Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог
69.34 Kb.
НазваПоложення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог
Дата конвертації07.12.2012
Розмір69.34 Kb.
ТипПоложення
Зміст
Пам’ятки з питань атестації педагогічних працівників
Плани заходів з атестації педагогічних працівників
Документи, що містять дані про склад педагогічного колективу
Накази керівника навчального закладу
Подання про проведення позачергової атестації педагогічних працівників
Заяви працівників
Протоколи засідань атестаційної комісії з додатками
Документи для роботи експертної групи
Характеристика діяльності працівника
Бюлетені для таємного голосування
Клопотання атестаційної комісії навчального закладу до атестаційної комісії іі рівня
Довідки-подання та клопотання про нагородження працівників відомчими заохочувальними відзнаками міністерства освіти і науки укра
Наприкінці минулого року набрало чинності нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог

Цей випуск «Шаблонів документів закладу освіти» укладено згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930. Пропонуємо ознайомитися з переліком розміщених на диску шаблонів документів, необхідних для організації та проведення атестації педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

ПАМ’ЯТКИ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


 • Перелік нормативно-правових актів з питань атестації педагогічних працівників

 • Вимоги до рівня освіти педагогічних працівників для проходження ними атестації на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій

 • Рівні освіти працівників

 • Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

 • Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм педагогічних звань

 • Критерії відповідності педагогічного працівника займаній посаді

 • Орієнтовний зміст діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду

 • Орієнтовний зміст діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу на різних етапах атестаційного періоду

 • Функціональні обов’язки секретаря атестаційної комісії

 • Пам’ятка для педагогічного працівника з питань атестації (буклет)


ПЛАНИ ЗАХОДІВ З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


 • Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (форма 1)

 • Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (форма 2)

 • План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівниківДОКУМЕНТИ, ЩО МІСТЯТЬ ДАНІ ПРО СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ


 • Індивідуальна облікова картка педагогічного працівника

 • Картка якісного складу педагогічного колективу

 • Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у поточному навчальному році

 • Анкета для педагогічного працівника, який атестуєтьсяНАКАЗИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


 • Наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

 • Наказ про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

 • Наказ про звільнення педагогічного працівника у зв’язку з його невідповідністю займаній посаді

 • Наказ про переведення педагогічного працівника на іншу посаду у зв’язку з його невідповідністю займаній посадіПОДАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


 • Подання керівника навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника з метою присвоєння йому кваліфікаційної категорії

 • Подання педагогічної ради навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника з метою присвоєння йому кваліфікаційної категорії

 • Подання керівника навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника з метою присвоєння йому педагогічного звання

 • Подання педагогічної ради навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника з метою присвоєння йому педагогічного звання

 • Подання керівника навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника у разі зниження ним рівня професійної діяльності

 • Подання педагогічної ради навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника у разі зниження ним рівня професійної діяльностіЗАЯВИ ПРАЦІВНИКІВ


 • Заява працівника про позачергову атестацію з метою присвоєння йому чергової кваліфікаційної категорії (бланк)

 • Заява працівника про позачергову атестацію з метою підвищення його кваліфікаційної категорії без дотримання послідовності у присвоєнні категорій та строку проведення позачергової атестації (бланк)

 • Заява працівника про позачергову атестацію з метою підвищення його тарифного розряду (бланк)

 • Заява працівника про перенесення терміну атестації на рік (бланк)

 • Заява працівника про відстрочення атестації до закінчення ним навчання у вищому навчальному закладі (бланк)ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ДОДАТКАМИ


 • Протокол засідання атестаційної комісії про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії, та затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

 • Список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році (додаток до протоколу)

 • Протокол засідання атестаційної комісії про затвердження графіка роботи атестаційної комісії та створення при ній експертної групи

 • Графік роботи атестаційної комісії у поточному навчальному році (додаток до протоколу)

 • Протокол підсумкового засідання атестаційної комісії

 • Аркуш ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії (додаток до протоколу)ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ


 • Положення про експертну групу з оцінювання діяльності педагогічних працівників

 • Експертний висновок щодо професійної діяльності педагогічного працівника

 • Алгоритм роботи експертної групи у період атестації педагогічних працівниківХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА


 • Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

 • Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період (приклад оформлення)БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ


 • Бюлетені для таємного голосуванняАТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


 • Атестаційний лист

 • Атестаційний лист (приклади оформлення)КЛОПОТАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ІІ РІВНЯ


 • Клопотання атестаційної комісії навчального закладу до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 • Клопотання атестаційної комісії навчального закладу до атестаційної комісії ІІ рівня про атестацію педагогічного працівника на відповідність присвоєній раніше кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

 • Клопотання атестаційної комісії навчального закладу до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння працівнику педагогічного звання

 • Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії навчального закладу щодо порушення клопотаньДОВІДКИ-ПОДАННЯ ТА КЛОПОТАННЯ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧИМИ ЗАОХОЧУВАЛЬНИМИ ВІДЗНАКАМИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Софія Русова»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Софія Русова»

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «О. А. Захаренко»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «О. А. Захаренко»

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «І. Г. Ткаченко»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «І. Г. Ткаченко»КАРТКИ ДЛЯ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ АТЕСТАЦІЇ


 • Картка аналізу результатів атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

 • Картка порівняльного аналізу результатів атестації педагогічних працівників за останні 5 років

Упевнені, що запропоновані шаблони, бланки та приклади оформлення документів допоможуть вам належно оформити матеріали для проведення атестації педагогічних працівників навчального закладу.

Схожі:

Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconПоложення про атестацію педагогічних працівників I. Загальні положення
Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних,...
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних,...
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20. 12. 11 року " Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Вересень Полудень Н.І. 2 Оформити стенд з питань атестації Жовтень Полудень Н
Ознайомитися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах тощо
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. №930 ( далі Положення) Обов’язки керівника навчального закладу До 20 вересня видати наказ
Складено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти...
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Направляємо для виконання наказ Міністерства освіти і науки від 6 жовтня 2010 року №930 «Про затвердження Типового положення про...
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconНаказ №56 Про направлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників району
Відповідно до пункту Типового положення про атестацію педагогічних працівників, з метою підвищення професійної кваліфікації педагогічних...
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconНаказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р
Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом мон №930 від 06. 10. 2010 «Про затвердження Типового положення...
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconНаказ №661 13 вересня 2011 року м. Ужгород Про атестацію педагогічних працівників Закарпатської області
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки...
Положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог iconНаказ №273 Про атестацію педагогічних кадрів в 2012-2013 навчальному році
Од від 04. 11. 2011 року «Про організацію проведення атестації педагогічних працівників закладів соціального захисту дітей» та з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка