Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів
192.55 Kb.
НазваРішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів
Дата конвертації11.12.2012
Розмір192.55 Kb.
ТипРішення
Зміст
Документація конкурсних торгів на закупівлю вугілля кам’яного
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2. Інформація про замовника торгів
4. Процедура закупівлі
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
V. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
...
Повний зміст
Відділ освіти Василівської районної державної адміністрації Запорізької області

Товари

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням комітету з конкурсних торгів
від 09.12.2010 № 9
Голова комітету

з конкурсних торгів
_______ В.І. Онищенко

м.п.

Документація конкурсних торгів на закупівлю вугілля камяного

I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Відділ освіти Василівської районної державної адміністрації Запорізької області

місцезнаходження 

Запорізька обл., м.Василівка, вул.Чекістів, 6, 71600.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Онищенко Віталій Іванович, начальник відділу освіти, Запорізька обл., Михайлівський р-н, с.Любимівка, вул.Леніна, 87, 72011, тел.: (06175) 7-32-14, факс: (06175) 7-39-17, e-mail: vasrvo@jahoo.com.

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Вугілля кам’яне. Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 10.10.1. Лот № 1 – вугілля кам’яне марки ДГр 0-200. Лот № 2 - вугілля кам’яне марки антрацит «АС» 6-13.

вид предмета закупівлі 

Вугілля кам’яне.

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Навчальні заклади Василівського району Запорізької області. Вугілля кам’яне марки ДГр 0-200 – 747,6 т. Вугілля кам’яне марки антрацит «АС» 6-13 – 498,4 т.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Лютий – грудень 2011 року.

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо всього предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника підтверджується наказом про призначення керівника або довіреністю.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником, повинна складатися з: документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію;
документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Учасник надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді гарантії обслуговуючого банку у розмірах: лот № 1 – 25000,00 грн., лот № 2 – 35000,00 грн. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 120 календарних днів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств  

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

На підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону учасник надає: нотаріально завірену копію статуту; нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію; нотаріально завірену копію довідки ЄДРПОУ; нотаріально завірену копію довідки про сплату єдиного податку; оригінал довідки Агентства з питань банкрутства; копія договору про оренду складських приміщень або надання відповідних правовстановлюючих документів щодо приміщень (копія витягу з реєстру прав власності учасника на нерухоме майно Державного бюро технічної інвентаризації); копії документів щодо права власності учасника на вантажно-розвантажувальну, вагову та перевізну техніку або договору оренди цієї техніки; копії технічних паспортів на техніку та ліцензії на вантажоперевезення або договору з вантажоперевізником та його ліцензії; витяг з штатного розпису, підтверджуючий наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід; копії договорів поставки вугілля кам’яного бюджетним підприємствам, установам, організаціям за 2009-2010 рр.; узагальнююча довідка про обсяги поставки вугілля кам’яного бюджетним підприємствам, установам, організаціям за 2009-2010 рр. з зазначенням назви бюджетного закладу – контрагента, його адреси, телефону контактної особи закладу, яка відповідає за виконання договору, найменування марки вугілля та обсягу поставки; довідка банку про оборот коштів на рахунку учасника за 2010 рік та довідка банку про відсутність заборгованості за кредитами; копія договору учасника з постачальником вугілля; оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсної на момент розкриття пропозицій; довідка довільної форми, що містить відомості про підприємство (адреса, телефон, факс, керівництво, форма власності, юридичний статус, організаційно-правова форма); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; копія наказу про призначення директора; копія паспорту директора або фізичної особи; копія довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП; копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість; копія повідомлення про взяття на облік в органах Пенсійного фонду; копія звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи за 2010 рік; оригінал гарантії обслуговуючого банку; пропозиція конкурсних торгів; оригінал довідки статуправління про стан цін на вугілля за місцем знаходження учасника. При наданні пропозиції конкурсних торгів учасником – фізичною особою береться до уваги ч. 4 ст. 16 Закону.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 

Технічна специфікація повинна містити обсяг поставки стосовно кожного лоту предмету закупівлі, якісні характеристики вугілля: зольність на сухий стан палива % лот №1 – не більше 25,0, лот № 2 – не більше 13,5; загальна волога на робочий стан палива % лот №1 – не більше 14,0, лот № 2 – не більше 7,0. Якісні характеристики мають бути підтверджені документом, наданим державною установою відповідного профілю.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Лот № 1 - вугілля кам’яне марки ДГр 0-200 – 747,6 т.

Лот № 2 - вугілля кам’яне марки антрацит «АС» 6-13 – 498,4 т.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Запорізька обл., м.Василівка, вул.Чекістів, 6, 71600, каб. № 319.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

19.01.2011 до 10:00

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Запорізька обл., м.Василівка, вул.Чекістів, 6, 71600, каб. № 311

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

19.01.2011 об 11:00

Умови та процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

V. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Розгляд пропозицій конкурсних торгів 

Замовник під час розгляду пропозицій конкурсних торгів має право проводити переговори з будь-ким з учасників для визначення переваг та недоліків у пропозиціях. Замовник не має права застосовувати дискримінаційний режим до різних учасників.

2. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів 

Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є: ціна грн./т., зольність %, строк поставки к.д. Методика оцінки: кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Б обчисл.= Ц min / Ц обчисл. * 70 Б обчисл – обчислювальна кількість балів; Ц min – найнижча ціна; Ц обчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 70 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». Кількість балів за критерієм «Зольність» визначається наступним чином. Пропозиції, що обумовлює найменше значення зольності вугілля , присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Б обчисл.= З mіn / З обчисл. * 20 Б обчисл – обчислювальна кількість балів; З mіn – найменше значення зольності; З обчисл. – значення зольності пропозиції, кількість балів для якої обчислюється. 20 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Зольність». Кількість балів за критерієм "Строк поставки" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію " Строк поставки " у якої є найвигіднішим (найменшим але не менше ніж 5 календарних дні), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = min /обчисл * 10, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; min - найменше значення за критерієм "Строк поставки"; обчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється. Загальна кількість балів розраховується як сума балів за визначеними критеріями. Максимально можлива кількість балів пропозиції не може бути більшою ніж 100 балів. Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

3. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

4. Інформація про додаткові умови, необхідні для акцепту пропозицій конкурсних торгів 

Відсутні.

5. Інша інформація 

Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства 

VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може буди укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Предмет договору вугілля кам’яне марки ДГр 0-200 – 747,6 т. та вугілля кам’яне марки антрацит «АС» 6-13 – 498,4 т. Порядок здійснення оплати – згідно п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України. Ціна договору визначається на підставі акцептованої пропозиції конкурсних торгів з розрахунку грн./т. з зазначенням вартості договору з урахуванням чи без урахування ПДВ. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів враховує вартість навантаження, розвантаження, транспортування від виробника чи зі складу до навчального закладу, вказаного у заявці замовника. Обсяг закупівлі може зменшуватися в залежності від реального фінансування видатків. Поставка вугілля здійснюється до конкретно вказаних у заявці замовника навчальних закладів Василівського району протягом строку, вказаного в пропозиції учасника (але не пізніше ніж 5 календарних днів з моменту отримання заявки від замовника). Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2011 р. Права та обов’язки сторін: замовник – своєчасно та в повному обсязі сплачує за поставлене вугілля; приймає поставлене вугілля по накладній; має право на дострокове розірвання договору у випадку невиконання зобов’язань учасником у порядку, встановленому чинним законодавством; має право контролювати поставку товару; має право зменшити обсяг закупівлі та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків; повертати документи, надані для оплати поставленого товару, у разі їх неналежного оформлення. Учасник – забезпечує постачання товару в асортименті, якості та кількості, визначених у документації конкурсних торгів та пропозиціях учасника; має право на своєчасну оплату поставленого товару; у випадку порушення замовником договірних зобов’язань має право на дострокове розірвання договору у встановленому законодавством порядку. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань згідно з чинним законодавством України. За порушення строків поставки учасник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленої партії товару.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

VІІ. Пропозиція конкурсних торгів (подається на фірмовому бланку учасника)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію для участі у торгах на закупівлю вугілля кам’яного для навчальних закладів Василівського району згідно з потребою Замовника торгів, викладеною в документації конкурсних торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та основних умов Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів за наступними цінами:

Марка вугілля

Одиниця виміру

Кількість (т.)

Ціна за одиницю (грн./т.)

Вартість з ПДВ (грн.)

ДГр (0-200)

тон


Антрацит «АС» 6-13

тон


Вартість пропозиції (всього прописом)

1. До акцепту наша пропозиція має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі основні умови Договору.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

7. Термін поставки вугілля в навчальний заклад з моменту надходження заявки від Замовника __________________________.

Підпис уповноваженої особи учасника, з зазначенням дати підписання.
 


Схожі:

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 25. 11. 2010 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 28 березня 2012 року Голова комітету з конкурсних торгів
Комітетом з конкурсних торгів Головного управління мнс україни прийнято рішення про внесення таких змін до документації з конкурсних...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року №2 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від жовтня 2010 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01. 06. 2010 №2289-vi «Про здійснення державних закупівель»...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від жовтня 2010 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01. 06. 2010 №2289-vi «Про здійснення державних закупівель»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка