Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це
77.55 Kb.
Назва2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це
Дата конвертації07.12.2012
Розмір77.55 Kb.
ТипДокументы
Зміст
3. Методи біологічних досліджень – це
5. Вода в клітині виконує функції
7. До ліпідів належать
9. Функції білків – це
1. Термін «біологія» запропонував учений
3. Найдавнішими методами біологічних досліджень є
4. Учен – біологи України - це
6. Моносахариди – це
8. Білки, що змінюють швидкість хімічних реакцій, називаються
2. Води в клітині виконують функції
4. Для ліпідів не характерні функції
6. Спілними функціями білків та ліпідів є
1. Наука, що вивчає будову і процеси життєдіяльності клітин, називається
2. Термін «клітина» запропонував учений
4. Будову клітини вивчають за допомогою
7. Процес відшарування цитоплазми від клітинної стінки називається
9. Одномембранні плоскі мішечки-цистерни, оточені пухірцями, - є
11. Елементами будови пластид є
13. Перший етап біосинтезу білків – це
15. Речовини, що утворюються в процесі фотосинтезу, - це
...
Повний зміст
Тематична контрольна № 1

Неорганічні та органічні речовини.

Початковий рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

1. Біологія – це наука

а) про будову і різноманітність рослин;

б) про будову, життєдіяльність і різноманітність тварин;

в) про будову і життєдіяльність людини;

г) система наук про живі організми.

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, - це

а) Оксиген; г) Купрум;

б) Ферум; д) Гідроген;

в) Карбон; е) Нітроген.

^ 3. Методи біологічних досліджень – це

а) спостереженя; г) лабораторний;

б) порівняльний; д) моделювання.

в) експериментальний;

4. У хімічному складі клітин 98% становлять елементи

а) Купрум, Натрій, Фосфор, Оксіген;

б) Гідроген, Аргентум, Хлор, Калій;

в) Оксиген, Плюмбум, Кальцій, Магній;

г) Нітроген, Оксиген, Гідроген, Карбон.

^ 5. Вода в клітині виконує функції

а) опорну; г) терморегуляції;

б) видільну; д) розчинника.

в) запасання;

6. До моносахаридів належать

а) полісахариди; г) рибоза;

б) крохмаль; д) глюкоза.

в) прості цукри;

^ 7. До ліпідів належать

а) амінокислоти; г) жири;

б) нуклеїнові кислоти; д) віск;

в) крохмаль; е) стероїди.

8. До складу білків входять

а) 100 амінокислот;

б) 40 амінокислот;

в) 20 амінокислот.

^ 9. Функції білків – це

а) будівельна; г) провідна;

б) дихальна; д) каталітична.

в) транспортна;

Середній рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

^ 1. Термін «біологія» запропонував учений

а) Г. Мендель; г) К. Лінней;

б) М. Ломоносов; д) Ж. Б. Ламарк.

в) Г. Тревінаруа;

2. Клітина є

а) найменшим живим організмом;

б) елементарною одиницею життєдіяльності живих організмів;

в) елементарною одиницею будови живих організмів;

г) найбільшою структурною одиницею будови живих організмів.
^ 3. Найдавнішими методами біологічних досліджень є

а) моделювання; г) лабораторний;

б) моніторинг; д) порівняльно-описовий.

в) експериментальний;

^ 4. Учен – біологи України - це

а) М. Ломоносов;

б) В. Вернадський;

в) О. Богомолець.

5. Органогенні хімічні елементи – це

а) Молібден; г) Нітроген;

б) Кальцій; д) Оксиген.

в) Карбон;

^ 6. Моносахариди – це

а) біополімери; г) глюкоза;

б) прості цукри; д) фруктоза;

в) нуклеотиди; е) рибоза.

7. Основними функціями вуглеводів є

а) опорна; г) трофічна;

б) запасання; д) енергетична.

в) будівельна;

^ 8. Білки, що змінюють швидкість хімічних реакцій, називаються

а) скоротливі; г) ферменти;

б) структурні; д) біокаталізатори.

в) антитіла;

Достатній рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

 1. Хімічними елементами, що входять до складу хлорофілу, є

а) Кальцій; в) Цинк;

б) Хлор; г) Манган.

^ 2. Води в клітині виконують функції

а) каталізатора; г) розчинникаречовин;

б) транспорту речовин; д) терморегуляції.

в) дихальну;

3. Будівельна функція білків визначається такими властивостями, як

а) гідрофільність; г) твердість;

б) гідрофобність; д) міцність.

в) запас енергії;

^ 4. Для ліпідів не характерні функції

а) будівельна; г) регуляторна;

б) транспортна; д) енергетична;

в) видільна; е) опорна.

5. Амінокислоти схожі між собою наявністю

а) мікроелементів; г) аміногрупи;

б) органічних елементів; д) карбоксилної групи.

в) радикалу;

^ 6. Спілними функціями білків та ліпідів є

а) сигнальна; г) регуляторна;

б) захисна; д) теплоізоляційна;

в) каталітична; е) запасання.

7. Спільними властивостями ДНК та білків є

а) те, що це – високомолекулярні сполуки; д) денатурація;

б) те, що це – низькомолекулярні сполуки; е) ренатурація;

в) те, що це - полімери; є) комплементарність.

г) те, що вони складаються з полімерів;

Високий рівень:

Дайте відповідь на 4 питання за вибором (правильна відповідь 1 б.)

 1. Які органели і речовини забезпечують перебіг процесів біосинтезу білка?

 2. Порівняйте будову органічних та неорганічних речовин.

 3. Охарактеризуйте механічну функцію води в організмах.

 4. Розкрийте роль жирів у рослинних і тваринних організмах.

 5. Доведіть, що білки – полімери.

 6. Яке практичне значеннядля людини мають знання про хімічний склад організму?

 7. Які біологічні науки є молодими? Відповідь поясніть.

 8. Розкрийте значення біологічної науки у житті людини.

 9. Ядрокерує процесами біосинтезу білків. Яким чином забезпечується перебіг цих процесів у пркаріотів?

 10. Поясніть взаємозв’язок між будовою і функціями ядра.Вчитель Гембаль Валентина Яківна

Тематична контрольна № 2

Клітинний рівень організації життя.

Початковий рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

^ 1. Наука, що вивчає будову і процеси життєдіяльності клітин, називається

а) анатомія; г) генетика;

б) фізіологія; д) мікробіологія.

в) цитологія;

^ 2. Термін «клітина» запропонував учений:

а) І. Павлов; г) Ч. Дарвін;

б) Г. Галілей; д) Р. Гук.

в) К. Лінней;

3. Елементарною одиницею будови і розвитку всіх організмів є:

а) організм; в) клітина;

б) орган; г) тканина.

^ 4. Будову клітини вивчають за допомогою:

а) ендоскопа; г) мічених атомів

б) мікроскопа; д) центрифуг.

в) УЗО;

5. Функції мембран6

а) опорна; г) участь в обміні речовин;

б) захисна; д) зв’язок з навколишнім середовищем.

в) рухова;

6. Захоплення мембраною твердих об’єктів називається:

а) піноцитоз; в) деплазмоліз;

б) плазмоліз; д) фагоцитоз.

^ 7. Процес відшарування цитоплазми від клітинної стінки називається:

а) піноцитоз; в) деплазмоліз;

б) плазмоліз; д) фагоцитоз.

8. Внутрішній склад клітини становлять:

а) ядерний сік; г) ЕПС;

б) апарат Гольджи; д) хромосми;

в) мітохондрії; е) глікокалікс.

^ 9. Одномембранні плоскі мішечки-цистерни, оточені пухірцями, - є:

а) апарат Гольджи; г) пластиди;

б) ЕПС; д) псевдоніжки.

в) вакуолі;

10. Елементами будови мітохондрії є:

а) одношарова мембрана; г) двошарова мембрана;

б) грани; д) кристи;

в) строма; е) матрикс.

^ 11. Елементами будови пластид є:

а) одношарова мембрана; г) двошарова мембрана;

б) грани; д) кристи;

в) строма; е) матрикс.

12. Пластиди виконують функції:

а) синтезу рибосом; г) синтезу вуглеводів;

б) синтезу ДНК; д) запасання крохмалю;

в) запасання жирів; е) забарвлення.

^ 13. Перший етап біосинтезу білків – це:

а) триплет; в) трансформер;

б) трансляція; г) транскрипція.

14. Хемотрофними організмами є:

а) синтезу рирослини; д) тварини;

б) віруси; є) сіркобактерії;

в) гриби; е) нітрофікуючі бактерії.

г) залізобактерії;

^ 15. Речовини, що утворюються в процесі фотосинтезу, - це:

а) ліпіди; г) СО2;

б) нуклеїнові кислоти; є) О2;

в) глюкоза; е) АТФ.

Середній рівень:

Дайте відповідь на 6 питань за вибором (правильна відповідь 0,5 б.)

^ 1. Одноклітинні організми відкрив:

а) Р. Гук; г) Р. Віхров;

б) Т. Шван; д) А. Левенгук.

в) Я. Пуркіне;

2. Методом вивчення будови окремих органоїдів клітини є:

а) дифузія; в) рентген;

б) УЗО; г) центрифугування.

^ 3. Організми, у яких відсутні ядра, називаються:

а) евкаріоти; г) лишайники;

б) прокаріоти; д) бактерії;

в) гриби; є) ціанобактерії.

4. Поверхневий апарат клітини утворюють:

а) цитоплазма; г) надмембранні структури;

б) плазматична мембрана; д) підмембранні структури.

в) мітохондрії;

^ 5. Постійними клітинними структурами є:

а) включення; в) рибосоми;

б) ядро; г) органили.

6. Спадковий матеріал прокаріотів міститься у:

а) хромосомах; г) ядрі;

б) РНК; д) кільцевій ДНК.

в) хроматофорах;

^ 7. Органоїд, що виконує функції сприйняття інформації, обміну речовин, захисту, називається:

а) цитоплазма; в) слизова капсула;

б) клітинна стінка; г) біологічна мембрана.

^ 8. Процес проникнення речовин через мембрану внаслідок різної концентрації називається:

а) осмос; г) плазмоліз;

б) деплазмоліз; д) фагоцитоз.

в) дифузія;

^ 9. Цитоплазма – це:

а) поверхневий шар клітин;

б) підмембранний комплекс;

в) сукупність органічних речовин;

г) внутрішній твердий вміст клітин;

д) внутрішній рідкий вміст клітин.


Достатній рівень:

Дайте відповідь на 3 питання за вибором (правильна відповідь 1 б.)

 1. ^ Одномембранні органели клітини – це:

а) рибосоми; є) лізосоми;

б) ЕПС; ж) мікронитки.

в) вакуоли; з) мітохондрії

г) ядро; и) пластиди;

д) кристали; і) центросоми;

е) комплекс Гольджі; ї) мікротрубочки.

^ 2. Двомембранні органели клітини – це:

а) рибосоми; є) лізосоми;

б) ЕПС; ж) мікронитки.

в) вакуоли; з) мітохондрії

г) ядро; и) пластиди;

д) кристали; і) центросоми;

е) комплекс Гольджі; ї) мікротрубочки.

^ 3. Спільними ознаками структури спадкового матеріалу прокаріотів та евкаріотів є:

а) наявність ядра; в) наявність хромосом;

б) кільцева ДНК; г) наявність ДНК.

^ 4. Захисну реакцію організму забезпечують:

а) ліпіди мембрани; г) ферменти цитоплазми;

б) слизова капсула; д) білки-антитіла мембрани.

в) вуглеводи мембрани;

^ 5. Зміну форми клітин забезпечують:

а) антитіла; г) пелікула;

б) мікротрубочки; д) скоротливі білки.

в) мікронитки;

Високий рівень:

Дайте відповідь на 4 питання за вибором (правильна відповідь 1 б.)

 1. На основі знань положень клітинної теорії доведіть єдність органічного світу.

 1. Чому лізосоми називають «зброєю самогубства»?

 2. Як можна посилити процеси фотосинтезу у сільськогосподарських рослин?

 3. Порівняйте процеси хемосинтезу та фотосинтезу, визначте риси їх схожості та відмінності.

 4. Яким чином забезпечується взаємозв’язок клітин і навколишнього середовища?

 5. Розкрийте роль білків у біологічних мембранах.

 6. Розкрийте роль ліпідів у біологічних мембранах.

 7. Чому рослинні клітини не здатні до фагоцитозу та піноцитозу?

 8. Порівняйте процеси синтезу АТФ у рослин та тварин.

 9. Доведіть, що двомембранні органели є системою енергетичного обміну.


Вчитель Гембаль Валентина Яківна

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconУрок №2 Тема «Екологічні фактори та їх вплив на живі організми»
Мета: сформувати уявлення про екологічні фактори, показати їхню класифікацію й загальні закономірності впливу екологічних факторів...

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconУрок фізики у 11 класі Тема. Дія іонізуючого випромінювання на живі організми. Захист від радіації
Формувати поняття про вплив радіаційного випромінювання на живі організми, умінь пояснювати причини та наслідки такого впливу. Ознайомити...

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconВизначник трикутного вигляду
В ньому визначаються дві діагоналі. Елементи a11,a22,,…,ann утворюють головну діагональ, елементи a1n,a2,n-1,an1 утворюють побічу...

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconТа частина природи, яка оточує живий організм І з якою він безпосередньо взаємодіє. Складові частини І властивості середовища різноманітні І мінливі. Будь-яка
У подальшому живі організми оволоділи наземно-повітряним середовищем, створили І заселили грунт. Четвертої специфічної середовищем...

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconЗвук. Джерела І приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми. Мета уроку
Звуки сприймає людина, дати визначення луни, інфразвуку, ультразвуку, пояснити як впливають звуки на живі організми; розвивати мислення...

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconЯку сполуку утворюють елементи між собою, якщо оксиди елементів містять відповідно 72,74% І 47,06% Оксигену?
Елементи а І в розміщені в другому І третьому періодах періодичної системи. Яку сполуку утворюють елементи між собою, якщо оксиди...

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconВступ 3
Розділ мікроелементи, як блокувальники надходження радіонуклідів в живі організми та як радіопротектори. (Огляд літератури) 7

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconВплив звуку на живі організми
Підготувати повідомлення «Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою І виробничими технологіями»

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це iconУрок 8 Тема Хімічні елементи, їх назви І символи. Поняття про уроку: Періодичну систему хімічних елементів
Й елемент; ознайомити учнів із символами й назвами хімічних елементів за сучасною українською номенклатурою; ознайомити зі структурою...

2. Хімічні елементи, що утворюють живі організми, це icon"Терміни (укр.)"
Стійка, саморегульована, просторово обмежена природна система, в якій функціонально взаємоповязані живі організми та навколишнє їх...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка