Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Позовна заява про заборону будівництва Голосі'шський районний суд м. Києва 03J27, м. Київ, вул. Потєхіна, 14-А
86.74 Kb.
НазваПозовна заява про заборону будівництва Голосі'шський районний суд м. Києва 03J27, м. Київ, вул. Потєхіна, 14-А
Дата конвертації06.12.2012
Розмір86.74 Kb.
ТипДокументы
Зміст
3) Мороз Олена Володимирівна
6) Луна Петро Єгоровнч
Третя особа
Позовна заява про заборону будівництва

Голосі'шський районний суд м. Києва

03J27, м. Київ, вул. Потєхіна, 14-А

ПОЗИВАЧІ:

1) Ромб Сергій Валентинович

01234, м. Київ,

вул. В. Китаївська, 35-А, кв. 30

тел. 999-99-99, e-mail: rom@ukr.fin

2) Кобзар Миколо Тимофійович
01234, м. Київ,

вул. В. Китаївська, 35-А, кв. 4 тел. 789-98-87, e-mail: kob@ukr.fm

3) Мороз Олена Володимирівна
01234, м. Київ,

вул. В. Китаївська, 6, кв. 8

тел. 333-33-33, e-mail: mor@ukr.fin

4) Мороз Володимир Володимирович
01234, м, Київ,

вул. В. Китаївська, 6, кв. 8

тел. 111-11-11, e-mail: mora@ukr.fm

5) Луна Валентина Григорівна
01234, м. Київ,

вул. В. Китаївська, 37-А, кв, 7 тел. 222-22-22, e-mail: iun@ukr.fm

6) Луна Петро Єгоровнч
01234, м. Київ,

вул. В. Китаївська, 37-А, кв. 7 тсл. 222-22-22, e-mail: lun@ukr.fm

ВІДПОВІДАЧ:

Комунальне підприємство з питань

будівництва житлових будинків

«Стройбуд»

01034 м. Київ,

ул. Володимирська, 42,

тел. 200-20-20,230-30-30, факс: 201-01-01 e-mail: str@ukr.net

ТРЕТЯ ОСОБА:

Київська міська державна адмініст­рація

01001 м. Київ,

вул. Хрещатик, 36

тел. 235-00-74, e-mail: kmda@ukr.net

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про заборону будівництва

З! жовтня 2004 року КП «Стройбуд» (підрядник ТОВ «Ной плюс») самовільно не маючи ордера Головного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном м. Києва (підтверджується листом КМДА від 04.07.2005 p., що додається) встановив паркан на при будинковій території будинку № 35-А по вул. Великій Китаївській у м. Києві для подальшого будівництва 16-ти поверхового жит­лового будинку з підземним паркінгом.

На огородженій території були розпочаті будівельні роботи КП «Стройбуд», всупереч тому, що відповідно до листа КМДА від 04.07.2005 р. генеральний план будівництва об'єкту та будгенплан не погоджувались та висновок комплексної державної експертизи по проекту відсутній.

Будинки, що знаходяться поруч з будівництвом по вул. Велика Китаївська № № 35-А, 37-А, 22-А побудовані на гористій місцевості в складних геологічних умовах. Збудовані вони були наприкінці 50-х

років минулого століття. З усіх сторін будинків значне зниження рельефу. В даній ситуації при будів­ництві нової багатоповерхівки існує велика вірогідність руйнації наших будинків.

По проекту нову будівлю заплановано розташувати на відстані 10-12 метрів від будинку № 35-А, хоча по нормативам відстань повинна бути не менше 20 мегрів, а також на будівництво підземно­го паркінгу. А котлован під нону забудову починається па відстані 2-3 метрів від фундаменту будинку № 35-а.

Земельна ділянка під зазначене будівництво була виділена у короткострокову оренду (договір оренди зареєстровано від 07.02.2005 р. до 07.02.2007 р.) відповідачу 18 листопада 2004 р. за Рішенням № 787/2197 Київської міської ради, копія якого додається. В даному рішенні зазначено, що земельна ділянка надається по вулиці Велика Китаївська, 37—39 у Голосіївському районі м. Києва, а будівниц­тво всупереч цьому ведеться за адресою вул. Велика Китаївська, 35-А, 37-А, 22-А.

Згідно кадастровому плану в опису кордонів ділянки що відведена під будівництво, приведено З кордони. Перший кордон— будинок збудований «КиївмІськбудом», друга— землі загального ко­ристування вул. Велика Китаївська, а третя, де безпосередньо знаходиться будинок № 35-А, характе­ризується як земля запасу, що не здана в оренду або користування, тобто пустир. Але на цьому пусти­рі вже понад п'ятдесят років стоїть жилий будинок.

Територія на якій намічено будівництво є прибудинкової територією наших будинків. Згідно По­станови КМУ від 8 жовтня 1992 р. № 572., в п. З Правил користування приміщеннями житлових бу­динків І прибудинковими територіями, зазначено: «За власником житлового будинку органом місце­вої державної влади закріплюється прибудинкова територія». Відповідно до вимог Правил користування приміщення житлових будинків і прибудинковими територіями, затвердженими Поста­новою КМУ від 8 жовтня 1992 року № 572 ми понад 50 років користуємось цією територією, та опла­чуємо кошти на її утримання, що підтверджується квитанціями про оплату І договорами по утриман­ню будинків та прибудинкової території.

До того ж, межі ділянки під забудову проходять саме по стінам будинку 35-А. 1 Ірибудинкові території, які відносились весь час до наших будинків, дивним чином були у нас відібрані і передані іншим власникам, хоча перерозподіл прибудинкових територій повинен здійснюватись на основі «Проекту розподілу територій» (Рішення Про правила забудови м. Киева, від 27 січня 2005 року. №11/2587. Розділ 6).

Проект розподілу прибудинкових територій виготовляється на основі плану детального плануван­ня, який в свою чергу виконується на основі Генерального плану, а цих документів у замовника не має. Отже, будівництво є незаконним.

Відповідно до п. 2.І. Положення «Про порядок встановлення та закріплення меж прибудиикових територій існуючого житлового фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну влас­ність земельних ділянок для спорудження житлових будинків» прибудинкова територія — це вста­новлена за проектом поділу території мікрорайону (кварталу) та проектом забудови земельна ділянка багатоквартирної не садибної житлової забудову, яка необхідна для розміщення та обслуговування житлового будинку (будинків) і пов'язаних з ним господарських та технічних будівель і споруд. При­будинкова територія встановлюється для будинку (будинків) І не може виділятися для частини будин­ку (блоку, поверху, секцій квартир тощо). Склад та поділ території мікрорайону кварталу на окремі земельні ділянки прибудинкових територій визначаються необхідністю забезпечення ефективного утримання та експлуатації житлового будинку та прибудинкових територій на підставі дотримання встановлених будівельних, протипожежних і санітарних норм.

Окрім того, нова забудова буде затуляти сонячне світло Іншим вже збудованим будинкам (прави­ло інсоляції). Також, для проведення будівництва відповідачу необхідно здійснити вирубку зелених насаджень, що с порушенням наших екологічних прав.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені:

 • розробка містобудівної документації, проектів конкретних об'єктів згідно з державними
  стандартами, нормами і правилами, архітектурно-планувальними завданнями і технічними умо­
  вами;

 • розміщення І будівництво об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку міс­
  тобудівної документації та проектів цих об'єктів;

 • урахування законних інтересів і а вимог власників або користувачів земельних ділянок
  та будівель, що оточують місце будівництва;

 • інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного роз­
  витку територій і населених пунктів, розміщення важливих містобудівних об'єктів;


 • участь громадин, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів
  окремих об'єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевою та
  регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій.


Всупереч даної норми відповідачем ніяк не враховані інтереси територіальної іромади та мешка­нців будинків.

Також, відповідачем була порушена норма ст. 18 Закону України «Про планування і забудову те­риторії», щодо повного інформування населення про забудову території.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про планування і забудову території» відповідачем пору­шено і не враховано інтересів мешканців будинків по вул. Великій Китаївській 37-А, 35-А, 22-А, щодо планування окремої земельної ділянки.

Згідно правил забудови м. Києва, п. 3.3.4. Розділу 3, дозвіл на проектування, будівництво, замов­ник надає топограф Ічно-гсодезичну зйомку в М 1:200...з нанесеними червоними лініями. При розробці документації цс положення порушено, так як будинок розташовується практично на тротуарі вул. В. Китаївська, тобто будівництво планується поза межами червоних ліній, що є грубими порушенням, і лише за таке порушення будівництво стає неможливим.

Відповідно до ст. 104 Земельного кодексу, власники та землекористувачі земельних ділянок мо­жуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше, що повністю відповідає порушенню прав жителів буд. № 35-а, 37-А, 22-А по вул. В. Китаївська, внаслідок буду­вання нового 16-ти поверхового будинку.

Згідно ст. 152 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи мають право на 'захист своїх прав, а саме відновлення сталу земельної ділянки, який існував до порушення прав і запобігання вчинення дій, що порупгують права та створюють небезпеку порушення прав.

Відповідно до рішення Київради від 27.01.2005 р. № 11/2587 «Про Правила забудови м. Києва» для врахування громадських і приватних інтересів Головним управлінням містобудування, архітекту­ри та дизайну міського середовища забезпечується розгляд та громадське обговорення матеріалів міс­тобудівної документації на архітектурно-містобудівній раді за участю представників громадських ор­ганізацій, органів самоорганізації населення відповідної території, створених в установленому порядку. Порядок ітюмадського обговорення містобудівної документації в м. Києва здійснюється від­повідно до рішення Київради від 16.06.2005 р. № 438/3014.

Так, 10.10.2006 р. в приміщенні кінотеатру «Жовтень» були проведені громадські слухання з при­воду зазначеного будівництва та формування громадської думки. На слухання громадська думка бу­ла сформована проти даного будівництва.

Таким чином, відповідач не має права проводити зазначене будівництво, яке є незаконним та су-перечиты ромадським інтересам.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 152, 104 Земельного Кодексу України, ст. 5 Закону України «Про основи містобудування», Рішення Київради від 27.01.2005 р. № 11/2587 «Про Правила забудови м. Києва», Рішення Київради від 16.06.2005 р. № 438/3014 «Про затвердження Порядку гро­мадського обговорення містобудівної документації в м. Києва»,

Просимо:

 1. Заборонити відповідачу будівництво 16-ти поверхового будинку на території біля буд. № 35-А,
  37-А, 22-А по вул. Великій Китаївській у м. Києві.

 2. Зобов'язати відповідача здійснити демонтаж огорожі, встановленої по вул. Великій Китаївсь­
  кій у м. Києві.

 3. Зобов'язати відповідача припинити вирубку зелених насаджень біля буд. № 35-А, 37-А, 22-А
  по вул. Великій Китаївській у м. Києві.

 4. Зобов'язати відповідача відновити стан земельної ділянки, який Існував до початку будів­
  ництва.


Додаток:

 1. Копія Рішення Київської міської ради від 18.11.2004 р. №787/2197.

 2. Копія Листа КМДА від 04.07.2005 р. № 002-602.

 3. Копія Листа КМДА від 29.08.2006 р. № 002-713.

 4. Копія Листа Головного управління земельних ресурсів від 18.09.2006 р. № 03-344/25811.

 5. Копія Листа Голосіївської РДА від 07.09.2006 р. № 6-Д-4413.

 6. Квитанція про сплату державного мита (3,40 гри.).

 7. Копія позовної заяви з додатками (2 прим.).


IS листопада 2006 p. Позивачі

(підписи на наступній сторінці)

Схожі:

Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Шапошніков Ростислав Сергійович Відповідач: Прокуратура Дніпровського р-ну м, Києва 02094, м. Київ, вул. Лебедєва, 14-а позовна заява при визнання рішення
Предметом даного позову є порушення прокуратурою Дніпровського р-ну м. Києва Закону України «Про звернення громадян»
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Центральний районний суд
Позовна заява про визнання незаконною відмову у прийнятті документів для участі у конкурсному відборі
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Позовна заява про захист честі, гідності та відшкодування моральної шкоди Печорський районний суд м. Києва позивач; Плахотнюк Валентина Миколаївна
Відповідач Сергійчук Наталія Олексіївна 17 жовтня 2006 року зневажливо поставилась до мене порушуючи моє право честі та гідності,...
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Позовна заява про спонукання до виконання договору, стягнення збитків Господарський суд м. Києва
Житомир, майдан Рад, 4/2 зкпо 03364866, р/р 35421004002202 удк житомирської обл., Мфо 811039
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Голосіївський районний суд міста Києва
Відповідач – Акціонерно-комерційний банк «Укрсоцбанк», 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Позовна заява про визнання права власності на об'єкт самочинного будівництва
У 80-тих роках Черкаський електромеханічний завод (правонаступником якого є ват «Електромеханічний завод»), виступив замовником та...
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Рішення Київської міської ради Про передачу комунальному підприємству з питань будівництва земельної ділянки для будівництва житлового будинку з паркінгом Голосіївський районний суд м. Києва позивачі: 1 Хаян Олена Петрівна
Кп «Стройбуд» (підрядник тов «Ной плюс») самовільно не маючи ордера на влаштування встановив паркан на ирибудинковій території будинку...
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Закон © юридична компанія давидко
Складення правових документів: позовна заява соціальна позовна заява типова, заперечення на позов
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Відповідач: Бойко Олена Олексіївна 01103, м. Київ, вул. Подвисоцькш о, 9, кв. 5 тел 260-00-00 треті особи
Позовна заява про визначення порядку користування квартирою, що є спільною частковою власністю
Позовна заява про заборону будівництва Голосі\Позовна заява про стягнення безпідставно одержаних коштів Господарський суд м. Києва позивач: Приватне підприємство «цент плюс»
Наше підприємство отримало від Приватного підприємства «Колумб» рахунок-фактуру № сф-00852 від 19. 07. 2006 р на суму 3184,20 грн....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка