Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I
0.7 Mb.
НазваЗакон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I
Сторінка1/5
Дата конвертації09.10.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипЗакон
Зміст
Повноваження органів державної влади
Конституції України
  1   2   3   4   5
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ринок земель

Цей Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель.
Розділ I.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії Закону

Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі організації, розвитку та функціонування ринку земель в Україні.

Стаття 2. Принципи державної політики на ринку земель

Ринок земельних ділянок базується на таких основних принципах:

забезпечення раціонального та ефективного використання землі;

державного регулювання ринку земель;

забезпечення гарантій та захисту прав суб'єктів на ринку земель;

прогнозування тенденцій, збалансованості, функціонування, змінності ринку земель;

стимулювання конкуренції на ринку земель;

поєднання правових, економічних, соціальних та інших факторів зовнішнього впливу на ринок земель.

Основні принципи державної політики у сфері ринку земель реалізуються шляхом законодавчого забезпечення, прийняття державних, регіональних та місцевих програм приватизації та розвитку ринку земель, створення відповідної інфраструктури ринку земель, визначення механізмів та способів правового регулювання і економічного стимулювання ринку земель.

Стаття 3. Мета і завдання ринку земель

Метою ринку земель є стабілізація економіки країни шляхом реалізації економічного потенціалу землі.

Основними завданнями ринку земель в Україні є:

забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

поліпшення інвестиційного клімату в економіці, інвестиційної та кредитної привабливості підприємств шляхом продажу їм земельних ділянок;

забезпечення безперешкодної реалізації суб'єктами підприємницької діяльності прав володіння, користування і розпорядження земельними ділянками для збільшення їх основних засобів;

формування багатоукладної системи господарювання на основі рівності всіх форм власності на землю, розвиток інституту приватної власності на землю.
Стаття 4. Правове регулювання ринку земель

Правове регулювання ринку земельних ділянок, які знаходяться у власності держави, територіальних громад, юридичних осіб та громадян здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
Стаття 5. Суб'єкти ринку земель

Суб'єктами ринку землі є:

громадяни та юридичні особи України;

територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;

держава в особі відповідних органів виконавчої влади;

спільні підприємства;

іноземні громадяни та особи без громадянства;

іноземні юридичні особи;

іноземні держави;

інші суб'єкти, визначені законом.
Стаття 6. Об'єкти ринку земель

Об'єктами ринку земель є:

земельні ділянки, які перебувають в державній та комунальній власності, можуть відчужуватися на підставі договору купівлі-продажу, якщо такі земельні ділянки не віднесені до земель, приватизація яких заборонена Земельним кодексом України;

земельні ділянки, які перебувають у приватній власності, можуть відчужуватися на підставі договору купівлі-продажу, крім випадків, коли відчуження таких земельних ділянок заборонено Земельним кодексом України.
Стаття 7. Суб'єкти інфраструктури ринку земель

На ринку земель відповідно до законодавства діють суб'єкти інфраструктури ринку земель, до яких належать:

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

сільські товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

установи нотаріату;

спеціалізовані підприємства, метою діяльності яких є проведення земельних торгів;

земельні іпотечні банки, земельні біржі, страхові компанії та інші фінансово-кредитні установи;

консалтингові і ріелторські підприємства та організації;

юридичні та фізичні особи, які здійснюють землеустрій;

суб'єкти оціночної діяльності, які проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок;

інформаційні видання про попит і пропозицію земельних ділянок, про ринкову вартість земельних ділянок;

органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

навчальні заклади, які готують спеціалістів з питань землевпорядкування, земельного кадастру та оцінки земель;

інші суб'єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку земель, визначені законом.

Діяльність суб'єктів інфраструктури ринку земель регулюється законодавством України.
Глава II.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У СФЕРІ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
Стаття 8. Органи, що здійснюють регулювання у сфері ринку земель

Регулювання у сфері ринку земель здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, а також центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у межах повноважень, встановлених законом.
Стаття 9. Повноваження Верховної Ради України у сфері ринку земель

До повноважень Верховної Ради України у сфері ринку земель належить:

визначення засад державної політики у сфері ринку земель;

затвердження державної програми приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;

погодження питань, пов'язаних з продажем земельних ділянок у випадках, визначених законом;

вирішення інших питань відповідно до Конституції України.
Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ринку земель

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері ринку земель належить:

реалізація державної політики у сфері ринку земель;

організація інфраструктури ринку земель та системи захисту прав і законних інтересів суб'єктів ринку земель;

розроблення і забезпечення виконання державної програми приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;

розробка і затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актів з питань організації та регулювання ринку земель;

прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності, відповідно до повноважень, визначених законом;

надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на укладання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;

координація діяльності органів виконавчої влади;

організація здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері ринку земель відповідно до закону;

вирішення інших питань відповідно до закону.
Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель на території республіки належить:

участь у розробці та реалізації державної політики у сфері ринку земель;

затвердження та участь у реалізації республіканських програми приватизації земель, що знаходяться у спільній власності територіальних громад та розвитку ринку земель;

розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад відповідно до закону;

підготовка висновків щодо викупу земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;

погодження та участь у реалізації державних програм приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;

координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

вирішення інших питань відповідно до закону.
Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель.

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель у межах території Автономної Республіки Крим належить:

забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;

участь у розробці та реалізації державних і республіканських програм приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;

прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності у випадках, визначених законом;

надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;

координація діяльності державних органів земельних ресурсів з питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель;

вирішення інших питань відповідно до закону.

Рішення про продаж земельних ділянок державної власності Рада міністрів Автономної Республіки Крим приймає при наявності позитивних висновків відповідних рад, місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.
Стаття 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері ринку земель

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері ринку земель належить:

реалізація державної політики у сфері ринку земель;

участь у розробленні та забезпечення виконання державних і регіональних програм приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;

прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності відповідно до повноважень, визначених законом;

надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;

координація діяльності державних органів земельних ресурсів з питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель;

інформування населення про заходи, передбачені програмами приватизації земель державної власності та ціноутворення на ринку земель;

вирішення інших питань земель відповідно до закону.

Рішення про продаж земельних ділянок державної власності приймаються місцевими державними адміністраціями після їх обговорення на засіданнях колегій цих органів при наявності позитивних висновків відповідних рад, місцевих органів земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.
Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері ринку земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель належить:

внесення пропозицій про формування державної політики у сфері ринку земель і забезпечення її реалізації;

участь у розробленні та реалізації державної і регіональних програм приватизації та розвитку ринку земель державної власності;

розробка та затвердження в установленому законодавством порядку нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері діяльності суб'єктів інфраструктури ринку земель;

організація ринку земель на загальнодержавному рівні та прогнозування його розвитку;

формування інфраструктури ринку земель на загальнодержавному рівні, забезпечення її функціонування;

запровадження ефективної системи вивчення попиту та пропозицій на ринку земель;

розробка економічних і правових механізмів функціонування та регулювання ринку земель, створення прозорої інформаційної системи для забезпечення функціонування і регулювання ринку земель;

організація та здійснення контролю за дотриманням законодавства суб'єктами інфраструктури ринку земель;

вирішення інших питань відповідно до закону.

Для регулювання обороту земельних ділянок державної власності у складі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів може створюватись спеціальний підрозділ.
Стаття 15. Повноваження обласних рад у сфері ринку земель

До повноважень обласних рад у сфері ринку земель на території області належить:

забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;

розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;

затвердження та участь у реалізації регіональних програм приватизації земель, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

участь у розробленні та реалізації державних програм приватизації земель та розвитку ринку земель державної власності;

координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; вирішення інших питань відповідно до закону.

Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності відповідні ради приймають при наявності позитивних висновків місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.
Стаття 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері ринку земель

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у сфері ринку земель на їх території належить:

реалізація державної політики у сфері ринку земель;

розробка, затвердження і реалізація програм приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності;

прийняття рішень про продаж земельних ділянок комунальної власності в порядку, визначеному законом;

надання посадовим особам органів місцевого самоврядування повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

організація проведення земельних торгів;

організація і здійснення контролю за виконанням програм приватизації та розвитку ринку земель;

інформування населення про заходи, передбачені програмами приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності та ціноутворення на ринку земель;

вирішення інших питань відповідно до закону.

Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності Київська і Севастопольська міські ради приймають при наявності позитивних висновків місцевих органів земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.
Стаття 17. Повноваження районних рад у сфері ринку земель

До повноважень районних рад у сфері ринку земель на території району належить:

розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;

забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;

затвердження та участь у реалізації регіональних програм приватизації та розвитку ринку земель, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

вирішення інших питань у сфері ринку земель відповідно до закону.

Рішення про продаж земельних ділянок що знаходяться у спільній власності територіальних громад відповідні ради приймають при наявності позитивних висновків відповідних рад, місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.
Стаття 18. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері ринку земель

До повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері ринку земель на території сіл, селищ, міст належить:

реалізація державної політики у сфері ринку земель;

розробка, затвердження і реалізація програм приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності;

прийняття рішень про продаж земельних ділянок комунальної власності в порядку, визначеному законом;

надання посадовим особам органів місцевого самоврядування повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

організація проведення земельних торгів;

організація і здійснення контролю за виконанням програм приватизації та розвитку ринку земель;

інформування населення про заходи, передбачені програмами приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності та ціноутворення на ринку земель;

вирішення інших питань відповідно до закону.

Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності відповідні ради приймають при наявності позитивних висновків місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗакон визначає правові, економічні та соціальні основи
Охорона земель та інші основні поняття і терміни Охорона земель система правових, організаційних
Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗакон україни про інформаційну систему "Електронний Уряд" Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади створення, функціонування та розвитку інформаційної системи "
Електронний Уряд, юридична особа, яка забезпечує узгоджене функціонування всіх складових програмно-технічних і телекомунікаційних...
Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗакон визначає правові засади розмежування земель державної та комунальної власності і повноваження органів
Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу
Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗакон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері
Терміни в цьому Законі вживаються у такому значенні: високі технології, які розроблені на основі
Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗаконукраїн и про позашкільну освіту
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні,...
Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗакон України №3759-xii
України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова,...
Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗакон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українивід 24. 05. 2012 №3302-04/19430-12
Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗакон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності в морських портах

Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЛіга страхових організацій україни
Цей Статут визначає правові, економічні та соціальні засади діяльності Ліги страхових організацій України як об’єднання учасників...
Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ I iconЗакон визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Україні і спрямований на

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка