Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
0.55 Mb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Сторінка1/5
Дата конвертації08.12.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Анотація. загальні вимоги до знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни
1 Теми практичних занять
Літ. основна: [2, с. 5-10], [3, с. 6-25].
Літ. основна: [2, с. 15 -18], [3, с.25 - 27].
Літ. основна: [2, с. 7-46], [3, с.47-56].
Літ. основна: [1, с.5-36], [2, с.32 - 53], [3, с.55 -60].
Літ. основна: [3, с. 179-193].
Літ. основна: [1, с. 7-14], [2, с. 67 - 69], [3, с. 76 - 86].
Літ. основна: [1, с.92 - 96], [2, с.69 - 76], [3, с.87-95].
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

3077 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи

з дисципліни

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»
для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / укладач Н.О. Леміш. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 70 с.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін КІ СумДУ
Зміст


C.
4

6

8

24

43
45

61

63

66
Анотація. Загальні вимоги до знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни.................................................................

1 Теми практичних занять…….…………………………...…...

2 Опорні конспекти до проведення практичних занять……...


3 Завдання для самостійної роботи студентів ..........................

4 Контрольні запитання на модульний контроль……..……..…

5 Типові тестові завдання для проведення модульного контролю знань……………………………...……………..…....

6 Крилаті вислови…………………………..……………….…..

7 Короткий практичний словник економічної термінології..

Список рекомендованої літератури……………………………АНОТАЦІЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" викладається упродовж одного семестру для студентів першого курсу. За час навчання студенти повинні отримати необхідні знання про особливості мови ділових паперів, структуру й способи укладання документів. Навчальною робочою програмою також передбачено оволодіння студентами нормами літературної мови: графічними, орфоепічними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними та пунктуаційними.

Практичний курс з української мови має на меті набуття студентами негуманітарних спеціальностей умінь і навичок, необхідних у професійній діяльності.

Завдання курсу:

  • дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з усіх розділів ділової української мови;

  • сформувати уміння й навички складання, написання та оформлення організаційної, розпорядчої документації щодо особового складу, довідково-інформаційної, господарсько-договірної документації;

  • забезпечити оволодіння нормами української літературної мови, дотримання вимог культури усного й писемного мовлення, навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час створення документів з дотриманням етикету ділового спілкування;

  • виховувати повагу до української літературної мови, до її культури.

На практичних заняттях рекомендується письмово укладати документи, виконувати усні вправи до кожної теми, редагувати тексти документів, відтворювати їх на бланку. Корисно також практикувати виконання вправ з використанням різних типів словників, переклади з російської мови на українську типових мовних зворотів, кліше, найуживаніших у ділових документах; вправи на заміну одних синтаксичних конструкцій іншими – синонімічними; скорочення й поширення тексту.

Основна частина занять відведена мові спеціальності, граматичним структурам, які застосовуються в документах.

Для вивчення фахових термінів на заняттях передбачається робота з термінологічними словниками.

Під час вивчення курсу української мови планується повторення тем з орфографії та пунктуації. Збагачення лексичного запасу студентів здійснюється систематично в процесі засвоєння будь-якої теми (вправи на синонімію, багатозначність, робота зі словниками).

На заняттях здійснюється також робота, скерована на підвищення культури усного мовлення. Для досягнення цієї мети рекомендується проводити читання вголос, монологічні усні перекази та діалоги, виступи перед аудиторією з повідомленням чи доповіддю, проведення бесід.

Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової чи спеціальної літератури. Це і конспект тексту, план, тези, окремі документи.

З метою перевірки знань, умінь та навичок програмою заплановано проведення модульної роботи, яка містить комплексні завдання: тестування, редагування та оформлення документів, завдання лексико-граматичного характеру.

1 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(обсяг практичних занять 20 год.)
Тема 1 Вступ. Поняття української мови, її державний статус. Стилістична диференціація мови. Заява.

Літ. основна: [2, с. 5-10], [3, с. 6-25].

Додаткова літ.: [18, с.55-78].
Тема 2 Мова, її графічне відтворення і культура мовлення. Мовленнєві норми у професійному спілкуванні. Автобіографія.

Літ. основна: [2, с. 15 -18], [3, с.25 - 27].
Тема 3 Документ як основний вид писемної форми офіційно-ділового стилю. Поняття про дискурс. Ситуація: ділові переговори. Ділове листування. Зразки оформлення листа-запиту, листа-пропозиції. Правопис складних слів.

Літ. основна: [2, с. 7-46], [3, с.47-56].

Додаткова літ.: [2, с.208-232].
Тема 4 Структурно-функціональна характеристика мовних стилів, їх диференціація й використання у професійній діяльності. Ситуація: обговорення контракту. Передача російських власних назв українською мовою. Зразки ділових документів: контракт, договір, довідка, доповідна записка, пояснювальна на ім'я декана.

Літ. основна: [1, с.5-36], [2, с.32 - 53], [3, с.55 -60].

Додаткова літ.: [15, с.72-98].
Тема 5 Відображення лінгвоментальності у мові й мовленні. Невербальні складники мовної поведінки. Ситуація: налаштування на національні особливості мовної поведінки співрозмовника. Іменник в офіційно-діловому стилі. Зразки ділових паперів: доручення на одержання грошей, стипендії.

Літ. основна: [3, с. 179-193].

Додаткова літ.: [15, с.72-98].
Тема 6 Публічний виступ як важливий засіб якісної комунікації й показник мовної та професійної компетенції. Мистецтво аргументації. Поняття про риторику. Ситуація: публічний виступ на професійну тему. Прикметник в офіційно-діловому стилі. Зразок розписки.

Літ. основна: [1, с. 7-14], [2, с. 67 - 69], [3, с. 76 - 86].

Додаткова літ.: [15, с.72-98].
Тема 7 Теорія й практика комунікації. Функції комунікації. Ситуація: телефонна розмова. Пислівник в офіційно-діловому стилі. Написання резюме.

Літ. основна: [1, с.92 - 96], [2, с.69 - 76], [3, с.87-95].
Тема 8 Синтаксичні особливості ділових паперів. Логічна послідовність документів. Складання трудової угоди.

Літ. основна: [2, стор. 118 -128], [3, с.104 - 110].
Тема 9 Особливості утворення синтаксичних конструкцій у діловому мовленні. Розділові знаки у простому та складному реченні. Складання договорів.

Літ. основна: [1, стор. 105-132], [2, с.128-131], [З.с.111- 124].

Додаткова літ.: [15, стор.72-98].
Тема 10 Професійна термінологія у складі лексики майбутнього інженера. Словникова робота. Тематична диференціація професійної термінології. Укладання словника професійних термінів.

Літ. основна: [ стор. 1457-178], [3, стор. 138 -167].
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 12 Розділ План самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів факультету кібернетики з дисципліни " Українська...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Українська мова
Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Українська мова (за професійним...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Менеджмент»; 070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»; 140101 – «Готельно-ресторанна справа»; 020107 – «Туризм»)...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
Система вправ і завдань дозволяє виробити студентам фізико-технічного факультету автономний механізм професійного мовлення на українській...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconМетодичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни "Ділова українська мова"
Методичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни “Ділова українська мова” (для самостійної роботи студентів 1-4 курсів денної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconПрограма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Предметом вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є сучасна українська літературна мова професійної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Виконання контрольної роботи з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» студентами заочної форми навчання є складовою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка