Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України
63.97 Kb.
НазваНаказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України
Дата конвертації02.12.2012
Розмір63.97 Kb.
ТипДокументы

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України

____________________ № ______
ПОРЯДОК

ведення реєстру центрів сервісного обслуговування

реєстраторів розрахункових операцій

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 601, з метою створення та ведення реєстру центрів сервісного обслуговування (далі – Реєстр).

2. Реєстр містить інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, які згідно із законодавством мають право здійснювати технічне обслуговування та ремонт конкретних моделей (модифікацій) реєстраторів розрахункових операцій (далі – реєстратори), і призначений для надання цієї інформації органам державної влади та суб’єктам господарювання.

3. У цьому Порядку терміни використовуються у значеннях, наведених у статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та в пункті 2 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 601.

4. До Реєстру включаються центри сервісного обслуговування (далі – ЦСО), що мають:

договори з виробниками та/або постачальниками моделей (далі – постачальники) на здійснення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

кваліфікований персонал, що пройшов відповідне навчання у виробника реєстратора;

приміщення, де надаються послуги з технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

обладнання, яке згідно з документацією виробника повинно використовуватися при здійсненні технічного обслуговування та ремонту реєстраторів.

5. Реєстр містить таку інформацію:

назва ЦСО;

місцезнаходження, телефон;

прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;

перелік моделей (модифікацій) реєстраторів, технічне обслуговування та ремонт яких згідно з договорами має право проводити цей ЦСО.

6. За наявності в ЦСО структурних підрозділів окремими не пронумерованими рядками після даних про ЦСО наводиться інформація про назву, місцезнаходження та телефон таких структурних підрозділів.

Порядок ведення Реєстру

7. Ведення Реєстру забезпечує уповноважена на цю діяльність організація.

Уповноважена організація - державне підприємство або установа чи організація, утворена Державною податковою адміністрацією та уповноважена (за погодженням з Мінекономіки) проводити роботи з ведення Реєстру, підтвердження відповідності ЦСО встановленим вимогам і виконання інших функцій відповідно до цього Порядку.

8. Реєстр (або зміни до нього) затверджується наказом уповноваженої організації за погодженням Державної податкової адміністрації.

9. Уповноважена організація розглядає заяви на включення до Реєстру, аналізує відповідність ЦСО вимогам, визначеним у пункті 4 цього Порядку, та приймає рішення про включення (відмову у включенні) ЦСО до Реєстру або виключення ЦСО з Реєстру та розширення (скорочення) переліку моделей (модифікацій) реєстраторів, технічне обслуговування та ремонт яких згідно з договорами має право проводити даний ЦСО.

10. Заяви про включення до Реєстру розглядаються уповноваженою організацією у 15-денний строк з дня їх надходження.

11. Реєстр (або зміни до нього) оприлюднюється у 10-денний термін з моменту його затвердження на офіційному сайті уповноваженої організації та у визначених нею друкованих засобах масової інформації.

12. Обов’язкове поновлення Реєстру здійснюється щороку на підставі отриманої уповноваженою організацією від постачальників протягом січня-лютого поточного року інформації про продовження (не продовження) діючих договорів з ЦСО, а також укладення нових договорів стосовно технічного обслуговування та ремонту моделей (модифікацій) реєстраторів. Ця інформація містить:

назву ЦСО;

строк дії договору (кінцева дата);

моделі (модифікації) реєстраторів, щодо яких складений договір.

Порядок включення ЦСО до Реєстру

13. Для включення до Реєстру ЦСО подає до уповноваженої організації:

заяву про включення до Реєстру;

дані про ЦСО та його структурні підрозділи, передбачені пунктом 5 цього Порядку;

завірений печаткою ЦСО перелік договорів з виробниками на здійснення технічного обслуговування та ремонту відповідних моделей (модифікацій) реєстраторів із зазначенням терміну їх дії (а також копії договорів з виробниками (постачальниками) на здійснення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів - у разі виникнення розбіжностей з відповідною інформацією виробників (постачальників);

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

копії документів, що підтверджують наявність приміщення, обладнання та персоналу, передбачених пунктом 4 цього Порядку.

14. Після надходження передбачених пунктом 13 документів уповноважена організація:

надсилає запит до постачальників для отримання підтверджувальної інформації стосовно договорів на здійснення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів (із зазначенням строку їх дії);

у разі підтвердження (заперечення) постачальниками інформації стосовно договорів приймає відповідне рішення та формує проект Реєстру (або зміни до нього);

інформує ЦСО про прийняте рішення;

затверджує проект Реєстру (або зміни до нього) відповідно до прийнятого рішення.

Порядок виключення ЦСО з Реєстру

15. ЦСО виключається з Реєстру уповноваженою організацією на підставі:

закінчення і непродовження строку дії договорів ЦСО з усіма постачальниками щодо технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

повідомлення всіх постачальників, з якими ЦСО уклав договори, про дострокове припинення договірних відносин з цим ЦСО щодо технічного обслуговування та ремонту відповідних моделей реєстраторів;

подання ЦСО заяви щодо припинення діяльності з технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

повідомлення органів державної влади щодо набрання законної сили рішення суду про припинення діяльності ЦСО.

16. У разі прийняття уповноваженою організацією рішення про виключення ЦСО з Реєстру у тижневий строк доводить це рішення до відома ЦСО.

Якщо за обставинами, зазначеними в пункті 14 цього Порядку, ЦСО та/або постачальники надають обґрунтовані пояснення щодо можливості продовження строку дії договорів, то рішення приймається у строк до чергового оприлюднення Реєстру (або змін до нього).

Порядок внесення змін до Реєстру

17. Зміни до Реєстру вносяться за таких обставин:

отримання від ЦСО повідомлення про зміну його реквізитів або керівника;

отримання від ЦСО та відповідного постачальника повідомлення про розширення чи звуження переліку моделей (модифікацій) реєстраторів, які ЦСО має право обслуговувати, а також про зміну строку дії договору на здійснення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів;

закінчення строку дії окремого договору за попередньо поданою інформацією;

прийняття рішення про виключення ЦСО з Реєстру;

повідомлення постачальника, з яким ЦСО уклав договір, про припинення договірних відносин з цим ЦСО щодо технічного обслуговування та ремонту відповідних моделей реєстраторів.

18. Уповноважена організація при виявленні порушень ЦСО чинного законодавства доводить цю інформацію до відома постачальників, які працюють з цим ЦСО, та Державної податкової адміністрації України для прийняття ними відповідного рішення.

19. Оскарження питань, пов’язаних з Реєстру, здійснюється шляхом звернення до Апеляційної комісії або в судовому порядку.

20. Апеляційна комісія є дорадчим органом, створюється при уповноваженій організації і діє у відповідності до положення.

21. До складу Апеляційної комісії входять представники виробників, ЦСО, громадських організацій.

22. Головою комісії є керівник уповноваженої організації.


Директор департаменту ....... Мінекономіки
Директор департаменту контрольно-перевірочної роботи Державної податкової адміністрації України

______________

Схожі:

Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconПорядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій Загальні положення
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconПрограма вдосконалення функціонування ринків кп «Запоріжринок»
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації...
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconНаказ Державної податкової адміністрації України
Найменування органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconНаказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 n 922
Найменування – Відділ освіти Радехівської районної державної адміністрації
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconНаказ Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства культури І туризму України
Кабінету Міністрів України, з метою визначення переліку товарів, які підлягають обов'язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному,...
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconПояснювальна записка до проекту наказу дпа україни, Держмитслужби України „ Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України
Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 27. 09. 04 №439/551 та Порядку взаємодії митних і...
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconПро внесення Змін до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби
Податкової служби, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 11. 10. 2011 №1273 та зареєстрований у Міністерстві юстиції...
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconНаказ Державної податкової адміністрації України
...
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconНаказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України

Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України iconНаказ Державної податкової адміністрації України 24. 12. 2010 №1015

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка