Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник
0.7 Mb.
НазваУроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник
Сторінка1/6
Дата конвертації09.10.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипУрок
Зміст
Хід уроку
II. Пояснення нового матеріалу. (Бесіда вчителя.)
III. Закріплення нового матеріалу.
1. На галявині біля пеньків росте 200 опеньків.
Робота з підручником.
  1   2   3   4   5   6
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО


Уроки математики у школі

з використанням електронних засобів навчання

Навчально-методичний посібникПолтава 2011

"Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання." Навчально-методичний посібник. / [уклад. Гарус І.Б.]. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 101 с.».

Упорядник:
Гарус І.Б. – методист відділу природничо-математичних дисциплін ПОІППО
Навчально-методичний посібник складений для вчителів математики з метою демонстрації науково-методичного рівня електронних засобів навчального призначення, засвоєння учнями навчального матеріалу на заняттях з використанням електронних засобів навчального призначення та доцільності упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів електронних засобів навчального призначення.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського 29 березня 2011 року протокол № 2.
ПОІППО, 2011

Вступ

Сучасний етап розвитку освіти в Україні та тенденції якісного оновлення її змісту, принципів організації з ефективним використанням інформаційних технологій навчання вимагають створення засобів навчання нового покоління для науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Інформатизація освіти суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання, веде до змін у діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів.

Очевидним є те, що інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології тощо. На сьогодні рівень сформованості інформаційної культури фахівця визначається не лише його здатністю застосовувати інформацію в різних видах діяльності, а також світоглядним баченням навколишнього світу як відкритої інформаційної системи.

Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце педагога та учня в системі “вчитель – інформаційна система – учень”. Інформаційні навчальні технології – це не просто передатна ланка між вчителем і учнем, вони сприяють реалізації індивідуального підходу в навчанні – того, чого нам ще так бракує.

Застосування електронних підручників, освітніх сайтів Інтернету забезпечують перетворення учнів з пасивного об'єкта на активний суб'єкт навчально-виховного процесу.

Електронний підручник дає змогу ефективно застосовувати різні види оцінювання знань учнів, впроваджувати різноманітні форми роботи на уроці. Учні мають можливість просуватися у навчанні в індивідуальному темпі, відповідно до своїх потреб і здібностей, набувають навичок застосування одержаних знань на практиці.


Черниш Олександр Васильович, учитель математики Малокохнівської ЗОШ І-ІІ ступенів Кременчуцького району Полтавської області, учитель І категорії
Розробка уроку з математики з використанням електронних засобів на тему:

«Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів»

(математика 5 клас)
Тема: Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів.

Мета : Ввести поняття десяткового дробу, формувати навички читати і записувати десяткові дроби ; розвивати навики усного рахунку, логічне мислення ; виховувати математичну культуру, охайність .

Тип уроку. Урок засвоєння нового матеріалу.
Хід уроку

І.Організаційна частина.

ІІ. Підготовка учнів до активного свідомого засвоєння знань.

1.Інтерактивна гра «Мікрофон».

Дай відповіді на питання:

1. Скільки десятків у сотні?

2.Скільки сотень у тисячі?

3.Скільки десятків у тисячі ?

4.Скільки тисяч у мільйоні?

5.Назвіть число , наступне за числом:

а) 99 ; б) 999 ; в) 99999.

6. Назвіть число:

а) на 1 менше від 1000 ;

б) на 1 більше від 999 ;

в) на 10 менше від 10000 .

2. Робота в групах.

1. Виразіть:

а) 1мм- у метрах, дециметрах, сантиметрах ;

б) 1см- у кілометрах ;

в) 1дц - у метрах;

г) 1м- у кілометрах .

2. У скільки разів більше:

а) від ;

б) від ;

в) від ;

г) від ;

д) від .

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Учні вивчають новий матеріал через комп’ютер , використовуючи «Програмно-методичний комплекс навчального призначення для загальноосвітніх закладів. Математика 5 клас. Урок на тему «Уявлення про десяткові дроби»».

2. Теоретична частина, яку учні записують в зошит.

Щоб записати число десятковим дробом роблять так:

 1. Записують цілу частину числа (вона може дорівнювати нулю) і ставлять кому;

 2. Праворуч від коми записують чисельник дробової частини. Але дробова частина повинна мати стільки знаків, скільки нулів у знаменнику. Якщо в чисельнику менше знаків, ніж нулів у знаменнику, то після коми перед цифрами чисельника треба дописати таку ж кількість нулів, якої не вистачає.

ІІІ. Закріплення нових знань.

 1. Учні розв’язують усні вправи.

 1. Прочитайте і запишіть числа, які утворені цифрами, написаних в зазначених розрядах даної таблиці:

Розряди цілої частини числа

Розряди дробової частини числа

Одиниці мільйонів

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

Десяті

Соті

Тисячні

Десятитисячні

Стотисячні

Мільйонні1

3

5

2

-

3

-

4


6

5

7

-

4

-

7

2

5

-

9

8

3

6

-

-

4

7
1

7

-

2

1

-

-

-

3

9

1

-

4
 1. Прочитати такі числа:

0,2; 5,7; 16,4; 0,27; 4,31; 18,001; 0,0004; 46,0732; 1238,0072; 35,0000063; 7,0101; 29,00601; 387,100056; 0,0000101; 5,00001004.

3)Замінити знак питання такими цифрами, щоб одержати правильну рівність:

а) =0,23 ; б) = 0,452 ; в) = 0,? ;

г) = 0,? ; д) = 0,045 ; е)= 0,00475 .

4)Назвіть знаменники десяткових дробів.

а) 0,5; б) ; 0,93 ; в) 0,254 ; г) 0,3452 ;

д) 0,13456; е) 0,784923 .

5) Інтерактивна вправа «ланцюжок». Встановити відповідність.

Задача «нерадивого Василька» (з використанням магнітної , або інтерактивної дошки).

Василько придумав на урок чотири рівності з десятковими і звичайними дробами. Ліві і праві частини цих рівностей він написав на окремих картках. Прийшовши до школи він забув, які з цих дробів рівні. Допоможіть Василькові встановити відповідність між цими дробами.

0,24; ; 3,76; 3,076; 3 ; 0,024; 3 ; .

Учні записують встановлену відповідність у зошитах.

 1. Хвилинка відпочинку. Учні переглядають презентацію «Історія виникнення десяткових дробів»

IV. Перевірка знань.

Математичний диктант.

а) записати десяткові дроби: 0,4; 0,25; 0,375; 1,05; 3,28; 0,0012; 2,0021; 125,0001; 3,20005; 17,0000127; ( по 0,5 б.)

б) записати числа, більші за дані у 10 разів: 7,2; 15,009; 7,208;

в) скільки сотих у кожному з цих дробів: 1,32; 7,1123;

г) скільки одиниць в розряді сотень цих дробів: 831,00317; 352,17.

V. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 1. Що таке десятковий дріб?

 2. З чого складається десятковий дріб?

 3. Як називають цифри дробової частини десяткового дробу?

 4. Які числа і як можна записати десятковим дробом?

 5. Як записати десятковий дріб у вигляді дробового числа?

VІ. Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Підручник Г.П.Бевз, В.Г.Бевз , К., «Зодіак-ЕКО», 2005, Математика 5

Вивчити розділ 2 §23, № 1065,1073,1079.

Шелег Тетяна Василівна, вчитель математики Войнихівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лубенського району Полтавської області, учитель вищої категорії, вчитель-методист.
Розробка уроку з математики з використанням електронних засобів на тему:

«Числові і буквені вирази, їх значення» (математика 5 клас)

Тема: Числові і буквені вирази, їх значення.

Мета: Повторити з учнями правила складання числових виразів та правила зна­ходження значень числових виразів. Складати вирази до розв'язування задач, знаходити значення буквених виразів. Навчити учнів складати за­дачі за поданим виразом.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. (Розв'язування цікавих вправ.)

1. Виразіть у роках мільярд хвилин.

 1. Пульс здорової людини становить 4200 ударів на годину. Скільки ударів зробить серце у такої людини протягом першого семестру?

 2. Знайдіть відстань від Землі до Сонця, знаючи, що світло від Сонця до Землі доходить за 8 хв 18 с. Швидкість світла близько 300 000 км за секунду.

II. Пояснення нового матеріалу. (Бесіда вчителя.)

- Скільки пальців на одній руці?

Варіанти відповідей:

1)5; 2)3 + 2; 3)8-3; 4)2+2+1; 5) (2 + 1)2-1

Усе це різні записи одного й того самого числа п'ять. Кожен з них є числовим виразом або просто виразом.

(запис в учнівському зошиті)

Означення. Запис, складений із чисел, знаків арифметичних дій і дужок, називається числовим виразом.

(Бесіда вчителя.)

Числовий вираз складається з чисел, знаків дій, дужок. Знаки дій і дужки показують, які дії і в якому порядку треба виконувати над числами, що входять до числового виразу. Виконавши дії, дістанемо значення виразу. Нехай ми маємо числові вирази:

(Запис на дошці)

(10-5) • 7; (6-5)-7; (8 - 5) • 7

 • Чим схожі і чим відрізняються ці вирази?

 • Скільки ще подібних виразів можна записати?

А чи можна ці вирази записати за допомогою одного?

(Запис на дошці)

Запис - 5) • 7 - буквений вираз.

(запис в учнівському зошиті)

Означення. Запис, складений із чисел, букв, знаків арифметичних дій і дужок, називається буквеним виразом.

(Бесіда вчителя.)

Якщо в буквеному виразі замість букв поставити певні числа, то матимемо: числовий вираз.

За допомогою буквених виразів записують формули. Так, формула обчис­лення периметра прямокутника зі сторонами а і в має такий вигляд:

Р = 2(а + в).

Формула обчислення периметра квадрата зі стороною а :

Р = 4а.

Формула обчислення шляху, пройденого за час t зі швидкістю V:

S = Vt.

У формулі всі величини мають бути виміряні у відповідних одиницях.

Учні усвідомлюють новий матеріал через комп’ютер , використовуючи «Програмно-методичний комплекс навчального призначення для загальноосвітніх закладів. Математика 5 клас . Урок №23 на тему «Числові та буквені вирази. Формули.».
III. Закріплення нового матеріалу.

Робота в групах.

Кожній групі роздають картки з віршиками, які придумували старші учні.

1.

На галявині біля пеньків росте 200 опеньків.

Весь 5 клас прийшов і опеньки ці знайшов.

Кожний зрізав по а штук

Та залишили й для інших рук…

Нас було усіх п’ятнадцять.

Скільки ми залишили грибів?

Відповідь: 200-15а.

2.

Ось тут гілочка,

На ній білочка

Несе все собі в дупло,

Щоб взимку ситно їй було,

Кожний раз по три горішки

Й так а раз.

По дві шишки ще в раз.

Що ж у білки за запас?

Відповідь: 3а+2 в

3.

Тихо падають листочки

Як секунда – так і п’ять

З неба зграєю летять.

А секунд тих всього t.

Ти прийшов і забрав листочків 27.

Скільки листочків залишилося?

Відповідь: 5t – 27

Всі відповіді записані на дошці. Завдання для кожної групи:

1) обчислити при а = 6;

2) обчислити при а = 212, в = 48;

3) обчислити при t = 42.

Питання до кожної групи:

- яку найбільшу кількість опеньків може зрізати учень? Яку найменшу?

- яку найменшу кількість шишок і горішків може назбирати білка? Яку найбільшу?

- яку найменшу кількість секунд повинен тривати листопад? Яку найбільшу?

Робота з підручником.

- розв’язування усних вправ № 652 – 654,

- розв’язання вправ з коментуванням № 675, 676.

IV. Підведення підсумків уроку.

Наведіть приклади числового виразу і виразу зі змінною.

№137, №140, №143, №148(а).

Правила виконання дій:

 1. Якщо у виразі немає дужок і він містить тільки додавання і віднімання або тільки множення і ділення, то дії виконують зліва направо.

 2. Якщо вираз містить різні дії і в ньому немає дужок, то спочатку виконують множення і ділення, а потім додавання і віднімання.

3. Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках, враховуючи пра­вила 1 і 2. При цьому для зручності обчислень можна користуватися законами дій.

Домашнє завдання.

Вивчити п. 14, виконати вправи 674, 683, 692.

Підручник Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Математика 5, Київ « Зодіак - ЕКО», 2005

Худолій Ніна Олексіївна, учитель Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст.№7 Полтавської області, учитель вищої категорії
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник київ статистика 2 Навчально-методичний посібник Укладач: Герасименко Сергій Сергійович
При цьому посібник не замінює і не повинен замінювати підручник опанування змісту якого і є необхідною умовою для отримання позитивної...
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Київ 2008 р. Гринько С. В
Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: Куп нану, 2008. – 95 с
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Жидачів 2013 р. Жидачівський районний методичний кабінет
Кава Л. Г. Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання. Жидачівська гімназія, 2013р. 35с
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Частина перша основи місцевого самоврядування в україні чернівці 2004
Залучення громадян до участі в місцевому самоврядуванні. Навчально-методичний посібник/ Укладач Б. А. Руснак. – Чернівці: чмгс “Буковинська...
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М. М. Сидоренко, В. А. Троянський, Методичний посібник з філософії. – Чернівці, 2003. – 126с
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник до практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів (для студентів 3-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності водопостачання і водовідведення 092601)
Насосні станції водопостачання і водовідведення. Навчально-методичний посібник до практичних занять, виконання курсових і дипломних...
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник «Політична історія України»
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних і гуманітарних...
Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник до практичних занять для студентів 1-3 курсів денної і заочної форм навчання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка