Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тернопіль
2.3 Mb.
НазваТернопіль
Сторінка7/11
Дата конвертації03.12.2012
Розмір2.3 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ДОДАТНІ І ВІД’ЄМНІ ЧИСЛА


 • АТЕСТАЦІЯ 8 Варіант 1

  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань45678Бали«2»«2»«3»1. Для числа 5 протилежним є число ...

  а)  ; б)  ; в) 5; г) –5.

  2. Для числа –4 протилежним є число ...

  а)  ; б) 4; в)  ; г) –4.

  3. Модуль числа 10 дорівнює ...

  а)  ; б) –10; в) 10; г)  .

  4. Модуль числа –13 дорівнює ...

  а) –13; б) 13; в)  ; г)  .

  5. Координата точки А, зображеної на рисунку, дорівнює ...

  а) 3; б) –2; в) –3; г)  .

  6. Серед чисел 10; –4; 0; –20 найбільшим є число ...

  а) –20; б) 10; в) 0; г) –4.

  7. Серед чисел –0,2; 1; –100; –4 найменшим є число ...

  а) –0,2; б) –4; в) 1; г) –100.

  8. Точка А, зображена на координатній площині, має координати ...

  а) (–2; 4); б) (4; –2);
  в) (4; 2); г) (2; 4).

  9. У якому із записів усі числа є від’ємними?

  а) –5; 0; –4; б) –5; 5; ; в) –0,1; –5,6; –10.

  10. У якому із записів усі числа є цілими?

  а) 5; –4; 0,1; б) –5; 0; 10; в) 6; ; –4.

  11. Які з тверджень є правильними?

  а) 7 є модулем тільки числа –7;

  б) 7 є модулем тільки числа 7;

  в) 7 є модулем чисел 7 і –7;

  г) –7 є модулем чисел 7 і –7.

  12. Записати числа 0; –13; 5; –4 у порядку зростання.

  а) –13; –4; 5; 0; б) –13; –4; 0; 5; в) –4; –13; 0; 5; г) 0; –13; –4; 5.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань345Бали«4»«5»«6»1. Записати числа, протилежні до чисел –25; 11; ; 3,5.

  2. Записати координати точок А, В і С, позначених на координатній прямій.

  3. Знайти модулі чисел 14; –9; –104; 5,9; .

  4. Порівняти числа:

  а) –14 і 11; б) 0 і –17; в) –40 і –30; г) –1,5 і –7,3.

  5. Побудувати систему координат, взявши одиничний відрізок завдовжки 1 см і позначити точки:

  а) А(3; 1); б) В(–2; –5); в) С(–4; 3); г) D(5; –4).
  6. Накреслити координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 1 см і позначити на ній точки:

  а) M(7); б) K(–2,5); в) N(–6); г) P(4,5).

  7. Виконати дії: –12 + 40 · –0,2.

  8. Розв’язати рівняння:

  а) x = 10; б) x = –10.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«7»«8»«9»1. Записати числа в порядку зростання: –2,4; 56; –4; –100; 32.

  2. Позначити на координатній прямій числа, модулі яких дорівнюють 3; 5; –7,5.

  3. Побудувати квадрат ABCD, вершини якого мають координати А(0; 0), В(0; 6), С(6; 6) і D(6; 0). Обчислити площу квадрата.

  4. Знайти цілі розв’язки нерівності –4,6 < x < 5,3.
  5. Обчислити значення виразу .

  6. Порівняти:

  а)  і – ; б)  і .

  7. Записати всі цілі розв’язки нерівності x < 4.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«10»«11»«12»1. Записати числа 5,3; ; –1000; 999; –16; 2; у порядку зростання їх модулів.

  2. Побудувати в координатній площині трапецію ABCD, вершини якої мають координати A(0; 0), B(6; 0), C(4; 2) і D(2; 2) і обчислити її площу.

  3. Знайти три дроби, які є розв’язками нерівності .

  4. Скільки цілих розв’язків має нерівність x < 1000?
  5. Заштрихувати частину координатної прямої, для координат точок якої виконується нерівність x < 3.

  6. Заштрихувати частину координатної площини, для координат точок якої виконуються нерівності x  0 і y < 2.
  1. АТЕСТАЦІЯ 8 Варіант 2

  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань45678Бали«2»«2»«3»1. Для числа 15 протилежним є число ...

  а)  ; б)  ; в) –15; г) 15.

  2. Для числа –27 протилежним є число ...

  а)  ; б) 27; в)  ; г) –27.

  3. Модуль числа 43 дорівнює ...

  а) –43; б) 43; в)  ; г)  .

  4. Модуль числа –39 дорівнює ...

  а) –39; б)  ; в) 39; г)  .

  5. Координата точки А, зображеної на рисунку, дорівнює ...

  а) 5; б) –5; в) –4; г) –6.

  6. Серед чисел 20; –8; 0; –40 найбільшим є число ...

  а) 0; б) 20; в) –40; г) –8.

  7. Серед чисел –0,3; 4; –200; –15 найменшим є число ...

  а) –0,3; б) –5; в) –200; г) –4.

  8. Точка А, зображена на координатній площині, має координати ...

  а) (–4; 2); б) (–4; –2);
  в) (4; 2); г) (4; –2).

  9. У якому із записів усі числа є від’ємними?

  а) –0,4; –4; 20; б) –6; –4; ; в) –10; 0; –4.

  10. У якому із записів усі числа є цілими?

  а) 7; –4; ; б) –12; 0; 12; в) 7; 0,3; –4.

  11. Які з тверджень є правильними?

  а) 23 є модулем тільки числа –23;

  б) 23 є модулем чисел 23 і –23;

  в) –23 є модулем чисел 23 і –23;

  г) 23 є модулем тільки числа 23.

  12. Записати числа 0; –40; 2; –5 у порядку зростання.

  а) –5; –40; 2; 0; б) 0; 2; –5; –40; в) –5; –40; 0; 2; г) –40; –5; 0; 2.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань345Бали«4»«5»«6»1. Записати числа, протилежні до чисел 29; –5; ; 2,4.

  2. Записати координати точок А, В і С, позначених на координатній прямій.

  3. Знайти модулі чисел 177; –51; 205; 9,4; .

  4. Порівняти числа:

  а) –15 і 8; б) 0 і –21; в) –49 і –47; г) –8,8 і –9,6.

  5. Побудувати систему координат, взявши одиничний відрізок завдовжки 1 см і позначити точки:

  а) А(–2; 4); б) В(–1; –3); в) С(4; –5); г) D(3; 3).
  6. Накреслити координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 1 см і позначити на ній точки:

  а) M(4); б) K(–3,5); в) N(–5); г) P(2,5).

  7. Виконати дії: 22 · –0,5 – –7.

  8. Розв’язати рівняння:

  а) x = 5; б) x = –5.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«7»«8»«9»1. Записати числа в порядку зростання: –8,6; –200; 47; –5; 81.

  2. Позначити на координатній прямій числа, модулі яких дорівнюють 2; 7; –3,5.

  3. Побудувати квадрат ABCD, вершини якого мають координати А(0; 0), В(4; 0), С(4; 4) і D(0; 4). Обчислити площу квадрата.

  4. Знайти цілі розв’язки нерівності –3,8 < x < 4,1.
  5. Обчислити значення виразу .

  6. Порівняти:

  а)  і ; б)  і .

  7. Записати всі цілі розв’язки нерівності x < 3.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«10»«11»«12»1. Записати числа 18,5; ; –100; 877; ; –20,5 у порядку зростання їх модулів.

  2. Побудувати в координатній площині трапецію ABCD, вершини якої мають координати A(0; 8), B(5; 4), C(3; 4) і D(0; 0) і обчислити її площу.

  3. Знайти три дроби, які є розв’язками нерівності .

  4. Скільки цілих розв’язків має нерівність x < 500?
  5. Заштрихувати частину координатної прямої, для координат точок якої виконується нерівність x < 4.

  6. Заштрихувати частину координатної площини, для координат точок якої виконуються нерівності x  0 і y > –2.
  1. АТЕСТАЦІЯ 8 Варіант 3

  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань45678Бали«2»«2»«3»1. Для числа 17 протилежним є число ...

  а)  ; б) 17; в) –17; г)  .

  2. Для числа –4 протилежним є число ...

  а) –4; б)  ; в)  ; г) 4.

  3. Модуль числа 29 дорівнює ...

  а) 29; б) –29; в)  ; г)  .

  4. Модуль числа –18 дорівнює ...

  а) –18; б) 18; в)  ; г)  .

  5. Координата точки А, зображеної на рисунку, дорівнює ...

  а) –4; б) –6; в) 6; г) 4.

  6. Серед чисел –101; 20; –60; 24 найбільшим є число ...

  а) –101; б) –60; в) 20; г) 24.

  7. Серед чисел –35; 9; –40; –0,1 найменшим є число ...

  а) –40; б) –0,1; в) –35; г) 9.

  8. Точка А, зображена на координатній площині, має координати ...

  а) (–3; 4); б) (–4; 3);
  в) (–4; –3); г) (–3; –4).


  9. У якому із записів усі числа є від’ємними?

  а) –0,3; –25; –40; б) –10; 0; –3; в) –8; 8; .

  10. У якому із записів усі числа є цілими?

  а) 40; –5; ; б) 29; –6; 0,6; в) –40; 0; 29.

  11. Які з тверджень є правильними?

  а) 45 є модулем тільки числа –45;

  б) 45 є модулем тільки числа 45;

  в) –45 є модулем числа 45;

  г) 45 є модулем чисел 45 і –45.

  12. Записати числа 0; –70; 3; –4 у порядку зростання:

  а) –4; –70; 0; 3; б) –70; –4; 0; 3; в) 3; –4; –70; 0; г) 0; 3; –4; –70.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань345Бали«4»«5»«6»1. Записати числа, протилежні до чисел ; –47; 103; –5,4.

  2. Записати координати точок А, В і С, позначених на координатній прямій.

  3. Знайти модулі чисел 28; –14; –206; –5,9; .

  4. Порівняти числа:

  а) 8 і –15; б) –70 і 0; в) –100 і –120; г) –13,1 і –11,3.

  5. Побудувати систему координат, взявши одиничний відрізок завдовжки 1 см і позначити точки:

  а) А(–3; –2); б) В(4; 2); в) С(–2; 6); г) D(1; –4).
  6. Накреслити координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 1 см і позначити на ній точки:

  а) M(3); б) K(–8); в) N(–4,5); г) P(7,5).

  7. Виконати дії: –30 – 25 · –0,2.

  8. Розв’язати рівняння:

  а) x = 7; б) x = –7.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«7»«8»«9»1. Записати числа в порядку зростання: –105; 84; –37; –2,6; –2,4.

  2. Позначити на координатній прямій числа, модулі яких дорівнюють 6; 4,5; –3.

  3. Побудувати квадрат ABCD, вершини якого мають координати А(0; 3), В(3; 3), С(3; 0) і D(0; 0). Обчислити периметр квадрата.

  4. Знайти цілі розв’язки нерівності –5,4 < x < 6,9.
  5. Обчислити значення виразу .

  6. Порівняти:

  а)  і ; б)  і .

  7. Записати всі цілі розв’язки нерівності x < 5.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«10»«11»«12»1. Записати числа –758; 60,5; ; –800; ; –70,8 у порядку зростання їх модулів.

  2. Побудувати в координатній площині трапецію ABCD, вершини якої мають координати A(2; 2), B(5; 2), C(7; 0) і D(0; 0) і обчислити її площу.

  3. Знайти три дроби, які є розв’язками нерівності .

  4. Скільки цілих розв’язків має нерівність x < 250?
  5. Заштрихувати частину координатної прямої, для координат точок якої виконується нерівність x < 5.

  6. Заштрихувати частину координатної площини, для координат точок якої виконуються нерівності x  0 і y > 3.
  1. АТЕСТАЦІЯ 8 Варіант 4

  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань45678Бали«2»«2»«3»1. Для числа 45 протилежним є число ...

  а) 45; б)  ; в) –45; г)  .

  2. Для числа –39 протилежним є число ...

  а)  ; б) –39; в) 39; г)  .

  3. Модуль числа 52 дорівнює ...

  а)  ; б)  ; в) –52; г) 52.

  4. Модуль числа –11 дорівнює ...

  а) 11; б) –11; в)  ; г)  .

  5. Координата точки А, зображеної на рисунку, дорівнює ...

  а) –3; б) –7; в) –6; г) 6.

  6. Серед чисел 13; –23; –33; 23 найбільшим є число ...

  а) 13; б) –23; в) –33; г) 23.

  7. Серед чисел –4; 10; –0,1; –15 найменшим є число ...

  а) –0,1; б) –4; в) –15; г) 10.

  8. Точка А, зображена на координатній площині, має координати ...

  а) (2; –3); б) (–3; 2);
  в) (–3; –2); г) (3; 2).

  9. У якому із записів усі числа є від’ємними?

  а) –5; –6; 0; б) –13; – ; –0,1; в)  ; –5; .

  10. У якому із записів усі числа є цілими?

  а) 40; 0; –20; б) 40; 0; ; в) 36; 50; .

  11. Які з тверджень є правильними?

  а) 26 є модулем тільки числа 26;

  б) 26 є модулем тільки числа –26;

  в) 26 є модулем чисел 26 і –26;

  г) –26 є модулем чисел 26 і –26.

  12. Записати числа 0; –12; 6; –3 у порядку зростання.

  а) –12; –3; 6; 0; б) –12; –3; 0; 6; в) –3; –12; 0; 6; г) 0; –12; –3; 6.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань345Бали«4»«5»«6»1. Записати числа, протилежні до чисел –34; 60; ; –22,11.

  2. Записати координати точок А, В і С, позначених на координатній прямій.

  3. Знайти модулі чисел –311; 93; –69; –9,1; .

  4. Порівняти числа:

  а) –30 і 21; б) 0 і –77; в) –90 і –80; г) –18,9 і –30,8.

  5. Побудувати систему координат, взявши одиничний відрізок завдовжки 1 см і позначити точки:

  а) А(2; 5); б) В(–3; –5); в) С(–3; 4); г) D(5; –2).
  6. Накреслити координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 1 см і позначити на ній точки:

  а) M(–7); б) K(3); в) N(5,5); г) P(–6,5).

  7. Виконати дії: –0,8 · 15 – 10.

  8. Розв’язати рівняння:

  а) x = 12; б) x = –12.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«7»«8»«9»1. Записати числа в порядку зростання: –97; –79; 13; 15,5; –10.

  2. Позначити на координатній прямій числа, модулі яких дорівнюють 8; 4; –5,5.

  3. Побудувати квадрат ABCD, вершини якого мають координати А(5; 5), В(5; 0), С(0; 0) і D(0; 5). Обчислити площу квадрата.

  4. Знайти цілі розв’язки нерівності –8,3 < x < 3,9.
  5. Обчислити значення виразу .

  6. Порівняти:

  а)  і ; б)  і .

  7. Записати всі цілі розв’язки нерівності x < 7.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«10»«11»«12»1. Записати числа 20,5; ; –19,5; 40,82; 100; –903 у порядку зростання їх модулів.

  2. Побудувати в координатній площині трапецію ABCD, вершини якої мають координати A(3; 3), B(1; 3), C(0; 0) і D(0; 4) і обчислити її площу.

  3. Знайти три дроби, які є розв’язками нерівності .

  4. Скільки цілих розв’язків має нерівність x < 400?
  5. Заштрихувати частину координатної прямої, для координат точок якої виконується нерівність x < 2.

  6. Заштрихувати частину координатної площини, для координат точок якої виконуються нерівності x  0 і y < –1.
  1. АТЕСТАЦІЯ 8 Варіант 5

  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань45678Бали«2»«2»«3»1. Для числа 39 протилежним є число ...

  а) 39; б) –39; в)  ; г)  .

  2. Для числа –52 протилежним є число ...

  а)  ; б) –52; в) 52; г)  .

  3. Модуль числа 14 дорівнює ...

  а)  ; б)  ; в) –14; г) 14.

  4. Модуль числа –43 дорівнює ...

  а) –43; б) 43; в)  ; г)  .

  5. Координата точки А, зображеної на рисунку, дорівнює ...

  а) –6; б) –4; в) –5; г) –5,5.

  6. Серед чисел –200; –100; –3; 4 найбільшим є число ...

  а) –200; б) –100; в) 4; г) –3.

  7. Серед чисел –200; 100; –300; –0,1 найменшим є число ...

  а) –0,1; б) –300; в) –200; г) 100.

  8. Точка А, зображена на координатній площині, має координати ...

  а) (–4; –1); б) (1; –4);
  в) (–1; –4); г) (–1; 4).


  9. У якому із записів усі числа є від’ємними?

  а)  ; –200; –4,5; б)  ; 0; –40; в) –50; –20; .

  10. У якому із записів усі числа є цілими?

  а) –50; –100; 0; б) 40; ; 20; в) –40; –9; 13.

  11. Які з тверджень є правильними?

  а) 27 є модулем чисел –27 і 27;

  б) 27 є модулем тільки числа 27;

  в) 27 є модулем тільки числа –27;

  г) –27 є модулем чисел 27 і –27.

  12. Записати числа –5; 0; 4; –10 у порядку зростання.

  а) 0; 4; –5; –10; б) –5; –10; 0; 4; в) –10; –5; 0; 4; г) –10; –5; 4; 0.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань345Бали«4»«5»«6»1. Записати числа, протилежні до чисел 81; –74; ; 8,5.

  2. Записати координати точок А, В і С, позначених на координатній прямій.

  3. Знайти модулі чисел 18; –51; 843; –7,2; .

  4. Порівняти числа:

  а) –58 і 50; б) 0 і –13; в) –43 і –65; г) –8,3 і –3,8.

  5. Побудувати систему координат, взявши одиничний відрізок завдовжки 1 см і позначити точки:

  а) А(–6; 2); б) В(–1; –3); в) С(2; 5); г) D(4; –2).
  6. Накреслити координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 1 см і позначити на ній точки:

  а) M(–6); б) K(3); в) N(–7,5); г) P(0,5).

  7. Виконати дії: 10 · –0,7 – 4.

  8. Розв’язати рівняння:

  а) x = 6; б) x = –6.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«7»«8»«9»1. Записати числа в порядку зростання: –18; –99; –47; 13,5; –13.

  2. Позначити на координатній прямій числа, модулі яких дорівнюють 6,5; –7; 3.

  3. Побудувати прямокутник ABCD, вершини якого мають координати А(0; 0), В(0; 6), С(3; 6) і D(3; 0). Обчислити периметр прямокутника.

  4. Знайти цілі розв’язки нерівності –4,3 < x < 8,1.
  5. Обчислити значення виразу .

  6. Порівняти:

  а)  і ; б)  і .

  7. Записати всі цілі розв’язки нерівності x < 6.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«10»«11»«12»1. Записати числа –500; ; 42,31; 499; ; –47 у порядку зростання їх модулів.

  2. Побудувати в координатній площині трапецію ABCD, вершини якої мають координати A(0; 0), B(7; 0), C(5; 4) і D(2; 4) і обчислити її площу.

  3. Знайти три дроби, які є розв’язками нерівності .

  4. Скільки цілих розв’язків має нерівність x < 600?
  5. Заштрихувати частину координатної прямої, для координат точок якої виконується нерівність x < 6.

  6. Заштрихувати частину координатної площини, для координат точок якої виконуються нерівності x  0 і y > –3.
  1. АТЕСТАЦІЯ 8 Варіант 6

  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань45678Бали«2»«2»«3»1. Для числа 39 протилежним є число ...

  а) 39; б) –39; в)  ; г)  .

  2. Для числа –52 протилежним є число ...

  а)  ; б) –52; в) 52; г)  .

  3. Модуль числа 14 дорівнює ...

  а)  ; б)  ; в) –14; г) 14.

  4. Модуль числа –43 дорівнює ...

  а) –43; б) 43; в)  ; г)  .

  5. Координата точки А, зображеної на рисунку, дорівнює ...

  а) –3,5; б) –3; в) –2,5; г) –2.

  6. Серед чисел –200; –100; –3; 4 найбільшим є число ...

  а) –200; б) –100; в) 4; г) –3.

  7. Серед чисел –200; 100; –300; –0,1 найменшим є число ...

  а) –0,1; б) –300; в) –200; г) 100.

  8. Точка А, зображена на координатній площині, має координати ...

  а) (–4; –1); б) (1; –4);
  в) (–1; –4); г) (–1; 4).


  9. У якому із записів усі числа є від’ємними?

  а)  ; –200; –4,5; б)  ; 0; –40; в) –50; –20; .

  10. У якому із записів усі числа є цілими?

  а) –50; –100; 0; б) –40; ; 20; в) –40; –9; 13.

  11. Які з тверджень є правильними?

  а) 27 є модулем чисел –27 і 27;

  б) 27 є модулем тільки числа 27;

  в) 27 є модулем тільки числа –27;

  г) –27 є модулем чисел 27 і –27.

  12. Записати числа –5; 0; 4; –10 у порядку зростання.

  а) 0; 4; –5; –10; б) –5; –10; 0; 4; в) –10; –5; 0; 4; г) –10; –5; 4; 0.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань345Бали«4»«5»«6»1. Записати числа, протилежні до чисел –101; 52; ; 18,2.

  2. Записати координати точок А, В і С, позначених на координатній прямій.

  3. Знайти модулі чисел 78; –47; 684; 5,9; .

  4. Порівняти числа:

  а) –87 і 50; б) 0 і –29; в) –160 і –130; г) –7,6 і –6,7.

  5. Побудувати систему координат, взявши одиничний відрізок завдовжки 1 см і позначити точки:

  а) А(2; 6); б) В(–5; 3); в) С(–2; –4); г) D(4; –1).
  6. Накреслити координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 1 см і позначити на ній точки:

  а) M(–3,5); б) K(6,5); в) N(4); г) P(–4).

  7. Виконати дії: 13 – –1,2 · –10.

  8. Розв’язати рівняння:

  а) x = 8; б) x = –8.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«7»«8»«9»1. Записати числа в порядку зростання: 109; –98; 89; –70,5; –15.

  2. Позначити на координатній прямій числа, модулі яких дорівнюють 3,5; 5; –8.

  3. Побудувати прямокутник ABCD, вершини якого мають координати А(5; 2), В(5; 0), С(0; 0) і D(0; 2). Обчислити його периметр.

  4. Знайти цілі розв’язки нерівності –3,6 < x < 7,6.
  5. Обчислити значення виразу .

  6. Порівняти:

  а)  і ; б)  і .

  7. Записати всі цілі розв’язки нерівності x < 1.


  •   РІВЕНЬРозв’язано завдань234Бали«10»«11»«12»1. Записати числа –893; –1000; ; ; –62; 48,5 у порядку зростання їх модулів.

  2. Побудувати в координатній площині трапецію ABCD, вершини якої мають координати A(5; 0), B(4; 2), C(1; 2) і D(0; 0) і обчислити її площу.

  3. Знайти три дроби, які є розв’язками нерівності .

  4. Скільки цілих розв’язків має нерівність x < 300?
  5. Заштрихувати частину координатної прямої, для координат точок якої виконується нерівність x < 1.

  6. Заштрихувати частину координатної площини, для координат точок якої виконуються нерівності x  0 і y < 2. • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Схожі:

  Тернопіль iconОдноденний тур
  Тернопіль-Почаїв-Джерело Святоїї Анни Кременець Тернопіль ) (Тернополь-Почаев-Источник Святоии Анны Кременец Тернополь)
  Тернопіль iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2012 року м. Тернопіль №412-од
  Провести 16 червня 2012 року в м. Тернопіль І регіональний фестиваль бойківської культури «Бойківські фестини»
  Тернопіль iconНавчальний посібник для патронажних медичних сестер. // за ред І. Г. Усіченка, А. В. Царенка, С. А. Місяка. Співавтор Пасєчко Н. В. Тернопіль: «Укрмедкнига», 2000. 372с
  Структурні основи ентеросорбції при опіковій хворобі. Пасєчко Н. В. Тернопіль: «Поліграфіст», 1997. – 255с
  Тернопіль iconПропонуємо тур «Карпатський калейдоскоп» на свята або у вихідні дні: Тернопіль – Івано-Франківськ – Гошів – Болехів – Яремче – Ворохта – тк «Буковель»
  Тернопіль – Івано-Франківськ – Гошів – Болехів – Яремче – Ворохта – тк «Буковель» – Івано-Франківськ – Тернопіль
  Тернопіль iconНавчальний посібник Тернопіль 2007 міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет
  Литвин З. Б. Функціонально-вартісний аналіз: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 130 с
  Тернопіль iconПриватного підприємства «Тернопіль-Транс»
  Пп тернопіль-Транс, Козівська мдпі виявила завищення сум від’ємного значення податку на додану вартість, що, згідно висновків податкового...
  Тернопіль iconНавчальний посібник. Тернопіль. "Укрмедкнига",2002 р. Статті
  ...
  Тернопіль iconНавчальний посібник для факультативних занять. Тернопіль: Мандрівець, 2009. 176 с. Марущак В.І. Школа журналіста: Навчальний посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2009. 136 с
  Програми курсів за вибором і факультативів для старшої школи та списки літератури для самостійної підготовки учнів
  Тернопіль iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005 Міністерство освіти і науки України
  Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
  Тернопіль iconВсеукраїнський науково-теоретичний часопис. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. Вип. 5 (1). С. 17-25
  Опубліковано: Черномаз П. Харківська географічна школа: особистості, ідеї, відкриття // Історія української географії. Всеукраїнський...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  ua.convdocs.org


  База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
  звернутися до адміністрації
  ua.convdocs.org
  Реферати
  Автореферати
  Методички
  Документи
  Випадковий документ

  опубликовать
  Головна сторінка