Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Початковий рівень
77.55 Kb.
НазваПочатковий рівень
Дата конвертації07.12.2012
Розмір77.55 Kb.
ТипДокументы
Зміст
3. Методи біологічних досліджень – це
5. Вода в клітині виконує функції
7. До ліпідів належать
9. Функції білків – це
1. Термін «біологія» запропонував учений
3. Найдавнішими методами біологічних досліджень є
4. Учен – біологи України - це
6. Моносахариди – це
8. Білки, що змінюють швидкість хімічних реакцій, називаються
2. Води в клітині виконують функції
4. Для ліпідів не характерні функції
6. Спілними функціями білків та ліпідів є
1. Наука, що вивчає будову і процеси життєдіяльності клітин, називається
2. Термін «клітина» запропонував учений
4. Будову клітини вивчають за допомогою
7. Процес відшарування цитоплазми від клітинної стінки називається
9. Одномембранні плоскі мішечки-цистерни, оточені пухірцями, - є
11. Елементами будови пластид є
13. Перший етап біосинтезу білків – це
15. Речовини, що утворюються в процесі фотосинтезу, - це
...
Повний зміст
Тематична контрольна № 1

Неорганічні та органічні речовини.

Початковий рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

1. Біологія – це наука

а) про будову і різноманітність рослин;

б) про будову, життєдіяльність і різноманітність тварин;

в) про будову і життєдіяльність людини;

г) система наук про живі організми.

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, - це

а) Оксиген; г) Купрум;

б) Ферум; д) Гідроген;

в) Карбон; е) Нітроген.

3. Методи біологічних досліджень – це

а) спостереженя; г) лабораторний;

б) порівняльний; д) моделювання.

в) експериментальний;

4. У хімічному складі клітин 98% становлять елементи

а) Купрум, Натрій, Фосфор, Оксіген;

б) Гідроген, Аргентум, Хлор, Калій;

в) Оксиген, Плюмбум, Кальцій, Магній;

г) Нітроген, Оксиген, Гідроген, Карбон.

5. Вода в клітині виконує функції

а) опорну; г) терморегуляції;

б) видільну; д) розчинника.

в) запасання;

6. До моносахаридів належать

а) полісахариди; г) рибоза;

б) крохмаль; д) глюкоза.

в) прості цукри;

7. До ліпідів належать

а) амінокислоти; г) жири;

б) нуклеїнові кислоти; д) віск;

в) крохмаль; е) стероїди.

8. До складу білків входять

а) 100 амінокислот;

б) 40 амінокислот;

в) 20 амінокислот.

9. Функції білків – це

а) будівельна; г) провідна;

б) дихальна; д) каталітична.

в) транспортна;

Середній рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

1. Термін «біологія» запропонував учений

а) Г. Мендель; г) К. Лінней;

б) М. Ломоносов; д) Ж. Б. Ламарк.

в) Г. Тревінаруа;

2. Клітина є

а) найменшим живим організмом;

б) елементарною одиницею життєдіяльності живих організмів;

в) елементарною одиницею будови живих організмів;

г) найбільшою структурною одиницею будови живих організмів.
3. Найдавнішими методами біологічних досліджень є

а) моделювання; г) лабораторний;

б) моніторинг; д) порівняльно-описовий.

в) експериментальний;

4. Учен – біологи України - це

а) М. Ломоносов;

б) В. Вернадський;

в) О. Богомолець.

5. Органогенні хімічні елементи – це

а) Молібден; г) Нітроген;

б) Кальцій; д) Оксиген.

в) Карбон;

6. Моносахариди – це

а) біополімери; г) глюкоза;

б) прості цукри; д) фруктоза;

в) нуклеотиди; е) рибоза.

7. Основними функціями вуглеводів є

а) опорна; г) трофічна;

б) запасання; д) енергетична.

в) будівельна;

8. Білки, що змінюють швидкість хімічних реакцій, називаються

а) скоротливі; г) ферменти;

б) структурні; д) біокаталізатори.

в) антитіла;

Достатній рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

 1. Хімічними елементами, що входять до складу хлорофілу, є

а) Кальцій; в) Цинк;

б) Хлор; г) Манган.

2. Води в клітині виконують функції

а) каталізатора; г) розчинникаречовин;

б) транспорту речовин; д) терморегуляції.

в) дихальну;

3. Будівельна функція білків визначається такими властивостями, як

а) гідрофільність; г) твердість;

б) гідрофобність; д) міцність.

в) запас енергії;

4. Для ліпідів не характерні функції

а) будівельна; г) регуляторна;

б) транспортна; д) енергетична;

в) видільна; е) опорна.

5. Амінокислоти схожі між собою наявністю

а) мікроелементів; г) аміногрупи;

б) органічних елементів; д) карбоксилної групи.

в) радикалу;

6. Спілними функціями білків та ліпідів є

а) сигнальна; г) регуляторна;

б) захисна; д) теплоізоляційна;

в) каталітична; е) запасання.

7. Спільними властивостями ДНК та білків є

а) те, що це – високомолекулярні сполуки; д) денатурація;

б) те, що це – низькомолекулярні сполуки; е) ренатурація;

в) те, що це - полімери; є) комплементарність.

г) те, що вони складаються з полімерів;

Високий рівень:

Дайте відповідь на 4 питання за вибором (правильна відповідь 1 б.)

 1. Які органели і речовини забезпечують перебіг процесів біосинтезу білка?

 2. Порівняйте будову органічних та неорганічних речовин.

 3. Охарактеризуйте механічну функцію води в організмах.

 4. Розкрийте роль жирів у рослинних і тваринних організмах.

 5. Доведіть, що білки – полімери.

 6. Яке практичне значеннядля людини мають знання про хімічний склад організму?

 7. Які біологічні науки є молодими? Відповідь поясніть.

 8. Розкрийте значення біологічної науки у житті людини.

 9. Ядрокерує процесами біосинтезу білків. Яким чином забезпечується перебіг цих процесів у пркаріотів?

 10. Поясніть взаємозв’язок між будовою і функціями ядра.Вчитель Гембаль Валентина Яківна

Тематична контрольна № 2

Клітинний рівень організації життя.

Початковий рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

1. Наука, що вивчає будову і процеси життєдіяльності клітин, називається

а) анатомія; г) генетика;

б) фізіологія; д) мікробіологія.

в) цитологія;

2. Термін «клітина» запропонував учений:

а) І. Павлов; г) Ч. Дарвін;

б) Г. Галілей; д) Р. Гук.

в) К. Лінней;

3. Елементарною одиницею будови і розвитку всіх організмів є:

а) організм; в) клітина;

б) орган; г) тканина.

4. Будову клітини вивчають за допомогою:

а) ендоскопа; г) мічених атомів

б) мікроскопа; д) центрифуг.

в) УЗО;

5. Функції мембран6

а) опорна; г) участь в обміні речовин;

б) захисна; д) зв’язок з навколишнім середовищем.

в) рухова;

6. Захоплення мембраною твердих обєктів називається:

а) піноцитоз; в) деплазмоліз;

б) плазмоліз; д) фагоцитоз.

7. Процес відшарування цитоплазми від клітинної стінки називається:

а) піноцитоз; в) деплазмоліз;

б) плазмоліз; д) фагоцитоз.

8. Внутрішній склад клітини становлять:

а) ядерний сік; г) ЕПС;

б) апарат Гольджи; д) хромосми;

в) мітохондрії; е) глікокалікс.

9. Одномембранні плоскі мішечки-цистерни, оточені пухірцями, - є:

а) апарат Гольджи; г) пластиди;

б) ЕПС; д) псевдоніжки.

в) вакуолі;

10. Елементами будови мітохондрії є:

а) одношарова мембрана; г) двошарова мембрана;

б) грани; д) кристи;

в) строма; е) матрикс.

11. Елементами будови пластид є:

а) одношарова мембрана; г) двошарова мембрана;

б) грани; д) кристи;

в) строма; е) матрикс.

12. Пластиди виконують функції:

а) синтезу рибосом; г) синтезу вуглеводів;

б) синтезу ДНК; д) запасання крохмалю;

в) запасання жирів; е) забарвлення.

13. Перший етап біосинтезу білків – це:

а) триплет; в) трансформер;

б) трансляція; г) транскрипція.

14. Хемотрофними організмами є:

а) синтезу рирослини; д) тварини;

б) віруси; є) сіркобактерії;

в) гриби; е) нітрофікуючі бактерії.

г) залізобактерії;

15. Речовини, що утворюються в процесі фотосинтезу, - це:

а) ліпіди; г) СО2;

б) нуклеїнові кислоти; є) О2;

в) глюкоза; е) АТФ.

Середній рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

1. Одноклітинні організми відкрив:

а) Р. Гук; г) Р. Віхров;

б) Т. Шван; д) А. Левенгук.

в) Я. Пуркіне;

2. Методом вивчення будови окремих органоїдів клітини є:

а) дифузія; в) рентген;

б) УЗО; г) центрифугування.

3. Організми, у яких відсутні ядра, називаються:

а) евкаріоти; г) лишайники;

б) прокаріоти; д) бактерії;

в) гриби; є) ціанобактерії.

4. Поверхневий апарат клітини утворюють:

а) цитоплазма; г) надмембранні структури;

б) плазматична мембрана; д) підмембранні структури.

в) мітохондрії;

5. Постійними клітинними структурами є:

а) включення; в) рибосоми;

б) ядро; г) органили.

6. Спадковий матеріал прокаріотів міститься у:

а) хромосомах; г) ядрі;

б) РНК; д) кільцевій ДНК.

в) хроматофорах;

7. Органоїд, що виконує функції сприйняття інформації, обміну речовин, захисту, називається:

а) цитоплазма; в) слизова капсула;

б) клітинна стінка; г) біологічна мембрана.

8. Процес проникнення речовин через мембрану внаслідок різної концентрації називається:

а) осмос; г) плазмоліз;

б) деплазмоліз; д) фагоцитоз.

в) дифузія;

9. Цитоплазма – це:

а) поверхневий шар клітин;

б) підмембранний комплекс;

в) сукупність органічних речовин;

г) внутрішній твердий вміст клітин;

д) внутрішній рідкий вміст клітин.


Достатній рівень:

Дайте відповідь на 3 питання за вибором (правильна відповідь 1 б.)

 1. Одномембранні органели клітини – це:

а) рибосоми; є) лізосоми;

б) ЕПС; ж) мікронитки.

в) вакуоли; з) мітохондрії

г) ядро; и) пластиди;

д) кристали; і) центросоми;

е) комплекс Гольджі; ї) мікротрубочки.

2. Двомембранні органели клітини – це:

а) рибосоми; є) лізосоми;

б) ЕПС; ж) мікронитки.

в) вакуоли; з) мітохондрії

г) ядро; и) пластиди;

д) кристали; і) центросоми;

е) комплекс Гольджі; ї) мікротрубочки.

3. Спільними ознаками структури спадкового матеріалу прокаріотів та евкаріотів є:

а) наявність ядра; в) наявність хромосом;

б) кільцева ДНК; г) наявність ДНК.

4. Захисну реакцію організму забезпечують:

а) ліпіди мембрани; г) ферменти цитоплазми;

б) слизова капсула; д) білки-антитіла мембрани.

в) вуглеводи мембрани;

5. Зміну форми клітин забезпечують:

а) антитіла; г) пелікула;

б) мікротрубочки; д) скоротливі білки.

в) мікронитки;

Високий рівень:

Дайте відповідь на 4 питання за вибором (правильна відповідь 1 б.)

 1. На основі знань положень клітинної теорії доведіть єдність органічного світу.

 1. Чому лізосоми називають «зброєю самогубства»?

 2. Як можна посилити процеси фотосинтезу у сільськогосподарських рослин?

 3. Порівняйте процеси хемосинтезу та фотосинтезу, визначте риси їх схожості та відмінності.

 4. Яким чином забезпечується взаємозв’язок клітин і навколишнього середовища?

 5. Розкрийте роль білків у біологічних мембранах.

 6. Розкрийте роль ліпідів у біологічних мембранах.

 7. Чому рослинні клітини не здатні до фагоцитозу та піноцитозу?

 8. Порівняйте процеси синтезу АТФ у рослин та тварин.

 9. Доведіть, що двомембранні органели є системою енергетичного обміну.


Вчитель Гембаль Валентина Яківна

Схожі:

Початковий рівень iconТест І. Початковий рівень
Значення комірок, що введені користувачем, але не випливають з результату обчислень, називаються
Початковий рівень iconВаріант І початковий рівень кожна правильна в
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте докладну й обгрунтовану відповідь на запитання
Початковий рівень iconГеографія. Профільний рівень. Контрольна робота І варіант Початковий рівень. Тести(3 бали)
Визначте монархії в Європі (вибрати рядок): 1) Бельгія, Швейцарія, Великобританія, Данія, Іспанія; 2) Швеція, Данія, Нідерланди,...
Початковий рівень iconСамостійна робота Застосування інтеграла 1-й варіант І. Початковий рівень
Знайти об’єм тіла обертання, утвореного обертанням навколо осі Ох фігури, обмеженої лініями
Початковий рівень iconКонтрольна робота №3 «Подібність трикутників» Варіант 1 Початковий рівень Заповніть пропуски: а Якщо ∆ abc
Авс ∆А1В1С1, ас = 8 см, А1В1 =12 см, В1С1 =14 см, А1С1= 16 см. Знайдіть сторони ав І вс
Початковий рівень iconКонтрольна робота №1 (Многогранники) Початковий рівень
Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см, а сторона 4 см. Знайти площу повної поверхні піраміди
Початковий рівень iconСамостійна робота Варіант 1 Початковий рівень
Нехай А(Х;у) – точка перетину прямої х+2у-6=0 з віссю ох. Тоді точка а одночасно належить обом прямим
Початковий рівень iconКонтрольна робота №1 Міф і література 1 в
Початковий рівень. Завдання 1-3 мають по 4 варіанти відповідей, із яких лише один правильний. Оберіть правильний варіант
Початковий рівень iconКонтрольна робота №1 Міф і література 1 в
Початковий рівень. Завдання 1-3 мають по 4 варіанти відповідей, із яких лише один правильний. Оберіть правильний варіант
Початковий рівень icon9 клас Самостійна робота з геометрії по темі: „Початкові відомості стереометрії” ІІ варіант Початковий рівень
Побудувати зображення прямокутного паралелепіпеда. Виписати назви ребер, що лежать на перпендикулярних прямих
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка