Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
73.68 Kb.
НазваІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Дата конвертації11.12.2012
Розмір73.68 Kb.
ТипІнформації
Зміст
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встано
Ртка обліку доктора наук

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику”Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушеннякаРТКА ОБЛІКУ ДОКТОРА НАУК

на 1 жовтня _____року

Подають:

Терміни подання
№ ДН

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

10.08.2010 № 323


юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи
– органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше

5 жовтня після звітного року

Респондент:
Найменування: __________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): __________________
____________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)
1

№ картки


02

Серія та номер диплома доктора наукрядкаКоди

(заповнюються органами державної статистики)

1.

Прізвище, ім’я, по батькові


2.

Стать
3.

Дата народження: число __________ місяць ___________ рік __________
4.

5.

Рік затвердження ВАК у науковому ступені:
а) кандидата наук _______р.
б) доктора наук _______р.
6.

Спеціальність, з якої підготовлена дисертація на одержання наукового ступеня доктора наук (указати назву спеціальності за дипломом/за КВНТД) ____________________________

7.

Де Ви працювали під час закінчення докторської програми? (вказати країну, регіон та тип організації)_________________________________________________________________


код країни

код регіону

код тип. орг.

8.

Початок роботи над докторською програмою _________р.
9.

Обрано академіком, членом-кореспондентом (потрібне підкреслити)
10.

Академія наук
(найменування академії)

11.

Рік обрання
12.13.14.15.

Учене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника (потрібне підкреслити)
16.

Рік присвоєння останнього вченого звання ______ р.
17.

Які Ви маєте державні нагороди (вказати вид і дату отримання)


код на-городи

дата

18.
код на-городи

дата

19.
код на-городи

дата

20.

Посада, яку Ви обіймаєте на цей час _________________________________________

21.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи
22.

Спеціальність за основним напрямом науково-технічної діяльності, що виконується (вказати назву спеціальності за КВНТД) ____________________________________

23.

Посада та підприємство (організація, установа, заклад), де Ви працювали (навчалися – з відривом від роботи) під час роботи над докторською дисертацією (вказати країну, регіон і тип організації) ______________________________________________________________


код посади

код країни

код регіону

код тип. орг.

24.

Посада та підприємство (організація, установа, заклад), де Ви працювали після отримання диплома доктора наук (вказати країну, регіон і тип організації) _______________________


код посади

код країни

код регіону

код тип. орг.

25.

Перелік мов, якими володієте та якою мірою

Х

читаєте та перекладаєте із словником

читаєте та розмовляєте

володієте вільно

26.

Кількість наукових праць, які вийшли у фахових виданнях протягом року, рекомендовані (затверджені) вченими радами, у т.ч. за кордоном ____________
27.

У скількох заявках на отримання охоронного документа на об’єкт права інтелектуальної власності Ви фігурували протягом року як автор (співавтор) __________
Примітка: По рядках 12-14 заповнюються дані (вище вчене звання, назва академії та рік обрання у її члени) по інших академіях, крім наведених у рядках 9-11.
____________________________________________ _______________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації
____________________________________________ _______________________________________

(ПІБ)(ПІБ)
телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: ____________________________


1 Номер картки заповнюють органи державної статистики

Схожі:

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка