Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Закону України «Про здійснення державних закупівель»
251.28 Kb.
НазваЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Сторінка1/2
Дата конвертації05.12.2012
Розмір251.28 Kb.
ТипЗакон
Зміст
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевого бюджету
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
6. Основні умови договору: відповідно до розділу IX Закону
8. Подання цінових пропозицій
9. Розкриття цінових пропозицій
Критерієм оцінки - є найнижча ціна без врахування ПДВ серед пропозицій, які не були відхилені.
Цінова пропозиція
Кількість, од.
Загальна вартість цінової пропозиції, грн. без ПДВ
Загальна вартість цінової пропозиції, грн. з ПДВ
  1   2
11.02.2011р.

Шановні Панове!

Запрошуємо Вас прийняти участь у торгах, які проводить Ульяновська центральна районна лікарня відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI щодо закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких (код ДК 016-97 – 23.20.1), шляхом проведення процедури запиту цінових пропозицій.
1. Замовник:

1.1. Найменування. Ульяновська центральна районна лікарня

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01995309

1.3. Місцезнаходження. 26400, Кіровоградська область, м. Ульяновка, вул. К. Маркса, 2

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35412001002073 ГУ ДКУ в Кіровоградській обл., МФО 823016

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Заступник головного бухгалтера Срібний Віктор Вячеславович, тел. (05259) 2-12-64, 26400, Кіровоградська область, м. Ульяновка, вул. К. Маркса, 2.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Ульяновська районна державна адміністрація код ЄДРПОУ 04055179

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевого бюджету

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі. Продукти нафтоперероблення рідкі (код ДК 016-97 – 23.20.1).

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Бензин А-92 – 14 000 л., Бензин А-95 – 500 л. дизельне паливо – 2 000 л.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. квітень - грудень 2011 р.

6. Основні умови договору: відповідно до розділу IX Закону

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 календарних днів з дня закінчення кінцевого строку подання цінових пропозицій

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце. 26400, Кіровоградська область, м. Ульяновка, вул. К. Маркса, 2, кабінет головного лікаря, особисто або поштою

8.2. Строк. до 10 год. 00 хв. 09.03.2011

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. 26400, Кіровоградська область, м. Ульяновка, вул. К. Маркса, 2, кабінет головного лікаря

9.2. Дата. 09.03.2011

9.3. Час. о 10 год. 30 хв.

10. Додаткова інформація.

10.1. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозицій, та підготовлені безпосередньо Учасником можуть бути складені як українською, так і російською мовами.

10.2. Пропозиція, що подається Учасником, повинна містити наступні документи та інформацію:

10.2.1. Заповнену форму цінової пропозиції згідно з Додатком 1 цього запиту.

10.2.2. Істотні умови договору згідно з Додатком 2, які повинні бути підписані уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства).

10.2.3. Завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати договір, цінову пропозицію тощо буде інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності).

10.2.4. Копію Статуту (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту).

10.2.5. Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для фізичної особи-підприємця – завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності).

10.2.6. Копію довідки про включення Учасника до ЄДРПОУ (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду).

10.2.7. Копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку.

10.2.8. Довідка, яка містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання зобов’язань стосовно постачання товару, який є предметом закупівлі.

10.2.9. Довідка у довільній формі яка містить інформацію про наявність працівників, яких учасник планує залучати до виконання умов договору.

10.2.10. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про виконання аналогічних договорів за період не менше 3-х років, з копіями договорів зазначених у довідці

10.2.11. Завірена копія балансу та звіту про фінансові результати з відміткою органу статистики за останній звітний період (Форма №1 та Форма №2) (для фізичної особи-підприємця – Завірена копія звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку з відміткою органу статистики за останній звітний період).

10.2.12. Завірена копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (Форма №3).

10.2.13. Оригінал або завірена копія довідки з банків/банку про наявність рахунків в банківських установах, не більше тижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

10.2.14. Оригінал або завірена копія довідки з банку/банків про відсутність простроченої заборгованості по сплаті відсотків за кредитами, не більше тижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

10.2.15. Довідка у довільній формі про наявність, розташування та перелік розгалуженої системи технічних підрозділів (автозаправних станцій) в м. Ульяновка.

10.3. Кожний учасник має право подати лише одну цінову пропозицію.

10.4. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства). Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що подається у складі цінової пропозиції. Документи цінової пропозиції опечатуються в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої посадової особи учасника і відбиток печатки учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства) та на якому повинно бути зазначено: «не відкривати до ПОЧАТКУ ТОРГІВ», адресу та назву замовника; адресу, код ЄДРПОУ та назву учасника; назву процедури закупівлі та назву предмета закупівлі.

10.5. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник згоден поставити товар та повинна враховувати вартість всіх витрат, пов’язаних з виконанням Учасником зобов’язань по договору.

До кінцевої вартості пропозиції включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору.

Учасник повинен зазначити у формі цінової пропозиції ціну предмета закупівлі, запропонованого на торги, що складається виходячи з вартості одиниці найменування.

Всі ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій щодо предмета закупівлі, запропонованого на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.

Ціна пропозиції повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі.

10.6. Ціни зазначаються у національній валюті замовника – гривнях.

10.7. Переможцем визначається учасник, цінова пропозиція якого визнана найкращою у результаті оцінки цінових пропозицій.

Переможцем визначається учасник, цінова пропозиція якого визнана найкращою у результаті оцінки цінових пропозицій. Критерієм оцінки - є найнижча ціна без врахування ПДВ серед пропозицій, які не були відхилені.

10.8. Запропонований учасником товар повинен відповідати вимогам Технічної специфікації, передбаченої Додатком 3 цього запиту та постачатися у вигляді талонів (картки на паливо). Учасник у складі своєї цінової пропозиції повинен надати наступні документи:

  • Копія сертифікату відповідності на всі види палива, що закуповуються, посвідчена підписом та печаткою (для юридичних осіб) Учасника;

  • Копія паспорту якості на всі види палива, що закуповуються, посвідчена підписом та печаткою (для юридичних осіб) Учасника.

10.9. Цінова пропозиція, що не відповідає вимогам зазначеним у п. 10.8. та Додатку 3 цього запиту, розгляду не підлягає та відхиляється як така, що не відповідає вимогам Замовника, зазначеним у цьому запиті.
Іншу додаткову інформацію можна отримати за телефоном: Заступник головного бухгалтера Срібний Віктор Вячеславович, тел. (05259) 2-12-64.


Голова комітету з конкурсних торгів Галицький В. В.

Додаток 1

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

ЩОДО ЗАКУПІВЛІ ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ РІДКИХ

(КОД ДК 016-97 – 23.20.1)
Комітет з конкурсних торгів

Ульяновська центральна районна лікарня
1. Повне найменування Учасника ______________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична) _____________________________________________

3. Телефон/факс _____________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ______________________________________

5. Код ЄДРПОУ _____________________________________________________________

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація_________________________________________________

7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _________________________________________________________

8. Цінова пропозиція:
п/п

Найменування предмету закупівлі

Одиниця виміру

Кількість, од.

Ціна за одиницю, грн., без ПДВ

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Вартість грн., без ПДВ

1

Бензин А-92

літр

14 000


2

Бензин А-95

літр

500


3

Дизельне паливо

літр

2 000


Загальна вартість цінової пропозиції, грн. без ПДВ
ПДВ, грн.
Загальна вартість цінової пропозиції, грн. з ПДВ

До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з моменту закінчення строку подання цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 календарних днів з дня визначення переможця.
_____________________ ______________ /___________________/

[Посада] [Підпис] П.І.Б.

Додаток 2
ОСНОВНІ умови договору

м. Ульяновка «___» _________ 2011 р.


    1. 1. Покупець зобов’язується оплатити і прийняти, а Продавець зобов’язується передати у власність Покупця продукти нафтоперероблення рідкі (код ДК 016-97 – 23.20.1) - бензин А- 92, бензин А- 95 та дизельне паливо, надалі – Товар.

    2. Відпуск Товару здійснюється на умовах Ex-Works, у мережі автозаправних станцій Продавця, перелік яких та детальна інформація про які міститься у додатках до цього Договору. Продавець бере на себе зобов’язання по збереженню на АЗС Товару, що належить Покупцеві. Строк поставки товарів квітень - грудень 2011 р.

    3. Кількість товару становить бензин А-92 – 14 000 л., бензин А-95 – 500 л., дизельне паливо – 2 000 л.

Обсяг товару, що є предметом Договору, може бути зменшений в залежності від виділених асигнувань.

2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України. Вартість договору складає ________________________ грн.

3. Оплата вартості товару Замовником буде здійснюватись з відстрочкою платежу.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4. Якість Товару, що передається Покупцеві згідно з даним Договором, повинна відповідати вимогам до якості, пропонованим до даного виду товару чинним законодавством України, і підтверджуватися сертифікатом якості. У випадку виникнення суперечок, пов’язаних з невідповідною якістю Товару, вони будуть вирішуватися по взаємній домовленості Сторін шляхом проведення аналізу відпущеного Товару.

5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

    1. 6. За неналежне виконання умов Договору застосовуються штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ. При невідповідності Товару вимогам, пропонованим до його якості, Продавець відшкодовує Покупцеві повну вартість відпущеного Товару.

7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2011 року.
  1   2

Схожі:

Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"
України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – проект Закону) викликана потребою у подальшому...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Цей Запит цінових пропозицій проводиться відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» документація конкурсних торгів повинна містити кількісні...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Відповідно до п статті 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01. 06. 2010р комітет з конкурсних торгів...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconРішення Уповноваженого органу 00799 Відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель"
Відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, Порядку погодження застосування процедури закупівлі
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону «Про здійснення державних закупівель»
На підставі ч. 2 ст. 23 Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi повідомляємо про внесення наступних...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconНаказ №155 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2011 р за №1377/20115 Про здійснення моніторингу державних закупівель Відповідно до абзацу шостого пункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
Відповідно до абзацу шостого пункту 19 частини першої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconНаказ № Київ Про здійснення моніторингу державних закупівель Відповідно до абзацу шостого підпункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" наказую: Затвердити Порядок здійснення моніторингу державних
Відповідно до абзацу шостого підпункту 19 частини першої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗаконі україни "про здійснення державних закупівель"
Зміни у законі україни "про здійснення державних закупівель" від 1 червня 2010 року №2289-vi, що приймаються за умови відсутності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка