Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
1.77 Mb.
НазваПосібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка15/16
Дата конвертації12.10.2012
Розмір1.77 Mb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Тема: Взаємодія суспільства і природи

Мета: Н: Вивчити і систематизувати поняття про природні ресурси; надати знання про використання основних видів природних ресурсів; сформувати первинні вміня учнів розробляти раціональний підхід до використання природних умов і природних ресурсів. Ознайомитись із впливом діяльності людини на прирожні ресурси. Вивчити поняття «Антропогенні комплекси».

В: Виховувати екологічну культуру.

Р: Розвивати вміння оцінювати ресурсозабезпеченість, вміння працювати з підручником і картою

Обладнання: Карта корисні копалини світу, політична карта світу, підручники.

Тип уроку: уроу засвоєння нових знань і умінь

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.
1. Чим відрізняються природні умови від природних ресурсів?
2. Як впливають природні умови на господарську діяльність людини?
3. З якими видами природних ресурсів ви познайомились при вивченні фізичної географії України?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Розповідь учителя.

Природні умови – це певне поєднання елементів природи, в яких розвивається органічний світ, живе і господарює людина.

Природні ресурси – це компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані для виробництва чи задоволення потреб людини.

Геоекологічна ситуація в Україні тісно пов’язана зі станом природних умов і природних ресурсів, з технологіями їх використання і добування, переробки і охорони.

Наша країна має сприятливі природні умови та значні й різноманітні природні ресурси, що великою мірою визначає високий ступінь господарського освоєння її території. Але внаслідок активного використання природних багатств, виникає проблема їх збереження, раціонального використання иа відновлення. Глибоке дослідження антропогенного впливудозволяє розробити систему природоохоронних заходів, спрямованих на покращення стану навколишнього середовища.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План.
1.. природні ресурси, види природних ресурсів: (мінерально-сировинні, кліматичні, водні,
земельні, біологічні, рекреаційні) .

2. Вплив господарської діяльності людини

3. Антропогенні комплекси

1

Природні ресурси

Вичерпні : Невичерпні

1. Відновлювані 2. Невідновлювані

 грунти Корисні копалини Енергія Сонця,
 рослинність тепло Землі,
 тваринний світ кліматичні.


Завдання.Самостійно складіть характеристики певних видів природних ресурсів за таким планом: (готують доповіді шість учнів – по кожному виду природних ресурсів, випереджальне завдання)
1. Забезпеченність ;
2. Наслідки використання та вплив на навколишнє середовище користуванняцим видом природних ресурсів;
3. Ваші ідеї щодо вирішення проблем раціонального використання певного виду ресурсів.

Зразок доповіді.

Україна характеризується великою різноманітністю мінеральних ресурсів. У її надрах розвідано більш як 200 видів корисних копалин, найбільше промислове значення серед яких належить залізним, марганцевим, урановим рудам, вугіллю, титану, сірці, каоліну, ртуті, графіту, нафті, газу, будівельним матеріалам, мінеральним водам.
Використання мінеральних ресурсів негативно впливає на навколишнє середовище через недосконалі технології видобування та переробки. Утворюються терикони, відвали з пустих та використаних порід, які займають тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Металургійні шлаки та відходи спаленого вугілля містять містять токсичні елементи, що потрапляють у повітря, грунт, підземні води.

Їдеї щодо раціонального використання природних ресурсів:
 переобладнання гірничодобувних підприємств з метою повнішої переробки сировини;
 комплексне використання сировини: наприклад, з відходів доцільно виготовляти будівельні матеріали, можна заповнювати ними кар’єри чи шахти;
 зменшення кількості сировини, що видобувається, за рахунок використання нових синтетичних матеріалів;
 використання екологічно чистих альтернативних джерел енергії – Сонця, вітру, тепла Землі тощо.

2Лекція з елементами бесіди.

Вплив людини умовео можна поділити на раціональний і нераціональний. Раціональним природокористування вважають у тих випадках, коли при отриманні максимальної користі людина завдає мінімальної шкоди природі. Нераціональне природокористування призводить до появи небажаних змін у середовищі . Їх називають забрудненнями.

Забруднення є хімічні, фізичні, біологічні (навести приклади)

Галузі діяльності людини, які приводять до виникнення забруднень називають забрудниками. Серед них: (мозковий штурм)

 • Промисловість

 • Сільське господарство

 • Транспорт

 • Комунальне господарство

 • Військово-промисловий комплекс.

3

Прийом «від відомого до невідомого».

Учням пропонуємо пригадати визначення «природний комплекс», назвати компоненти природи. Питання: Чи можна називати природним комплекс, якщо компоненти прроди змінені? Ні. Природний комплекс, компоненти якого змінені людиною називаємо антропогенним. Приклади: сад, поле, сквер.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.

 1. Які види господарської діяльності мають найбільший вплив на природні умови?

2. Які існують загальні проблеми раціонального використання й охорони природних ресурсів ?

3. Що таке антропогенні комплекси?

4. На які групи поділяються природні ресурси?

ПІДСУМОК УРОКУ

Взаємоопитування. Учні по парам готують запитання і відповіді відповідно основним поняттям уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал у підручнику. Скласти логічні ланцюжки : Природні ресурси ----- вплив людини-----способи заощадження. За вибором

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 43

Тема: Екологічні проблеми материків і океанів. Практична робота №12

Визначення основних видів забруднення та встановлення джерел їх надходження.

Мета: Н: Дати комплексну характеристику проблемі забруднення навколишнього середовища, ознайомити учнів із основними джерелами надходження забруднень, роллю міжнародних організацій у вирішенні екологічних проблем.

В: Виховувати екологічну, мовну, розумову і трудову культуру.

Р: Розвивати вміння висловлювати, доводити власну думку, працювати із джерелами знань, практично застосовувати набуті знання.

Обладнання: Учнівські повідомлення, практикуми, фізична карта світу, підручник.

Тип уроку: Урок практичного застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань та умінь учнів

Природні ресурси – визначення і класифікація (6 балів) усно

Заповнити таблицю

Характеристика природних ресурсів

вплив людини


(9 балів)

Таблиця + логічні ланцюжки (12 балів)

Мотивація навчальної діяльності

Прийом « Дивуй».

Чи відомо вам, що скло і пластик, попадаючи у природу не руйнуються пртягом сотень років;що нафта, попадаючи у воду здатна розтікатись шаром, товщиною в одну молекулу; що людство стало причиною повного зникнення десятків біологічних видів. Щороку кожна особа продукує більше 100кілограмів сміття і екологи називають нашу цивілізацію сміттєвою.

Вивчення нового матеріалу

План

 1. Екологічні проблеми материків і океанів

 2. Практична робота 12


1

Тільки об’єднавши зусилля людство зможе гармонізувати відносини з природою. Про значні проблеми і міжнародні організації, які охороняють природу ми дізнаємось, прослухавши повідомлення. Теми

 • Проблема Світового океану.

 • Проблема знищення лісів

 • Міжнародні екологічні організації і їх діяльність.

Учні слухають повідомлення, формулюють і задають запитання. Роблять висновки про необхідність підвищення екологічної свідомості людства.

2

Практична робота №12 Визначення основних видів забруднення та встановлення джерел їх надходження.

Опорні поняття:

Забруднення – небажана зміна властивостей навколишньогоо середовища внаслідок діяльності людини.

Забруднення є хімічні, фізичні (радіаційне, механічне, шумове, електромагнітне, теплове), біологічні

Галузі діяльності людини, які приводять до виникнення забруднень називають забрудниками.

 • Промисловість

 • Сільське господарство

 • Транспорт

 • Комунальне господарство

 • Військово-промисловий комплекс.

Завдання практичної роботи згідно практикума.

ВИСНОВОК.

Для вирішення проблем навколишнього середовища необхідно обєднати зусилля людства. Раціональне природокористування і підвищення екологічної культури - основні шляхи вирішення проблеми.

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ виконуються за бажанням учнів.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самостійна робота за темою «Вступ»

Варіант 1
1 рівень
1).Господарська діяльність людини позначена на картах:
а) тематичних;
б) фізичних;
в) комплексних.

2) Виберіть материки територія яких повністю знаходиться у Північній півкулі.

3) Що таке поясний час ?

2 рівень

1) Назвіть чинники під впливом яких відбувається формування клімату будь-якої території.
2) Виберіть правильне твердження:
а)характерною особливістю океанічної земної кори є відсутність гранітного шару;
б) Внаслідок руху Землі навколо осі відбувається зміна пір року.
3) Що таке циклони та антициклони?
3 рівень
1). У чому полягає суть теорії Вегенера ? Назвіть її переваги та недоліки.
2) Поясніть походження поясів низького атмосферного тиску на екваторі та у помірних широтах, поясів високого тиску - на полюсах та у тропічних широтах.
3) Назвіть основні кліматичні відмінності помірного поясу.
4 рівень.
1) Чи можна обчислити масштаб карти, якщо він на ній не позначений? Відповідь обґрунтуйте.
2). Доведіть конкретними прикладами, що формування рельєфу є результатом сукупної дії внутрішніх та зовнішніх сил Землі.
3) Чому на високогірних курортах можна водночас засмагати та кататися на лижах?
2 варіант
1 рівень
1).Найбільшим за площею є материк:
а) Африка ;б) Євразія; в) Антарктида; г) Північна Америка.
2) Виберіть планетарні форми рельєфу:
а) рівнини; б) материки; в) гори; г) океанічні западини.
3) Що таке місцевий час?
2 рівень
1) Назвіть які розрізняють типи повітряних мас:
а) за температурою;
б) за вологістю.
2) Виберіть правильне твердження:
а) основні форми рельєфу - це гори та рівнини;
б) дрібні форми рельєфу – це гори та рівнини
3) Що таке пасати і мусони?
3 рівень
1) Які процеси відбуваються під час зіткнення та розходження літосферних плит?
2) За якою ознакою розрізняють циклони та антициклони?
3) Як би відбувався розподіл атмосферного тиску біля земної поверхні за умови її однорідності?

4 рівень
1) За підрахунками вчених , щороку Тихий океан розширюється на 12-16 см. На скільки він став ширшим відтоді як його перетнув Магеллан?
2) Чи можна стверджувати, що молоді гори завжди високі, а старі - низькі?
3) Уявіть собі ,що ви вирушили у подорож з Києва на повітряній кулі. У якому напрямі ви будете рухатись - на захід чи схід? Чому?

КОНТРОЛЬНА РОБОТА за темою «Вступ»

1 Варіант

1. Що собою являє карта часових поясів?

2. Дайте визначення поясному часу.

3. На скільки часових поясів поділена земна куля?

4. Дайте визначення літосферним плитам.

5. Які існують закономірності у розміщенні стійких і рухливих ділянок земної кори та форм рельєфу, що їм відповідають?

6. Перерахуйте основні кліматичні пояси, що виділяють на земній кулі.

7. Що є основним чинником формування кліматичних поясів?

8. Улітку за північним полярним колом Сонце може не заходити за горизонт протягом півроку. Чому навіть у цей період там спостерігаються низькі температури повітря?

9. Дайте визначення природній зоні.

10. Дайте визначення природному комплексу.

2 Варіант

1. Дайте визначення місцевому часу.

2. Який час називають літнім і чому?

3. Визначте розходження в географічній довготі між двома пунктами. Якщо відомо різницю в місцевому часі: в Києві місцевий час 15 годин 00 хвилин, а в Луганську 15 годин 36 хвилин.

4. Що таке платформа, дайте визначення.

5. Які форми рельєфу характерні для території України?

6. Укажіть причини закономірностей у розміщенні стійких і рухливих ділянок земної кори та форм рельєфу, що їм відповідають.

7. Відомо, що в межах багатьох кліматичних поясів виділяють кліматичні області. В результаті чого виникла можливість для утворення цих кліматичних областей?

8. Дайте визначення клімату.

9. Дайте визначення географічним поясам.

10. Укажіть причини існування закономірностей у розміщенні географічних поясів і природних зон.

Самостійна робота за темою «Світовий океан»

ВАРІАНТ І

I рівень

Нанесіть на контурну карту Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий океани.

II рівень

Знайдіть в атласі та нанесіть на контурну карту: Беринґове море, Карибське море, Бенгальську затоку, Баренцево море, Саргасове море, Маріанський жолоб, острів Мадагаскар, острів Ньюфаундленд, о. Великобританію, о. Шрі-Ланка, течію Західних вітрів.

III рівень

Порівняйте за типовим планом географічне положення Атлантичного та Індійського океанів.

IV рівень

Визначте спільні та відмінні рельєфу дна Тихого та Атлантичного океанів.

ВАРІАНТ II

I рівень

Нанесіть на контурну карту назви материків, які омиває Індійський океан.

II рівень

Знайдіть в атласі та нанесіть на контурну карту: Охотське море, Північне море, Аравійське море, море Лаптєвих, Тасманове море, Коралове море, Берингову протоку, протоку Дрейка, Мозамбіцьку протоку, Філіппінський жолоб, острів Нова Зеландія, течію Куросіо,

III рівень

Порівняйте географічне положення Атлантичного та Північного Льодовитого океанів.

IV рівень

Визначте спільні та відмінні риси рельєфу дна Тихого та Індійського океану.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconВідповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006)
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Тематичні карти і робота з ними. Джерела географічних знань. Методи географічних...
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconФізична географія материків і океанів
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії “затверджую
Фізична географія материків і океанів Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconГеографія материків І океанів
Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт і...
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconГеографія материків І океанів
Предмет вивчення «Географії материків і океанів». Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт за...
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт 7 клас Для виконання практичних робіт необхідно: підручник «Географія материків і океанів»
Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми...
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconФормування здоров’язберігаючих компетентностей
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додається
Географія з 6 по 9 клас у 2010/2011 навчальному році буде вивчатися за програмою загальноосвітніх навчальних закладів для 6-11 класів,...
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconУкраїнська мова 5 – 9 класи Проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою
Державного стандарту, а також пріоритетами викладання навчальної дисципліни, визначеними Концепцією програми з української мови для...
Посібник для вчителя «Географія материків і океанів. 7 клас», розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconВивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка