Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів
105.31 Kb.
НазваУ І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів
у І семестрі - 32 години, у ІІ семестрі - 38 годин, усього - 70
Дата конвертації07.12.2012
Розмір105.31 Kb.
ТипДокументы
Зміст
ТЕМА 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі ( 16 год. )
Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка
Розв’язування задач
Вектори у просторі. Рівність векторів
Операції над векторами, що задані геометрично, та їх властивості
Розкладання вектора на складові
Скалярний добуток векторів
Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами
Розв’язування задач
Розв’язування задач. Самостійна робота
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми «Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі»
ТЕМА 2. Многогранники (16 год.)
Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники
Площі бічної та повної поверхонь призми
Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Куб
Піраміда. Правильна піраміда
Площі бічної та повної поверхонь піраміди
Правильні многогранники
Аналіз результатів контрольної роботи. Узагальнення теми «Многогранники»
Узагальнююче повторення вивченого матеріалу за І семестр
...
Повний зміст
Геометрія 11 клас

За програмою

( 2 години на тиждень, у І семестрі – 32 години, у ІІ семестрі – 38 годин, усього – 70 годин)

Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів (Київ, Навчальна книга, 2010).

Навчання здійснюється за підручником


Номер уроку

Дата проведення

Тема уроку

Примітки

І С Е М Е С Т Р (32 години)

ТЕМА 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі ( 16 год. )

1
Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка
2
Розв’язування задач
3
Перетворення у просторі та їх властивості
4
Вектори у просторі. Рівність векторів
5
Колінеарність векторів. Компланарність векторів
6
Операції над векторами, що задані геометрично, та їх властивості
7
Розкладання вектора на складові
8
Операції над векторами, що задані координатами, та їх властивості
9
Скалярний добуток векторів
10
Ознаки колінеарності та перпендикулярності векторів
11
Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами
12
Розв’язування задач
13
Рівняння площини та сфери
14
Розв’язування задач. Самостійна робота
15
Контрольна робота№1
16
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми «Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі»
ТЕМА 2. Многогранники (16 год.)

17
Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути
18
Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники
19
Призма. Пряма і правильна призми
20
Площі бічної та повної поверхонь призми
21
Розв’язування задач
22
Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Куб
23
Розв’язування задач. Самостійна робота
24
Піраміда. Правильна піраміда
25
Зрізана піраміда
26
Площі бічної та повної поверхонь піраміди
27
Розв’язування задач
28
Правильні многогранники
29
Розв’язування задач. Самостійна робота
30
Контрольна робота №2
31
Аналіз результатів контрольної роботи. Узагальнення теми «Многогранники»
32
Узагальнююче повторення вивченого матеріалу за І семестр
ІІ С Е М Е С Т Р (38 годин)

ТЕМА 3. Тіла обертання (14 год.)

33
Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи
34
Переріз циліндра площиною. Осьовий переріз циліндра
35
Розв’язування задач
36
Конус і його елементи
37
Переріз конуса площиною. Осьовий переріз конуса
38
Зрізаний конус
39
Розв’язування задач
40
Куля і сфера. Переріз кулі площиною
41
Площина, дотична до сфери
42
Розв’язування задач
43
Комбінації геометричних тіл
44
Розв’язування задач. Самостійна робота
45
Контрольна робота №3
46
Аналіз результатів контрольної роботи. Узагальнення теми «Тіла обертання»
ТЕМА 4. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл (14 годин)

47
Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів
48
Об’єм призми, паралелепіпеда
49
Об’єм піраміди
50
Розв’язування задач
51
Об’єм циліндра
52
Об’єм конуса
53
Об’єм кулі
54
Розв’язування задач. Самостійна робота
55
Площа поверхні циліндра
56
Площа поверхні конуса. Площа поверхні зрізаного конуса
57
Площа поверхні сфери
58
Розв’язування задач. Самостійна робота
59
Контрольна робота №4
60
Аналіз результатів контрольної роботи. Узагальнення теми «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»
ТЕМА 5. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, резервний час ( 10 годин )

61
Взаємне розміщення прямих і площин у просторі
62
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
63
Кути і відстані у просторі
64
Координати та вектори в просторі
65
Многогранники. Площі поверхонь та об’єми многогранників
66
Тіла обертання. Площі поверхонь та об’єми тіл обертання
67
Контрольна робота №5 (підсумкова)
68
Узагальнення навчального матеріалу з курсу стереометрії
69
Резервна година. Розв’язування задач на встановлення відповідностей
70
Резервна година. Тренувальні тести за програмою шкільного курсу геометрії
Автор: СЕРВЕТНИК В.Г. – вчитель математики НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія» смт. Муровані Курилівці

Схожі:

У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів icon70 годин на рік. 2 години на тиждень, у І семестрі 32 години
Повторення і систематизація знань з теми «Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості»
У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "психологія" філософського факультету
Філософського факультету спеціальності "психологія". Курс розрахований на 70 годин І вивчається у першому семестрі навчального року....
У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма Вступ Дисципліна «Вступ до спеціальності»
Дисципліна «Вступ до спеціальності» є нормативним курсом для спеціальності «історія», що викладається на І курсі в ІІ семестрі в...
У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів icon70 годин на рік. 2 год на тиждень, у І семестрі 32 години
Аналіз контрольної роботи. Алгебраїчні дроби, раціональні та дробові раціональні вирази. Допустимі значення змінних
У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової типових навчальних планів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Розподіл годин фіксується у календарному плані, який затверджується керівником навчального закладу. Вчитель записує проведені уроки...
У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів iconВ. В. Сокирський Графік проведення виховних годин в 5-11 класах у І семестрі 2012-2013 н р

У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів iconСвітова література 8 клас
Календарне планування на 2010/2011 н р за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи
У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів iconНаціональний авіаційний університет
Курс 3, 4 Семестр 6, 7 Лекції 52 години Диф залік 6 семестр Лабораторні заняття 35 годин Екзамен 7 семестр Індивідуальна робота 5...
У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів для факультативних занять пояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення англійської мови в 10-11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
У І семестрі 32 години, у ІІ семестрі 38 годин, усього 70 годин) Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів iconБазовий курс: (96 годин) 1-й блок психологія бізнесу (18 годин) 2-й блок маркетинг (24 години) 3-й блок гроші (15 годин) 4-й блок менеджмент (24 години) 5-й блок практика продажів (12 годин) 6-й блок безпека бізнесу (3години)
Основна програма Подільської школи бізнесу включає два ступені: базовий курс та майстер-програму. Навчання проводиться блоками на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка