Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Маркетингова товарна політика
61.88 Kb.
НазваМаркетингова товарна політика
Дата конвертації16.12.2012
Розмір61.88 Kb.
ТипПрограма
Зміст
Предмет навчальної дисципліни
Програма курсу
МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

А Н О Т А Ц І Я

Мета дисципліни: вивчити науково-теоретичні основи планування продукту в маркетинговій діяльності, головні методологічні та організаційно-економічні принципи оптимізації товарної політики, розробки товарів та послуг ринкової новизни.
Завдання навчальної дисципліни:

засвоїти узагальнені в теорії маркетингу класифікаційні ознаки товарів та послуг споживчого і виробничо-технічного призначення, методи визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку товарів та послуг;

навчити сучасним методам планування та розробки продукту, упаковки, товарної марки.
Предмет навчальної дисципліни - товарна політика суб'єктів господарської діяльності маркетингової орієнтації з позицій системного аналізу.

Зміст навчальної дисципліни розкрито через вивчення основних класифікаційних ознак товарів та послуг споживчого й виробничого призначення. Велику увагу приділено головним ринковим характеристикам товарів: ціні, якості, іміджу. З урахуванням вимог сучасності вивчається комплекс питань щодо визначення рейтингу та оцінки конкурентоспроможності продукції. Висвітлюються структури сучасного ринку товарів та послуг, особливості поведінки споживачів і формування попиту на ринку окремого товару, головні методичні положення сегментування, оцінювання та вибору цільових ринків. У завершальних темах, розглянуто зміст товарної політики підприємств маркетингової орієнтації залежно від особливості продукції і стадій її життєвого циклу, головні етапи планування нового продукту, маркетингового забезпечення та підтримки інновацій, а також питання розробки товарної марки і упаковки, кодування споживацької інформації.

Програма курсу
Маркетингова товарна політика”

Тема 1.Сутність маркетингової товарної політики.

Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці. Основні функції маркетингу.

Зміст маркетингової товарної політики. Завдання маркетингової товарної політики. Структура маркетингової товарної політики.
Тема 2:Товар і його характеристика.

Поняття товару. Місце товару в маркетинговій діяльності. Головні ринкові характеристики товару. Класифікація товарів. Класифікація споживчих товарів. Класифікація товарів виробничого призначення.
Тема 3. Вивчення ринку.

Ознаки і різновиди ринку товарів і послуг. Інфраструктура товарного ринку. Особливості сучасного ринку товарів і послуг промислово розвинутих країн. Потреби, попит і пропонування на ринку товарів і послуг. Визначення вимог споживачів до товару на ринку. Система цінностей людини. Місткість ринку і методика його розрахунку. Вивчення цін. Вивчення фірмової структури ринку. Аналіз характеру конкуренції. Вивчення форм і методів торгівлі. Основні питання при вивченні ринку.
Тема 4. Реалізація інноваційної політики.

Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств. Процес планування нового продукту. Бар‘єри на шляху інновацій. Процес розробки нового товару. Процес адаптації споживачів.

Тема 5. Управління життєвим циклом товару.

Економічний зміст і різновиди життєвих циклів товару на ринку. Графік життєвого циклу товару та його елементи. Види життєвих циклів. Особливості окремих етапів життєвого циклу товару.

Стадія впровадження товару на ринок. Стадія зростання. Стадія зрілості. Стадія занепаду. Нетрадиційні випадки життєвого циклу товару. Причини створення невдалого товару.

Тема 6. Управління конкурентноздатністю і якістю товару.

Визначення конкурентноздатності товару і показники конкурентноздатності.

Забезпечення конкурентноздатності товару. Якість товарів. Сучасні системи якості.
Тема 7. Управління асортиментом товару.

Завдання асортиментної політики. Номенклатура і асортимент продукції. Оптимальний асортимент. Направлення асортиментної стратегії. Принципи асортиментної політики. Фактори, що визначають асортимент продукції.
Тема 8. Промисловий дизайн і упаковка товару.

Сервізне обслуговування товару. Поняття промислового дизайну. Упаковка в системі планування продукту. Головні функції упаковки. Види упаковки. Кодування інформації на упаковці та товарі. .Призначення штрихових кодів. Знаки відповідності та безпеки. Ринкове значення товарних етикеток. Сервізне обслуговування товару.
Тема 9. Торгові марки і товарні знаки. Брендинг.

Торгові марки та їх функції. Типи позначень товарних марок і торгових знаків. Вібір марочної стратегії. Розробка товарного знаку. Реєстрація товарного знаку.

Поняття бренлу.
Тема 10. Позиціювання товару на ринку.

Поняття позиціювання товару. Послідовність дій при позиціюванні. Стратегії позиціювання. Вибір і реалізація стратегії позиціювання.

Література

до навчального плану курсу “ Маркетингова товарна політика”

 1. Азарян О.М. Маркетинг. Принципи та функції. – К.: Студцентр, 2001.

 2. Акулич И.Л. Маркетинг. – Минск: Вышейшая школа, 2000.

 3. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. – М: Діалектика, 2001.

4. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управленню сбытом.

-М.: Экономика, 1993.

5. Герасішчук В. И. Маркетинг. - К.: Вища шк., 1995.

6. Дайм А., Букерель Ф., Ланкар Н. и др. Академия рынка. Марке­тинг.

-М.: Экономика, 1993.

7 .Зав‘ялов П.С. Маркетинг. – М: Инфра, 2000.

8. Кардаш В. Я. Экономика и стандартизация качества продукции.

-К.:НМКВО, 1989.

9. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. – М: Юнити, 2000.

10. Кот.лер Ф. Управление маркетингом. - М.: Экономика, 1980.

11. Ламбэн Ж. Ж. Стратегический маркетинг. - СП: Наука, 1996.

12. Маркова В. Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика. 1994.

13. Маслова Т.Д., Ковалик Л.Н., Божук С.Г. Маркетинг. Санкт-Петербург: Питер, 2001.

14. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з маркетингу.

-К.: КДЕУ, 1996.

15 .Ноздрева Р.Б.,Гречков В.Ю. Маркетинг. – М: Юристъ, 2000.

16. Перерва П. Г. Управление маркетингом на машиностроительном предприятии.-Харьков: Основа, 1993.

17. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг. - К.: Вища шк., 1994.

18. Маркетинг: Учебник / Под ред. А. П. Романова/. - М.: Банки и биржи, 1995.

19. Рабінович 1. А. Маркетинг у комерційній діяльності. - Одеса:

ІНТМАР, 1993.

20. Савельев Є. В. Маркетинг нового продукту. - Тернопіль: ТІНГ, 1994.

21. Федько Ф.Г., Федько Н.Г. Основы маркетинга. – Ростов на Дону: Март, 2000.

22. ЭвансДж. Р., Бермаи В. Маркетинг. - М.: Экономика, 1990.

23. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг. – Харьков: Консул, 2000.


Питання для проведення іспиту

з курсу “ Маркетингова товарна політика” 1. Зміст маркетингової товарної політики.

 2. Завдання маркетингової товарної політики.

 3. Структура маркетингової товарної політики

 4. Поняття та головні ринкові характеристики товару.

 5. Класифікація товарів.

 6. Класифікація споживчих товарів.

 7. Класифікація товарів виробничого призначення.

 8. Визначення вимог споживачів до товару на ринку.

 9. Місткість ринку і методика його розрахунку.

 10. Значення ціни в системі ринкових характеристик товару.

 11. Показник еластичності попиту за ціною.

 12. Визначення конкурентноздатності товару.

 13. Показники якості продукції.

 14. Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств.

 15. Процес розробки нового товару.

 16. Поняття життєвого циклу товару.

 17. Економічний зміст і різновиди життєвих циклів товару на ринку.

 18. Графік життєвого циклу товару та його елементи.

 19. Особливості окремих етапів життєвого циклу товару.

 20. Реалізація товарної політики на стадії упровадження товару на ринок.

 21. Реалізація товарної політики на стадії зростання попиту на товар.

 22. Реалізація товарної політики на стадії зрілості ЖЦТ.

 23. Реалізація товарної політики на стадії занепаду ЖЦТ.

 24. Нетрадиційні випадки кривої життєвого циклу товару.

 25. Управління конкурентноздатністю товару.

 26. Управління якістю продукції.

 27. Поняття товарної номенклатури.

 28. Поняття товарного асортименту.

 29. Завдання асортиментної політики.

 30. Основні напрямки асортиментної стратегії.

 31. Фактори .що визначають асортимент продукції

 32. Поняття промислового дизайну.

 33. Упаковка в системі планування продукту.

 34. Головні функції упаковки.

 35. Види упаковки.

 36. Призначення і характеристика штрихових кодів.

 37. Значення та функції товарних етикеток.

 38. Сервіз в товарній політиці фірми.

 39. Значення після-продажного та гарантійного сервізу.

 40. Організація сервізу.

 41. Товарна марка як частина продукту.

 42. Типи позначень товарних марок і торгових знаків.

 43. Функції товарних марок.

 44. Розробка товарного знаку.

 45. Реєстрація товарного знаку.

 46. Захист товарного знаку.

 47. Фірмовий стиль підприємства.

 48. Поняття бренду.

 49. Позиціювання товару на ринку.

 50. Стратегії позиціювання товару на ринку.

Схожі:

Маркетингова товарна політика icon1. Маркетингова товарна політика підприємства
Тому обрана тема «Формування маркетингової товарної політики підприємства» є досить актуальною на даному етапі. Традиційно товарна...
Маркетингова товарна політика iconСписок всех вопросов по предмету " Маркетингова товарна політика" Всего вопросов: 154 1
Товар у реальному виконанні згідно багаторівневої моделі товару Ф. Котлера передбача
Маркетингова товарна політика iconМаркетингова товарна політика
Почнемо з простого запитання: що таке товар. Програвач для компакт-дисків, вантажівка, модельна стрижка, відпочинок в Криму, послуги...
Маркетингова товарна політика iconМаркетингова політика комунікації підприємства 1Сутність маркетингової політики комунікацій
Маркетингова комунікаційна політика – преспективний курс дій фірми, спрямований на забезпечення взаємодії з усіма суб’єктами маркетинговаї...
Маркетингова товарна політика iconДонецький університет економіки та права Кафедра маркетингу та менеджменту О. В. Кендюхов, доктор екон наук, доцент
Кендюхов О. В., Поспєлова Т. В. Маркетингова товарна політика: Посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Донецьк: Донуеп,...
Маркетингова товарна політика icon"Маркетингова політика розподілу (укр.)"
Кроссворд по предмету "Маркетинг" на тему "Маркетингова політика розподілу (укр.)"
Маркетингова товарна політика icon4. Товарна політика в системі маркетингу
На основі товарної політики виробляються рішення, прийняті в рамках інших складових економічної стратегії, з якими товарна стратегія...
Маркетингова товарна політика iconПідприємства
Товарна політика передбачає визначення оптимальної номенклатури товарів і постійне її поновлення. Її предметом є також якість товарів,...
Маркетингова товарна політика iconКонцепція. 7 Тема Система та характеристики маркетингу. 13 Тема Маркетингова товарна політик
Необхідно сформувати свідомого спеціаліста-менеджера вищого рівня з властивими йому рисами: раціональність поведінки, сильні мотиви...
Маркетингова товарна політика icon«Маркетингова політика комунікацій підприємства (на прикладі тов ра \"ad-world\")»
Метою випускної роботи є запровадження і вдосконалення системи політики комунікації
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка