Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Орфографія правопис ненаголошених голосних
1.16 Mb.
НазваОрфографія правопис ненаголошених голосних
Сторінка5/11
Дата конвертації12.10.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Правопис слів іншомовного походження


У загальних назвах

И

1. Після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед приголосним (запам'ятати можна за допомогою приказки «Де ти з'їси цю чашу жиру?»)

Диктант, мюзикл, косинус, універ­ситет, чипси, режим, цифра, акре­дитив, цитата

(АЛЕ: сіті, мартіні, місіс, фортісімо)

2. У складних словах із префіксами:

  • ди-;

  • деци-;

  • дис-, диз-;

  • анти-

Дилогія, дилема, диптих; дециметр, децибел; дискваліфікація; дизасоціація; антитезаПродовження табл.


И

3. У словах, давно запозичених зі схід­них мов

Кинджал, кишлак; лимон, кипарис, химера
4. У словах церковного походження, запозичених із грецької мови

Єпитрахиль, митрополит, єпископ

І

1. На початку запозичених слів

Історія, інцидент, інструмент, ідеал
2. Після приголосного перед голосним та й

Плагіат, клієнт, фієста, авіатор
3. У кінці невідмінюваних слів

Журі, візаві, попурі
4. Після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним

Бізнес, фінанси, вікарій, архів, гіпо­теза
5. Після префікса дез-

Дезінформація, дезінтеграція

Ї

Після голосних

Альтруїст, прозаїк

Є

1. На початку слова

Єфрейтор, єпископ
2. Після апострофа, літер е, і, й та м'якого знака

Прем'єра, фойє, дієта, конвеєр, круп'є, ательє, сомельє

Е

1. На початку слова

Екватор, еліпс, ескалоп
2. Після голосного, крім е та і

Дуель, фуете, поема, каное (АЛЕ: плеєр, траєкторія)
3. Після твердих приголосних

Галера, престо, декан, лекало
4. У кінці невідмінюваних слів

Турне, кашне
5. У префіксах де-, ре-, дез-

Дестабілізація, рекомбінація, дезін­фекція

У

Після ж, ш

Парфуми, журі, брошура

У власних назвах

И

1. У закінченнях -ида, -ика

Антарктика, Антарктида, Фло­рида, Америка
2. Після ж, ч, ш, ц перед приголосним

Алжир, Лейпциг, Чикаго, Шиллер
3. У буквосполученні -ри- перед при­голосним

Рига, Париж, Рим, Єрихон

NВ! На сьогодні деякі географічні назви, що підпадають під «правило дев'ятки», мають подвійне написання (Чилі (в універсальних словниках) — Чілі (у галузевих виданнях)), що обумовлено дотриманням принципу написання цих слів у мові- джерелі. Наприклад:

Кордільєри — Соrdilleras;

Сіцілія — Sісіlу;

Чікаґо — Сhісаgо;

Чілі — Сhіlіе;

Флоріда — Florida;
Бразілія — Вrаzіl;

Корсіка — Соrsіса;

Мадрід — Маdrid.
Цей принцип стосується й написання іншомовних імен та прізвищ, тому й маємо: Арістотель — Аристотель, Перікл — Перикл. Хоча зазвичай більшість іншомов­них імен і прізвищ пишемо з і: Фрідріх, Річард, Діккенс


І

1. Після приголосних (крім тих, що підпадають під «правило дев'ятки») перед іншими приголосними

Кіпр, Візантія, Лісабон,

АЛЕ: Вавилон, Вифлеєм, Китай, Єгипет, Пакистан
2. У кінці невідмінюваних слів

Сочі, Поті

ї

У кінці власних та географічних назв після м'якого приголосного або голос­ного

Д'Обіньї, Гімалаї

є

1. На початку власних та географічних назв

Європа, Євпаторія, Єва, Єрмак
2. У кінці невідмінюваних слів

Готьє, Монтеск'є


NВ!

  1. Російські географічні назви та прізвища не перекладаємо: Южне, Красний Луч, Сєверодонецьк, Алексєєв, Сергєєва.

  2. При перекладі прізвищ на -ой, -ов, -ин закінчення залишаються незмінними: Донськой, Солженіцин, Крамськой, Бородин, Козлов.

  3. Перекладаючи російські прізвища із суфіксами -ев, -еев, після приголосних пи­шемо є (Костєєв, Болте в), однак після р, ц та шиплячих — е (Плещеєв, Тютчев, Лазарев).

  4. В окремих випадках подвійність написання обумовлена фонетичними особли­востями: Нью-Брансвік (Нью-Брансуїк), Колдуелл (Колдвелл).

  5. Сполуки -зск-, -жск- перекладаємо як -зьк: Харцьізск Харцизьк, Онежское озеро — Онезьке озеро (АЛЕ: Даргомыжский — Даргомижський)

Уживання великої та маленької літер у власних назвах


НАЗВИ ІСТОТ

  1. Індивідуальні найменування

1. З великої літери пишемо особисті імена, прізви­ща, по батькові, псевдоніми,

прізвиська, назви династій.

При цьому у складених іменах, прізвищах і псевдонімах обидві частини пишемо з великої літери.

Ольга, Кирило, Петро Ілліч Чайковський, Адам Міцке- вич, Гай Юлій Цезар, Гулак- Артемовський, Шолом- Алейхем, Ганс Кристіан Андерсен, Жан-Жак Руссо; Олександр Македонський,
Продовження табл.

Примітка 1. В утвореннях на кшталт Дюма-бать- ко, Дюма-син, Рокфеллер-старший тощо слова бать­ко, син, старший, молодший не перейшли в розряд прізвисьок і є загальними назвами.

Примітка 2. 3 маленької літери пишемо іменники, утворені від особистих імен та прізвищ: ніцшеа нець, дарвінізм, шевченкіана.

Примітка 3. Написання власних імен із малень­кої літери (зазвичай у формі множини) допуска­ють як експресивно-стилістичний прийом із ме­тою посилення негативної або іронічної оцінки зображуваного: сучасні наполеони, герострати. Але якщо вони мають позитивну конотацію, ужи­ваємо велику літеру: Гей, нові Колумби й Магелла- ни... (В. Симоненко)

Примітка 4. 3 маленької літери пишемо назви одиниць вимірювання, які були дані за іменами вчених, а також назви предметів, виробів (видів одягу, зброї, тканин, напоїв тощо), які були дані за індивідуальними іменами людей і наймену­ванням фірм: ампер, вольт, кулон, ом, ньютон, паскаль, ангстрем, рентген (фізичні одиниці); галіфе, макінтош, френч (види одягу); браунінг, кольт, маузер, наган, катюша (види зброї); на­полеон (тістечко); геркулес (крупа); іван-покиван (іграшка); АЛЕ: Фаберже (як назва виробів цієї фірми)

Річард Левине Серце, Яро­слав Мудрий, Микола Хви­льовий (Фітільов); Ким Ір Сен, Сунь Ятсен, Хо Ши Мін, Акіра Куросава; Габ- сбурги, Бурбони, Птолемеї, Плантагенети, Рюрикови чі, Тимуріди

2. 3 великої літери пишемо прізвиська тварин.

Примітка 1. Якщо індивідуальні назви вживає­мо як узагальнені найменування тварин, то їх пишемо з маленької літери: рябки, сірки (про со­бак), лиски (про корів), мурки (про кішок), сивки (про коней).

Примітка 2. Назви порід тварин пишемо з ма­ленької літери: корова холмогорка, собаки болон­ка, пудель, сенбернар, кури кохінхінки, легорн, вів­ця тонкорунна

Кіт Васько, кішка Мурка, собака Рябко, коза Машка, кінь Сивка, слон Самбо
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Орфографія правопис ненаголошених голосних icon1. Графіка і орфографія Правопис голосних
Ненаголошені голосні Е, И, О. Чергування О, е з І. чергування О, е після шиплячих дж та Й. Чергування голосних у дієслівних коренях....
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconПоложення про індивідуальну форму навчання в знз українська мова № Тема к-сть год. Дата Повторення. Українська мова державна
Орфографія. Чергування голосних та приголосних. Спрощення в групах приголосних. Правопис префіксів роз-, без-, через-, з-, с
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconТема заняття
Навчити грамотно використовувати орфограми пов’язані з правописом ненаголошених голосних на практиці; правильно поєднувати звучання...
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconМандрівка в містечко Орфографія
Сьогодні підсумковий урок ми проведемо у формі мандрівки по містечку Орфографія, де вас чекатимуть зустрічі з героями вивчених орфограм,...
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Правопис власних назв. Правопис складних слів: Практичні заняття. – Кривий Ріг,2009. – 87с
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconТема. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених
Тема. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в корені слова
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconЛатинська мова робочий навчальний план
Основи фармацевтичної термінології. Поняття “терміноелемент”. Латинський алфавіт. Класифікація звуків. Вимова голосних, приголосних,...
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconКомунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпропетровської міської ради
Обладнання: картки, роздруки текстів, орфографічний словник, таблиця «Правопис складних слів», мультимедійний супровід, листи експертизи...
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconФонетика план звуки мови розбір голосних І приголосних. Фонетичний розбір. Звуки мови
По-перше, як і будь-який інший звук, він характеризується певними фізичними, акустичними властивостями. Природа голосних і приголосних...
Орфографія правопис ненаголошених голосних iconПравопис складних і складених географічних назв § 125. Правопис складних і складених географічних назв Написання окремо
Бі́ла Це́рква, Ве́рхня Силе́зія, Дави́дів Брід, Залі́сся Пе́рше, Запорі́зька Січ, За́хідна Євро́па, Зеле́на Гу́ра, Нове́ Мі́сто,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка