Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
44.87 Kb.
НазваКод модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Дата конвертації11.12.2012
Розмір44.87 Kb.
ТипДокументы
Зміст
8. Спосіб навчання
10. Зміст навчального модуля
11. Рекомендована література
Мова навчання

 1. Назва модуля: Електротехнічні матеріали

 2. Код модуля: ЕС_6030_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 3

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3) аудиторні години - 48 (лекції – 32, лабор. зан. – 16)

 6. Лектор: к.ф.-м.н., доц., Маврін Ольгерд Іванович

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати класифікацію сучасних матеріалів, які використовуються в електротехнічній апаратурі, взаємозв‘язок складу, будови, основних властивостей матеріалів з процесами, які проходять в них при технологічній обробці, дію електричного поля, температури, складу робочого середовища, іонізуючого випромінювання та інших факторів, що є необхідною основою їх раціонального використання; методику визначення основних параметрів найбільш розповсюджених матеріалів для електротехнічного обладнання.

- уміти правильно оцінювати надійність, економічність та екологічну доцільність вибору електротехнічних матеріалів при розробці нової електротехнічної апаратури, призначеної для різних умов експлуатації.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та сукупні модулі:

  • пререквізити: фізика

  • кореквізити: техніка високих напруг

 3. Зміст навчального модуля: формування знань та принципів використання електротехнічних матеріалів в пристроях електротехніки та електроенергетики

 4. Рекомендована література:

Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы. М.: Высшая школа, 1976. – 632 с.

Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах. Пер. со словац. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 200 с.

Маврін О.І. Електротехнічні матеріали. Львів, 2003. – 140 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%, виконання лабораторних робіт); контрольні заходи (2х35%)

 1. Мова навчання: українська
 1. Назва модуля: Електротехнічні матеріали

 2. Код модуля:

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 3

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС - 3) аудиторні години - 42 (лекції – 16, лабор. зан. – 16)

 6. Лектор: к.ф.-м.н., доц., Маврін Ольгерд Іванович

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати класифікацію сучасних матеріалів, які використовуються в електротехнічній апаратурі, взаємозв‘язок складу, будови, основних властивостей матеріалів з процесами, які проходять в них при технологічній обробці, дію електричного поля, температури, складу робочого середовища, іонізуючого випромінювання та інших факторів, що є необхідною основою їх раціонального використання; методику визначення основних параметрів найбільш розповсюджених матеріалів для електротехнічного обладнання.

- уміти правильно оцінювати надійність, економічність та екологічну доцільність вибору електротехнічних матеріалів при розробці нової електротехнічної апаратури, призначеної для різних умов експлуатації.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та сукупні модулі:

- пререквізити: фізика

- кореквізити: техніка високих напруг

 1. Зміст навчального модуля: формування знань та принципів використання електротехнічних матеріалів в пристроях електротехніки та електроенергетики

 2. Рекомендована література:

Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы. М.: Высшая школа, 1976. – 632 с.

Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах. Пер. со словац. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 200 с.

Маврін О.І. Електротехнічні матеріали. Львів, 2003. – 140 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%, виконання лабораторних робіт); контрольні заходи (2х35%)

 1. Мова навчання: українська 1. Назва модуля: Техніка високих напруг

 2. Код модуля:

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 144 (кредитів ЄКТС - 4) аудиторні години - 64 (лекції – 32, практ. зан. – 16, лабор. зан. – 16)

 6. Лектор: к.ф.-м.н., доц., Маврін Ольгерд Іванович

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати явища та процеси в газоподібних , рідких, твердих ізоляційних матеріалах при прикладенні до них високої напруги , які входять в конструкції ізоляції пристроїв високовольтного електротехнічного обладнання, методи контрольних та профілактичних випробувань ізоляції, способи отримання високих напруг різної форми та вимірювання цих напруг, причини та механізми утворення зовнішніх та внутрішніх перенапруг, методи захисту від перенапруг.

- уміти вибрати та розрахувати рівні ізоляції, види ізоляції та конструкцію ізоляції пристроїв високовольтного електротехнічного обладнання, обгрунтувати та розрахувати захист апаратів та електрообладнання від перенапруг.

8. Спосіб навчання: аудиторне

 1. Необхідні обов’язкові попередні та сукупні модулі:

- пререквізити: фізика, електротехнічні матеріали

- кореквізити: перенапруги та координація ізоляції в електричних системах

10. Зміст навчального модуля: вивчення студентами фізичних процесів в різних видах ізоляції та основних принципів вибору ізоляції електрообладнання, особливостей конструкцій ізоляції високовольтних пристроїв і апаратів, методів профілактики ізоляції в умовах експлуатації.

11. Рекомендована література:

∙ Бржезіцький В.О., Ісакова А.В., Рудаков В.В. Техніка та електрофізика високих напруг: Навч. посібник.-Харків:НТУ «ХПІ»-Торнадо, 2005.-930с.

∙ Маврін О.І., Покровський К.Б. Техніка та електрофізика високих напруг: Консп. лекцій. Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009.- 116 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (30%, виконання лабораторних робіт); контрольні заходи (2х35%)

 3. Мова навчання: українська

Схожі:

Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: пл 6025 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Контрастивна лексикологія та фразеологія англійської та української мов
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: пм 6042 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр: V
Обсяг модуля: загальна кількість годин — 162 (кредитів єктс — 4,5), аудиторні години— 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля
Лектор кандидат економічних наук, доцент Мороз Л.І., практичні заняття проводить ас. Гербут М. В. (2010/2011 н р.)
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: фгі 6003 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
...
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ррак 6015 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
...
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: асу 6026 С01 Тип модуля: Обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 ( кредитів ects – 5,0), аудиторні години -48 (лекції – 16, лабораторні роботи 32, практичні...
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: пм 6007 С01 Тип модуля: обов‘язковий Семестр
Розуміти трьохрівневе представлення моделі предметної області та її нормалізація
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: ісм 6068 С01 Тип модуля: обов'язковий Семестр
Березанский Ю. М., Ус Г. Ф., Шефтель З. Г. Функциональный анализ.— К.: Вища шк., 1990.— 600 с
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: пм 6009 С01 Тип модуля: обов'язковий Семестр: VII
Способи оцінки ефективності стратегій на основі принципу гарантованого результату
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: пл 6028 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Пещак М. М. Нариси з комп’ютерної лінгвістики. Ужгород. В-во „Закарпаття”, 1999. – 200с
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка