Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
253.37 Kb.
НазваОбладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Сторінка1/3
Дата конвертації07.12.2012
Розмір253.37 Kb.
ТипДокументы
Зміст
II. Основи автоматики та автоматизації в галузі
III. Електроніка та мікропроцесорна техніка
IIV. Машини та устаткування галузі
IV. Основи інформаційних процесів у виробництві
V. Механічна технологія та обладнання підприємств
  1   2   3

Інститут інженерної механіки та транспорту

Напрям: Інженерна механіка

Спеціальність: Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування
I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
1 Функції гідро- та пневмоприводу.

Гідропривод - основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу.

2 Типові схеми гідравлічного та пневматичного приводу автоматизованого обладнання.

Типова схема гідроприводу. Типова схема пнемо- приводу. Основні параметри гідро- та пневмопри- воду.
3 Основні властивості робочого середовища.

Рідини та гази як робоче середовище. Основні властивості рідин та газів. Основне рівняння гідростатики. Закон збереження енергії. Рівняння Бернуллі. Рівняння Бернуллі для реальної рідини.
4 Втрати тиску рідини та газу у трубопроводах.

Витікання рідини та газу через малий отвір. Гідравлічні втрати. Режими протікання рідини через трубопровід. Ламінарний та турбулентний рух. Втрати тиску при протіканні рідини та газу через трубопровід.
5 Робочі рідини та гази.

Вимоги до робочих рідин та газів. Властивості робочих рідин, які використовуються у гідроприводі. Вибір робочого середовища для гідро- та пневмоприводу. Рівняння витрат. Трубопроводи. Розрахунок прохідного січення трубопроводів.
6 Гідромашини.

Основні параметри гідромашин. Гідравлічні насоси. Аксіально-поршневий гідронасос. Шестерінчастий гідронасос.
7 Пластинчастий гідронасос.

Пластинчастий гідронасос подвійної дії. Радіально-поршневий гідронасос.
8 Способи регулювання продуктивністю гідронасоса.

Гідроакумулятори, типи, способи використання, вибір та розрахунок. Використання гідроакумуляторів для оптимізації гідросистем.
9 Гідравлічний дросель.

Типові схеми використання дроселів. Редукційний клапан. Типові схеми використання редукційного клапана. Зворотний клапан. Типові схеми використання зворотного клапана.
10 Ущільнення.

Ущільнення рухомих та нерухомих з’єднань. Матеріали та конструкції ущільнень, технічні вимоги. Апаратура керування та розподілення. Типи розподілювачів. Золотникові розподілювачі. Типові схеми використання розподілювачів.
11 Гідроклапани.

Запобіжний та переливний клапан. Типові схеми використання запобіжного та переливного клапанів.
12 Односторонній гідрозамок.

Типові схеми використання

одностороннього гідрозамка. Двохсторонній гідрозамок. Типові схеми використання двохстороннього гідрозамка.
13 Гідроциліндри.

Типи гідроциліндрів. Розрахунок гідроциліндрів.
14 Диференціальний спосіб під'єднання гідро циліндра.

Гідромотори. Основні параметри гідромоторів.
15 Пневмоциліндри та пневмокамери, їх типи та розрахунок.

Гідравлічні та пневматичні моменті двигуни.
16 Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів.

Ступінчасте, об'ємне та дросельне регулювання швидкості.
17 Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності.

Типи гідравлічних та пневматичних підсилювачів.
18 Гідропневмоавтоматика.

Побудова логічних систем керування. Логічні функції, їх реалізація. Елементи пневмоавтоматики.
19 Гідравлічні слідкуючі пристрої.

Однощілинний гідравлічний слідкуючий привод. Двохщілинний гідравлічний слідкуючий привод. Чотирьохщілинний гідравлічний слідкуючий привод.
20 Проектування гідравлічних та пневматичних приводів.

Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами.
21 Вибір параметрів пристроїв в гідравлічних та пневматичних приводах.

Об'єднання елементів циклу в загальну принципову схему.
22 Послідовність розрахунку гідроприводу.

Складання принципової схеми. Складання циклограми. Складання витратної характеристики.
II. Основи автоматики та автоматизації в галузі
1 Вступ. Основні поняття та визначення.

Історія автоматизації і проблеми автоматизації

Мета та основні завдання курсу. Основні поняття та визначення. Історія автоматизації. Проблеми автоматизації виробництва в сучасних умовах виробництва. Основні поняття автоматики. Принципи автоматичного керування.
Розділ 2 Етапи і ступені автоматизації. Класифікація автоматизації

Етапи автоматизації. Жорстка і гнучка автоматизація. Ступені автоматизації. Структура автоматизації виробничих процесів в умовах різних типів виробництва. Класифікація автоматичного обладнання і технологічних процесів. Основні передумови автоматизації в галузі. Класифікація автоматичних систем.
Розділ 3 Основні положення теорії продуктивності.

Компонування автоматизованого обладнання

Основні положення теорії продуктивності. Циклова, технологічна і фактична продуктивність. Види нециклових втрат. Структура робочого циклу автомата і автоматизованого обладнання. Технологічний процес автоматизованого виробництва. Компонування автоматизованого обладнання.
Розділ 4 Циклограма роботи автоматів і автоматизованого обладнання. Системи керування і їх класифікація

Циклограми роботи автоматів і автоматизованого обладнання. Системи керування загальним циклом роботи обладнання. Системи керування окремими циклами. Системи з упорами, кулачками та копірами. Системи програмного керування (СПК ) і їх класифікація. Програмування. Тенденції розвитку СПК.
Розділ 5 Елементи теорії систем автоматичного керування.

Автоматизація транспортування. Елементи теорії систем автоматичного керування. Пристрої і апаратура автоматичного керування. Автоматизація транспортування, основні типи транспортних засобів.
6 Автоматичні завантажувальні пристрої.

Вібраційні бункерні завантажувальні пристрої і віброконвеєри та їх класифікація

Автоматичні завантажувальні пристрої. Вібраційні бункерні завантажувальні пристрої та їх класифікація. Вібраційні конвеєри та їх класифікація.
7 Автоматизація складання, сортування і лічення виробів.

Роботизація процесів виробництва. Гнучкі виробничі системи

Автоматизація складання, сортування і контролю розмірів. Роботизація процесів виробництва. Методи лічення виробів і їх автоматизація. Елементи робототехніки. Гнучкі виробничі системи різних галузей виробництва. Приклади вирішення завдань автоматизації на базі робіт кафедри АКМ та НДЛ-40.
III. Електроніка та мікропроцесорна техніка
1 Основні види сигналів в електронних пристроях

Основні характеристики сигналів. Модульовані сигнали.
2 Фізичні основи напівпровідників

Власна та домішкова провідності напівпровідників (н/п). Фізичні процеси в р-n-переході.
3 Напівпровідникові прилади

Випрямні діоди, стабілітрони, діоди Шоткі, світлодіоди, фотодіоди, діодні оптрони. Керовані двополюсні елементи (варікапи, фоторезистори, резисторні оптрони). Біполярні транзистори. Уніполярні транзистори. Багатошарові н/п (динистори, тиристори). Інтегральні мікросхеми.
4 Аналогова техніка

Стабілізоване джерело живлення. Підсилювач змінного та постійного струму. Операційні підсилювач (ОП), аналогові схеми на ОП. Підсилювач потужності.
5 Цифрова техніка

Ключовий режим роботи транзисторів. Логічні елементи на біполярних та польових транзисторах. Комбінаційні інтегральні схеми (ІС) середньої інтеграції (суматори, дешифратори, мультиплексори, арифметичні логічні пристрої). Інтегральні тригери. ІС середньої інтеграції з пам’яттю (лічильники, регістри). Інтегральні запам’ятовуючі пристрої.
6 Мікропроцесорна техніка

Архітектура мікропроцесора (МП). Система команд та способи адресації. Основи програмування МП.

IIV. Машини та устаткування галузі
1 Класифікація металорізального обладнання

Історія розвитку верстатобудування. Система позначення металорізальних верстатів.
2 Кінематичні основи металорізальних верстатів

Рухи в металорізальних верстатах. Механізми керування рухами. Кінематичні ланцюги.
3 Загальні відомості про верстати з програмним керуванням

Способи задання програми в аналоговому вигляді. Циклове програмне керування верстатами. Числове програмне керування. Історія розвитку систем ЧПК.
4 Токарні верстати

Токарно-гвинторізні верстати. Токарно-револьверні верстати. Токарно-лобові і карусельні верстати.
5 Токарні напівавтомати і автомати

Одношпиндельні горизонтальні напівавтомати. Фасонно-відрізні автомати. Автомати фасонно-поздовжнього точіння. Токарно-револьверні автомати. Багатошпиндельні горизонтальні автомати. Вертикальні багатошпиндельні напівавтомати.
6 Токарні верстати з програмним керуванням

Тенденції розвитку токарних верстатів з ЧПК.
7 Свердлильні і розточувальні верстати

Свердлильні верстати. Розточувальні верстати. Тенденції розвитку універсальних свердлильних верстатів.
8 Верстати свердлильно-розточувальної групи з ЧПК

Особливості побудови свердлильних верстатів з ЧПК. Особливості побудови розточувальних верстатів з ЧПК.
9 Фрезерні верстати

Горизонтально-фрезерні верстати. Вертикально-фрезерні верстати. Універсальні ділильні головки. Особливості побудови фрезерних верстатів з ЧПК.
10 Стругальні і довбальні верстати

Поперечно-стругальні верстати. Поздовжньо-стругальні верстати. Довбальні верстати.
11 Протяжні верстати

Горизонтально-протяжні верстати. Вертикально-протяжні верстати. Тенденції розвитку протяжних верстатів.
12 Шліфувальні і заточувальні верстати

Круглошліфувальні верстати. Безцентрово-шліфувальні верстати. Особливості побудови шліфувальних верстатів з ЧПК.
13 Різеобробні верстати

Різефрезерні верстати. Різенакатні верстати. Різешліфувальні верстати.
14 Зубообробні верстати

Зубодовбальні верстати. Зубофрезерні верстати. Зубостругальні верстати. Особливості побудови зубообробних верстатів з ЧПК.
15 Агрегатні верстати

Силові механізми агрегатних верстатів. Компонування агрегатних верстатів з ЧПК. Перспективи розвитку агрегатних верстатів.
16 Багатоцільові верстати

Основні переваги багатоцільових верстатів. Конструктивні особливості багатоцільових верстатів. Тенденції розвитку багатоцільових верстатів.
17 Гнучкі виробничі модулі

Компонування технологічного обладнання гнучких виробничих модулів. Основні конструктивні особливості модуля.
18 Роботизовано-технологічні комплекси

Складання циклограми обслуговування верстата промисловим роботом. Роботизовано-технологічні лінії.
19 Гнучкі виробничі системи

Гнучкі автоматизовані дільниці для обробки корисних деталей. Перспективи розвитку гнучких виробничих систем.

IV. Основи інформаційних процесів у виробництві
1 Системи числення

Двійкова система числення. Математичні та логічні операції над двійковими числами. Шістнадцяткова система числення. Двійково-десяткова система числення. Перетворення чисел з різних систем числення.
2 Тригери та операційні підсилювачі

Основні логічні елементи. Побудова елементів логіки на транзисторах. Тригери. Призначення та загальна х-ка. RS-тригер, JK-тригер. D-тригери (синхронні та асинхронні), Т-тригери. Операційний підсилювач. Схеми включення.
3 Характеристики вимірювальних схем

Статичнi характеристики вимiрювальних схем. Види похибок вимiрювання. Клас точностi вимiрювальної структури. Число розрiзнювальних ступенiв результатiв вимiрювання. Кiлькiсть iнформацiї, одержаної за допомогою аналогових та цифрових вимiрювальних систем. Зв’язок iнформативностi з класом точностi вимiрювальної системи. Час заспокоєння (встановлення) вимiрювального приладу. Пропускна здатнiсть каналу вимiрювальної системи. Пропускна здатнiсть АЦП та цифрових вимiрювальних приладiв. Розiмкненi структури вимiрювальних схем. Коефiцiєнти передачi. Замкненi структури вимiрювальних схем. Коефiцiєнти передачi. Властивостi схем з вiд’ємним та додатнiм зворотнiм зв’язком. Структурнi схеми вимірювальних систем.
4 Методи подання аналогових сигналів в цифровій формі

Імпульсно-кодова модуляція (ІКМ). Дельта-модуляція (ДМ). Диференційно-імпульсна кодова модуляція (ДІКМ). Визначення частоти дискретизації при ІКМ. Визначення частоти дискретизації при ДМ. Визначення частоти дискретизації при ДІКМ.
5 Основи цифрової обробки сигналів

Дискретне перетворення Фур’є. Цифрові фільтри. Особливостi взiрцевих i тестових сигналiв. Одиничнi iмпульси та послiдовностi як взiрцевi сигнали. Прямокутнi iмпульси та перiодичнi послiдовностi з них. Спiввiдношення сигнал-шум.
6 Давачі

Типи давачiв внутрiшньої та зовнiшньої iнформацiї робота. Контактний давач величини та напрямку проковзування. Електроконтактнi давачi. Геркони. Тактильнi давачi дотику. Резистивнi давачi. Електромеханiчнi давачi сили, тиску. Тензорезисторнi давачi. Схема вимiру. Тензоакселерометр. Iндуктивнi давачi перемiщень одинарного та диференцiйного типiв. Трансформаторнi (взаємоiндуктивнi) давачi перемiщень. Iндуктивний тахометр. Iндуктивнi давачi вiбрацiй. Iндукцiйнi давачi просковзування. Системи iз сельсин-давачами. Магнесинна система передачi кута. Обертовi трансформаторнi давачi. Лiнiйнi та поворотнi iндуктосини. Свiтловi величини та одиницi. Метод фотометричних (свiтлотехнiчних) вимiрювань на основi зовнiшнього фотоефекту. Метод фотометричних (свiтлотехнiчних) вимiрювань на основi внутрiшнього фотоефекту та фотогальванічного ефекту. Прилади з лазерами для вимiрювання геометричних величин. Електричнi термометри опору. Термоелектричнi термометри. Кварцевi термометри.

V. Механічна технологія та обладнання підприємств
1 Вступ. Номенклатура виробів легкої промисловості.

Класифікація матеріалів. Шляхи отримання заготовок деталей та напівфабрикатів. Класифікація технологічних процесів та операцій.
2 Процеси формоутворення заготовок або виробів

Процеси формоутворення заготовок або виробів з порошкоподібних матеріалів. Процеси формоутворення заготовок або виробів з волокнистих матеріалів. Процеси формоутворення заготовок або виробів з гранульованих матеріалів. Процеси заготовок для виробів з природних матеріалів - натуральні фабрикати та напівфабрикати.
3 Процеси формоутворення деталей шляхом обробки різанням

Процес точіння. Процес свердління. Процес фрезерування. Процес шліфування та інше.
4 Геометричні параметри та конструктивні елементи різальних інструментів

Інструментальні матеріали та область їх використання. Типи, конструкція та геометрія форми різального інструмента.
5 Процеси формоутворення виробів (заготовок) шляхом обробки тиском

Процес кування. Процес штампування. Процес накатування. Віброобробка та галтування.
6 Термічна та хіміко-термічні види обробки матеріалів

Термічна та хіміко-термічні види обробки матеріалів.
7 Процеси складання деталей

Класифікація та характеристика з’єднань.
8 Загальна характеристика та вимоги, що висуваються до технологічного обладнання.

Загальна характеристика та вимоги, що висуваються до технологічного обладнання.
9 Узагальнена структурна схема (модель) одиниці технологічного обладнання

Види або типи приводу технологічного обладнання. Передавальні ланки, вузли та механізми: муфти, редуктори, варіатори, види передач (зубчасті, ланцюгові, пасові, фрикційні) та їх передавальні відношення, множильні структури – коробки швидкостей та коробки подач. Механізми міжопераційного транспорту: подаючі, переорієнтовуючі, фіксуючі (затиску, розтиску та інші). Виконавчі механізми. Механізми регулювання та керування, контрольно-вимірювальні пристрої та механізми, що використовуються в технологічному обладнанні легкої промисловості. Умовні позначення в зображенні елементів технологічного обладнання на кінематичних схемах, електричних схемах, схемах гідро- та пневмоприводу.
10 Засоби внутрішньоцехового і заводського транспортування виробів і заготовок

Візки, тельфери, крани. Транспортери та конвейєри. Допоміжні підіймальні пристрої та підйомники.
11 Штампувальне обладнання: принцип дії та класифікація

Типові конструкції вузлів і систем. Преси-автомати.
12 Обладнання для виготовлення плівкових матеріалів

Обладнання для виготовлення поліетилену. Обладнання для виготовлення поліпропілену. Обладнання для виготовлення поліетилентерефталату. Екструдери та екструзійні установки.
13 Обладнання підприємств шкіряної промисловості

Загальна характеристика та класифікація. Чани, баркаси, барабани, прохідні шнекові апарати, автоклави, прохідні агрегати, сушилки: конструкція, принцип дії, основи розрахунку. Машини шерстезгінні, мездрильні, чистильні, двоїння, щетиновисмикуючі, розвідні, строгальні, шліфувальні, бланшувальні, різки шкіри, вимірювання товщини і площі шкіри і інші: конструкція, принцип дії основи розрахунку.
14 Обладнання підприємств для виготовлення натурального та штучного хутра

Обладнання підприємств для виготовлення натурального та штучного хутра.
15 Обладнання взуттєвого виробництва

Загальна характеристика та класифікація. Обладнання для розкрою та формування низу та верху взуття. Швейне обладнання взуттєвої промисловості: класифікація, характеристика, будова та принцип роботи, основи розрахунку. Обладнання для приклеювання та вулканізації низу взуття. Пресавтомати та пресформи.
16 Обладнання швейного виробництва

Загальна характеристика, класифікація, будова, принцип роботи та особливості розрахунку. Обладнання для розкрою тканих матеріалів. Обладнання для з’єднання матеріалів. Обладнання для волого-термічної обробки матеріалів.
17 Автоматичні лінії, роботизовані комплекси та ГВС в л/п

Автоматичні лінії , роботизовані комплекси та ГВС в легкій промисловості.
  1   2   3

Схожі:

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Гідропривод – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Гідравліка, гідро- та пневмоприводи " для студентів напряму підготовки 050502 "Інженерна механіка"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи ” / Укладачі: В. Ф. Герман, Е. В. Колісніченко,...
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Роботомеханічні системи та комплекси» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
Рецензент: Солодовніченко В. М., доцент кафедри обладнання підприємств легкої промисловості та побутового обслуговування
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " гідравліка, сільськогосподарське водопостачання, гідро- та пневмоприводи"
Розробка принципіальної схеми гідропривода і описання принципу його роботи
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconПрограма фахового вступного випробовування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю 7 05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
До участi у вступних випробовуваннях допускаються кандидати, якi дотримались усiх норм I правил, передбачених чиним законодавством,...
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconСитуаційна аналіз результатів діяльності легкої промисловості
На рис. 1 наведено динаміка індексу росту/падіння обсягів виробництва легкої промисловості за 2009-2010 року у %. У розрізі підгалузей...
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
...
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconПроект Галузевої угоди від профспілок
Фондом державного майна України, асоціацією "Укрлегпром", Всеукраїнським об’єднанням роботодавців легкої промисловості та Центральним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка