Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь




213.92 Kb.
НазваДата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь
Дата конвертації14.10.2012
Розмір213.92 Kb.
ТипУрок

Алгебра 7 клас (86 год)


І семестр (3 год на тиждень, усього 48 год)

ІІсеместр (2 год на тиждень, усього 38 год)

уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год)


1

Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь







2

Розв’язування рівнянь. Властивості рівнянь







3-4

Лінійні рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь







5

Розв’язування лінійних рівнянь. Самостійна робота







6-7

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь







8

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота по розв’язуванню задач за допомогою лінійних рівнянь







9

Підсумковий урок по темі. Розв’язування задач і вправ.







10

Тематична контрольна робота №1







Тема 2. Цілі вирази ( 48 год)


11

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази







12

Числове значення виразу.







13

Тотожно рівні вирази. Тотожності. Тотожні перетворення виразу







14

Доведення тотожностей. Самостійна робота







15-16

Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником







17

Розв’язування вправ на властивості степеня з натуральним показником.







18

Вирази зі степенями.







19

Розв’язування вправ. Самостійна робота







20

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.







21

Піднесення одночлена до степеня. Множення одночленів.







22

Розв’язування вправ. Самостійна робота







23

Огляд вивченого з теми. Розв’язування вправ.







24

Тематична контрольна робота № 2







уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

25

Многочлен і його стандартний вигляд.







26-27

Додавання і віднімання многочленів. Самостійна робота







28-29

Множення одночлена на многочлен. Розв’язування вправ







30

Множення многочлена на многочлен.







31-32

Множення многочленів. Самостійна робота







33-34

Розв’язування вправ на дії з многочленами.







35

Тематичне контрольна робота №3







36-37

Розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки.







38-39

Розкладання многочлена на множники способом групування. Самостійна робота







40-41

Множення різниці двох виразів на їх суму.







42-43

Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів.







44

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів.







45

Розв’язування вправ. Самостійна робота







46

Розкладання на множники різними способами.







47

Розв’язування вправ. Огляд вивченого з теми







48

Тематична контрольна робота №4







Семестрове оцінювання




49

Розклад многочленів на множники з використанням формул квадрата двочлена







50

Різниця і сума кубів двох виразів







51-52

Розкладання на множники різниці та суми кубів двох виразів







53

Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники.







54

Спрощення та перетворення виразів







55

Застосування перетворень виразів при розв’язуванні задач і вправ







56

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота







57

Підсумковий урок по темі. Розв’язування задач і вправ







58

Тематична контрольна робота №5







уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

Тема 3. Функції (10 год)


59

Функція. Способи задання функції







60

Область визначення і множина (область) значень функції







61

Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів







62

Графік функції. Самостійна робота







63-64

Лінійна функція. Графік лінійної функції







65-66

Властивості лінійної функції та її графіка. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота







67

Підсумковий урок з теми. Огляд вивченого.







68

Тематична контрольна робота №6







Тема 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними (14 год)


69

Рівняння з двома змінними. Розв’язки рівнянь з двома змінними.







70

Розв’язування рівнянь з двома змінними







71

Графік лінійного рівняння з двома змінними







72

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота







73

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними.







74

Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом







75-76

Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки







77

Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання







78

Розв’язування систем лінійних рівнянь . Самостійна робота







79-80

Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь. Самостійна робота







81

Підсумковий урок по темі. Огляд вивченого.







82

Тематична контрольна робота № 7







83-86

Повторення вивченого матеріалу. Підсумкова контрольна робота або підсумкове тестування







Семестрове оцінювання

Річне оцінювання


Геометрія 7 клас (54 год)


І семестр (1 год на тиждень, усього 16 год)

ІІсеместр (2 год на тиждень, усього 38 год)

уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

Тема 1. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості ( 4год)


1

Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь







2

Відрізок. Вимірювання відрізків. Відстань між точками







3

Кут. Вимірювання кутів. Бісектриса кута







4

Розв’язування задач. Самостійна робота







Тема 2. Взаємне розташування прямих на площині (12 год)


5

Аксіоми, означення, теореми







6

Суміжні кути, їх властивості







7

Вертикальні кути, їх властивості







8

Кут між двома прямими, що перетинаються. Самостійна робота







9

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої







10

Паралельні прямі







11

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих







12

Розв’язування задач на ознаки паралельності прямих







13

Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.







14

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота







15

Розв’язування задач і вправ. Підсумковий урок з теми.







16

Тематична контрольна робота № 1







Семестрове оцінювання

Тема 3. Трикутники (19 год)


17

Трикутник і його елементи







18

Рівність геометричних фігур







19

Перша ознака рівності трикутників







20

Друга ознака рівності трикутників







21

Рівнобедрений трикутник і його властивості







22

Розв’язування задач







уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

23

Медіана, бісектриса і висота трикутника







24

Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника.







25

Третя ознака рівності трикутників







26

Тематична контрольна робота №2







27

Сума кутів трикутника







28

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота







29

Зовнішній кут трикутника та його властивості







30

Розв’язування задач і вправ







31

Прямокутні трикутники та їх властивості.







32

Ознаки рівності прямокутних трикутників







33

Нерівність трикутника







34

Розв’язування задач і вправ. Підсумковий урок по темі







35

Тематична контрольна робота №3







Тема 4. Коло і круг. Геометричні побудови (14 год)


36-37

Коло. Круг. Їх елементи та властивості.







38

Дотична до кола, її властивості.







39

Коло, вписане в трикутник.







40

Коло, описане навколо трикутника.







41

Взаємне розміщення двох кіл







42

Задачі на побудову та їх розв’язування за допомогою циркуля і лінійки. Побудова відрізка, кута та трикутника, рівного даному.







43

Побудова бісектриси кута. Поділ відрізка навпіл.







44

Побудова перпендикулярної прямої за допомогою циркуля і лінійки.







45

Самостійна робота на побудову за допомогою циркуля і лінійки.







46-47

Геометричне місце точок. Метод геометричних місць та його застосування до розв’язування задач.







48

Підсумковий урок з теми. Розв’язування задач.







49

Тематична контрольна робота № 4







50-54

Резерв часу. Повторення вивченого за рік. Підсумкова контрольна робота або тестування







Семестрове та річне оцінювання

Схожі:

Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconУрок №6 Тема уроку. Розв'язування лінійних рівнянь
Мета уроку: формування вмінь учнів розв'язувати лінійні рівняння з однією змінною та рівняння, що зводяться до них
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconУрок №2 Тема. Лінійні рівняння з однією змінною
Мета: узагальнення та систематизація знань учнів про лінійні рівняння з однією змінною, розвиток навичок колективної й самостійної...
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconУрок 1 Тема. Рівняння. Рівносильні рівняння. Мета : освітня
Мета : освітня : активізувати загальні відомості учнів про рівняння, корені рівняння, вміння розв'язувати нескладні рівняння на основі...
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconУроку з алгебри у 8 класі. Тема уроку: формула коренів квадратного рівняння
Мета уроку: Вивестиформулу для розв’язування квадратних рівнянь. Формувати уміння розв’язувати квадратні рівняння. Розвивати навики...
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconКартка (план) уроку №30 Предмет «Математика» Тема уроку Поняття про трансцендентні рівняння. Розв’язування показникових рівнянь Тип уроку
Тема уроку – Поняття про трансцендентні рівняння. Розв’язування показникових рівнянь
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconТема уроку. Рівняння
Мета: узагальнити, закріпити і поглибити знання учнів про рівняння та способи їх розв’язування; вчити розв’язувати рівняння з використанням...
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь icon№ уроку Дата Тема уроку Примітки Нерівності (16 год)
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв'язок нерівності
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconУрок 33. Рівняння мета
Мета. Формування поняття рівняння, кореня рівняння; вироблення навичок розв'язування рівнянь за правилами знаходження невідомих компонентів...
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconУрок 107. Тема. Розв’язування рівнянь
Мета. Продовжити формувати вміння та навички учнів розв'язувати рівняння, пере­носячи доданки з однієї частини рівняння в іншу
Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь iconЗадача для рівняння (1) полягає в знаходженні функції, котра всередині відрізка [ a, b ] задовольняє рівняння (1), а на його кінцях лінійні крайові умови
Наближене розв’язування лінійної крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка