Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів
317.21 Kb.
НазваРішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2013
Розмір317.21 Kb.
ТипРішення
Зміст
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2. Інформація про замовника торгів
4. Процедура закупівлі
6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
  1   2   3


Відділ освіти Новокаховської міської ради

зАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

від «05» січня 2011 року

Голова комітету з конкурсних торгів

Т.П.Гутченко ________________________

м.п.

Відкриті торги

на закупівлю

(код 15.20.1 за ДК 016-97)

Продукція рибна

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Нова Каховка - 2011 рік


Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» (надалі - Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

 

 

- повне найменування:

Відділ освіти Новокаховської міської ради Херсонської області

- місцезнаходження:

вул. Карла Маркса, 6

м. Нова Каховка

Херсонська область

Україна

74900

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Голова комітету з конкурсних торгів – Гутченко Тетяна Павлівна, вул. К. Маркса, 6, м. Нова Каховка, Херсонська область, 74900, телефон (05549)4-22-04

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

15.20.1 продукція рибна

- вид предмета закупівлі:

Товар: Риба свіжоморожена безголова (хек), консерви рибні в олії (сардина), консерви рибні в томаті (кілька).

- місце, кількість, обсяг поставки товарів

Місце: Херсонська область, м. Нова Каховка

Риба свіжоморожена безголова (хек)- 4700 кг., консерви рибні в олії (сардина) -2100 шт., консерви рибні в томаті (кілька)- 250 шт.

- строк поставки товарів:

Протягом 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

 

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

 

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути розраховано у гривнях з точністю до копійки

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

 

 

 

 

 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасники процедури закупівлі подають пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі в цілому.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Усі документи, які подаються Учасником надаються українською мовою.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується  випискою з протоколу зборів засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 25.01.2011р. до 15:45».

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- пропозиції (форма наведена в Додатку 1);

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;

- комерційна частина повинна бути на електронному носії

- істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплені печаткою (у разі наявності).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Інформаційна довідка у довільній формі про наявність складських приміщень, холодильного обладнання, автотранспорту для доставки товару. У разі наявності орендних відносин – копії договорів оренди, у разі наявності права власності – копії документів, що посвідчують право власності;

1.2. Копії санітарних паспортів на автомобільний транспорт, яким буде здійснюватися поставка товару, копії свідоцтв про реєстрацію даного транспортного засобу, копії санітарних паспортів на складські приміщення.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Інформаційна довідка у довільній формі з описом наявності кваліфікованого персоналу, який планується залучити до поставки товару;

2.2. Копії сторінок трудових книжок робітників, копії посвідчень про кваліфікацію, копії трудових угод.

3. Документи, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови в участі у торгах згідно ст. 17 Закону:

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, банківські реквізити); керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; форма власності та юридичний статус.

3.2. Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси Учасника на торгах та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються цього тендеру, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо процедури закупівлі.

3.3. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з обов'язкових платежів до бюджету всіх рівнів станом дійсна на момент розкриття.

3.4. Копія Статуту, засвідчена учасником.

3.5. Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи - підприємця).

3.6. Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.7. Завірена підписом уповноваженої особи або Учасником копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.8. Завірена підписом уповноваженої особи або Учасником копія паспорту уповноваженої особи або Учасника.

3.9. Завірена підписом уповноваженої особи або Учасником копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або платника єдиного податку.

3.10. Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси Учасника на торгах та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються цього тендеру, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо процедури закупівлі.

3.11. Оригінал довідки департаменту інформаційних технологій МВСУ за формою ІП-1 що службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів

3.12 Завірені підписом уповноваженої особи або Учасником копії виконаних аналогічних договорів за попередні 2 роки. 3.13 Баланс (форма №1) на останню звітну дату 3.14. Звіт про фінансові результати (форма №2) на останню звітну дату 3.15. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) на останню звітну дату

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV та Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

3.16. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсна на момент розкриття.

*За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі ст. 358 Кримінального кодексу України.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: копії договорів поставки, сертифікати якості, (технічне завдання наведено в Додатку № 4).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля здійснюється в цілому.

 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання.

 Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
  1   2   3

Схожі:

Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» (надалі Закон)
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» (надалі Закон)
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року №2 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 28 березня 2012 року Голова комітету з конкурсних торгів
Комітетом з конкурсних торгів Головного управління мнс україни прийнято рішення про внесення таких змін до документації з конкурсних...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 29 червня 2011 року №2 голова комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів Від "28" липня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від "28" березня 2011 року №14 Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів „18 січня 2011 року голова комітету
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від "25" липня 2011 р. №146 Голова комітету з конкурсних торгів
України, внести наступні зміни до документації конкурсних торгів для учасників, щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів для...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «05» січня 2011 року Голова комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка