Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год)
213.92 Kb.
Назва1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год)
Дата конвертації14.10.2012
Розмір213.92 Kb.
ТипДокументы

Алгебра 7 клас (86 год)


І семестр (3 год на тиждень, усього 48 год)

ІІсеместр (2 год на тиждень, усього 38 год)

уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год)


1

Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь2

Розв’язування рівнянь. Властивості рівнянь3-4

Лінійні рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь5

Розв’язування лінійних рівнянь. Самостійна робота6-7

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь8

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота по розв’язуванню задач за допомогою лінійних рівнянь9

Підсумковий урок по темі. Розв’язування задач і вправ.10

Тематична контрольна робота №1Тема 2. Цілі вирази ( 48 год)


11

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази12

Числове значення виразу.13

Тотожно рівні вирази. Тотожності. Тотожні перетворення виразу14

Доведення тотожностей. Самостійна робота15-16

Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником17

Розв’язування вправ на властивості степеня з натуральним показником.18

Вирази зі степенями.19

Розв’язування вправ. Самостійна робота20

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.21

Піднесення одночлена до степеня. Множення одночленів.22

Розв’язування вправ. Самостійна робота23

Огляд вивченого з теми. Розв’язування вправ.24

Тематична контрольна робота № 2уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

25

Многочлен і його стандартний вигляд.26-27

Додавання і віднімання многочленів. Самостійна робота28-29

Множення одночлена на многочлен. Розв’язування вправ30

Множення многочлена на многочлен.31-32

Множення многочленів. Самостійна робота33-34

Розв’язування вправ на дії з многочленами.35

Тематичне контрольна робота №336-37

Розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки.38-39

Розкладання многочлена на множники способом групування. Самостійна робота40-41

Множення різниці двох виразів на їх суму.42-43

Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів.44

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів.45

Розв’язування вправ. Самостійна робота46

Розкладання на множники різними способами.47

Розв’язування вправ. Огляд вивченого з теми48

Тематична контрольна робота №4Семестрове оцінювання
49

Розклад многочленів на множники з використанням формул квадрата двочлена50

Різниця і сума кубів двох виразів51-52

Розкладання на множники різниці та суми кубів двох виразів53

Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники.54

Спрощення та перетворення виразів55

Застосування перетворень виразів при розв’язуванні задач і вправ56

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота57

Підсумковий урок по темі. Розв’язування задач і вправ58

Тематична контрольна робота №5уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

Тема 3. Функції (10 год)


59

Функція. Способи задання функції60

Область визначення і множина (область) значень функції61

Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів62

Графік функції. Самостійна робота63-64

Лінійна функція. Графік лінійної функції65-66

Властивості лінійної функції та її графіка. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота67

Підсумковий урок з теми. Огляд вивченого.68

Тематична контрольна робота №6Тема 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними (14 год)


69

Рівняння з двома змінними. Розв’язки рівнянь з двома змінними.70

Розв’язування рівнянь з двома змінними71

Графік лінійного рівняння з двома змінними72

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота73

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними.74

Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом75-76

Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки77

Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання78

Розв’язування систем лінійних рівнянь . Самостійна робота79-80

Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь. Самостійна робота81

Підсумковий урок по темі. Огляд вивченого.82

Тематична контрольна робота № 783-86

Повторення вивченого матеріалу. Підсумкова контрольна робота або підсумкове тестуванняСеместрове оцінювання

Річне оцінювання


Геометрія 7 клас (54 год)


І семестр (1 год на тиждень, усього 16 год)

ІІсеместр (2 год на тиждень, усього 38 год)

уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

Тема 1. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості ( 4год)


1

Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь2

Відрізок. Вимірювання відрізків. Відстань між точками3

Кут. Вимірювання кутів. Бісектриса кута4

Розв’язування задач. Самостійна роботаТема 2. Взаємне розташування прямих на площині (12 год)


5

Аксіоми, означення, теореми6

Суміжні кути, їх властивості7

Вертикальні кути, їх властивості8

Кут між двома прямими, що перетинаються. Самостійна робота9

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої10

Паралельні прямі11

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих12

Розв’язування задач на ознаки паралельності прямих13

Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.14

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота15

Розв’язування задач і вправ. Підсумковий урок з теми.16

Тематична контрольна робота № 1Семестрове оцінювання

Тема 3. Трикутники (19 год)


17

Трикутник і його елементи18

Рівність геометричних фігур19

Перша ознака рівності трикутників20

Друга ознака рівності трикутників21

Рівнобедрений трикутник і його властивості22

Розв’язування задачуроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

23

Медіана, бісектриса і висота трикутника24

Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника.25

Третя ознака рівності трикутників26

Тематична контрольна робота №227

Сума кутів трикутника28

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота29

Зовнішній кут трикутника та його властивості30

Розв’язування задач і вправ31

Прямокутні трикутники та їх властивості.32

Ознаки рівності прямокутних трикутників33

Нерівність трикутника34

Розв’язування задач і вправ. Підсумковий урок по темі35

Тематична контрольна робота №3Тема 4. Коло і круг. Геометричні побудови (14 год)


36-37

Коло. Круг. Їх елементи та властивості.38

Дотична до кола, її властивості.39

Коло, вписане в трикутник.40

Коло, описане навколо трикутника.41

Взаємне розміщення двох кіл42

Задачі на побудову та їх розв’язування за допомогою циркуля і лінійки. Побудова відрізка, кута та трикутника, рівного даному.43

Побудова бісектриси кута. Поділ відрізка навпіл.44

Побудова перпендикулярної прямої за допомогою циркуля і лінійки.45

Самостійна робота на побудову за допомогою циркуля і лінійки.46-47

Геометричне місце точок. Метод геометричних місць та його застосування до розв’язування задач.48

Підсумковий урок з теми. Розв’язування задач.49

Тематична контрольна робота № 450-54

Резерв часу. Повторення вивченого за рік. Підсумкова контрольна робота або тестуванняСеместрове та річне оцінювання

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconУрок №2 Тема. Лінійні рівняння з однією змінною
Мета: узагальнення та систематизація знань учнів про лінійні рівняння з однією змінною, розвиток навичок колективної й самостійної...

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) icon1. лінійні рівняння з однією змінною (9 год)

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconУрок №6 Тема уроку. Розв'язування лінійних рівнянь
Мета уроку: формування вмінь учнів розв'язувати лінійні рівняння з однією змінною та рівняння, що зводяться до них

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconПрограма вступних випробувань з математики (на базі базової загальної середньої освіти) Нерівності
Почленне додавання І множення нерівностей. Застосування властивостей нерівностей для оцінювання значення виразу. Лінійні нерівності....

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconСамостійні та контрольні роботи з алгебри 7 клас зміст розділ І. Лінійні рівняння з однією змінною
...

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconТема: Побудова графіків функцій з однією змінною
Мета: Навчальна. Ознайомити учнів із послідовністю дій під час побудови графіків функцій з однією змінною; сформувати навички побудови...

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconТема 1: Лінійні рівняння з однією зміною (9)

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconУрок алгебри в 9 класі Тема : Розв'язування систем нерівностей
«розв'язати» систему нерівностей з однією змінною. Вміти знаходити розв'язки системи нерівностей з однією з однією змінною; зображати...

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconУроку Дата Тема уроку
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв'язок нерівності

1. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) iconТема: Обчислюванні методи розв’язку алгебраїчних І трансцендентних рівнянь
Мета роботи: навчитися розв’язувати рівняння з однією змінною, використовуючи обчислюванні методи

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка