Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Закону України «Про здійснення державних закупівель»
452.42 Kb.
НазваЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Сторінка1/3
Дата конвертації24.03.2013
Розмір452.42 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3


Додаток 1

Інструкція з подання цінової пропозиції

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в запиті цінових пропозицій

Цей Запит цінових пропозицій проводиться відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі – Закону). Терміни, які використовуються в цьому запиті цінових пропозицій, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

- місцезнаходження:

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 51

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Висоцька Людмила Олексіївна - заступник начальника управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, 69035,
м. Запоріжжя, вул.40 років Радянської України, буд.51, тел./061/224-33-10, тел/факс /0612/32-54-56, /0612/32-71-59,upr_kult@zp.ukrtel.net

3. Інформація про предмет закупівлі: 

- найменування предмета закупівлі:

Інструменти музичні (прилади музичні) (код ДК 016-97 – 36.30.1)


- вид предмета закупівлі:

Товар (з доставкою)

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

м. Запоріжжя, установи підпорядковані Замовнику (згідно заявки),
85 одиниць.

- строк поставки товарів:

серпень – жовтень 2012р.

4. Процедура закупівлі

Запит цінових пропозицій

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна запиту цінових пропозицій

Валютою цінової пропозиції є гривня.

Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов укладеного Договору.


7. Інформація про мову,  якою повинна  бути складена цінова пропозиція

Під час проведення процедури закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. У разі надання Учасником будь-яких документів іншою мовою, Замовник залишає за собою право звернутись до учасника процедури закупівлі, за наданням перекладу, переклад має бути зроблений перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус; або подається переклад документа, вірність такого перекладу засвідчується нотаріально. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

8. Забезпечення вільного доступу

З метою забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом України, вона оприлюднюється на сайті Уповноваженого органу та на сайті www.meria.zp.ua.

9. Громадський контроль

Замовник шляхом вільного розміщення інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону, забезпечує громадський контроль. Під час проведення процедури розкриття цінових пропозицій мають право бути присут-німи представники засобів масової інформації. Замовник забезпечить без перешкод-ний доступ представникам засобів масової інформації на їхню вимогу, отриману
Замовником за 1 (одну) робочу добу, до дня розкриття цінових пропозицій.

10. Подання інформації

Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі. У разі якщо Замовник та/або учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.

11. Конфіденційність

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки цінових пропозицій надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Розділ 2. Підготовка цінових пропозицій

1. Оформлення цінових пропозиції

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

 

 

 

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Єдиним томом. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну цінову пропозицію.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати цінову пропозицію по всьому предмету закупівлі.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані, містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *, крім оригіналів документів, виданих іншими установами та підприємствами. Крім того, копії документів мають містити напис «Копія. Згідно з оригіналом».

Повноваження щодо підпису цінової пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до Запиту;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його адреса (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Цінова пропозиція» «Не відкривати до _________» (зазначається дата та час розкриття цінових пропозицій).

2. Зміст цінової пропозиції

Цінова пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції та укладання договору;

- документального підтвердження відповідності цінової пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника.

5. Строк, протягом якого цінова пропозиція є дійсною

Цінова пропозиція вважаються дійсною протягом 120 кал. днів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії цінової пропозиції.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним вимогам учасник процедури закупівлі в складі своєї цінової пропозиції подає документи відповідно до Додатку 1.1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі цінової пропозиції. Усі цінові пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям цього Запиту цінових пропозицій та за відсутності інших, передбачених Законом України та цим Запитом цінових пропозицій, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі в складі своєї цінової пропозиції повинні надати інформацію та документи, що підтверджують відповідність товарів вимогам Запиту цінових пропозицій відповідно до Додатку 1.2.


8. Внесення змін або відкликання цінової пропозиції

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Розділ 3. Подання та розкриття цінових пропозицій

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання цінових пропозицій: 

- спосіб подання цінових пропозицій:

Особисто або поштою


- місце подання цінових пропозицій:

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51, каб. 9

- кінцевий строк подання цінових пропозицій:

19 червня 2012р. до 10-00 год.

 

Цінові пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

2. Місце, дата та час розкриття цінових пропозицій:

- місце розкриття цінових пропозицій:

м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51, кабінет начальника.

- дата та час розкриття цінових пропозицій:

19 червня 2012р. об 15-00 год.

 - реєстрація учасників, що виявили бажання бути присутніми на процедурі розкриття:


69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51, каб. 9
До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття цінових пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його цінової пропозиції.

Повноваження Учасника та (або) його представника підтверджуються наступним чином:

  • якщо Учасником є фізична особа, то вона повинна мати при собі документ, що засвідчує його особу;

  • якщо Учасником виступає юридична особа:

  • у разі, коли представником є керівник, він повинен надати завірену копію документа, що підтверджує його повноваження (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення), та мати при собі документ, що засвідчує його особу;

  • у разі, коли Учасника представляє інша особа, – їй необхідно мати при собі оригінал довіреність або доручення на представництво інтересів Учасника, повноваження на підпис документів від імені Учасника, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та копію документа, що підтверджує повноваження керівника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення), який підписує довіреність, а також мати при собі документ, що засвідчує його особу.

Ці підтвердження повинні бути надані Замовнику до початку процедури розкриття цінових пропозицій, під час реєстрації учасників, що виявили бажання бути присутніми на процедурі розкриття.

Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цим Запитом, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної цінової пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття цінових пропозицій.

Протокол розкриття цінових пропозицій складається у день розкриття цінових пропозицій за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття цінових пропозицій підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття цінових пропозицій.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Розділ 4. Оцінка цінових пропозицій

1. Оцінка та розгляд цінових пропозицій

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

2. Інша інформація 

- оскарження:


Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно до норм статті 18 Закону.

- ціна пропозиції:

Ціни вказуються Учасником на музичні інструменти, із врахуванням всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), що мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування з урахуванням інших витрат та з урахування вимог цього запиту цінових пропозицій. Учасники визначають ціну за одиницю (згідно Додатку 1.3). Потім Учасник зазначає вартість кожної позиції Технічного завдання, із врахування кількості за кожною позицією (Додаток 1.2.), та формується загальна ціна цінової пропозиції (Додаток 1.4). Усі витрати Учасника пов’язані з підготовкою, в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, та поданням цінової пропозиції не відшкодовуються, зокрема й у разі відміни процедури закупівлі, визнання торгів такими, що не відбулись та у разі відхилення пропозиції Учасника. Ціна кожної позиції, та сумарна вартість (ціна) цінової пропозиції має бути чітко визначена.

4. Відхилення цінових пропозицій

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до істотних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків, передбачених цією частиною, є нікчемним.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Істотні умови договору зазначаються замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

кількість товарів та вимоги щодо їх якості;

порядок здійснення оплати(відстрочка платежу);

ціна договору;

термін та місце поставки товарів;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Типовий договір про закупівлю затверджується Уповноваженим органом.

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Проект договору (додаток №1.5)
  1   2   3

Схожі:

Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"
України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – проект Закону) викликана потребою у подальшому...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Ульяновська центральна районна лікарня відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» документація конкурсних торгів повинна містити кількісні...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Відповідно до п статті 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01. 06. 2010р комітет з конкурсних торгів...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconРішення Уповноваженого органу 00799 Відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель"
Відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, Порядку погодження застосування процедури закупівлі
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗакону «Про здійснення державних закупівель»
На підставі ч. 2 ст. 23 Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi повідомляємо про внесення наступних...
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconНаказ №155 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2011 р за №1377/20115 Про здійснення моніторингу державних закупівель Відповідно до абзацу шостого пункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
Відповідно до абзацу шостого пункту 19 частини першої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconНаказ № Київ Про здійснення моніторингу державних закупівель Відповідно до абзацу шостого підпункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" наказую: Затвердити Порядок здійснення моніторингу державних
Відповідно до абзацу шостого підпункту 19 частини першої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Закону України «Про здійснення державних закупівель» iconЗаконі україни "про здійснення державних закупівель"
Зміни у законі україни "про здійснення державних закупівель" від 1 червня 2010 року №2289-vi, що приймаються за умови відсутності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка