Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

План роботи практичного психолога хзош №
185.55 Kb.
НазваПлан роботи практичного психолога хзош №
Дата конвертації12.10.2012
Розмір185.55 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Аналітична частина
Рекомендації щодо подальшої корекційно-розвивальної роботи_
Ii. цілеспрямовуюча частина
Діагностичний напрям
Розвиваючий напрям
Б. Зміст діяльності психологічної служби в школі II ступеня
Розвиваючий напрям Мета: розвиток вольової сфери учнів як основи їх довільної регуляції Корекційний напрям
В. Зміст діяльності психологічної служби в школі III ступеня.
Діагностичний напрям
Розвиваючий напрям
Г. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з педагогічними працівниками та батьками школярів.
Д. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з учнями, що мають девіантну поведінку
Є. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з обдарованими учнями
Виявлення в учнів схильності до наукової роботи та сприяння розвитку цих схильностей під час роботи в секції МАН з психології.
З. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з учнями пільгового контингенту
Iii. змістовна частина
1.Робота з учнями початкової школи
Робота з учнями ii ступеня школи
Робота з учнями iii ступеня школи
4. Робота з обдарованими дітьми
...
Повний зміст
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Методист МЦ Директор ХЗОШ
_______І.В.Щелкунова ________

“__”_______2011 р. “__”____________2011р.


ПЛАН

РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ХЗОШ №

НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПІБ повністю

Харків 2011Річний план роботи практичного психолога ЗНЗ № розроблений на підставі зазначених нижче документів і методичних рекомендацій, а саме статей 21, 22 Закону України “Про освіту”, Конвенції ООН “Про права дитини” від 20.11.89, нової редакції  Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за N 687/16703., листа Міністерства освіти і науки України про психологічну службу №1/454 від 30.06.06, методичних рекомендацій Центру практичної психології і соціальної роботи, збірників наказів № 18,20, Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року та Плану дій щодо її реалізації, наказу № 616 від 02.07.2009 «Про зміни і доповнення до Положення про психологічну службу системи освіти і науки України», етичного кодексу психолога, замовлення адміністрації школи до практичного психолога


 1. ^ АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

В 2010-2011 навчальному році в школі навчалося 504 учнів в 19 класах, серед них 1-х – 2 класи, 2-х – 2 класи, 3-х – 2 класи , 4-х – 2 класи, 5-х –2 класи, 6-х – 2 класи, 7-х – 1 клас, 8-х – 2 класи, 9-х – 2 класи, 10-х – 2 класи, 11-х - не було. 11 класів з українською мовою навчання.

В 2011-2012 навчальному році в школі навчається 505 учнів в 20 класах, серед них 3 перші класи, 2 других класи, 2 третіх, 2 четвертих, , 2 - п"ятих, 2 шостих , 2 сьомих, 1 восьмий, 2 дев’ятих та 1 – десятий та 2 одинадцятих класи.

Станом на 1 вересня в школі навчаються учні, що знаходяться на різних видах обліку завдяки правопорушенням.

За станом здоров”я на диспансерному обліку знаходиться 126 учнів, серед них у ПНД - 56 учнів, з захворюваннями органів травлення – 37 учнів, з порушеннями зору - 28 учнів, з порушеннями слуху – 4учня, з вадами опорно-рухової системи - 12 учнів, органів дихання – 37 учнів, ендокринної системи – учнів, вродженими аномаліями – 9 учнів.

Протягом 2010-2011 навчального року була продовжена робота по створенню психологічного портрета учнів школи. Були започатковані індивідуальні картки учнів 1-х класів, внесені результати діагностичних досліджень у картки учнів всіх інших класів, заповнені шоденники психологічної роботи з кожним класом.

На початку року було проведено обстеження рівня готовності шестирічок до навчання в школі. Було виявлено, що 41% учнів не готові до навчання, причому кількість неготових хлопців та дівчат майже однакова.

В січні 2011 року було проведення обстеження адаптованості першокласників до школи за проективною методикою “Школа. Дитячий садок” та розвитку сприйняття, уваги, пам’яті та мислення за допомогою методики Тулуз-П”єрона, тестів „Четвертий зайвий”, „Продовжи ряд”, 10 малюнків, Мюстенберга.
В березні-квітні було проведено обстеження сформованості пізнавальних процесів учнів 2-х та 3-х класів за допомогою методик діагностики рівня короткочасної пам”яті 12 слів та 8 цифр, коректурна проба та діагностики рівня розвитку процесів мислення за тестами Зака та Мейлі.

В березні було обстежено рівень готовності учнів 4-х класів до переходу у середню школу. Було обстежено рівень розвитку пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, мислення за Равеном), пізнавальної активності, мотивації навчання, креативності.

^ Рекомендації щодо подальшої корекційно-розвивальної роботи_

1. Продовжувати корекційно-розвивальну роботу з учнями молодших класів, які потребують додаткових розвивальних занять, як в груповому так і в індивідуальному режимі.

2. Внести результати діагностичних обстежень до індивідуальних карток учнів

3. Продовжувати моніторинг розвитку пізнавальних процесів учнів начальних класів

4. Порівнювати результати аналогічних досліджень у наступному навчальному році з отриманими раніш.
Адміністрація навчального закладу звернулась до психолога з таким замовленням:

 1. Дослідити рівень готовності учнів 1-х класів до навчання з метою попередження дезадаптації, покращення успішності навчання та поведінки і розвитку здібностей учнів, профілактики девіантних проявів поведінки.

 2. Досліджувати хід адаптації першокласників до школи та допомагати дітям, батькам та вчителям в проходженні цього процесу. Проводити адаптаційні ігри.

 3. Дослідити рівень готовності учнів 4-х класів до переходу до середньої ланки школи.

 4. Дослідити рівень адаптації учнів 5-х класів та допомагати адаптації дітей до умов навчання у середній школі, проведення тренінгів та психологічних ігор.

 5. Дослідити професійні нахили та здібності учнів 9-х класів з метою формування профільних класів

 6. Проводити психолого-педагогічні семінари для вчителів з метою підвищення психологічної компетентності педагогів.

7. Проводити просвітницькі та тренінгові заняття по психологічній підготовці учнів 11-х класів до ЗНО

9. Створити банк даних для допомоги учням одинадцятих класів у виборі професії
За результатами запитів батьків та учнів до психолога виявилась необхідність подальшого розширення арсеналу психокорекційних інструментів психолога. Тому темою самоосвіти психолога в поточному році буде наступна: ” Використання методу символ драми в роботі з батьками та учнями школи різних вікових ступенів”

^ II. ЦІЛЕСПРЯМОВУЮЧА ЧАСТИНА

А. Зміст діяльності психологічної служби в школі 1 ступеня

Мета: створення умов для розвитку пізнавальних можливостей та формування пізнавальних інтересів учнів. Допомога в створенні умов для забезпечення ефективної життєдіяльності учнів шляхом зміцнення основних властивостей нервової системи та соматичного здоров”я учнів. Допомога в створенні доброзичливого клімату в учнівському колективі як основи для формування позитивного самосприйняття та самовідчуття. Забезпечення гармонійного співвідношення між вимогами до інтелектуальних і учбових умінь та навичок молодшого школяра та його психофізіологічними можливостями, сприяння формуванню стійкої пізнавальної мотивації.
^

Діагностичний напрям


Мета: визначення індивідуальних тенденцій інтелектуального та особистого розвитку учнів; вивчення мотивації навчання, задатків, рівня загальних та спеціальних здібностей; виявлення варіантів шкільної та сімейної дезадаптації, причин неуспішного навчання; вивчення рівня сформованості пізнавальних інтересів.
^

Розвиваючий напрям


Мета: розвиток основних психічних функцій, пізнавальної активності, що забезпечують ефективність освітнього процесу.

Корекційний напрям


Мета: формування в учнів довільності дій контролю та функції планування
^ Б. Зміст діяльності психологічної служби в школі II ступеня

Мета: допомога в формуванні абстрактно-логічного теоретичного мислення як основи для подальшого розвитку, самосвідомості, здібностей до довільної саморегуляції і самоконтролю, виявлення схильностей як умови до подальшого розвитку здібностей, допомога в формуванні почуття компетентності та адекватної самооцінки, супровід взаємоузгодженості між пізнавальними інтересами і здібностями учнів при організації навчально-виховного процесу в школі.

Діагностичний напрям

Мета: вивчення особливостей інтелектуального та особистісного розвитку учнів; вивчення навчальних мотивів та відносин, навчальних інтересів, схильностей та професійних намірів; вивчення властивостей темпераменту, характеру та особистих рис; вивчення загальних, спеціальних здібностей та рівня сформованості абстрактно-логічного мислення; вивчення самооцінки; рівня досягнень, намагань та рівня самоповаги; вивчення соціометричного статусу учнів.
^

Розвиваючий напрям

Мета: розвиток вольової сфери учнів як основи їх довільної регуляції

Корекційний напрям


Мета: корекція дисгармонійного розвитку характеру, порушень саморегуляції та неадекватної самооцінки в учнів, які цього потребують
^ В. Зміст діяльності психологічної служби в школі III ступеня.

Мета: створення умов для формування психічно зрілої особистості з розвинутою самосвідомістю як основою для подальшого життєвого і професійного самовизначення, забезпечення розвитку рефлексивної свідомості та позитивної Я-концепції; створення умов для формування психічних новоутворень, що забезпечують здатність до самоідентичності, самоактуалізації.
^

Діагностичний напрям


Мета: визначення рівня сформованості психічних новоутворень, що забезпечують можливості успішної соціально-психологічної адаптації та саморозвитку; вивчення рівня психічної зрілості учнів, вивчення рівня інтелектуального розвитку; вивчення рівня сформованості життєвих та професійних планів.
^

Розвиваючий напрям


Мета: розвиток самосвідомості учнів як основа для саморозвитку формування позитивного самосприйняття і рефлексуючої свідомості.

Корекційний напрям.

Мета: корекція порушень розвитку особистості учнів, які цього потребують.
^ Г. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з педагогічними працівниками та батьками школярів.

Мета: психологічна просвіта педагогічних працівників та батьків, сприяння створенню в школі і вдома комфортного психологічного клімату, попередження можливих ускладнень у зв”язку з переходом на наступну вікову сходинку.
^ Д. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з учнями, що мають девіантну поведінку.

Мета: сприяння налагодженню психологічного контакту з учнями “груп ризику”; мотивація і підтримка у школярів бажання до самовизначення та самовиховання.

^

Є. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з обдарованими учнями


Мета: сприяння виявленню обдарованості всіх видів, сприяння розвитку схильностей та здібностей учнів та створенню комфортного середовища для самовиявлення учнів, сприяння самопізнанню і розвитку комунікативних та особистісних якостей
^

Виявлення в учнів схильності до наукової роботи та сприяння розвитку цих схильностей під час роботи в секції МАН з психології.Ж. Зміст діяльності психологічної служби щодо збереження здоров’я учнів та працівників

Мета: сприяння збереженню психічного та психологічного здоров’я, сприяння створенню комфортного психологічного клімату в класних та педагогічному колективах.
^ З. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з учнями пільгового контингенту

Мета: сприяння психічному розвитку, формуванню Я-концепції, адекватних Я-образу та самооцінки, допомога в вирішенні життєвих та сімейних проблем.

Враховуючи мету та задачі діяльності шкільної психологічної служби, а також річний план роботи перед психологом стоять такі задачі: систематично працювати над самоосвітою, знайомитися з новинками психологічної літератури, розширювати арсенал психодіагностичних, корекційних та розвиваючих методик та методів , якими має право працювати психолог. З метою досягнення поставлених цілей і вирішення намічених задач, необхідно продовжувати забезпечення кабінету психолога адаптованими та стандартизованими до умов освіти методиками, стимульним матеріалом, канцелярським приладдям для роботи, методичною літературою.^ III. ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА


Захід

Клас

Строк

Напрямок

Відмітка про викон.

^ 1.РОБОТА З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  1. Обстеження школярів на момент вступу до школи

Тест Графічний диктант

Анкета загальної обізнаності

Морфологічна зрілість

Тест Малюнок людини

Тест Тулуз-П”єрона

Аналіз результатів та складання рекомендацій батькам та вчителям

1-А,Б


Жовтень


Д

1.2. Комплектування груп учнів, що потребують

корекції та розвитку. Складання програми корекційно-розвивальних занять.

Проведення тренінгу

1-АБ


листопад

КР
1.3. Проведення психологічної адаптаційної гри


1-А,Б


листопад

Прф
1.4. Адаптація першокласників до школи

Проективний тест “Школа. Дитячий садок”

Кольоровий тест Орєхової

Анкета інтересів

1-А,Б


січень

Д
1.5. Обстеження рівня сформованості пізнавальних процесів (пам”яті, уваги, мислення)

Тест Коректурна проба

Тест зорова короткочасна пам”ять

Тест аудіальна короткочасна пам”ять

Тест Е.Замбіцявічене -2 кл.

Тест Мейлі(структура інтелекту) -3 кл

Тест Равена - 4 кл.

Аналіз результатів та складання рекомендацій

2-А,Б

3-А,Б

4-А,Б

Березень

квітень

Д
1.6. Обстеження готовності до переходу до середньої школи

Тест пізнавальної активності

Тест мотивації навчання

Тест креативності О.Тунік

Аналіз результатів та складання рекомендацій для вчителів старшої школи

4-А,Б

квітень

Д
1.7.Проведення індивідуальної та групової корекційно-розвивальної роботи з учнями початкової школи

(за цільовою програмою)

2-А,Б

3-А,Б

4-А,Б

листопад квітень

КР
^ РОБОТА З УЧНЯМИ II СТУПЕНЯ ШКОЛИ

2.1. Моніторинг адаптації п”ятикласників до школи

Тест Айзенка (особистісний)

Тест тривожності Філіпса

Анкета адаптації

Соціометрія

Аналіз результатів та складання рекомендацій класним керівникам та вчителям-предметникам

5-А,Б


жовтень

Д
2.2. Проведення адаптаційного тренінгу за програмою


5-А,Б
КР
2.3Д
2.4.Виявлення інтересів, професійних здібностей та профільної спрямованості

Методика ДДО

Методика Кейєрсі

Тест «Хочу – можу»

Тест Голланда

Аналіз результатів та складання рекомендацій для учнів,адміністрації та вчителів

9-А,Б

лютий

Д, К

^ РОБОТА З УЧНЯМИ III СТУПЕНЯ ШКОЛИ

3.1. Виявлення особистісної зрілості та ясності Я-концепції

Тест Рокіча

Опитувальник ясності Я-концепції

Опитувальник саморегуляції

Самооцінка

Психосоціальна зрілість

Аналіз результатів та складання рекомендацій для учнів

10-А

січень

Д, К
3.2. Допомога у виборі професійного спрямування особистості

Тест ДДО

Тест ОДАНІ

Тест Кейєрсі

Тест Пантелєєва-Століна(само відношення)

Тест Голланда

Аналіз результатів та складання рекомендацій учням

11-А,Б

січень

Д, К
3.3. Проведення психологічної гри “Перспектива”

11-А,Б

листопад

КР
3.4. Заходи щодо протидії торгівлі людьми та іншим формам насильства та маніпуляції свідомістю

Демонстрація фільму «Станція призначення – життя» - бесіда за змістом фільму11-А,Б


жовтень


Прф Прс


^ 4. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

4.1. Виявлення соціально обдарованих дітей за методикою пошуку соціально обдарованих дітей НМПЦ(тест Рензуллі, тест УСК, тест толерантності до невизначеності, тест Мехрабіана, орієнтацій на анкета Басса)

січень

Д
4.2. Виявлення проблемних зон та причин особистих складностей.

Тест Амтхауера

Тест Пантелєєва-Століна

Тест самооцінки

Тест Літтмана-Шмішека

Аналіз результатів та складання корекційно-розвивальних програм


індивід

Січень-лютий (За запитом)

Д
4.3. Проведення корекційно-розвивальних заходів


Індивідта груп

Лютий -березень (за потребою)

КР
5. РОБОТА З УЧНЯМИ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ (Дивись програму роботи)

5.1.Виявлення причин девіантності

тест Айзенка

тест Літтмана-Шмішека

тест Басса-Дарки

Тест”Неіснуюча тварина”

Тест Пантелєєва-Століна

Тест Філліпса

Аналіз результатів та складання програми корекційно-розвивальних та просвітницько-профілактичних заходів

7-А,Б

8-А

9-А,Б

листопад-березень


Д,

5.2.Проведення корекційно-розвивальних заходів
грудень-березень

КР
6. РОБОТА З ДІТЬМИ ПІЛЬГОВОГО КОНЕТИНГЕНТУ (дивись спільну с соціальним педагогом та заст. дир. з НВР програму роботи)

^ 7. РОБОТА З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

(дивись програму )

8. ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІВ (дивись програму)

^ 6. РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ

  1. Проведення психолого-педагогічних семінарів

(за шкільним планом роботи)

вчителі

За планом школи

Прс
6.2.Виступи на педрадах (за темами педрад)

вчителі

За планом школи

Прс
6.3.Консультування вчителів, класних керівників, адміністрації за нагальними питаннямиК
^ 7. РОБОТА З БАТЬКАМИ

7.1. Бесіди на батьківських зборах

 • для батьків 1-класників та учнів початкової школи

1.Навчальна мотивація: вікові особливості”

2. Причини дитячої агресивності

3. Спілкування в школі

- для батьків середньої та старшої школи (за запитом кл. керівників та батьків)

батьки

За графіком зборів

Прс
^ 8. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

8.1.Відвідувати семінарські заняття, спецкурси НМПЦ, ЦППіСР ХАНО

За планом НМПЦ, ЦППіСР8.2 Брати участь у роботі творчої групи ХАНО
За планом ЦППіСР8.3.Брати участь в навчальних семінарах УСП

 • символдрама

 • психоаналіз

арттерапія, пісочна терапія
за планом УСП8.4. Регулярно проходити супервізію з тренерами
1 раз на місяць^ 9.КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА

Індвідуальне консультування за розкладом:

Ср 8.30 – 11.00 прийом батьків

14.00 – 16.00 прийом учнів

Ср 16.00 – 18.00 прийом батьків

Чт 15.00 – 16.00 прийом вчителів

^ 10.НАУКОВА РОБОТА

10.1.Керівництво учнівською науково-дослідницькою роботою для МАН
Вересень лютий12. ОРГМЕТОДРОБОТА

12.1. Складання плану роботи

- на рік

- на місяць, тиждень
Протягом року12.2. Складання звітів про роботу за рік

травень12.3. Складання аналітичних довідок за видами робіт
Протягом року12.4.Підготовка до доповідей на педрадах, психолого-педагогічних семінарах, консиліумах, семінарах інших методоб’єднань
За планом відповідних заходів
Психолог ХЗОШ №

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

План роботи практичного психолога хзош № icon«Використання проективних методик у діяльності практичного психолога»
Розділ Теоретичні основи І практичне застосування проективного методу в діяльності практичного психолога

План роботи практичного психолога хзош № iconПлан виховної роботи дитячого табору з денним перебуванням «Сонечко» при хзош №64
Екскурсія до музею хзош №138 Бесіда «Правила дорожнього руху». Профілактична бесіда «Вибухово-небезпечні предмети. Що це?» Пізнавальна...

План роботи практичного психолога хзош № iconМетодичні рекомендації: Руденко Л. А. Специфіка роботи практичного психолога у професійно-технічному навчальному закладі : методич реком. / Л. А. Руденко, Г. В. Павлова. Львів : лнпц, 2003. 27 с особ вн
Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти напн україни, кандидата педагогічних наук, старшого наукового...

План роботи практичного психолога хзош № iconПерспективний план роботи практичного психолога Ольшаницької зош І-ІІІ ступенів
Колегії мон україни та Президії апн україни 22. 11. 2001 року визначено, що особистісно-орієнтована система шкільної освіти вимагає...

План роботи практичного психолога хзош № iconПлан роботи хзош №22 під час весняних канікул

План роботи практичного психолога хзош № iconСистема роботи практичного психолога під час адаптаційного періоду учнів 5-го класу
Матеріали районного методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів на базі Гожулівського навчально-виховного...

План роботи практичного психолога хзош № iconТиждень психології в Красноставській зош І-ІІІ ступенів
Тиждень психології розпочався урочистою лінійкою, на якій зачитувались вірші про науку психологію та професію практичного психолога,...

План роботи практичного психолога хзош № iconПлан роботи хзош №106 під час весняних канікул 2012/2013 навчального року
Культпохід до кінотеатру «Парк» на перегляд мультиплікаційного фільму «Втеча з планети Земля»

План роботи практичного психолога хзош № iconКартка запиту педагога до практичного психолога
Порушення пізнавальної сфери (труднощі у навчанні) а відставання з визначених предметів

План роботи практичного психолога хзош № iconГоловний державний санітарний лікар Голова пк хзош №60 Директор хзош №60

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка