Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Трудове навчання
6.19 Mb.
НазваТрудове навчання
Сторінка34/46
Дата конвертації09.10.2012
Розмір6.19 Mb.
ТипДокументы
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46

В'ЯЗАННЯ ГАЧКОМ

(5—9 класи, 90 год)

Варіант 1

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва тем

Кількість годин

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Основи композиції виробів, в'язаних гачком

2

2

2

2

2

В'язання виробів у формі круга, квадрата, многокутника

14

В'язання ажурних виробів
14


В'язання об'ємних виробів по колу14Філейне в'язання гачком


14
Гіпюрне в'язання виробів

14

Захист творчого проекту

2

2

2

2

2

Усього годин

18

18

18

18

18

5 КЛАС

Тема. Основи композиції виробів, в'язаних гачком

В'язання гачком як вид декоративно-прикладного мис-

215

тецтва. Короткі історичні відомості. Вироби, в'язані гачком, використання їх у побуті, сучасні напрями оформлення ви­робів. Кольорова гама, види орнаментів.

Практичні роботи

Ознайомлення зі зразками виробів. Вибір виробу для ви­готовлення.

Тема. В'язання виробів у формі круга, квадрата, многокутника

Узори щільного й ажурного в'язання. Схематичне зобра­ження узорів. В'язання узорного полотна. Правила в'язання полотна у формі круга, квадрата, многокутника. Вибір узору в'язання. Розрахунок кількості петель.

Технологія в'язання нескладних виробів (прихватка, га­манець, пов'язка для волосся, серветка, сувеніри).

Оздоблення виробів. Кінцева обробка. Прання, прасу­вання. Розрахунок собівартості виробу.

Практичні роботи

В'язання узорів щільного й ажурного в'язання за схема­ми. Читання та складання схем. Вибір узору для в'язання виробів. Добір матеріалів й інструменту. В'язання виробів із узорного полотна у формі круга, ква­драта, многокут-ника (прихватки, гаманець, серветки, су­веніри тощо). Оздоблення виробів (вишивкою, тасьмою, аплікацією тощо).

Контроль за якостю виробів, аналіз помилок.

Тема. Захист творчого проекту

Оформлення та захист творчого проекту.

6 КЛАС

Тема. Основи композиції виробів,

в'язаних гачком

Ажурні вироби, в'язані гачком. Сучасні напрями їх оформ­лення.

Практичні роботи

Ознайомлення зі зразками виробів. Вибір виробу для ви­готовлення.

Тема. В'язання ажурних виробів

Матеріали й інструмент для в'язання ажурних виробів.

Схеми в'язання ажурних виробів.

Технологія в'язання ажурних серветок, мережив, комірців. В'язання по колу і в двох напрямках. В'язання ме­режив по краю тканини.

216

Кінцева обробка ажурних виробів. Прання, крохмалення, прасування.

Практичні роботи

Добір матеріалів та інструменту для в'язання ажурних ви­робів. Читання та складання схем ажурного в'язання. Розробка нескладних узорів та їх комбінування. В'язання ажурних виробів (мережив, серветок, комірців) за схемами. Контроль за якостю виробів, аналіз помилок. Розрахунок собівартості виробу.

Тема. Захист творчого проекту

Оформлення та захист творчого проекту.

7 КЛАС

Тема. Основи композиції виробів, в'язаних гачком

Об'ємні вироби, в'язані гачком по колу (шапка, рукавиці, шкарпетки та ін.) Модні тенденції їх оформлення (кольорова гама, матеріали, орнаментальне рішення, види оздоблень).

Практичні роботи

Вибір моделей виробів з урахуванням модних тенденцій.

Тема. В'язання об'ємних виробів по колу

Способи в'язання гачком об'ємних деталей у формі циліндра, конуса, півкулі.

Зняття мірок та побудова креслень шапочки, рукавиць, шкарпеток. Розрахунок кількості петель. Технологія в'язання шапочки. Технологія в'язання рукавиць. Технологія в'язання шкарпеток.

Варіанти їх виконання. Оздоблення виробів. Кінцева об­робка виробів. Прання, прасування.

Практичні роботи

Зняття мірок та побудова креслень шапочки, рукавиць, шкарпеток. Розрахунок кількості петель. В'язання ви­робів. Оздоблення виробів. Кінцева обробка виробів. Контроль за якостю, аналіз помилок. Розрахунок собівар­тості виробу, порівняння її з вартістю в торговельній ме­режі.

Тема. Захист творчого проекту

Оформлення та захист творчого проекту.

8 КЛАС

Тема. Основи композиції виробів, в'язаних гачком

217

.

Поняття "філейне в'язання". Особливості філейного в'язання гачком. Вироби, в'язані філейними узорами, їх ви­користання в побуті. Одноколірні й багатоколірні композиції.

Практичні роботи

Ознайомлення зі зразками виробів. Вибір виробу для ви­готовлення.

Тема. Філейне в'язання гачком

Матеріали та інструмент для в'язання виробів філейними узорами. Техніка в'язання філейних узорів. Схеми в'язання філейних узорів. Технологія в'язання виробів філейними узо­рами.

Практичні роботи

В'язання філейних узорів за схемами. Вибір узорів для в'язання виробів. Самостійна розробка та комбінування філейних узорів. Добір матеріалів та інструменту для в'язання виробів. Розрахунок кількості петель. В'язання виробів філейними узорами за схемами. Кон­троль за якостю виробів, аналіз помилок. Розрахунок собі-вартості виробу.

Тема. Захист творчого проекту Оформлення та захист творчого проекту.

9 КЛАС

Тема. Основи композиції виробів, в'язаних гачком

Поняття про гіпюрне в'язання гачком. Гіпюрні вироби, їх особливості, використання у побуті. Композиція виробів.

Практичні роботи

Ознайомлення зі зразками виробів. Вибір виробу для ви­готовлення.

Тема. Гіпюрне в'язання виробів

Матеріали, інструмент для гіпюрного в'язання гачком. Окремі мотиви гіпюрного в'язання. Схеми в'язання. Особли­вості з'єднання окремих мотивів гіпюрного в'язання. Техно­логія в'язання гіпюрних виробів. Кінцева обробка. Прання, прасування.

Практичні роботи

В'язання гіпюрних узорів за схемами.

Вибір узорів для в'язання виробів. Самостійна розробка

та комбінування гіпюрних узорів. Добір матеріалів та

інструменту для в'язання виробів. Виконання розрахунків

для в'язання виробу.

218

В'язання виробів гіпюрними узорами за схемами. Кон­троль за якостю, аналіз помилок. Розрахунок собівартості ви­робу, порівняння її з вартістю подібної продукції в ху­дожніх салонах та магазинах. Пропозиції щодо можливих шляхів реалізації виготовленої продукції.

Тема. Захист творчого проекту

Оформлення та захист творчого проекту.

В'ЯЗАННЯ ГАЧКОМ

(18 год) Варіант 2

Учні повинні знати: види виробів, які виготовляються гачком; як добирати матеріали та інструмент для в'язання гачком; умовні позначення на схемах, способи в'язання еле­ментів щільних, ажурних, різнокольорових узорів; техно­логію в'язання петель підйому, виробів по колу, мережив та мереживних виробів; вимоги до кінцевої обробки в'язаних виробів; способи догляду за в'язаними виробами та їх по­значки; санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час в'язання гачком і догля­ду за виробами.

Учні повинні вміти: добирати нитки і відповідно до них гачок; володіти основними прийомами в'язання гачком; ви­користовуючи умовні позначення, в'язати вироби за схе­мою; виконувати кінцеву обробку в'язаного виробу та догля­дати за ним; дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці та організації робочого місця під час в'язання гачком і догляду за виробом.

Теоретичне навчання

Види виробів, які виготовляються в техніці в'язання гач­ком. Народні традиції використання мережива та виробів, зв'язаних гачком. Інструмент і матеріали, необхідні для в'язання гачком.

Основні елементи в'язання гачком: потрійний стовпчик, стовпчик з 4-ма накидами, увігнутий стовпчик, випуклий стовпчик, рогатки, пишні стовпчики, перехрещені стовпчи­ки, піко, відтягнута петля.

Умовні позначення на схемах. Рапорт. Пряме в'язання. Технологія в'язання щільних, ажурних, різнокольорових узорів. Технологія в'язання по колу.

Технологія в'язання мережив та мереживних виробів гач­ком. Кінцева обробка в'язаних виробів і вимоги до їх якості.

219

Способи догляду за в'язаними виробами.

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці й організації робочого місця під час в'язання гачком та догля­ду за виробами.

Практичне навчання

Добір ниток та гачків. Вправи на виконання основних еле­ментів в'язання гачком. Читання та записування схем візе­рунків. Вправи на в'язання щільних, ажурних і різнокольоро­вих узорів, мережив та мереживних узорів. В'язання виробів за схемою по колу (за вибором). Кінцева обробка виробу. Визначення якості виробу. Догляд за виготовленим виро­бом.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил безпе­чної праці й організації робочого місця під час в'язання гач­ком та догляду за виробом.

Орієнтовний перелік об'єктів праці: в'язання кімнатно-побутових речей: серветки (форма за бажанням), прошви, іграшки, об'ємні вироби (вазочки), килимки, коміри, манже­ти тощо.

В'ЯЗАННЯ СПИЦЯМИ (5―9 класи, 90 год)

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва тем

Кількість годин
5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Основи композиції виробів, в'язаних спицями

2

2

2

2

2

Щільні в'язки на основі лицьових та виворітних петель. В'язання деталей прямокутної форми

14

В'язання виробів резинками
14


Ажурне та рельєфне в'язання. В'язання деталей із зміною ширини в'язаного полотна (убавляння та прибавляння)14Різнокольорове в'язання


4
В'язання виробів по колу


10
В'язання плечових виробів

14

Захист творчого проекту

2

2

2

2

2

Усього годин

18

18

18

18

18

220

5 КЛАС

Тема. Основи композиції виробів, в'язаних спицями

В'язання спицями як один із видів декоративно-приклад­ного мистецтва. Вироби, в'язані спицями, їх основні види, використання у побуті. Сучасні напрями оздоблення (кольо­рова гама, види орнаментів).

Тема . Щільні в'язки на основі лицьових та ви­ворітних петель. В'язання деталей прямокутної форми

Інструмент, матеріали та обладнання для в'язання спиця­ми. Види пряжі. Пружність, рівність пряжі. Підготовка пряжі до в'язання. Використання пряжі із старих речей. Розпускан­ня речей, перемотування пряжі. Прання та сушіння пряжі. Перевірка ниток на стійкість фарбування. Способи покра­щення стійкості фарбування. Види спиць. Номер спиць, спо­соби його визначення. Добір спиць відповідно до пряжі.

Організація робочого місця для в'язання. Санітарно-гігієнічні вимоги. Правила безпечної праці.

Основні етапи в'язання полотна прямокутної форми. На­бирання петель початкового ряду. В'язання лицьової петлі за передню і задню стінки. В'язання виворітної петлі. Крайні петлі. В'язання хустковою і панчішною в'язками. Закривання петель останнього ряду.

Умовні позначення лицьових і виворітних петель на схе­мах в'язання. В'язання за схемою.

В'язання щільних узорів на основі лицьових та виворітних петель. В'язання кольоровими смужками.

В'язані вироби, що складаються із однієї чи кількох дета­лей прямокутної форми. Щільність в'язання по вертикалі і го­ризонталі. Розрахунок кількості петель і рядів для в'язання деталі прямокутної форми. Зшивання в'язаних деталей. Оз­доблення в'язаних виробів.

Практичні роботи

Ознайомлення з матеріалами, інструментом, обладнан­ням для в'язання. Визначення номера спиць. Добір пряжі і спиць. Перемотування пряжі. Набирання петель почат­кового ряду. В'язання хустковою і панчішними в'язка­ми. Закривання останнього ряду петель. В'язання щільних узорів на основі лицьових та виворітних петель за схемами.

Вибір виробів, що складаються з однієї чи кількох в'яза­них деталей прямокутної форми (прихватки, сувеніри, га­манець, дитяча іграшка тощо). Розрахунок необхідної

221

кількості петель і рядів для в'язання. В'язання деталей ви­робів. Зшивання деталей, остаточна обробка. Оздоблен­ня виробів (вишивкою, обв'язуванням гачком, пришиван­ням шнура, тасьми тощо). Контроль за якостю, аналіз допу­щених помилок. Розрахунок собівартості виробу.

Тема. Захист творчого проекту

Оформлення і захист творчого проекту.

6 КЛАС

Тема. Основи композиції виробів, в'язаних спицями

Техніка в'язання "резинка". Вироби, в'язані резинками. Використання їх у побуті та сучасні напрями оформлення. Види резинок, їх зовнішній вигляд та властивості. Добір ре-зинок для в'язання виробів чи деталей виробів.

Тема. В'язання виробів резинками

Накид. Знята петля. Зображення на схемах і технологія виконання. Технологія в'язання різних видів резинок із за­стосуванням лицьових, виворітних, знятих петель, накидів ("1x1", "2x2", "англійська", "піванглійська", подвійна та ін.). В'язання різнокольорових резинок.

Особливості розрахунку кількості петель для в'язання ви­робів та деталей виробів резинкою. Остаточна обробка ви­робів, в'язаних резинкою. Прання, прасування. Оздоб-лення країв в'язаних виробів торочками. Виготовлення помпонів.

Практичні роботи

В'язання основних видів резинок із застосуванням лицьо­вих і виворітних петель, накидів, знятих петель. В'язання різнокольорових резинок.

Вибір виду резинки для в'язання виробу чи деталей ви­робів (шапка, шарф, спідниця, манжети, комір, обтачки тощо). Добір матеріалів та інструменту. Розрахунок кількості петель і рядів. В'язання виробів одним чи кілько­ма видами резинок. Поєднання щільних в'язок та резинок у виробах. Оздоблення країв в'язаного виробу торочка­ми. Контроль за якістю виробів, аналіз помилок. Розрахунок собівартості виробу.

Тема. Захист творчого проекту

Оформлення і захист творчого проекту.

7 КЛАС

Тема. Основи композиції виробів, в'язаних спицями

222

Вироби ажурного та рел'єфного в'язання. Сучасні напря­ми їх оформлення (кольорова гама, матеріали).

Тема. Ажурне та рельєфне в'язання. В'язання
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46

Схожі:

Трудове навчання iconТрудове навчання За підручником І. М. Веремійчик «Трудове навчання»
За підручником І. М. Веремійчик «Трудове навчання» К. «Педагогічна думка», 2002 р
Трудове навчання iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Трудове навчання iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Трудове навчання iconЛабораторна робота №2 методика вивчення художнього конструювання виробів
По курсу «Методика трудового та професійного навчання» для слухачів спеціальності «Трудове навчання»
Трудове навчання iconТрудове навчання
Олександр Анатолійович (1973 рік народження) – учитель трудового навчання І кваліфікаційної категорії Глухівської загальноосвітньої...
Трудове навчання icon«Педагогіка і методика середньої школи. Трудове навчання (технічна праця)»

Трудове навчання iconОб’єктивні дані про працівників рмк відділу освіти Снятинської райдержадміністрації станом на 01 вересня 2010 року
Методист рмк, шкільні бібліотекарі, трудове навчання, бібліотека рмк, профільне І допрофільне навчання
Трудове навчання iconТрудове право
Контрольні питання для підготовки до заліку з навчальної дисципліни “трудове право ”
Трудове навчання iconНавчальні програми, тренажери
Педагогічний програмний засіб. Трудове навчання. 5-9 класи. (скачати)
Трудове навчання iconТрудове виховання
Трудове виховання процес залучення школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно-корисної праці з метою передавання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка