Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна
164.82 Kb.
НазваПозакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна
Дата конвертації09.12.2012
Розмір164.82 Kb.
ТипДокументы
Позакласний захід.

Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна

Позакласний захід з теми: Краса людини - це багатство.

Мета: Перевірити знання учнів про:

 • основні етапи розвитку засобів автоматизації обчислень;

 • сфери застосування ПК;

 • покоління ЕОМ та їх основні характеристики;

 • перспективи розвитку ПК;

Мета: Перевірити знання учнів з теми «Стилі і типи мовлення»; спрямувати їхню увагу на характерних рисах зовнішності та внутрішніх якостях людини; бажання бачити і відчувати пре красне; спонукати дітей до створення зв'язного тексту-опису; показати їм взаємозв'язок української мови з іншими дисцип­лінами, а саме: з інформатикою та наголосити на значенні комп'ютера в сучасному світі; збагачувати та відшліфовувати мовлення учнів; розвивати мислення, фантазію, творчість, вміння лаконічно висловлювати власні думки; виховувати у дітей почуття прекрасного, а також бажання творити красу.

Тип уроку: Інтегрований урок української мови та інформатики.

Обладнання: Комп'ютер, мультимедійний проектор, репродукції різноманітних картин із зображенням жіночих портретів; портрет Марко Вовчок (для взірця); описи зовнішності людей з творів М. Старицького «Орися», М. Коцюбинського «Харитя» та «Маленький гріш­ник»; план опису зовнішності людини за картиною (індивідуа­льно для кожного учня). Епіграфи до уроку:
Зовнішність має велике значення в житті людини, і важко уявити собі людину, брудну, неохайну, яка б уміла слідкувати за своїми вчинками

(Антон Макаренко).

В людини все повинно бути прекрасним: і душа, і одяг, і вчин­ки...

(Антон Чехов).

Хід заходу

І. Організаційний момент.

Учитель інформатики :

 • Доброго дня, дорогі діти. Сьогоднішній захід буде незвичним, оскільки він буде поєднувати два предмети - українську мову та інфо­рматику.

Вчитель мови (вступне слово):

Найбільшим і найдорожчим добром у кожного народу є його мова - ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку на­род складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почу­вання.

Яке це диво - людська мова! Вона дає можливість людині чути,
сприймати, думати, говорити. Без мови неможливе життя жодної лю­дини: чи то лікаря, чи вчителя, чи юриста, чи вченого-математика, чи
будь-кого іншого. Мова - це шлях, яким людина йде від колиски до усвідомлення себе громадянином, її потрібно не лише любити, а й берег­
ти, вивчати і знати.

Мовлення ж - це спілкування людей між собою за допомогою мо­вних засобів; це манера говорити, спосіб висловлювати свої думки.

Тому сьогодні ми з вами в черговий раз поринемо у безмежний світ зв'язного мовлення. Але своє мовлення, діти, ви розвиваєте не тільки на уроках української мови і літератури, а й на уроках зарубіж­ної літератури, історії, біології, математики та інформатики.

Вчитель інформатики:

На попередніх уроках інформатики з учнями 10-11 класів вивчали тему «Історичні відомості про становлення та розвиток інформатики як нау­ки», де знайомилися із такими питаннями:

 • основні етапи розвитку засобів автоматизації обчислень;

 • імена видатних учених, які зробили найсуттєвіший внесок у
  розвиток засобів автоматизації обчислень;

 • сфери застосування сучасної комп'ютерної техніки;

А для того, щоб ознайомити учнів молодших класів з розвитком ЕОМ зіграємо у гру.

Гра «Акваріум».

Суть гри полягає у тому, що я розпочинаю говорити, а учні продовжують думку по черзі.

 1. Із давнини люди прагнули полегшити виконання математичних
  дій. Намагалися для цього віднайти найрізноманітніші пристрої. Най­
  давнішою з рахівниць вважається абак, винайдений у Китаї. У дослів­ному перекладі це слово означає дошку, на якій можна робити познач­ки.

(зачитує вчитель інформатики)

 1. На початку XVII ст. Була створена логарифмічна лінійка, яка
  давала змогу швидко, але наближено множити та ділити числа. Однією
  з перших механічних машин була машина, створена у 1642 році фран­цузом Блезом Паскалем. Вона була побудована на основі зубчастих ко­ліс і могла віднімати та додавати десяткові числа.

 2. Усі чотири арифметичні дії виконувала машина, яка була ство­рена у 1673 році німецьким математиком Лейбніцом. Вона стала про­тотипом арифмометрів, які використовувалися з 1820 років до 60-х ро­ків XX століття.

 3. Перший крок до створення сучасних комп'ютерів зробив англі­єць Чарльз Бебідж, який у 1822 році розробив проект, але він не був реалізований, так як випереджав технічні можливості свого часу.

 4. У кінці XIX століття було створено електромеханічні обчислю­
  вальні машини. Перша електронна обчислювальна машина «ENIAC»
  була створена у 1946 році у США під керівництвом Дж. Моучлі та
  Д. Еккерта. З цього часу і починається доба електронно-обчислю­
  вальних машин (ЕОМ).

 5. Перша ЕОМ була створена у Києві в 1950 році під керівницт­вом академіка С. Лебедєва.

 6. Близько ЗО років тому американською компанією INTEL була
  створена мікросхема - тобто потужний «мозок» комп'ютера, завдяки
  чому вдалося зменшити розміри ЕОМ. Так був створений персональ­
  ний комп'ютер (Personal Computer).

 1. Перший персональний комп'ютер (ПК) Apple І виготовили два
  молоді інженери Стів Джобс та Стефан Возняк у 1976. У наступному році ними засновується комп'ютерна фірма, яка випускає 1 IK Apple II.

 2. Зараз існують кишенькові обчислювальні машини. Якщо ЕОМ
  зразка 1950 року була досить громіздкою і вміщувалася лише у великій
  кімнаті, то тепер така машина не більша за валізу середніх розмірів, а з
  1975 року її модель має розміри цигаркової коробки, або й менше. Такі
  мікроелектронні машини називаються мікрокалькуляторами (МК). Основне призначення МК - виконувати арифметичні операції. Цілком нові можливості для пошуку та опрацювання інформації надають нам
  комп'ютери (англ. - Computer - обчислювач). Спочатку ЕОМ створю­
  валися для автоматизації обрахунків. Потім їх навчили зберігати, опрацьовувати інформацію. З подальшим розвитком вони „ стали
  використовуватися для автоматизації всіх видів людської діяльності.


Слово вчителя інформатики.

Діти підготували презентацію про розвиток ЕОМ. (презентація, демонструє Гуразда Юлія, Попкова Алёна)
Слово вчителя.

Отже, Комп'ютер - це електронний пристрій, який автоматично опрацьовує значні обсяги інформації з великою швидкістю і високою точністю та надійністю.

Питання до аудиторії

А як ви вважаєте в яких цілях використовують комп’ютер?

( на екрані комп’ютера фраза:

Комп’ютер використовується для ……………… інформації.

Відповідь: перетворення, відображення, зберігання, пересилання, пошуку інформації.)
Слово вчителя інформатики
Сьогодні нормальне функціонування розвинутого суспільства немож­ливе без ПК. Ні один технічний пристрій не вдосконалювався так швидко, як комп'ютер. Кожних 10-12 років відбувався різкий стрибок у їхніх конструкціях, способах виробництва. Нові моделі швидко витісняли старі. Можливості та сфери їх застосування постійно розширювалися. Зараз ПК є невід’ємним складником шкільної освіти і використовуються його можливості не тільки на уроках інформатики, а й навіть на уроках української мови та літератури.

Вчитель мови.

 1. А зараз ми послухаємо менших школярів, які тільки починають працювати з ПК, і підготували свої невеличкі казки – Комп’ютер очима дітей. (Діти зачитують свої казки).

Учень 1.

Якось маленьке зайченятко пішло до школи. Вчитися йому подо­балось, от тільки писати воно не любило. Мама завжди йому допома­гала. Десь у ті часи винайшли комп'ютер. І зайченятко прохало мату­сю, щоб вона йому його купила. Настало день народження зайчика, і зайчиха купила йому бажаний подарунок - КОМП'ЮТЕР. Навчився він на ньому друкувати і так йому це сподобалось, що коли зайча виро­сло, здобуло професію письменника.

Учень 2.

Живучи у місті Ужгороді, міс Фокс майже нічого не знала про га­лузі використання комп'ютерів. Вона думала, що комп'ютери застосо­вують тільки у сферах бухгалтерії. Та якось, приїхавши в Київ, вона зайшла в салон краси «Еліт». В салоні побачила консультантів, які си­діли за комп'ютерними столиками і узгоджували, яка зачіска та макіяж підійдуть кільком відвідувачкам. Міс Фокс надзвичайно здивувалася. І консультант, побачивши здивоване обличчя жінки, запропонувала дані послуги і їй. Міс Фокс за допомогою комп'ютера ставала шатенкою, брюнеткою, блондинкою. І врешті-решт визначилась: рудий колір во­лосся пасував їй найбільше! Коли вона виходила з салону, ніхто б і не впізнав у цій «міс Вишуканість» ту сіру непримітну жінку.

Учень 3.

У дрімучому лісі жив зайка. Його звали Пушоня. Пушоню боліло вухо. Він пішов у лікарню, а там була машина, її ім'я - комп'ютер. У цієї машини було великий дар, розум. І за допомогою цієї машини знайшли ліки, які допомогли вилікувати бідного зайчика. Це дало йому натхнення створити ліки для інших людей. Пушоня вирішив зробити все для того, щоб поліпшити життя іншим дітям. Його вклад у програ­мування набуло великого розголосу, слава поширилася по цілому сві­ту. Програми були надзвичайно цікавими, веселились не тільки мале­нькі, але й дорослі. Запам'ятайте: комп'ютер не гра, а наукова машина, яка поможе нам усім!


Учень 5.

Жив собі котик. Він був дуже добрий. Він любив мишей і любив з
ними гратися. Але одного разу йому було дуже сумно, він не хотів ні з
ким гратися. Котик прийшов до кімнати і побачив на столі динну річ. З
цікавістю він включив комп'ютер і почав натискати клавіші. Наш друг
так захопився, що й незчувся, як пройшов час. Настав вечір, котик сто­
мився і ліг спати. І, нестямився він, як проснувся у дивній країні, де не
було ні дерев, ні квітів, і будинки зовсім не скидались на ті, що він бачив раніше. Точніше це були не будинки, а великі квадрати. Злякався
наш котик, хотів утекти, а куди - й сам не знав. Бігав по безлюдних вулицях, і раптом... Ніколи ще котик не бачив такого великого-
превеликого телевізора. .

-Де я?

 • Ти в країні снів.

 • Ой, хто це розмовляє?

 • Це я, комп'ютер.

 • Покажись, я не бачу тебе.

 • Помиляєшся, я скрізь кругом тебе. Ти сидиш у мене на клавіатурі.

 • А! То ось, що це за дивне місце. Я ще не бачив такого.

 • Ти знову не правий. Сьогодні, котику, ти цілий день знущався з
  мене: бігав по клавішах, крутив хвостиком і ледь не зламав мене.

 • Та я ж не хотів. Просто мені ніхто не сказав, що так не можна.

 • Я скажу тобі більше. Комп'ютер дуже важливий у нашому житті,
  він вчить нас усьому. І завжди допомагає. Усі заводи і фабрики ними
  управляються. Будь обережний зі мною, а то я можу покарати тебе і
  вдарити струмом.

 • Ой, не треба, не треба! Я буду чемним.

 • Гаразд, якщо дотримаєш обіцянки, я покажу тобі, як можна зі
  мною гратися.

-Ура!!!

- Ти справжній друг!

І справді, наші товариші стали нерозлийвода. Цілими днями гра­лись і спілкувались. А найголовніше те, що дружба їхня була не тільки приємна, але й корисна.

Ось так, діти! Дружіть з комп'ютером!
Учень 6.

Жили були Дід та Баба, і був у них комп'ютер. Вони його любили, бо він був розумний, все у ньому було від «А» до «Я». Одною дня вони цікавилися, що у ньому всередині. Дід бив - не розбив. Баба била не розбила. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід шукає, Баба придивляється — нічого окрім схеми та дротів. Дід плаче, Баба плаче, а мишка по комп'ютеру скаче. Хто склав казку - молодець, а Комп'ютеру - кінець.

Вчитель мови:

Як ви помітили, що, вивчаючи комп'ютер, знайомлячись з історі­єю його виникнення та значенням в житті сучасного суспільства, ви користувались рідною мовою та мовленням. У своєму мовленні ви до­пустили ряд помилок: неправильне наголошення слів, повторення од­них і тих же слів та інші. Ваші казочки цікаві, але ще не зовсім доско­налі. Тому зараз ми будемо продовжувати розвивати і збагачувати своє мовлення, намагаючись уникнути вказаних помилок.

Діти, скажіть, із чим найтісніше пов'язане мовлення?

(Зі стилем мовлення, тобто манерою говорити, способом вислов­лювати власні думки.)

Правильно, мовлення пов'язане із сферами його застосування, із стилем мовлення.

Мотивація навчальної діяльності.

А тепер прошу звернути вашу увагу на монітор комп'ютера.

(Під музику вчитель інформатики демонструє слайди із зображенням лю­дей).

Діти, кого ви побачили на моніторі комп'ютера (Зображення лю­дей, різних за віком, зовнішністю, епохою, у якій вони живуть. Були серед них і зображення казкових персонажів).

Так, перед вами промайнули постаті різних людей. І сьогодні ми будемо описувати зовнішність людини, намагаючись побачи­ти не тільки зовнішню, а й внутрішню красу.

А епіграфами я пропоную взяти такі рядки.
Зовнішність має велике значення в житті людини, і важко уявити собі людину, брудну, неохайну, яка б уміла слідкувати за своїми «чин­ками. (Антон Макаренко).
В людини все повинно бути прекрасним: і душа, і одяг, і вчинки...

(Антон Чехов).
Отже, зовнішня і внутрішня краса становлять єдине ціле, вони до­повнюють одна одну і є невіддільними.
Діти, як ви думаєте, що означає описати людину? На що слід звер­тати увагу, описуючи її? (Описуючи людину, слід звертати увагу на її зовнішність та внутрішні якості).

Правильно, описати зовнішність людини - це значить відтворити її індивідуальний вигляд, передати змінні чи постійні ознаки її образу.


Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

А зараз скажіть, що ж ми віднесе­мо до зовнішніх рис, а що до внутрішніх якостей.

(Вчитель інформатики використовує презентацію, в якій по черзі з’являються елементи зовнішніх рис та внутрішніх якостей. При потребі вчитель укр. мови наштовхує дітей на потрібну думку, використовуючи ілюстрації).

Зовнішність

Внутрішні якості

 1. Вказівка на вік

 2. Зріст: високий; низький; серед­

 3. Постава: стрункий;

 4. Риси обличчя та його особливос­ті:

очі — «дзеркало душі»; ніс —
прямий, довгий, з горбинкою,
орлиний; волосся - русяве, білосніжне, чорне, хвилясте, пряме; губи - тоненькі, товсті, припух­лі; брови - нахмурені, тоненькі, зведені; вираз обличчя - замрія­ний, тривожний, сумний, весе­лий; жести.

5. Одяг.

Доброта

Чуйність

Привітність

Інтелігентність

Щирість

Чесність

Нахабство

Зверхність

Стриманість

Скромність

Відповідальність

Ввічливість

Тактовність


Вчитель української мови. Молодці. Як ви помітили, описати зовнішні риси людини легше, ніж її внутрішній світ. Портрет людини, діти, подивіться навколо, може бути живописним, а може бути й словесним. Виразними та емоційно наснаженим роблять словесний портрет художні засоби.

Завдання. Вчитель інформатики

А зараз виконаємо цікаве завдання. Для його виконання учениці 10-А класу було запропоновано засобами графічного редактора Paint, намалювати образно улюбленого вчителя.

(Помічник роздає по рядам раніше підготовлені картки з таблицею).

А тепер, згідно побудованої таблиці зовнішніх рис та внутрішніх якостей охарактеризуйте зображення улюбленого вчителя яке ви бачите на екрані. ( учні характеризують)

А тепер потрібно з зображення улюбленого вчителя зробити не улюбленого, використовуючи інструменти вказаної програми. А для тих хто з вказаною програмою ще не працював, Ксенія (учениця 10 класу), яка підготовила зображення зараз прокоментує основні можливості програми. І тим кому потрібна буде допомого, Ксенія буде біля комп’ютера і допоможе. Можливо додати лише один елемент.

( учні по черзі домальовують)

А тепер знову спробуємо вказати внутрішні якості. (учні характеризують).

Слово вчителя мови. Як ви вже помітили не завжди вдається з впевненістю охарактеризувати людину за зовнішністю.
А які художні засоби ви знаєте? (Епітети, порівняння, символи, алегорія, гіпербола, повтори, літота та інші).

Давайте зараз простежимо це.
На домашнє завдання вам необхідно було виписати з текстів ху­дожньої літератури словесні портрети персонажів різних творів.

(Декілька учнів читають описи напам'ять. Хто приніс ілюстрації до цих описів, їх демонструє).
2. Зачитування учнями словесних портретів. Опис персонажів творів

І. ...Дівчинка була років тринадцятьох... Впалі груди та випнуті від худорлявості лопатки не дозволяють дати їй цих років, її каштанове волосся, що, вигорівши на сонці, змінило яскравість свого кольору, причесане гладенько і заплетене в одну гладеньку кіску з червоним кі­сником; на блідому, трохи вилицюватому обличчі тремтить вираз по­лохливості й переляку... (М. Старицький «Орися»).
Дякую. Діти, скажіть, чи зовнішність дівчинки, вираз її обличчя допомагають охарактеризувати і її внутрішній стан? Яким він є?
(Допомагає передати полохливість та переляк дівчинки, яка тіль­ки-но приїхала до міста).

Можливо, ще хтось підготував словесний портрет?
II. Дмитрик, восьмилітній хлопчик, й сам не помітив, як самі ноги, узуті в здорові зашкарублі чоботи, винесли його на вулицю. На ньому була стара материна юпка з клаптиками вати, що висіли крізь дірки з пошарпаної одежини, довгі рукава теліпались нижче рук, заважали йо­му. Русяву голівку прикривав старенький картузик з одірваним козир­ком. Але, незважаючи на свої непишні шати, Дмитрик весело дивився на світ божий здоровими сивими очима... (М. Коцюбинський «Малень­кий грішник»).

III. ...Любо було глянути на дрібненькі запечені на сонці рученята Хариті, що жваво бігали від одної роботи до другої. Великі сиві очі з-під довгих чорних вій дивилися пильно і розумно. Смугляве личенько розчервонілося, повні вуста розтулилися — вся увага її була звернена на роботу. Вона забула навіть і за нові червоні кісники, що обмотували її русяву, аж білу, голівку... (М. Коцюбинський «Харитя»).

Організація безпосереднього спостереження за жіночими портретами.

Вчитель мови. Діти, ви називали риси, які характеризують зовнішність людини, називали якості її внутрішньої краси, слухали словесні портрети майс­трів слова - письменників.

Сьогодні ж ми з вами спробуємо побути у ролі письменників людей, які володіють словом; спробуємо описати зовнішність людини. А чию саме зовнішність ми будемо описувати, ви дізнаєтесь, про­слухавши рядки з вірша О. Лупія:

Кожен, хто має іскрину у серці, Хто не поступиться в лицарськім герці, Кожен закоханий в тебе безмірно, Завше готовий служить тобі вірно, Юна дівице, дружино, мамо, кохана, Жінко! Довіку ти будеш жадана!

(О. Лупій «О жінко!»)

То чию зовнішність ми будемо описувати? (Зовнішність жінки). Правильно, зараз ми описуватимемо жіночу зовнішність, а також її багатий внутрішній світ. Як ви думаєте, чому саме жінку? (Бо жінка є тим вогником, який зігріває людей; жінка, хоча й зовні здається тен­дітною, насправді ж є сильною і мужньою; бо жінка є матір 'ю — бе­регинею роду).

Так, справді, жінка відіграє важливу роль у житті суспільства. Са­ме вона є і ніжною, як пелюстка щойно розквітлої квітки, і, водночас, твердою, мужньою, незламною, непримиренною до зла, нещадною, як справедливий меч.

Доля жінки, зокрема жінки-українки, зазнала тяжких випробувань: кріпацтво, війни, голод, епідемії, репресії... Але вона все витримала, вистояла і надалі вершить свою місію на землі...

Тож віддаймо сьогодні їй, жінці, шану, станьмо хоча на декілька хвилин співцями її краси.

Отже, наступне завдання:

Перед вами - жіночі портрети, які вам протягом 3-5 хвилин на ли­сточках кількома реченнями необхідно описати. Наголошую: кількома реченнями, бо темою уроку є підготовка до твору-опису. Відтворюючи вигляд конкретної людини, найбільшу увагу слід звертати на ті ознаки, що є для неї найхарактернішими, - риси зовнішності, деталі одягу, які найбільше впадають у вічі, відбивають певні особливості її характеру, змальовують душевний стан, настрій. Описуючи людину, звертайте увагу на план (для зручності ви кожен його отримаєте) і на записані на дошці риси зовнішності та внутрішні якості людини.

Перш ніж ви при­ступите до роботи, хочу зачитати рядки з твору-опису зовнішності лю­дини за картиною, написаною в минулому році.

Зразок твору-опису зовнішності людини

Перед нами портрет письменниці Марко Вовчок, написаний худо­жником Григорієм Зубковським. Обличчя жінки повернуте до глядача. У неї високе чоло, з-під чорних брів на нас дивляться гарні карі очі, по­гляд відкритий, ледь помітна усмішка на губах торкнулася і очей, що надає всьому обличчю чарівної жіночої принадності; прямий ніс, пра­вильна форма підборіддя; чорне волосся, заплетене в косу, що короною укладена на голові, а також високий білий комірець чорної сукні під­креслюють виразність обличчя.

Особливо привертає увагу глядача вираз очей письменниці, який випромінює доброту, щирість, красу душі. В той же час погляд цілесп­рямований, що розкриває багатий внутрішній світ жінки...
Ну, а тепер, юні майстри слова, до роботи.
Вчитель інформатики. Кожен з вас має висловити свою думку, а помічник ( Ксенія Колесник, 10 клас), набирає текст на комп’ютері та його форматує засобами програми пакету M. Office, M. Word.

Учитель інформатики нагадує учням шлях до прогрими M. Word., основні елементи форматування (кегль, тип шрифту, форма шрифту (жирний, курсив, підкреслений), колір, список тощо).

Робота на комп'ютері.

Вчитель мови. З роботою справились, а тепер зачитаємо твір-опис.

Підсумок. Вчитель мови:

Сьогодні, готуючись до написання твору-опису за картиною, ви використовували власні спостереження, знання про стилі та типи мов­лення, а також теоретичні відомості і практичні навички з інформати­ки. Я думаю, що ніхто зі мною не буде сперечатися, коли я скажу, що своє мовлення ми розвиваємо всюди, навіть на таких уроках, як мате­матика та інформатика.

Домашнє завдання.

Вчитель мови.

Використовуючи матеріал сьогоднішнього уроку, написати твір-опис людини за картиною.

Написати твір-мініатюру «Навіщо мені комп'ютер?»

Для тих хто вже оволодів навиками роботи з ПК, можете розробити будь-який презентаційний матеріал, використовуючи довільне програмне забезпечення.

Ви зможете за свої твори отримати додаткові оцінки на уроках мови та інформатики.

Схожі:

Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconПозакласний захід: «Український Моцарт» До 260-річчя від дня народження
Укладач: І. В. Балан – вчитель музичного мистецтва, вчитель І категорії, зош І-ІІІ
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconХабібуліна Людмила Миколаївна
Хабібуліна Людмила Миколаївна народилася 29 квітня 1960 р в с. Мала Снітинка Фастівського району Київської області
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconКриворізька спеціалізована школа №9 з поглибленим вивченням суспільно – економічних дисциплін виховний захід підготувала: вчитель початкових класів Кочерга Наталія Миколаївна
Я, вчитель початкових класів ксш №9, Кочерга Наталія Миколаївна, презентую вашій увазі міні – театр «Молодці». Щоб зробити економіку...
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconПозакласний захід з історії України Інтелектуальна гра «Козацькими стежками» Звучить «Запорізький марш». Команди займають свої місця. Сьогодні ми проводимо позакласний захід під назвою «Козацькими стежками»
Для проведення нашого заходу нам необхідно вибрати журі. Ми попросимо наших гостей (3чол.) бути суддями на заході
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconУчнівський проект «Я парфумер»
Науковий керівник: Вчитель хімії Харцизької загальноосвітньої школи I iii ступенів №5 Харичева Людмила Миколаївна, I кваліфікаційної...
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconІнтегрований позакласний захід для учнів 5 – 6 класів (англійська мова і зарубіжна література) Що за диво ці казки! The Magic World of Fairy Tales
Вчитель української мови: Пропонуємо вам здійснити подорож у чарівний світ казок, вивчених вами на минулих уроках. Наш сьогоднішній...
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconПозакласний захід з фізики учнів 9 класів Інтелектуальна гра «Хрестики нолики». Вчитель з фізики
Гусеница за день поднимается по стволу дерева на 3м, а за ночь сползает на 1м. Какова
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconУрок природознавства. 2(6) клас
Розробка бінарного уроку. Автори: вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Єршова Наталія Миколаївна; вчитель...
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconУрок позакласного читання в 7 класі підготувала вчитель української мови та літератури Антипова Людмила Миколаївна
Тема: «І уявиш тоді своє дитинство великою квіткою маку» (за оповіданням Є. Гуцала «Дух кропу»)
Позакласний захід. Вчитель: Улинець Людмила Миколаївна iconШкляр Людмила Миколаївна, вчитель географії cзош І ііі ступенів №9 ікт «Успіх»
Економічна і соціальна географія світу: Комплексний зошит для контролю знань. 10 клас. Для учнів старших класів профільної
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка