Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія”
118.49 Kb.
НазваІндивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія”
Дата конвертації10.12.2012
Розмір118.49 Kb.
ТипДокументы
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

Індивідуальні завдання для заочної форми навчання

з дисципліни “Спортивна метрологія”

Викладач:

к.п.н., доц. Відайко В.О.

Кафедра фізичної реабілітації

Дисципліна - Спортивна метрологія

Оцінювання діяльності студентів за системою модульних завдань для студентів заочної форми навчання.

№ модуляОрієнтовані модуліКількість балів

1 варіант

2 варіант

Модуль 1

Складання довідника базових понять, термінів, ключових дат.

15

10

Модуль 2

Виконання блоку завдань самостійно-практичної роботи(від 5-9 варіантів)

20

15

Модуль 3

Набуття наукових компетенцій. Написання та захист: - реферату - курсової роботи

15

25

Модуль 4

Розв'язання контрольно-підсумкових тестів

50

50

Всього
100

100

Модуль 1

Складання довідника базових понять, термінів,

ключових дат.

1. Еталон - це міра, яка призначена для відтворення та зберігання одиниці величини з метою передачі її розміру іншим засобам вимірювання, виконана по особливій специфікації і офіційно затверджена в установленому порядку в якості еталону.

2. Погрішність — це відхилення результату вимірювання від дійсного значення вимірюваної величини.

3.Метод парного порівняння - це метод, який оснований на попарному порівнянні усіх факторів.

4. Накопичення апріорної інформації - це один із шляхів підвищення точності результатів вимірювання.

5. Нормальні умови виміру - це умови вплив яких на результат вимірювання можна зневажати.

6.Практичне здійснення перевірочної схеми - це складний динамічний процес, в якому вирішуються велика кількість організаційно-технічних, економічних та наукових проблем.

Модуль 2

Виконання блоку завдань самостійно-практичної роботи

Варіант 1

1.В Україні система СІ офіційно була прийнята у :

- 1963 р.

- 1968 р.

- 1960 р.

- 1965 р.

2. Основна одиниця системи СІ:

- кілограм маси

- кілограм сили

- ампер

- ват

3. Система СІ була прийнята шляхом:

- введення відповідного державного стандарту.

- затвердження відповідного закону

- введення відповідної інструкції «Одиниці виміру, які використовуються у фізичній культурі та спорту.»

- введення відповідного Декрету Кабінету Міністрів

4,Система СІ є:

- міжнародною

- міжрегіональною

- національною -районою

5.Одна із класифікацій одиниць вимірювання які не ввійшли до системи СІ-це:

- відповідно до електричного опору

- одиниці вимірювання та їх найменування, які вилучаються з обігу і які не повинні застосовуватися

- за характером електричного потенціалу

- одиниці вимірювання та їх найменування, які не вилучаються з обігу і які повинні застосовуватися.

6. Найменуванням внесистемної одиниці виміру може бути:

- хвилина, калорія, мм ртутного стола

- кг, м, т

- Дж, кг, т

  • Н, м, В.

7. По причинам виникнення погрішності виділяють:

- інструментальні, методичні, суб'єктивні

- нормальні, випадкові

- оперативні, поточні, поетапний

- вхідна, вихідна.

8. Забезпечення єдності вимірювань - це головне завдання:

- метрології

- фізичної культури

- фізики

- спорту.

9.Для встановлення правильності показників в спорті необхідно:

- проводити періодичну перевірку апаратури, яка використовується в управлінні тренувальним процесом та научних досліджень в спорті

- перевіряти дані спортсменів

- перевіряти об'єкти вимірювання.

10. Схеми перевірки поділяються на:

- загальноросійські та локальні

- поточні та оперативні

- інструментальні та методичні.
Варіант 2

1 .Практичне здійснення перевірочної схеми - це:

- складний динамічний процес, в якому вирішуються велика кількість організаційно-технічних, економічних та наукових проблем

- простий процес, в якому вирішуються невелика кількість організаційно-технічних проблем

- простий процес, в якому вирішуються невелика кількість економічних проблем

- простий процес, в якому вирішуються невелика кількість наукових проблем.

2. Перевірку засобів вимірювання проводять за допомогою:

зразкових засобів вимірювання, для яких розроблені відповідні перевірочні схеми

- методів вимірювання

- еталонів.

3. Накопичення апріорної інформації - це:

- один із шляхів підвищення точності результатів вимірювання.

  • один із шляхів дослідження одиниць вимірювання.

- метод вимірювання

- прцес вимірювання.

4. Метод безпосередньої оцінки передбачає :

- метод , в якому кожний об'єкт має свій оціночний інтервал

- метод, який оснований на попарному порівнянні усіх факторів.

- метод підсумку показників вимірювання

- немає правильної відповіді.

5. Метод парного порівняння - це:

- метод, який оснований на попарному порівнянні усіх факторів.

- метод , в якому кожний об'єкт має свій оціночний інтервал

- метод підсумку показників вимірювання

- немає правильної відповіді.

б.Анкетирування - це:

- метод експертних оцінок, де найбільшу увагу приділяють чіткому формулюванню питань

- метод підсумку показників вимірювання

- метод , в якому кожний об'єкт має свій оціночний інтервал

- немає правильної відповіді

7. Квалиметричні методи - це:

- анкетування, експертиза

- послідовне порівняння факторів

- метод парного порівняння

- немає правильної відповіді

8. Контроль за спортивною підготовкою - це:

- активне добування, збереження, аналіз і оцінювання інформації яка дозволяє судити про результати підготовки спортсменів

- управління інформацією про результати виконання тренувальних вправ

- факти про спортсменів

- немає правильної відповіді

9. Види контролю:

- фізичний, технічний, психологічний

- поточний, оперативний

- етапний, послідовний

- немає правильної відповіді

10.Оперативний контроль — це:

- відповідність реального тренувального ефекту запланованому

- аналіз тренувальних результатів спортсменів

- послідовне порівняння факторів.

Модуль З

Набуття наукових компетенцій. Написання та захист: реферату, курсової роботи

1. Види контроля у спортивній підготовці

2. Групові показники спортивно- технічного майстерства

3. Внепланові перевірки додержання метрологічних правил та норм

4. Організація та проведення перевірки засобів вимірювання

5. Погрішності вимірювання

6. МГЕВ- графічна модель довільних рухів спортсменів

7. Особливості спортивної метрології

8. Система СІ

9. Контроль - компонент управління

10. Основні положення контролю

11. Еталони, їх класифікація та види

12. Види засобів вимірювання

13. Правові норми метрології

14. Аналіз Закону «Про забезпечення єдності вимірювання».

Модуль 4 Розв'язання контрольно-підсумкових тестів

1.Практичне здійснення перевірочної схеми - це:

- складний динамічний процес, в якому вирішуються велика кількість організаційно-технічних, економічних та наукових проблем

- простий процес, в якому вирішуються невелика кількість організаційно-технічних проблем

- простий процес, в якому вирішуються невелика кількість економічних проблем

- простий процес, в якому вирішуються невелика кількість наукових проблем.

2. Перевірку засобів вимірювання проводять за допомогою:

- зразкових засобів вимірювання, для яких розроблені відповідні перевірочні схеми

- методів вимірювання

- еталонів.

3. Накопичення апріорної інформації - це:

- один із шляхів підвищення точності результатів вимірювання.

- один із шляхів дослідження одиниць вимірювання

- метод вимірювання

- процес вимірювання.

4. Метод безпосередньої оцінки передбачає :

- метод , в якому кожний об'єкт має свій оціночний інтервал

- метод, який оснований на попарному порівнянні усіх факторів.

- метод підсумку показників вимірювання

- немає правильної відповіді.

5. Метод парного порівняння - це:

- метод, який оснований на попарному порівнянні усіх факторів.

- метод, в якому кожний об'єкт має свій оціночний інтервал

- метод підсумку показників вимірювання

- немає правильної відповіді.

6.Анкетування — це:

- метод експертних оцінок, де найбільшу увагу приділяють чіткому формулюванню питань

- метод підсумку показників вимірювання

- метод , в якому кожний об'єкт має свій оціночний інтервал

  • немає правильної відповіді.

7. Квалиметричні методи - це:

- анкетування, експертиза

- послідовне порівняння факторів

- метод парного порівняння

- немає правильної відповіді

8. Контроль за спортивною підготовкою - це:

- активне добування, збереження, аналіз і оцінювання інформації яка дозволяє судити про результати підготовки спортсменів

- управління інформацією про результати виконання тренувальних вправ

- факти про спортсменів

- немає правильної відповіді

9. Види контролю:

- фізичний, технічний, психологічний

- поточний, оперативний

- етапний, послідовний

- немає правильної відповіді

10. Оперативний контроль - це:

- відповідність реального тренувального ефекту запланованому

- аналіз тренувальних результатів спортсменів

- послідовне порівняння факторів

11. В Україні система СІ офіційно була прийнята у :

- 1963 р.

- 1968 р.

- 1960 р.

- 1965 р.

12. Основна одиниця системи СІ:

- кілограм маси

- кілограм сили

- ампер

- ват

13. Система СІ була прийнята шляхом:

- введення відповідного державного стандарту.

- затвердження відповідного закону

- введення відповідної інструкції «Одиниці виміру, які використовуються у фізичній культурі та спорту.»

- введення відповідного Декрету Кабінету Міністрів

14.Система СІ є:

  • міжнародною.

  • міжрегіональною

- національною -районною

15.Одна із класифікацій одиниць вимірювання які не ввійшли до системи СІ-це:

- відповідно до електричного опору

- одиниці вимірювання та їх найменування, які вилучаються з обігу і які не повинні застосовуватися

- за характером електричного потенціалу

- одиниці вимірювання та їх найменування, які не вилучаються з обігу і які повинні застосовуватися.

16. Найменуванням внесистемної одиниці виміру може бути:

- хвилина, калорія, мм ртутного стола

- кг, м, т

- Дж, кг, т

- Н, м, В

17. По причинам виникнення погрішності виділяють:

- інструментальні, методичні, суб'єктивні

- нормальні, випадкові

- оперативні, поточні, поетапний

- вхідна, вихідна.

18.3абезпечння єдності вимірювань - це головне завдання:

- метрології

- фізичної культури

- фізики

- спорту.

19.Для встановлення правильності показників в спорті необхідно:

- проводити періодичну перевірку апаратури, яка використовується в управлінні тренувальним процесом та научних досліджень в спорті

- перевіряти дані спортсменів

- перевіряти об'єкти вимірювання.

20. Схеми перевірки поділяються на:

- загальноросійські та локальні

- поточні та оперативні

- інструментальні та методичні.

Перелік основної та додаткової літератури.

1. Ашмарин Б.А. Теорія й методика педагогічних досліджень у фізичному вихованні. - М. 1978

2.Годик М.А Спортивна метрологія: М. 1988

3. Зациорський В.М Основи спортивної метрології. — М. 1999.

4. Комплексний контроль у підготовці спортсменів. - М. 1997.

5.Клименко А. Практика тестування. — М 1991.

6. Смирнов Ю.І. Комплексна оцінка і контроль за спортивною підготовкою. -Малаховка. 1996.

Схожі:

Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівка та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для спеціальності...
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка»
«Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Виконання контрольної роботи з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» студентами заочної форми навчання є складовою...
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 0601 Право з дисципліни
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики»
...
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconЗавдання для студентів заочної форми навчання
Модульне завдання, винесене на поточний контроль знань студентів заочної форми навчання, включає не менше трьох питань і оцінюється...
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стандартизація, метрологія та кон­троль»
...
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconЗавдання для студентів заочної форми навчання Розв’язати тестові завдання для контролю знань із дисципліни «Соціологія»
Процес закріплення соціальних навичок, що отримуються в процесі первинної соціалізації
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconМетодичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення
Обробка металів тиском заочної форми навчання / Укл.: Ю. О. Діннік, О. В. Сергєєва, – Дніпропетровськ: нметАУ, 2009. – 31 с
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Спортивна метрологія” iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" для студентів І курсу денної форми навчання / Друзяк З

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка