Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)
58.1 Kb.
НазваНаказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)
Дата конвертації13.12.2012
Розмір58.1 Kb.
ТипНаказ
Зміст
Міністр О.Ю.Кучеренко
1. Загальні положення
2. Порядок погодження кандидатури претендента на посаду керівника підприємства
3. Порядок погодження звільнення з посади керівника підприємства
Директор Департаменту благоустрою та комунального обслуговування
КАРТКАпогодження кандидатури на посаду керівника підприємства міського
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ №

Про затвердження Порядку

погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

Відповідно до статті 19 Закону України «Про міський електричний
транспорт», Положення про Міністерство з питань житлово-комунального
господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12.05.2007 № 717, та з метою упорядкування системи погодження,
призначення та звільнення з посади керівників підприємств міського
електротранспорту (трамвай, тролейбус),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для
призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держжитлокомунгоспу

України від 10.05.2005 № 73 «Про затвердження Порядку погодження в Держжитлокомунгоспі України кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 07.07.2005 за № 721/11001.

  1. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування (Ігнатенко О.П.) та Юридичному управлінню (Крилова І.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування (Ігнатенко О.П.) довести цей наказ до відома органів місцевого самоврядування.

  3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.


6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О.Б. Лотоцького.
Міністр О.Ю.Кучеренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінжитлокомунгоспу' ПОРЯДОК

погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту

(трамвай, тролейбус) '

1. Загальні положення

Порядок погодження кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту визначає процедуру погодження Мінжитлокомунгоспом кандидатур, поданих міським головою, для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) (далі-керівник підприємства).

2. Порядок погодження кандидатури претендента на посаду керівника підприємства

2.1. Подання щодо погодження Мінжитлокомунгоспом кандидатури претендента на посаду керівника підприємства вноситься міським головою на підставі заяви кандидата.

2.2. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку претендує, стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи.
До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки, особової картки з відповідними додатками та документів про освіту, підвищення кваліфікації, проходження перепідготовки, засвідчені в установленому порядку, та, пропозиції кандидата щодо покращення роботи підприємства та його подальшого розвитку. Претенденти також можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

2.3. Структурні підрозділи Мінжитлокомунгоспу, до повноважень яких
належать питання роботи з персоналом та міського електричного транспорту,
попередньо розглядають документи, що надійшли на погодження, та не пізніше
ніж на третій день з дня їх отримання запрошують претендента на співбесіду.

Співбесіду проводять керівники структурних підрозділів

Мінжитлокомунгоспу, до повноважень яких належать питання роботи з персоналом та міського електричного транспорту, та заступник Міністра, відповідальний за формування та реалізацію державної політики у сфері міського електричного транспорту, відповідно до розподілу обов'язків.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань кандидатом положень нормативно-правових актів у сфері міського електротранспорту, встановлення відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, вивчення його професійного рівня та ділових якостей, а також його бачення шляхів покращення роботи та розвитку підприємства тощо.

Результати співбесіди заносяться до картки погодження згідно з
додатком.

2.4. За результатами розгляду поданих документів і співбесіди структурний
підрозділ Мінжитлокомунгоспу, до повноважень якого належить питання роботи
з персоналом, готує проект листа на адресу відповідного міського голови щодо
погодження або непогодження призначення на посаду керівника підприємства та
подає його на розгляд Міністру.

Лист надсилається міському голові не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення Міністром.

3. Порядок погодження звільнення з посади керівника підприємства

  1. Подання щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства вноситься до Мінжитлокомунгоспу міським головою.

  2. У поданні обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додаються заява особи про звільнення або пояснення особи, що звільняється за порушення трудової дисципліни чи невиконання умов контракту, у разі потреби - інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

3.3. Структурні підрозділи Мінжитлокомунгоспу, до повноважень яких належать питання роботи з персоналом та міського електричного транспорту, попередньо опрацьовують подані до Міністерства документи та в разі потреби з'ясування додаткових обставин, пов'язаних із звільненням, проводять співбесіду з керівником підприємства.

3.4. За результатами розгляду поданих документів і співбесіди структурний підрозділ Мінжитлокомунгоспу, до повноважень якого належить питання роботи з персоналом, готує проект листа на адресу відповідного міського голови щодо погодження або непогодження звільнення з посади керівника підприємства та подає його на розгляд Міністру.

Лист надсилається міському голові не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення Міністром.Директор Департаменту благоустрою та комунального обслуговування

О.П. Ігнатенко

Додаток

до Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

КАРТКА

погодження кандидатури на посаду керівника підприємства міського

електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

Прізвище, ім'я, по батькові_

Дата народження_

Громадянство

Освіта

Стаж роботи за фахом

Підприємство міського електричного транспорту, на посаду керівника якого
здійснюється погодження кандидатури претендента

Місце роботи та посада, яку претендент займає на даний час (з якого року)_

Пропозиції керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належить
питання роботи з персоналом

Пропозиції керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належить
питання міського електричного транспорту

Пропозиції заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства,
відповідального за формування та реалізацію державної політики у сфері міського
електричного транспорту

Висновки:

Міністр з питань житлово-комунального господарства України

(підпис) (ініціали, прізвище)

Схожі:

Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconНаказ №48 Про затвердження Порядку узгодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)
О з питань житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12. 05. 2007 №717,...
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconПро затвердження Порядку призначення на посади
Затвердити Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 31 серпня 2012 р м. Теребовля №461-к Про призначення
Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних...
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 жовтня 2010 року м. Тернопіль №804 Про призначення
Закону України „Про державну службу”, Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних...
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconРішення вісімнадцятої сесії п’ятого скликання від 24 грудня 2008 року №17-18/2008 м. Хмельницький Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності територіальних громад сіл
Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності...
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconПоложення про порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл І міста району, районна радавирішила
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників...
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconНаказ №419 26. 12. 2011 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2012 р за №51/20364 Про Порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора Відповідно до абзацу другого частини першої статті 5
...
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconРішення обласної ради від 24 грудня 2008 року №17-18/2008 «Про Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»
Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2008 року №17-18/2008 Про Положення про порядок призначення та звільнення...
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconМетодичні рекомендації щодо визначення втрат підприємств міського електричного транспорту у випадках тимчасового закриття або перешкоджання рухові трамваїв чи тролейбусів
Методичні рекомендації носять рекомендаційних характер щодо порядку розрахунку втрат підприємств міського електричного транспорту...
Наказ № Про затвердження Порядку погодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) iconНаказ №2 Про затвердження форми та Порядку видачi медичної довiдки про стан здоров'я претендентiв на посади керiвникiв, заступникiв керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, а також голiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй 1
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 листопада 1999 р. №2081 “Про внесення доповнень до порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка