Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас
1.66 Mb.
НазваПлани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас
Сторінка4/14
Дата конвертації09.10.2012
Розмір1.66 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Самостійна робота з книгою.

Прочитати статтю підручника і знайти, як називаються ці лінії.

Меридіани і паралелі.

Географічна карта.

Поглянемо на карту. Що ж таке географічна карта? Це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу та умовних знаків.

Який масштаб у нашої карти? Що це означає?

Давайте визначимо відстань між частинами земної поверхні. Роз- горніть форзац підручника, знайдіть фізичну карту півкуль. Оберемо дві точки: одну — на материку Африка, другу — Австралія. Знайдемо за до- помогою лінійки відстань між ними. Користуючись масштабом, визна- чимо відстань між ними та між материками в реальному житті.

Умовні знаки на карті.

Як зобразити об'єкти на карті? Для цього необхідні умовні знаки. (Прочитати, що означають знаки внизу карти.)

Робота із зошитом.

Замалювати декілька умовних знаків у зошит.

Знайомство із пам'яткою «Як працювати з картою».

Усе на карті показуйте указкою.

Указку тримайте у правій руці.

Стійте біля карти праворуч.

Закріплення вивченого

Дітям роздати картки із незакінченими реченнями.

Завдання: дописати відповідь.

Глобус — це... (модель Землі).

Лінії на глобусі, що з'єднують північний та південний полюси і про-

ведені згори вниз, називаються. (меридіанами).

Лінії, що проведені зліва направо, називаються. (паралелями).

Якщо поверхню півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо...

(карту півкуль).

Якими кольорами позначають сушу на карті і глобусі? (Коричневий,

жовтий, зелений)

Масштаб — це.

Хвилинка ерудита

Де на планеті Земля не можуть постійно жити люди? Чому?

Де на Землі найтепліше? Найхолодніше?

(Учень із Дитячої енциклопедії підготував інформацію про те, як люди у Нідерландах перетворили море на сушу.)

Підсумок уроку

Якщо поглянути на Землю з космосу, то видно, якою малою є наша планета порівняно зі Всесвітом. Це ще раз переконує людей у необхід- ності захищати свій дім — планету Земля. (Показати малюнок.)

— Хмари на малюнку свідчать про те, як змінюється погода. Але за- бруднення змінює клімат, і це може призвести до негативного впливу на живих істот планети Земля.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника на С. 92—94.

Замалювати у зошит умовні знаки карти.

Прочитати «Деякі відкриття людства» на форзаці підручника.

урок 8

тема. Материки землі

мета: продовжувати формувати уявлення про види географічних карт; ознайомити з поняттям материк; удосконалювати уміння користувати- ся картою півкуль; виховувати допитливість. обладнання: фізична карта півкуль, глобус.

ХіД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Індивідуальне (усне) опитування.

Що називається глобусом? Як зображують на глобусі поверхню Землі?

Що таке географічна карта?

Який напрям вказують меридіани? Який — паралелі?

Що називають масштабом? Який масштаб ви запам'ятали?

Як називається найдовша паралель? Покажіть на карті.

Індивідуальне опитування за тестами.

Тести

Як називається карта, на якій зеленим кольором позначені рівнини, жовтим — височини, синім — моря?

а) Географічна;

б) фізична;

в) контурна.

Уйвіть карту і визначте, в якій стороні знаходиться схід.

а) Праворуч;

б) угорі;

в) ліворуч;

г) унизу.

Що позначають на карті точкою?

а) Гори;

б) річки;

в) населенні пункти;

г) озера і моря.

Яким кольором на карті позначають найвищі гори?

а) Темно-коричневим;

б) коричневим;

в) червоним;

г) темно-синім.

Що позначають на карті синім кольором?

а) Гори;

низовини; в) водойми.

б) Що таке карта?

а) Зображення зеленої поверхні в кольорі;

б) зображення земної поверхні за допомогою умовних знаків;

в) зменшене в багато разів зображення на площині всієї поверхні Земля або її частини за допомогою масштабу та умовних позначок. Оцінювання відповідей учнів та тестових завдань.

актуалізащя опорних знань

Що ми зображуємо на глобусі і карті?

За допомогою яких кольорів ми це робимо?

Якого кольору на карті більше? Якого — менше?

Повідомлення теми та мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з поняттям материк, з тим, які материки є на Землі і скільки їх, чим вони відрізняються один від одного.

сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

Самостійна робота з підручником.

Опрацювати перший абзац статті «Материки Землі» (С. 95).

Дати відповіді на запитання.

Що називають материком?

Скільки материків є на Землі?

Назвіть материки Землі.

Пригадайте правила роботи з картою.

Один учень показує материки, а інші — називають їх.

Розповідь учителя про материки (з використанням карт і наочності) Євразію та Африку.

Фізкультхвилинка Зорова зарядка (7—10 разів).

Заплющте очі і, наскільки зможете, розслабте їх.

Подивіться якомога вище, а потім — якомога нижче, не рухаючи го­ловою. Проведіть очима уявну вертикальну, а після того — й горизон- тальну лінію.

Рухайте очима по колу. Спочатку — за рухом Сонця, потім — проти.

Самостійна робота учнів за чотирма варіантами за підручником. Підготувати розповіді про материки.

варіант — Північна Америка;

варіант — Південна Америка;

варіант — Австралія;

варіант — Антарктида. Розповіді учнів про ці материки.

Робота в зошиті із друкованою основою.

На С. 25 під контурами материків підписати назви.

Проти слова материк записати його визначення.

Проблемне запитання.

Що ж спільного і відмінного між материками? (Спільне: матери­ки — це окремі великі ділянки суші, що омиваються водою; різняться ма­терики розмірами, конфігурацією, формами земної поверхні та їх співвід- ношенням, природою.)

Робота в зошитах (С. 27—33).

Виписати назви рослин і тварин, які є на певному материку (за ба- жанням).

Узагальнення та систематизація знань учнів

То які материки ви запам'ятали?

Який материк є найбільшим за площею, а який — найменшим?

Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

Про що ви хотіли б дізнатися більше?

Домашнє завдання

Прочитати статтю в підручнику. В робочий зошит виписати назви тварин і рослин будь-яких двох материків (за вибором).

урок 9

тема. океани землі

мета: ознайомити учнів із поняттям океани, їх розміщенням на карті півкуль і глобусі; розкрити значення океанів для людини; розвивати пам'ять, спостережливість учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

обладнання: карта півкуль, глобус, контурні карти, малюнки тварин та рослин океанів, картки для груп, ребуси.

Хід уроку

Підсумок фенологічних спостережень

Який сьогодні день? Місяць?

Якою є тривалість дня і ночі?

Чи був вітер, коли ви йшли до школи?

Яким був його напрям?

Якою є температура повітря?

Чи бувають опади?

Які зміни відбулися в житті рослин? Тварин? Чому?

Яких пташок ви зустріли по дорозі до школи?

Які цікаві зміни ви помітили сьогодні?

Що добре ви зробили для природи?

Контроль, коригування і закріплення знань

Індивідуальна робота з картками.

Картка 1

Як називаються просторі суші, що оточені морями та океанами?

Який материк омивається трьома океанами?

Які ви знаєте материки?

Де проходить межа між Європою та Азією?

Картка 2

Який материк є найбільшим?

З яких двох частин складається материк Євразія?

Назвіть найбільший на Землі острів.

Які ділянки суші називаються півостровами?

Фронтальна робота.

Як називається велика ділянка суші, що оточена з усіх сторін во­дою?

Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно розгадати кросворд.

1


2345

67

Батьківщина картоплі. (Південна Америка)

Який материк є найтеплішим? (Африка)

Назвіть найменший та найсухіший материк на Землі. (Австралія)

Як називається найбільший острів? (Гренландія)

Який материк є найбільшим? (Євразія)

Який материк називають «Королевою холоду»? (Антарктида)

Третій за величиною материк, на якому є найродючіші в світі ґрун­ти. (Північна Америка)

Актуалізація опорних знань учнів

Який колір переважає на карті півкуль?

Що ним позначають?

В яких трьох станах перебуває вода?

Коли вона є рідкою? Газоподібною?

Як відбувається кругообіг води в природі?

Повідомлення теми і завдань уроку

Діти, уважно подивіться на глобус. Якого кольору тут більше? (Бла- китного)

Так, бо більшу територію Землі займає вода — близько 71 % зем- ної поверхні. І ось сьогодні на уроці ми разом спробуємо більше дізнати­ся про Світовий океан, його жителів та різноманітні ресурси, що заховані під водою. І допоможете у цьому мені ви. Наш клас ми умовно поділи- ли на 4 команди. Кожна команда отримала завдання знайти цікаві нови- ни про океани Землі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconО. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас І семестр
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови шестикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconО. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 5 клас Перший семестр до читачів
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання п’ятикласників української мови, складені відповідно до програми для середньої...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconО. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 7 клас ІІ семестр
Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconМатерики землі
Видавництво «Богдан», 2010.; Діптан Н. В., Назаренко А. А., Я І україна (Громадянська освіта. Природознавство). 4 клас. Плани – конспекти...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconПлан-конспект заняття з трудового навчання (7 клас) Вчитель трудового навчання зош №6 м. Шепетівки
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання, плани-конспекти занятть з трудового навчання для 7 класу / кафедра...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconО. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 7 клас І семестр
Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного процесу – засвоєння знань, формування умінь та...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconМетодичні рекомендації щодо ведення журналу Згідно Інструкції мон
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами І відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-а клас, 5-б клас,...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconВолошина Ірина Михайлівна Керівник гуртка «Умілі рученята»
Глушко Анна 2 – л клас «Дерево» Савченко Олена 3 – б клас Природні матеріали «Кущ» Чехлай Ангеліна4 – а клас та Смирнова Анастасія...
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconУроках природознавства, географії, художньої культури Клас Тема Відеоролик Художня культура 9 Архітектура
Рекомендації з використання диску «Дива Луганщини» на уроках природознавства, географії, художньої культури
Плани-конспекти з природознавства 4 клас 4 клас iconКраматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Краматорської міської ради
Відкриття профільних класів (10 клас, українська філологія, 10 клас (математичний клас)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка