Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1
65.98 Kb.
НазваПерелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1
Дата конвертації09.12.2012
Розмір65.98 Kb.
ТипДокументы
Перелік питань для підсумкового контролю

Модуль 1.

Змістовий модуль 1.

1.Для чого призначені лабораторії?

2.Основні вимоги до приміщення лабораторії та її оснащення.

3.Вимоги до робочого місця лаборанта.

4.Основні правила безпеки та особистої гігієни під час роботи в лабораторіях із шкідливими й токсичними речовинами.

5.Роль правильного ведення документації в роботі кожного лаборанта.

поведінки в лабораторії.

6.Перерахуйте види спецодягу для роботи в лабораторії.

7.Які засоби протипожежної безпеки повинні бути в лабораторії?

8.В яких випадках не можна застосовувати воду для гасіння пожежі?

9. Які заходи приймають у разі замикання електропроводу?

10.Як здійснюється вентиляція лабораторного приміщення?

11. Які заходи першої медичної допомоги застосовують у разі опіків кислотами та лугами?

12. Які види вимірювального посуду ви знаєте?

13. Яке призначення кожного виду посуду?

14. Як зберігають лабораторний посуд?

15. Як визначити чистоту лабораторного посуду?

16. Способи миття лабораторного посуду.

17. Правила роботи з хромовою сумішшю.

18. Способи сушіння лабораторного посуду.

19. Що таке стерилізація?

20. Способи стерилізації лабораторного посуду.

21. На які групи поділяються лабораторні нагрівальні прилади?

22. Які газонагрівальні прилади вам знайомі?

23. Яких заходів безпеки слід дотримуватися під час роботи з газовими пальниками?

24. Правила безпеки під час роботи зі спиртівкою.

25. Які ви знаєте електронагрівальні прилади?

26. Порядок нагрівання речовин на водяній бані

27. Порядок нагрівання речовин на водяній бані, повітряній, та пісковій банях і безпека під час роботи з ними.

28. Що таке термостат? Принцип його роботи.

29. Правила заповнення піпеток, мікро бюреток безбарвними розчинами.

30. Правила заповнення забарвленими розчинами піпеток, бюреток.

31. Способи виливання рідин з піпеток.

32. Виливання рідин з піпеток.

33. Як витіснити повітря з бюреток?

34. Що таке калібрування?

35. Як проводять калібрування бюреток?

36. Як перевіряють місткість мірної колби?

37. Як перевіряють місткість піпетки?

Змістовий модуль 2.

1. З яких частин складається мікроскоп?

2. Що входить до механічної, освітлювальної і збільшувальної частини мікроскопа?

3. Що означають цифри, вигравіювані на об'єктивах і окулярах?

4. Які межі збільшення мікроскопа МБІ?

5. Яке збільшення мікроскопа при об'єктиві х40 і окулярі х10, при об'єктиві х8 і окулярі *15?

6. Яке призначення конденсора?

7. Яке зображення дає мікроскоп?

8. Що називається нативним препаратом і яка техніка його приготування?

9. Для чого змінюють забарвлення препаратів?

10. Що може бути об'єктом мікроскопічного дослідження?

11. Які вимоги до препарату для мікроскопічного дослідження?

12. Який об'єктив призначений для роботи з малим збільшенням, з великим збільшенням, імерсійною системою?

13. У яких положеннях повинен бути конденсор при малому, великому та імерсійному збільшенні?

14. Як перевести мікроскоп з малого збільшення на велике?

15. У чому перевага мікроскопів з імерсією і коли їх застосовують?

16.У яких випадках при зважуванні користуються технохімічними терезами, а в яких — аналітичними?

17. Будова аптечних терезів.

18. Правила зважування на аптечних терезах.

19. Будова технохімічних терезів.

20. Правила зважування на технохімічних терезах.

21. Правила зважування на аналітичних терезах.

22. Чому не можна брати руками різноважки?

23. Чому аналітичні терези найкраще установити в окремій кімнаті на мармурову дошку?

24. Класифікація хімічних реактивів за чистотою.

25. Які є способи очищення хімічних реактивів?

26. Які правила зберігання хімічних реактивів?

27. Які способи подрібнення твердих речовин?

28. Що таке кристалізація?

29. Що таке фільтрування?

30. Які існують фільтрувальні матеріали?

31. Які є способи фільтрування? У чому їхня суть?

32. Що таке центрифугування?

33. Призначення та принципи роботи центрифуги.

34. Що таке перекристалізація?

35. Що таке дистиляція?

36. Правила безпеки при фільтруванні під вакуумом, центрифугуванні.

37. Які ви знаєте способи відокремлення осаду від розчину?

38. Як виготовити фільтр?

39. Для чого промивають осад на фільтрі?

40. Які ви знаєте способи прискорення фільтрування?

41. У яких випадках користуються скляними тиглями або лійками з пористим дном?

Змістовий модуль 3.

1. Класифікація хімічних реактивів за чистотою.

2. Які є способи очищення хімічних реактивів?

3. Які правила зберігання хімічних реактивів?

4. Які способи подрібнення твердих речовин?

5. Що таке кристалізація?

6. Що таке фільтрування?

7. Які існують фільтрувальні матеріали?

8. Які є способи фільтрування? У чому їхня суть?

9. Що таке центрифугування?

10. Призначення та принципи роботи центрифуги.

11. Що таке перекристалізація?

12. Що таке дистиляція?

13. Правила безпеки при фільтруванні під вакуумом, центрифугуванні.

14. Які ви знаєте способи відокремлення осаду від розчину?

15. Як виготовити фільтр?

16. Для чого промивають осад на фільтрі?

17. Які ви знаєте способи прискорення фільтрування?

18. У яких випадках користуються скляними тиглями або лійками з пористим дном?

19. Які розчини називають буферними?

20. Наведіть приклади буферних сумішей.

21. Як впливає на величину рН буферної суміші, що складається з оцтової кислоти та її натрієвої солі, невелика кількість сильної кислоти?

22. Як впливає на величину рН буферної суміші, що складається з гідроксиду амонію та хлориду амонію, невелика кількість лугу?

23. Чому розведення водою буферної суміші не змінює рН розчину?

24. Наведіть приклади застосування буферних сумішей.

25. Поясніть механізм дії і види буферних розчинів.

26. Поясніть, чому додавання невеликої кількості розчину гідроксиду натрію в буферний розчин (Na2B407 + Н3В03) не змінює рН середовища.

27. Поясніть, чому розведення в 100 разів буферної суміші, що складається з NH4OH і NH4C1, не змінює рН середовища.

28. Від чого залежить густина розчину?

29. Як визначити густину розчину?

30. Які прилади застосовують для визначення густини речовин?

31. Згідно з якою формулою роблять розрахунок під час титрування?

32. Який розчин в об'ємному аналізі називають робочим?

33. Як правильно набрати розчин у піпетку і вилити його?

34. Як підготувати бюретку до титрування?

35. Якими мікропіпетками і посудом користуються під час мікротитрування?

36. Назвіть типи мікробюреток.

37. Для чого застосовують індикатори?

38. Що таке внутрішні і зовнішні індикатори?

39. Що таке індикатор?

40. У якому методі визначення застосовують індикатори?

41. Які є види індикаторів?

42. Як приготувати індикатори згідно з Державною фармакопеєю?

43. Який титриметричний метод називається кислотно-основним?

44. Вміст яких речовин можна визначити кислотно-основним методом?

45. Розчини яких речовин застосовують як робочі розчини в цьому методі?

46. Які речовини застосовують як вихідні речовини в цьому методі?

47. Чому розчин натрій гідроксиду не можна готувати за точно взятою наважкою?

48. Як фіксується точка еквівалентності в кислотно-основному методі?

49. Які індикатори використовують у кислотно-основному методі?

50. Що називається інтервалом переходу індикатора?

51. Що називається показником титрування?

52. Яке забарвлення має індикатор фенолфталеїн при рН 7,0; 9,0; 13,0?

53. Яке забарвлення має метилоранжевий при рН 2,0; 5,0; 7,0?

література

Основна


Любина А.Л., Неменова Ю.М., Полсес М.Э., Чернобельская Г.М. Руководство к практическим занятиям по технике лабораторных работ. — М.: Медицина, 1998.

Г.Ю. Юзик. Техніка лабораторних робіт. — М.: Медицина, 2007.

Додаткова


Воскресенская Е.И. Начала техники лабораторных работ. — М.: Химия, 1971.

Воскресенская В.И. Техника лабораторных работ (пособие для лаборантов). — М.: Химия, 1973.

Кац А.М., Конторович А.С. Руководство по приборам и оборудованию для медико-биологических исследований. — М.: Медицина, 1976.

ГОСТ 8.417—81 (ст. СЭВ 1052—78). Государственная система обеспечения единства измерений. — М.: Изд-во стандартов, 1982.

Схожі:

Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconПерелік питань для підсумкового контролю
Модуль І. Змістовий модуль Вступ. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів І, ІІ. ІІІ аналітичних груп
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconПерелік питань для підсумкового контролю
Змістовий модуль Вступ до фармацевтичної хімії. Методи аналізу лікарських засобів
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconПерелік питань для підсумкового контролю-диференціального заліку Модуль І змістовий модуль 1 Структура І функції білків та нуклеїнових кислот
Амінокислоти: класифікація, властивості. Структура та номенклатура. Амінокислоти як лікарські засоби, механізм їх дії. Замінні та...
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconVii. Перелік питань для підсумкового контролю. Модуль І змістовий модуль Основи будови органічних сполук
Визначення понять «кислота» і «основа» за теорією Бренстеда. Тип органічних кислот. Залежність кислотності органічних сполук від...
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconПерелік питань для підсумкового контролю Модуль I змістовий модуль Вступ. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів та аніонів аналітичних груп
Предмет, задачі та методи аналітичної хімії. Аналітичні реакції. Вимоги до них. Специфічні та неспецифічні реакції. Чутливість аналітичних...
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю
Змістовний модуль Клінічна анатомія і фізіологія, вади розвитку, методи дослідження органів сечової і чоловічої статевої системи
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль 1: математична обробка медико-біологічних даних
Диференціал, часткові похідні, повний диференціал, застосування диференціалів в наближених обчисленнях
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconДо підсумкового модульного контролю з дисципліни «професійні хвороби»
...
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 icon«Затверджую» Зав кафедрою онкології професор І. Б. Щепотін тематичний план практичних занять з онкології для студентів 5 курсу медичних факультетів на 2010/11 навч. Рік змістовий модуль Загальна онкологія
Змістовий модуль Загальна онкологія. Організація онкологічної служби. Рак молочної залози
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль Змістовий модуль 1 iconМодуль І. Змістовий модуль 1
Визначення епідеміології та медичної паразитології як науки. Епідеміологічний метод обстеження
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка