 341. 1
Методичні вказівки містять завдання до практичних робіт, що пропонуються студентам спеціальностей ”Менеджмент туристичної індустрії”...
Методичні вказівки до практичних занять з розділу \" гідродинамічні муфти \" та завдання для виконання iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка