Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю "Переклад"
3.72 Mb.
НазваНавчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю "Переклад"
Сторінка1/58
Дата конвертації07.12.2012
Розмір3.72 Mb.
ТипНавчальний посібник
Зміст
Рішення колегії Міністерства освіти і науки України № , від
Передмова до серії
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
DICTUM FACTUM

ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИМІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти,

що навчаються за спеціальністю “Переклад”

За редакцією

д.п.н. Л.М.Черноватого та д.ф.н. В.І.Карабана


Вінниця

Поділля – 2000

2003
ББК

УДК

К

Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, Т.В.Ганічева, І.П.Ліпко. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції в галузі прав людини: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Поділля-2000, 2003. – 212 с.
Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п’ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; про забезпечення громадянських та політичних прав; про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок; про забезпечення прав дитини), а також включають відповідний розділ Конституції України), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі суспільних наук, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.
Рецензенти:

С.О.Швачко, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету

Н.Ф.Гладуш, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету

Рішення колегії Міністерства освіти і науки України № , відISBN

ISBN (серія)
© Л.М.Черноватий: ідея, структура, типи та послідовність

вправ, попереднє редагування, 2003

© В.І.Карабан: остаточне редагування тексту посібника, 2003

© Т.В.Ганічева: компонування тексту посібника, підготовка

вправ, 2003

© І.П.Ліпко: редагування юридичної термінології в галузі

міжнародних відносин, 2003

© Видавництво “Поділля-2000”: оформлення, 2003
Передмова до серії
Підготовка перекладачів на сучасному етапі вимагає, по-перше, розширення (в розумних межах) галузевих блоків, з якими знайомляться студенти під час навчання, а по-друге, оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання за рахунок його інтенсифікації. Хоча перші кроки на цьому шляху вже зроблено (див. Карабан 2001), проте коло проблем залишається досить широким. Однією з найважливіших з них є забезпечення процесу навчання перекладачів посібниками, зміст, структура та система вправ яких відповідали б сучасним вимогам.

Спроба вирішення означеної проблеми здійснюється в рамках спільного проекту кафедр перекладу Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка та Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, метою якого є розробка, апробація, публікація та розповсюдження матеріалів для навчання практики перекладу у різних галузях людської діяльності. Видання таких матеріалів планується у серії DICTUM FACTUM (назва утворена від латинського прислів’я, яке можна перекласти, як “Сказано – зроблено”, та яке можна вважати прийнятним гаслом для перекладачів).

Залишаючи за межами обговорення комплекс питань, пов`язаних з організацією підготовки перекладачів взагалі (див. Зорівчак 1983, Карабан 2001, Корунець 2000, Мірам 1999, Чередниченко та Коваль 1995, Черноватий 2002, Швачко 2002), зосередимося тут лише на проблемі вправ.

Компетенція професійного перекладача становить собою систему, що включає всі необхідні передумови: знання (фонові, теми, контексту), матеріал (мовний, зокрема термінологічний) та перекладацькі дії, доведені до рівня автоматизмів. Відповідно, система вправ для навчання перекладу має забезпечити наявність у свідомості студента: 1) відповідних фонових знань; 2) термінологічних еквівалентів з відповідної тематики; 3) здатність виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизмів (див. докладніше про це у: Черноватий 2002).

Конкретний вигляд системи вправ для навчання спеціальних видів перекладу може варіюватися в залежності від конкретної ситуації. Варіант, запропонований у посібниках серії, включає шість циклів.

Цикл 1 (Text1). Введення та тренування іншомовної термінології за темою на рівні тексту (для створення мікро- і макроконтексту) з одночасною її семантизацією у правій частині тексту. Вправа 1 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки): Закрийте праву частину аркуша і перекладіть виділені слова за рахунок контексту. Вправа 2 (цілісна, рецептивна, на рівні тексту): Прогляньте текст, звертаючи увагу на переклад термінології у правій частині тексту. Вправа 3 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Закрийте праву частину тексту і перекладіть його українською мовою. Вправа 4 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників): Закрийте ліву частину тексту і перекладіть українські терміни англійською мовою. Вправа 5 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки – для вправ 5-11: див. вправу 1A у посібнику). Tекст 1 вводиться у вигляді “розрізаних” фрагментів, які подаються у таблиці з двох колонок. У лівому стовпці таблиці подаються (але не у тій послідовності, в якій вони йдуть у тексті) фрагменти тексту англійською мовою, а у правій – українською. При цьому послідовність подачі різномовних фрагментів також не співпадає. Завдання студентам: закрийте праву частину аркуша і перекладіть виділені слова українською мовою, користуючись контекстом.Вправа 6 (цілісна, рецептивна, на рівні тексту): Перевірте правильність вашого перекладу, використовуючи українські відповідники у правій частині тексту. Вправа 7 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки): Закрийте ліву частину аркуша і перекладіть українські терміни англійською мовою. Вправа 8 (цілісна, рецептивна, на рівні тексту): Перевірте правильність вашого перекладу, використовуючи англійські відповідники у лівій частині тексту. Вправа 9 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Закрийте праву частину тексту і перекладіть його українською мовою. Вправа 10 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників): Закрийте ліву частину тексту і перекладіть українські терміни англійською мовою. Вправа 11 (для розвитку механізму антиципації): Розташуйте англомовні фрагменти тексту у тій послідовності, в якій вони мають йти у тексті. Вправа 12 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть англомовні терміни та словосполучення українською мовою (див. вправу 1B у посібнику). Вправа 13 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть українські терміни та словосполучення англійською мовою (див. вправу 1С у посібнику). Вправа 14 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст, запишіть його перекладацьким скорописом і перекладіть англійською мовою (див. вправу 1С у посібнику). Студенти сприймають на слух модифікований (незначною мірою) український варіант тексту 1 (див. текст 1А у Додатку).

Цикли 2-4. За змістом відповідають вправам 5-14 циклу 1. Навчання проводиться з використанням англомовних текстів (№№ 2-4).Для усного перекладу у вправах 2D, 3D, 4D (за нумерацією у посібнику) використовуються тексти 2A, 3A, 4A, що містяться у Додатку.

Цикл 5. Комплексне тренування вживання термінології текстів 1-4 (вправи 5-7 за нумерацією у посібнику). Вправа 1 (вправа 5 за нумерацією у посібнику - операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть українські терміни та словосполучення англійською мовою. Вправа 2 (вправа 6 за нумерацією у посібнику - операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть англомовні терміни та словосполучення українською мовою. Вправа 3 (вправа 7 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки та механізму антиципації): Заповніть пропуски у англомовному тексті (№2) та перекладіть його українською мовою. Вправа 4 (вправа 8 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть англомовні тексти з аркуша (тексти №№ 3-4, студенти працюють в парах).

Цикл 6. Перенесення навичок та умінь, які були набуті у попередніх циклах, на нові тексти, що відносяться до даної тематики. Вправа 1 (вправа 9 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть українські тексти з аркуша (тексти №№ 5 - 6, студенти працюють в парах). Вправа 2 (вправа 10 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст 7 (англійською мовою), запишіть його перекладацьким скорописом та перекладіть українською мовою. Вправа 3 (вправа 11 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст 8 (українською мовою), запишіть його перекладацьким скорописом та перекладіть англійською мовою. Вправа 4 (вправа 12 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть текст 9 українською мовою. Вправа 5 (вправа 13 за нумерацією у посібнику - цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть текст 10 англійською мовою.

Структура кожного посібника серії створює максимально сприятливі умови для розвитку перекладацьких навичок та умінь і включає: основний курс з вправами, зміст яких розглядався вище; додаток (з текстами для усного перекладу); ключі до всіх вправ, за винятком вправ 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 4C, 5, 6, правильність виконання яких легко перевірити на основі текстів 1-4 (вправи 1A, 2A, 3A, 4A), англо-український та українсько-англійський абеткові словники після кожного уроку та такі ж словники до всього курсу в цілому.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком „Енергетика, рішення №24/18-1821 від 10. 2002 р
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: хнамг, 2007. – 287с з іл
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних...
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія»

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»
Нау; С. П. Циганков, д-р техн наук, заступник директора Інс­титуту харчової хімії І технології пан україни; Г. Г. Борщ, канд біол...
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. Дискретна математика: Навчальний посібник для студентів економічних, менеджерських та електротехнічних...
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностю «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування»
Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист 14/18. 2–2718 від 02. 12. 2005 р
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Описано рекомендації щодо складання і верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору...
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Прикладне матеріалознавство»
Двнз «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ)
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
«Методи контролю харчових виробництв: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю \"Переклад\" iconНавчальний посібник для студентів архітектурних спеціальностей вищих закладів освіти
В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього І середньовічного Сходу. Видання друге,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка