Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас
1.66 Mb.
НазваПлани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас
Сторінка11/14
Дата конвертації09.10.2012
Розмір1.66 Mb.
ТипУрок
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Завдання 2. Розкажіть про три групи живих організмів у природно­му угрупованні.

Завдання 3 (для двох учнів). Побудуйте на дошці по одному ланцю- гу живлення, що склалися у лісі. Доведіть, що ліс — це природне угру- повання.

Завдання 4. Знайдіть серед ілюстрацій ті, що демонструють зв'язки між живими організмами лісу. Складіть із них на дошці ланцюг живлення.

Повідомлення теми та завдань уроку

Мотивація навчальної діяльності

Створення проблемної ситуації.

Бесіда з опорою на таблиці та малюнки із зображенням лісу та луків.

Чи схожі між собою ліс і луки?

Які рослини ростуть у лісах і на луках?

Чи однакові тварини оселяються у лісах та на луках?

Чому тварини різні?

Чому рослини різні? Проблемне запитання

Так чому ж і ліс, і луки — це природні угруповання, хоча живі ор- ганізми в них є різними?

Розповідь учителя з елементами бесіди

Чи були ви влітку на луках?

Чим вас вразили луки?

Які найкрасивіші луки ви знаєте?

Чим відрізняються рослини луків та лісу?

Яких тварин ви бачили на луках?

Яка група тварин є найпомітнішою?

Які тварини живуть на луках, крім комах? Чому?

Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Практична робота за малюнком підручника (С. 154). 1) Розгляньте малюнок луків і назвіть рослини, які впізнали. До якої групи вони належать?

Назвіть комах, які живуть на луках.

Назвіть птахів, які зображені на малюнку.

Назвіть звірів, які живуть на луках.

Назвіть тварин, які належать до інших груп.

Назвіть кормові зв'язки між організмами, які ви бачите на малюнку.

Робота з текстом підручника (С. 154—156).

Прочитайте на С. 154 перші два абзаци і поясніть, чим луки відрізня- ються від степів і лісів.

Прочитайте на С. 155 перші два абзаци і запам'ятайте назви трав'я- нистих рослин луків.

Прочитайте весь текст на С. 155—156 і перелічіть тварин, які живуть на луках.

Знайдіть у тексті, де говориться про зв'язки між окремими організ- мами. Що це доводить?

Робота із гербаріями рослин луків і колекціями комах.

Виберіть із гербарію ті рослини, про які ви вже знаєте з тексту під­ручника. Назвіть інші. Чим вони приваблюють комах?

Знайдіть у колекції тих комах, про яких ви вже знаєте з тексту під- ручника. Назвіть інших.

Закріплення та осмислення знань

Бесіда.

Назвіть рослини, що не можуть існувати без комах.

Назвіть тварин, які постійно живуть на луках.

Які тварини з'являються на луках у пошуках корму?

Які зв'язки є найсильнішими між рослинами і тваринами луків?

Які організми луків належать до виробників? Споживачів? Пере- творювачів?

Доведіть, що луки — це природне угруповання.

Які дії людей можуть зруйнувати луки як природне угруповання?

Робота на дошці.

Скласти ланцюги живлення із дібраних до уроку ілюстрацій рослин і тварин луків; підписати, хто з них є організмами-виробниками, організ- мами-споживачами, організмами-перетворювачами.

Узагальнення та систематизація знань Заповнення таблиці «Луки» на С. 50 зошита.

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника «Луки — природне угруповання» (С. 154-156).

Закінчити виконання завдань на С. 58 зошита.

Творче завдання: підготувати ілюстрації до теми «Прісні водойми».

УРОК 29

тема. прісна водойма — природне угруповання

Мета: формувати уявлення про прісну водойму як природне угрупован­ня; розширювати знання учнів про рослинний і тваринний світ водой- ми; розвивати спостережливість; виховувати любов до природи і бажан- ня 11 охороняти.

Обладнання: гербарії рослин; ілюстрації рослин, тварин, озера.

ХіД УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування.

Вибрати із герба рійного набору рослини луків, зазначити їх спіль­ні та відмінні ознаки, їх пристосування до умов угруповання.

Яке природне угруповання називається луками? Що може приз- вести до руйнування луків?

Назвіть тварин-жителів луків. Як вони пов'язані із рослинами луків?

Накресліть на дошці 2 ланцюги живлення.

Підсумок домашнього завдання — гра «Впізнайте жителя луків».

(Конюшина, береза, оса, метелик, кріт, лобода, конвалія, ящірка, миша, лисиця, лелека, коник-стрибунець)

Актуалізація опорних знань учнів

Діти, хто вас побував на морі? Якою є вода в морі?

А хто купався в озері чи в ставку? Якою є вода там?

Яка різниця між морем та ставком?

Повідомлення теми та мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося із прісною водоймою як природним угрупованням.

Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

1. Практична робота (за малюнком у підручнику на С. 157).

Учні, ми з вами декілька разів класом побували на екскурсії на став­ку. Пригадуючи, що і кого ми там бачили, і розглянувши малюнок і під- ручнику, назвіть рослин та тварин, які живуть в прісній водоймі.

Які рослини ви впізнали?

Яка є між ними відмінність?

Які тварини населяють водойму?

Які рослини і яких тварин водойм ви зустрічали в природі?

Чи існують зв'язки між рослинами та тваринами у водоймі?

Фізкультхвилинка

Зорова зарядка (7-10 разів)

Інтенсивно закрийте і різко відкрийте очі.

Приставте кінчик пальця до носа і подивіться на нього.

Підійдіть до вікна і знайдіть на ньому якусь точку. Подивіться на цю

ближню точку, а потім переведіть погляд на який-небудь далекий

об'єкт — телефонний стовп, віддалену будівлю тощо.

2. Робота у групах (4 групи).

Кожній групі — завдання: опрацювати частину тексту підручника «Прісна водойма — природне угруповання».

Представники груп розповідають, про яких рослин і тварин вони дізналися.

Учитель доповнює розповіді дітей, демонструє ілюстрації, зразки рос­лин із гербарію, комах із колекції.

Узагальнення та систематизація знань

Які водойми називаються прісними?

Яким є значення рослин у природному угрупованні прісної во- дойми?

Які тварини живуть у прісних водоймах? Які з них є хижими? Які — всеїдними?

Яких птахів водойм ви запам'ятали? Яке значення для них має вода?

Яке значення для птахів водойм має пір'я?

Обґрунтуйте, чому прісна вода є природним угрупованням?

Як природа може зруйнувати або завдати шкоди природному уг- рупованню?

2. Самостійна робота (у групах).

Скласти по 2 ланцюги живлення і записати їх у зошити із друкова- ною основою (С. 73).

Підсумок уроку

Гра «Хто тут є зайвим?»

Вибрати жителів прісної водойми (видра, акула, водолюб, дика кач­ка, дикий кабан, жаба, ряска, дзвоники, лілії, вуж, нутрія, короп, заєць, сом, верба).

Домашнє завдання

Прочитати у підручнику статтю «Прісна водойма — природне угру- повання».

Підготувати відповіді на запитання після тексту.

Скласти по 2 ланцюги живлення в зошиті із друкованою основою.

УРОК 30

тема. Болото — природне угруповання

Мета: ознайомити із процесом утворення болота, його рослинним і тваринним світом; розвивати вміння виокремлювати у прочитаному го­ловне; виховувати інтерес до пізнавальної діяльності.

ХіД УРОКУ

Актуалізація знань

Чому водойму називають природним угрупованням?

Домашнім завданням вам було утворити ланцюжки живлення, що склалися у водоймі. Розкажіть про них.

Назвіть рослини, що ростуть у водоймі.

Назвіть тварин водойми.

Повідомлення теми і мети уроку

Темою сьогоднішнього уроку є болото як природне угруповання. Ми ознайомимося із тим, як утворюється болото, хто населяє його, які рослини там ростуть. Також опрацюємо багато цікавого матеріалу із Ди- тячої енциклопедії про жителів болота.

Робота над темою

Бесіда.

Чи є у нашій місцевості болото? Що раніше було на місці цього бо­лота? Звичайно, озеро. Давайте ж зробимо висновок про те, де та як ут- ворюється болото. Погляньмо на схему підручника. Як перетворюється озеро на болото?

(Діти розповідають.)

А тепер прочитайте перший і другий абзаци підручника та пере- вірте, чи правильно ми з вами зробили висновки.

Робота з книгою.

Як же утворюється болото? (Розповіді дітей.)

Рослинний світ болота.

Тваринний світ болота.

Клас необхідно поділити на дві групи. Першій групі — завдання: знай- ти у підручнику дані про рослини, що ростуть у болоті; другій — про тва­рин, які живуть у болоті. Один учень готує розповідь.

Робота із Дитячою енциклопедією.

Діти отримали завдання: розповісти, що в енциклопедії написано про те, як водні рослини утримуються на плаву. Також розповісти про ондат­ру та нутрію.

Хвилинка міркування

Поміркуймо!

Чому на болоті не перегнивають залишки тварин?

Порівняємо природні умови на луках і на болоті.

Практичне завдання

Побудувати ланцюжки живлення, що склалися на болоті.

Личинки —► комарі —жаби —► чаплі

Значення боліт у житті людини

Багато річок беруть початок саме з болота. У болоті є джерела, що живлять майбутню річку. Болото є фільтром для води. Воно очищає воду від отруйних речовин і мікробів. На болоті росте безліч лікарських рос- лин. Болота осушують для того, щоб видобувати торф. Після осушення часто міліють річки, зникає вода у криницях. Тому осушування не завж- ди є корисним.

Перевірка вивченого на уроці

Розгадайте кросворд, і ми перевіримо, наскільки ви засвоїли сьо- годнішній матеріал.
2

1

3

Хижий птах, який живе на болоті. (Лунь болотний)

Рослина, що росте на болоті. (Мох)

Кущики ягід, що ростуть на болоті. (Журавлина)

На місці чого утворюється болото? (Озера)

Корисна копалина болота. (Торф)

Тварина, яка селиться на болоті. (Ондатра)

Підсумок уроку

— Що найбільше запам'яталося із вивченого на уроці? Що сподо- балося?

Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника (С. 159—161).

Дізнатися у рідних, який вигляд мало озеро, на місці якого зараз зна­ходиться болото.

УРОК 31

тема. рослинництво рідного краю

Мета: ознайомити дітей із рослинництвом як галуззю народного гос- подарства; ознайомити дітей із зерновими рослинами; пояснити, яке зна­чення для людини мають технічні та овочеві рослини; розвивати спосте- режливість, увагу, мислення; виховувати любов до праці та людей.

Обладнання: таблиці із зображеннями зернових рослин, технічних та овочевих культур.

ХіД УРОКУ

Підсумок фенологічних спостережень

Яким є сьогодні стан неба?

Яка температура повітря?

Чи падає дощ?

Зазначте напрям вітру.

На що ви звернули увагу, коли йшли до школи?

Яке явище відбувалося в природі?
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconО. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас І семестр
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови шестикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconО. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 5 клас Перший семестр до читачів
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання п’ятикласників української мови, складені відповідно до програми для середньої...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconО. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 7 клас ІІ семестр
Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconМатерики землі
Видавництво «Богдан», 2010.; Діптан Н. В., Назаренко А. А., Я І україна (Громадянська освіта. Природознавство). 4 клас. Плани – конспекти...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconПлан-конспект заняття з трудового навчання (7 клас) Вчитель трудового навчання зош №6 м. Шепетівки
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання, плани-конспекти занятть з трудового навчання для 7 класу / кафедра...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconО. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 7 клас І семестр
Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного процесу – засвоєння знань, формування умінь та...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconМетодичні рекомендації щодо ведення журналу Згідно Інструкції мон
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами І відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-а клас, 5-б клас,...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconВолошина Ірина Михайлівна Керівник гуртка «Умілі рученята»
Глушко Анна 2 – л клас «Дерево» Савченко Олена 3 – б клас Природні матеріали «Кущ» Чехлай Ангеліна4 – а клас та Смирнова Анастасія...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconУроках природознавства, географії, художньої культури Клас Тема Відеоролик Художня культура 9 Архітектура
Рекомендації з використання диску «Дива Луганщини» на уроках природознавства, географії, художньої культури
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconКраматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Краматорської міської ради
Відкриття профільних класів (10 клас, українська філологія, 10 клас (математичний клас)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка