Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи»
47.24 Kb.
Назва«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи»
Дата конвертації15.12.2012
Розмір47.24 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Задніпрянець І.І.
Чанцева Н.І.
Публікації у фахових ЗМІ
Наукова діяльність кафедри математично-природничої освіти та технологій у 2007-2008 н.р.
Наукова тема кафедри:
«Особливості створення навчально-методичних комплексів з

викладання основ природничо-математичних дисциплін»
І. Кадровий склад. На кафедрі працює дванадцятеро науково-педагогічних працівників, із них один професор і два кандидати наук, два доценти. 2008 р. викладачем С.Л.Капіруліною захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Технологія модульно-розвивального навчання  фізичної географії  учнів 7 класу загальноосвітньої школи».

ІІ. Участь у роботі науково-методичних комісій МОНУ

М.Ф.Войцехівський - член методичних та апеляційних комісій МОН України, голова координаційної ради навчання вчителів за програмою Intel у м.Києві.

С.Л.Капіруліна - член науково-методичної комісії з економіки МОН України.

І.О.Максимов – член науково-методичної комісії з хімії МОН України.

Н.І.Чанцева - член експертної комісії МОН України з біології.
ІІІ. Участь у наукових і науково-практичних конференціях, «круглих столах», семінарах та ін.
Задніпрянець І.І. Науково-методична конференція «Астрономічна освіта в Україні – 2007». Київ. МОН України, 11.2007.

Капіруліна С.Л. Науково-практична конференція «Географічні аспекти формування збалансованого ринку праці педагогічних кадрів в Україні». Доповідь. Київ, НПУ ім. М.Драгоманова. 22-23, 11. 2007.

Назаренко С.В.Біологічного форум “Вища біологічна освіта у вимірі сучасних міжнародних стандартів”. (5-6.12.07 )

Станевич О.Г. Всеукраїнська конференція МВС України «Система управління якістю в МВС України». Доповідь «Деякі питання створення автоматизаованої системи управління якістю в органах виконавчої влади». Київ, 6.06.2008.

Чанцева Н.І. Міжнародний симпозіум «Економічна культура: українські реалії, європейський досвід». Київ, КНУ імені Т.Шевченка. 24-28.02. 2008.

Чанцева Н.І. Міжнародна конференція «Вальдорфська педагогіка в контексті сучасного суспільства». Київ. КМПУ імені Б.Д. Грінченка. 24.04.2008.

Чанцева Н.І. Міська науково-практична конференція «Професійна підготовка вчителів в умовах впровадження кредитно-модульної системи». КМПУ імені Б.Д. Грінченка. 09.2007.

Боринець Н.І. Всеукраїнський семінар методистів трудового навчання ОІППО «Професіоналізм учителя – основа формування мотивації навчальної діяльності та компетенцій учнів загальноосвітніх навчальних закладів», 20-м. Хмельницький (на базі Хмельницького ОІППО). 21.05.2008.

Капіруліна С.Л. Всеукраїнський науково-практичний семінар “Шкільна географічна освіта: інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі”. (Організатори семінару Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки АПН України, лабораторія географічної освіти, КМПУ ім. Б.Д. Грінченка та ін.)

Назаренко С.В. Всеукраїнський семінар “Формування здорового способу життя і безпечної поведінки на основі розвитку життєвих навичок”. 2-6.07.07, 21-23 .05.08.
V. Друковані праці співробітників кафедри (2007-2008 н.р.)

Методичні посібники
Гавронський В.В., Задніпрянець І.І. Календарно-тематичне планування з фізики. 7-11 кл. – К.: КМПУ, 2007. – 72 с.

Гавронський В.В., Задніпрянець І.І. Зошит для лабораторних робіт з фізики. 7 клас. – К.: КМПУ, 2007. – 30 с.

Гавронський В.В., Задніпрянець І.І. Зошит для лабораторних робіт з фізики. 8 клас. – К.: КМПУ, 2007. – 36 с.

Кушнір І.А. 101 задача про чудові точки трикутника. Навчальний посібник. 7-9 клас. – К.: Факт, 2007. – 150 с.

Кушнір І.А. Геометрические воспоминания. Літературно-геометрические мемуары. – К.: Факт, 2008. – 200 с.

Кушнір І.А. Тріумф шкільної геометрії. – К.: Наш час, 2007. – 430 с.

Максимов І.О., Маланюк Т.В., Берлізова О.В. Зошит для практичних робіт з хімії. 7 клас. – К.: Навчальні посібники, 2007. – 16 с.

Максимов І.О., Маланюк Т.В. Зошит для практичних робіт з хімії. 8 клас.- К.: Навчальні посібники, 2008.- 22 с.

Капіруліна С.Л. Уроки географії в 7 класі. Посібник. Харків: Видавнича група «Основа», 2007.- 256 с.

Капіруліна С.Л та ін. Географія. Тренувальний зошит (Серія «Підготовка до ЗНО»)/ О.М.Бичковська, Н.І.Горлач, О.С.Горська та ін.; заг. ред. С.Л.Капіруліна. – Х.: Вид. група “Основа”, 2008. – 88 с.

Капіруліна С.Л., Топузов О.М., Назаренко Т.Г. Тренувальні тести для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії (електронний посібник). К.: ДП «ІПІТ», 2008.

Капіруліна С.Л. Календарне планування до курсу географії 7 класу 12-річної школи // Краєзнавство.Географія. Туризм. – 2007. - №29-32. – С. 4-7.

Капіруліна С.Л та ін. Географія. Збірник завдань (Серія «Підготовка до ЗНО») / О.М.Бичковська, Н.І.Горлач, О.С.Горська та ін.; заг. ред. С.Л.Капіруліна. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 126 с.

Капіруліна С.Л., Бічковська О.М., Горлач Н.І. та ін. Основи споживчих знань. Збірник навчальних матеріалів. Програма, робочий зошит. – К.: Навчальна книга, 2008. – 968 с.

Чанцева Н., Н. Гражевська, Ю. Бицюра, Г. Карпюк. «Глобалізація» (адаптація): Навчальний посібник, К.: Видавництво «Амадей», 2007. – 480с.

Чанцева Н.І., Бойко В.М., Карпюк Г.І. Зовнішнє незалежне оцінювання. Тестові завдання. Посібник для тренування. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008, - 80 с.

Швець В.О. Теорія і практика прикладного спрямування шщкільноог курсу стереометрії. Навчально-методичний посібник. – Ж: В-во «Житомирського державного університету ім..І.ІФранка, 2007.- 156 с.
Публікації у фахових ЗМІ
Боринець Н.І.. Районний методичний кабінет: планування роботи (газета «Трудове навчання», № 1, січень 2008.

Боринець Н.І. Творчий проект. 7 клас (обслуговуючі та технічні види праці// «Трудове навчання», № 2, лютий 2008.

Задніпрянець І.І. Методична робота з педагогічними кадрами в системі неперервної освіти // Основа. 2007. - № 3. – 20 с.

Кушнір І.А. У світі геометрії. Популярні докази теореми Піфагора // Математика в школах України. – 2007. - №33.

Задніпрянець І.І. Методична робота з педагогічними кадрами в системі неперервної освіти.//Основа, №3, 2007.

Михайленко В.М., Коваленко Л., Корнішевський Я. Аналітичний звіт за результатами моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів ЗНЗ м.Києва. – К.: ГУОН, КМПУ, 2007. – 80 с.

Михайленко В.М. Про моніторингові дослідження з математики //Математична газета, № 1, 2008. – 3 с.

Капіруліна С.Л Програма самореалізації особистості учня – крок до індивідуалізації в навчанні фізичної географії материків і океанів // Вересень, № 3-4. – 2007. – С.36 – 48.

Капіруліна С.Л. Розвиток післядипломної педагогічної освіти в умовах інформатизації навчання географії // Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні: збірник тезів доповідей. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2007. – С. 69-72.

Станевич О.Г. Модель інтегрованої системи захисту інформації // Захист (Вид.ДНДІ МВС України). - 2008. -№1.

Чанцева Н., Гражевська, Ю. Бицюра, Г. Карпюк. «Глобалізація». Програма курсу для учнів 11-12 класів загальноосвітніх та профільних навчальних закладів//Географія та основи економіки в школі. 2007. - №10.- с5-9.

Чанцева Н. Економічний турнір //Географія та основи економіки в школі. 2007. - №11 - с39-41.

Швець В.О., Кліндухова В. Вивчення наближених обчислень у курсі наближених обчислень у курсі математики основної школи // Математика в школі. – 2008.- № 2. – с.3-8.

Схожі:

«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconЧортківський районний методичний кабінет
З досвіду використання елементів модульно-розвивального навчання під час вивчення курсу біології
«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconУрок з української мови для 1 класу за системою розвивального навчання Д. Ельконіна В. Давидова Тема уроку: тверді і м’які приголосні звуки. Смислорозрізнювальна роль твердості-м’якості приголосних
Урок з української мови для 1 класу за системою розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова
«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconОпис досвіду роботи вчителя географії Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№2
Тема досвіду: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії з використанням інтерактивних технологій
«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconВикористання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії
Вірченко П. А., учитель географії Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconАвтор: вчитель трудового навчання Згурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Твердохліб Ігор Андрійович
Методичні матеріали до викладання варіативного модуля Технологія плетіння з газетної лози
«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconПодорож просторами Землі (розробки позакласних заходів до тижня географії) 2011 Укладачі
Т. В. Зламанюк, вчитель географії Торезької загальноосвітньої школи 15 I-II ст. №15
«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconКонституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Стаття Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати...
«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» icon«Веселий калейдоскоп» Поетична творчість учнів 4-в класу Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Артемівської міської ради Донецької області

«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconСередні школи
ЧР, вимагають підтвердження про навчання. Школи, або власне Міністерство освіти, молоді та фізичної культури вирішують цю проблему...
«Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7 класу загальноосвітньої школи» iconКафедра фізичної географії
Елбакідзе М., к г н., доцент кафедри фізичної географії, Шушняк В. М. к г н, асистент кафедри фізичної географії
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка