Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок практикум з української мови 11 клас
131.41 Kb.
НазваУрок практикум з української мови 11 клас
Дата конвертації12.12.2012
Розмір131.41 Kb.
ТипУрок
Зміст
Тип уроку
Повідомлення теми та мети уроку
2. Доберіть відповідний до змісту висловлювання фразеологізм
Фразеологічне багатство української мови
Урок - практикум з української мови

11 клас

ТЕМА. Фразеологічне багатство української мови. Різновиди фразеологізмів. Стилістичні засоби фразеології. Роль фразеологізмів у мовленні

Мета. Повторити, систематизувати та поглибити знання учнів про українську фразеологію; формувати в них уміння визначити стилістичне призначення фразеологізмів; удосконалювати логічне й образне мислення, розвивати мовлення; збагачувати й уточнювати словниковий запас, удосконалювати культуру мовлення; виховувати повагу до влучного й образного слова.

Тип уроку: урок-практикум

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, схема ”Лексико-граматичні розряди фразеологізмів ”.
Кожен вираз рідної мови має своє обличчя. Як у квітки, у них свій відтінок барви,а цих відтінків кожна барва має тисячі.

В.О.Сухомлинський
Хід уроку
І. Організація навчальної діяльності учнів

- Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм

- Розміщення учнів методом ”Ажурна пилка”

Під час роботи учні сидять за чотирма столами у «домашніх» групах. У кожного бедж з номером групи. У кожній групі обраний головуючий тайм-кіпер (той, хто спілкує за часом) та особа, яка ставить запитання, аби переконатися, що кожний розуміє зміст матеріалу.

Повідомлення теми та мети уроку

”Кожен вираз рідної мови має своє обличчя. Як у квітки,у них свій неповторний аромат і відтінок барви,а цих відтінків кожна барва має тисячі,”-писав В.Сухомлинський. І життя підтверджує істинність цих слів,адже емоційне благодійництво і виразність нашої мови залежить від доречного вживання фразеологізмів з їх неповторністю, зашифрованістю образів, стислістю, влучністю, грою звуків, мальовничістю метафор.

Метод «Мозкова атака»

Учитель

- Отже, яке завдання поставимо на уроці?

Учні - Сьогодні наше завдання – дослідити фразеологічне багатство мови, різновиди фразеологізмів, роль фразеологізмів у мовленні, стилістичних засобів фразеології. Водночас ми будемо працювати над питанням слововживання, чистоти мови та мовлення. Учитель - Отже, кожен з вас буде сьогодні у ролі дослідника. Кожній групі надано об’єкти дослідження, з якими ви працювали вдома.

І група 1. Що вивчає фразеологія? 2. Чим відрізняється фразеологізми від слова,словосполучення,речення? 3. За якими синтаксичними моделями будуються фразеологізми? 4. Дослідження визначення фразеологізму за О.Шахматовим.

ІІ група 1. На які групи поділяються стійкі словосполучення? 2. Які ознаки властиві фразеологізмам? 3. На які групи поділяються фразеологізми за семантичною злитністю компонентів? 4.Дослідження визначення фразеологізму за В.Виноградовим.

ІІІ група 1. Що являють собою фразеологічні зрощення (ідіоми)? 2. Що являють собою фразеологічні єдності? 3. Що являють собою фразеологічні сполуки і вирази? 4. Дослідження визначення фразеологізму за І.Білодідом.

ІV група 1. З якими розділами мовознавства пов’язана фразеологія? 2. У висловлюваннях якого стилю фразеологізми вживаються найчастіше? 3. Яку синтаксичну роль виконують фразеологізми за семантичною злитністю компонентів? 4. Дослідження визначення фразеологізмів за І.Білодідом.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Мовна хвилинка ”Точка зору”

Пригадайте, що ви знаєте про фразеологізми? Які можете навести приклади?

2. Мовне спостереження

Уважно прочитайте й порівняйте словосполучення обох колонок. Що між ними спільного і чим вони відрізняються? Свої твердження запишіть. Братися за ручку, Братися за розум, бити посуд, бити байдики, піймати голуба, піймати облизня, горіти у вогні. горіти від сорому.

(Діти виходять до дошки й записують свої твердження.)

Орієнтовні твердження: -в обох рядках сполучення; -є головні й залежні слова; - мають лексичне значення; -у лівій колонці кожне слово має своє значення; -у правій; Зробити висновок Які слова та сполучення слів називаються фразеологізмами?

3. Робота з роздатковим матеріалом

Прочитайте. Сформулюйте визначення фразеологізмів, наведіть приклади. На які ознаки фразеологізмів указано в реченнях? 1. Фразеологія - окраса народної мови (Є.Чак). 2. Фразеологізми-іскрометні скарби мовної образності -передають найтонші відтінки душевних порухів, обарвлюють висловлене в національний колір (В.Ужченко). 3. Для того, щоб дозріла граматична нерозкладеність, потрібні віки (Б.Ларін). 4. Фразеологізми створюються не на базі слів(лексики), а на базі словосполучень (а також сполучень слів і речень) (Л.Ройзензон). 5. Ці самостійні значення слів, що складають ідіому, поступово настільки ”притерлися” один до одного, настільки багато чим один перед одним поступилися, що тепер і значення свого позбавились, самі по собі нічого не означають. Тлумачний словник Ідіома // -и,ж (грецькою idioma - особливість, самобутній зворот). Стійкий,властивий певній мові вислів,що незалежно від значення слів у ньому передає єдине поняття й здебільшого дослівно іншими мовами не перекладається; ~тика, -и, ж., дав., м. -ці. 1. Сукупність ідіом якоїсь мови. 2. Розділ мовознавства, що вивчає ідіоми.
4. Прочитайте.

Про які типи фразеологізмів ідеться у висловлюваннях? Пригадайте інші типи фразеологізмів та їхні ознаки. Наведіть приклади 1.Фразеологічні зрощення: закостенілі, застиглі, зцементовані, нерозривні, незмінні, немотивовані смислові одиниці. Фразеологізми цієї категорії називаються ще ”вітамінами мови”, ”родзинками мови”, ”прекрасними аномаліями ”, такими, що абсолютно не перекладаються іншими мовами (Е.Вартаньян). 2. Неоціненною скарбницею досвіду багатьох поколінь, народної мудрості, моралі й культури народу є його афористичне, живе слово-прислів’я і приказка, які прийшли до нас із сивої давнини. Промиті часом, відшліфовані народом, ці золоті крупинки народного життя стали джерелом вітчизняної та вселюдської культури,а також чистим джерелом розвитку рідної мови (Г.Сагач).
Теоретичне дослідження

Питання виникнення і вживання фразеологізмів. 5. Усне повідомлення членів творчої лабораторії про історію розвитку фразеології Українська мова багатша на виражальні засоби, які дають змогу змалювати образ, відтворити пейзаж, радість, смуток, возвеличити людину, засудити негативні риси її. Серед чисельних перлин синонімів, антонімів, метафор, які роблять мову гарною та образною, гнучкою та експресивною, передають найменші поруки нашого серця, серед цих перлин виділяють стійкі сполуки -фразеологізми, що виражають думки й сподівання мовців, їх побут, історію, культуру, єднають різні покоління. Фразеологія як наука порівняно молода галузь. Загальнослов’янська фразеологія представлена в дослідженнях О.Потебні, Ф.Буслаєва, В.Виноградова, Б.Ларіна, Л.Булаховського, Г.Удовиченка. Вагомий внесок у розробку проблем фразеології сучасної української літературної мови зробили Л.Булаховський, І.Білодід, М.Жовтобрюх, І.Чередниченко, А.Коваль, Л.Скрипник та інші мовознавці. Формування проблемного запитання - Чи повністю вивчені проблеми семантики, структури, становлення та історичного розвитку фразеології? Науковий висновок членів лабораторії: - Ні, фразеологія цікава і складна наука, яка ще глибоко не вивчена й потребує дослідження. 6.Усне повідомлення членів творчої лабораторії про походження терміну ”фразеологія”. Як відомо, фразеологія (від грец. phrasis –вислів і logos – поняття,вчення) - це розділ мовознавчої науки, що вивчає сталі звороти мовлення й склад фразеологічних одиниць і висловів мови, властивих їм семантичних і структурних ознак, закономірностей, функціонування в мові та мовленні. Фразеологія як самостійний розділ лексикології вперше була введена в лінгвістику швейцарським стилістом Ш.Баллі (Балли Ш. Французская стилистика. – М.,1991) Ця проблема в різні часи якоюсь мірою порушувалася О.О.Шахматовим, Є.Д.Поливановим, Є.Є.Істріною, В.В.Виноградовим, Б.О.Ларіним, І.І.Коваликом, М.Ф.Алефіренком,А.П.Грищенком, Л.Г.Авксентьєвим, В.С.Калашником, В.Д.Ужченком.
7. Відкритий діалог – дослідження за заздалегідь вказаними об’єктами

І група Немає чіткого загальноприйнятого визначення фразеологізмів. Наприклад, О.Шахматов називав фразеологізми нерозкладними сполуками, які складаються з двох або кількох слів, становлять собою граматичне ціле, але виступають у такій формі, що включає можливість визначити їх взаємну залежність і не дає також можливості визначити яке-небудь з них самостійним членом речення. (Шахматов А.А. Об основних фразеологических единиц в русском языке – М.,1947,с.267)

ІІ група За визначенням В.Виноградова, фразеологічна одиниця (такий термін увів сам науковець) – це сполука, яка не утворюється в процесі мовлення, а відтворюється за традицією (Виноградов В.В. Основные понятия о фразеологии как лингвистической дисциплине.- Л.,1946,с.45)

ІІІ група І.Білодід дає таке визначення: «Фразеологічною одиницею,звичайно, називають лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення, які, даючи цілісні значення, відтворюються в мові за традицією, автоматично».

ІV група У підручнику Тихоша В.І., Плющ М.Я., Караман С.О. Рідна мова. Підручник для 10 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням української мови. – 2-е видання – К.: Освіта,2006,с.167 подається таке визначення: «Стійкі, неподільні сполучення, що складаються з двох і більше слів, існують у мові в готовому вигляді і здатні відтворитися у свідомості людей, як і слово, називаються фразеологізмами».
8. Формування проблемного запитання - У чому різниця і в чому тотожність усіх визначень? Зробіть висновок. - Отже, що вивчає фразеологія?

9. Метод «Аналіз думок»

Усі члени творчої лабораторії в групах обмінюються знаннями з певних питань теми, які діти самостійно опрацювали вдома. Головуючий, тайм-кіпер, слідкує за часом, одна особа ставить запитання, аби переконатися, що кожний розуміє зміст матеріалу. Далі вчитель об’єднує дітей у нові групи, у якій вони стають вже експертами з тієї теми, що вивчалася у «домашній» групі.
10. «Синтез думок» Кожен член творчої лабораторії повинен за визначений вчителем час якісно і в повному обсязі донести інформацію членам інших груп і сприйняти нову інформацію від представників інших груп.
11. Прийом «Незакінчені речення» Метод «Мікрофон»

1. Фразеологія – це… (розділ мовознавчої науки, що вивчає фразеологізми. 2. Фразеологізми будуються за моделлю … (словосполучення чи речення, яке, маючи цілісне значення, відтворюється в мові за традицією, автоматично) 3. Стійкі словосполучення поділяються на … (термінологічні і фразеологічні) 4. Термінологічні стійкі сполучення – це назви … (певних понять науки, техніки, мистецтва: торічелієва пустота (вакуум), дзвінкі приголосні) 5. Фразеологізми – це … (стійкі, неподільні сполучення, що складаються з двох і більше слів, існують у мові в готовому вигляді і здатні відтворюватися у свідомості людей, як і слово) 6. Фразеологізми від слів, словосполучень, речень відрізняються тим, що … (семантична неподільність, відтворюваність у готовому вигляді, наявність емоційно-експресивного забарвлення) 7. За семантичною злитістю компонентів фразеологізми поділяються на … (фразеологічні зрощення (ідіоми); фразеологічні сполучення; фразеологічні вирази) 8. Фразеологічні зрощення (ідіоми) – це … (найстійкіші, семантично неподільні сполучення слів, загальне значення яких не випливає із значення їхніх компонентів (пекти раків – червоніти) 9. Фразеологічні єдності – це … (семантично неподільні фразеологізми, цілісне значення яких умотивоване значенням компонентів: біла ворона, прикусити язика, дихати на ладан) 10. Фразеологічні сполучення – це … (фразеологізми, до складу яких входять слова, з яких одне є вільним, а друге – з так званим зв’язаним значенням, причому цілісне значення фразеологізму випливає із значення компонентів: брати участь, насупити брови, покласти край) 11. Фразеологічні вирази – це … (стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які складаються із слів з вільним лексичним значенням і відтворюються в мові)
Організація наукового практикуму

1.Прочитати народні прислів’я, вказати вжиті в них фразеологізми.

Розкрити зміст кожного з фразеологізмів, склавши словничок. Яку людську рису характеризує кожне з прислів’їв? Визначити типи фразеологізмів. Йому розуму не позичати. У нього в голові не всі дома. Думає, що Бога за бороду спіймав. Корчить із себе Лазаря. Цей знає, де раки зимують. Не доглянув оком, то вилізло боком. У нього щоразу з переляку душа в п’яти втікає. Словник Розуму не позичати (фразеологічна єдність) – хто-небудь дуже розумний, тямущий. У голові не всі дома (фразеологічна єдність) – бути нерозумним , нерозсудливо міркувати, діяти. Бога за бороду спіймав (фразеологічна єдність) – досяг у чомусь особливих успіхів. Корчить Лазаря (фразеологічна єдність) – прикинутися безталанним, нещасним. Знає, де раки зимують (фразеологічне зрощення (ідіома)) – маючи неабиякий досвід, вміти добре розбиратися в ситуації, бути хитрим, спритним. Не доглянув оком (фразеологічне сполучення) – не пильнувати когось або щось, не встерегти. Вилізло боком (фразеологічна єдність) – мати погані наслідки. Душа в п’яти тікає (фразеологічне зрощення (ідіома)) – дуже злякатися.
2. Графічний диктант Переписати речення. Підкреслити фразеологізми. Визначити, яку синтаксичну роль у реченні вони виконують. Пояснити значення фразеологізмів. Визначити усно типи фразеологізмів.
1. І ця тиха, до краю довірлива розповідь перевернула чоловікові душу (М. Стельмах). Перевернути душу (фразеологічна єдність) – викликати у когось якесь особливе почуття занепокоєння, хвилювання , тривоги чи радості, захоплення. 2. З вами хоч на край світу . На край світу (фразеологічне сполучення) – дуже далеко. 3. Гори педагогічної літератури написано про таких, про те, як підбирати ключі до їхніх розхристаних душ… (Юрій Збанацький) Підбирати ключі до душ (фразеологічна єдність) – знаходити підхід до кого-небудь. 4. - Вам, дівчата, уже час їхати, і так затрималися біля мене. - От що, Юрію, я одного Вас тут не маю права залишити, Ви в такому стані… Клятва Гіппократа живе у мені…(Василь Сологуб) Клятва Гіппократа (фразеологічна єдність) – клятва, яку дають лікарі: допомагати усім хворим. 5. Я, дядечку, добре бачу, але вам з великого голоду трохи баки забило. Баки забивати (фразеологічне зрощення (ідіома)) – заморочувати голову кому-небудь, відвертати увагу від чогось.

- Зробіть висновок, яку синтаксичну роль виконують фразеологізми?
3. Розподільний диктант Усно пояснити фразеологізми. Фразеологічне Фразеологічна Фразеологічне зрощення єдність сполучення розводити мілко плавати; брати близько антимонії; покласти зуби до серця; врізати дуба на полицю; насупити

товкти воду брови;

у ступі покласти край
- За якими ознаками ви розподілили фразеологізми?
Стилістична лабораторія

1. У поданому тексті фразеологізми замініть лексичними відповідниками. Що втрачає художній текст? Возний Коли другії облизня поймають, то і ми остерігаємося. Наталка многим женихам піднесла печеного кабака; глядя на сіє, і я собі на умі. Виборний А вам що до Наталки? Будто всі дівки на неї похожі? Не тілько світа, що в вікні; сього дива повно на світі. Та до такого пана, як ви, у іншої жижка задрижить.

Змінений текст Возний Коли другим не повезло, то і ми остерігаємося. Наталка многим женихам одмовила; глядя на сіє, і я боюся. Виборний А вам що до Наталки? Будто всі дівки на неї похожі? Таких багато скрізь. Та до такого пана, як ви, кожна захоче.
2. Доберіть відповідний до змісту висловлювання фразеологізм. З’ясуйте його стилістичну роль. - Правда, беззахисна і безборонна, … (терпеливо переборює всі труднощі та незгоди) сама (Т.Севернюк). (Несе свій хрест) - І тих, хто храми знищував, настигла … (велика неприємність) (Т.Севернюк).

(Кара Господня)
- Я хочу з полем бути … (один, без нікого) … (В. Китайгородська). (Сам на сам) 3. Словниковий диктант Записати окремо усталені звороти. Усно визначити стилі, до яких можна віднести ці звороти. • оголосити догану; • брати слово; • провести експеримент; • ухвалити рішення; • знайти вихід; • порядок денний; • притягти до відповідальності; • сформулювати правило; • взяти до уваги; • заслухавши і обговоривши; • питома вага; • відома аксіома; • попередні висновки. Це усталені звороти офіційно-ділового, наукового, публіцистичного стилів. - Отже, у яких стилях мовлення фразеологізми вживаються з певною метою? (Фразеологія є окрасою художнього стилю літературної мови; зокрема усної народної творчості, вони є характерною ознакою розмовно - побутового стилю. Тому зі стилістичного погляду фразеологічні одиниці групуються на розмовно-побутові та народно-поетичні: іти світ заочі; хай наші вороги плачуть; журавлиний ключ вірності. Але окремі усталені звороти можуть бути притаманні офіційно-діловому, науковому й публіцистичному стилям)
Проблемне запитання Яка відмінність фразеологізмів розмовно-побутового стилю від усталених зворотів офіційно-ділового й наукового стилів?
Дослідницька лабораторія (учням роздають заготовки схем)

1. Дослідити морфологічне вираження фразеологізмів за схемою, вписати тип фразеологізмів за вираженням головного слова, дібрати приклади.

Орієнтовні відповіді

- Отже, який можна зробити висновок щодо лексико-граматичних розрядів та щодо морфологічного вираження фразеологізмів?
Пошукова лабораторія

Дібрати фразеологізми до слів: • Ніколи - … (тоді, як рак свисне; тоді, як довбня зацвіте) • Осоромитися - … (пошитися в дурні, вскочити в сливки, вскочити в халепу) • Далеко - … ( у чорта на болоті, за тридев’ять земель) • Закінчити справу - … (довести до краю, доїхати до кінця)
Перекладацька лабораторія

Перекласти українською мовою. Пояснити значення. Скласти речення з поданими фразеологізмами. Держать нос по ветру – тримати (держати) носа (ніс) за вітром (по вітру) – діяти непослідовно, непринципово, змінюючи свої переконання й поведінку відповідно до обставин. І критик, що держить по вітру свій ніс, що в папці промову (готову!) приніс, схопився і першим до сцени побіг (Б.Олійник). Еловая голова – голова клоччям набита – немає розуму. Дуже вже вона маніжиться. Та й видно, що голова клоччям набита (М. Кропивницький).
Винтиков не хватает в голове – не має (не вистачає, бракує) однієї клепки в голові – хто-небудь розумово обмежений, ненормальний. Він і справді трохи якийсь чудний, неначе в нього нема однієї клепки в голові (І. Нечу-Левицький).
Большая шишка – велике цабе. 1. Поважна особа, яка займає високу посаду або має великий вплив у суспільстві, у колективі. 2. Відома, компетентна в певній галузі особа. 1. Що мені благочинний! Куди ж так: велике цабе! (І.Нечуй – Левицький). 2. Він, кажуть, якесь велике цабе в геології. Землю наскрізь бачить (М.Рудь).
Підсумок уроку - дослідження

Визначення найсильнішої малої групи.
Учні повертаються назад у свої «домашні» групи, діляться інформацією, яку вони отримали, узагальнюють її. Учні виробляють спільні висновки.
Метод «Мікрофон» - Що вивчає фразеологія? - З якими розділами вона пов’язана? - Яку роль відіграють фразеологізми в нашій мові? - Назвіть основні ознаки фразеологізмів. - У яких стилях мовлення найбільше вживаються емоційно-експресивні фразеологізми?

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Взаємооцінювання в малих групах. Погодження оцінювання з учителем.

Домашнє завдання

І,ІІ групи – виписати 5-6 речень із художнього твору з фразеологізмами;
ІІІ, ІV групи – виписати 10-15 фразеологізмів, у яких є власні назви.

Схожі:

Урок практикум з української мови 11 клас iconУрок української мови. 6 клас
Максименко В. В., учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи №125
Урок практикум з української мови 11 клас iconУрок української мови 6 клас Тема. Групи прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників Мета
Обладнання. Роздавальні картки із завданнями, набори ілюстративного матеріалу «Картки з української мови. Прикметник. 6 клас» (Серія...
Урок практикум з української мови 11 клас iconПовідомлення на лінгвістичну тему. Урок-практикум. Самостійні частини мови (іменник, дієслово, прикметник, числівник)
Гурець В. А. – директор Миколаївської гімназії №4, вчитель української мови та літератури
Урок практикум з української мови 11 клас iconПрактикум з української мови навчально-методичні матеріали для студентів II курсу
Практикум з української мови : навчально-методичні матеріали / укладач І. М. Серебрянська. – Суми : Сумський державний університет,...
Урок практикум з української мови 11 клас iconУрок української мови 4 клас тема: Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні
Згадати і записати прикметники, які ви запам’ятали з вправи 191 (20 прикметників)
Урок практикум з української мови 11 клас iconУрок української мови в 6 класі Тема уроку: Написання складних прикметників разом і через дефіс. (Урок вивчення нового матеріалу) Очікувані результати
...
Урок практикум з української мови 11 клас iconУрок 8 клас «Українська мова з інформатикою»
Тема. «Інтелектуальні ігри на уроці української мови з використанням комп’ютера»
Урок практикум з української мови 11 клас iconДекада української мови та літератури
Відкритий урок з української мови на тему: «Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні»
Урок практикум з української мови 11 клас iconУрок з української мови 3 клас Вчитель: Корнієнко Олена
Тема. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками (вправи 100 -102)
Урок практикум з української мови 11 клас iconУрок української мови в 10 класі
Вілісова Ірина Дмитрівна, учитель української мови та літератури вищої категорії Луганського вищого училища фізичної культури
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка