Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм
115.39 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм
Дата конвертації24.03.2013
Розмір115.39 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В. Б. Юскаєв


3246 Методичні вказівки


до виконання розрахунково-графічної роботи

з курсу ДМ та ПТМ

"Кінематичний розрахунок привода і розрахунок черв’ячної передачі редуктора"

для студентів інженерно-механічних спеціальностей
денної та заочної форм навчання

Усі цитати, цифровий


та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам
Укладач В. Б. Курочкін
Відповідальний за випуск І. Б. Карінцев
Декан факультету технічних систем

і енергоефективних технологій О. Г. Гусак
Суми

Сумський державний університет

2012
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ

ТА СПОРТУ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3246 Методичні вказівки


до виконання розрахунково-графічної роботи

з курсу ДМ та ПТМ

"Кінематичний розрахунок привода і розрахунок черв’ячної передачі редуктора"

для студентів інженерно-механічних спеціальностей
денної та заочної форм навчання

Суми

Сумський державний університет

2012
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу ДМ та ПТМ "Кінематичний розрахунок привода і розрахунок черв’ячної передачі редуктора"

/Укладач В. Б. Курочкін. Суми: Сумський державний університет, 2012. 15 с.

Кафедра опору матеріалів і машинознавства

ЗМІСТ С.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ВИКОНАННЯ РОЗ РАХУНКОВО-

ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 4

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРАХУНКУ 4

4. ПРИКЛАД КІНЕМАТИЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПСК І РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ РЕДУКТОРА 5

5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу ДМ та ПТМ "Кінематичний розрахунок привода і розрахунок черв’ячної передачі редуктора" складені відповідно до програми дисципліни.

Розрахунковографічна робота(РГР) є комплексною, відповідає розділу “Механічні передачі” і являє собою етап проектування передач привода стрічкового конвеєра (ПСК).

Роботу слід виконати на аркушах формату А4(210х297 мм) і повинна містити:

- завдання на розрахунок;

- кінематичну схему ПСК;

- кінематичний розрахунок ПСК;

- розрахунок черв’ячної передачі;

- таблиці результатів розрахунків;

- список використаної літератури;

- зміст.
2. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ВИКОНАННЯ РГР
- кінематична схема ПСК;

- сила, прикладена до стрічки, F, Н;

- швидкість стрічки, v, м/с;

- діаметр барабана, D, м;

- матеріал черв’яка;

- термообробка черв’яка;

- матеріал колеса;

- спосіб відливки;

- ресурс редуктора.
3. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРАХУНКУ
3.1. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок ПСК.

3.2. Визначення допустимої контактної напруги.

3.3. Розрахунок основних параметрів черв’ячної передачі і геометричних розмірів черв’яка і черв’ячного колеса.

3.4. Перевірочний розрахунок черв’ячної передачі по контактним напруженням.

3.5. Визначення сил, які діють в зачепленні.

3.6. Перевірка черв’ячної передачі на міцність по напруженням згину.
4. ПРИКЛАД КІНЕМАТИЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПСК І РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ РЕДУКТОРА
4.1. Вихідні дані:

- кінематична схема ПСК;

- сила, прикладена до стрічки F = 10 кН;

- швидкість стрічки v = 0,8 м/с;

- діаметр барабану D = 0,4 м;

- матеріал черв’яка Сталь 45;

- термообробка черв’яка Поліпшення;

- матеріал колеса БрО10Н1Ф1;

- спосіб відливки колеса Центробіжний;

- ресурс редуктора tр = 6000 год.

4.2. Кінематична схема ПСК:


Рисунок 1 - Кінематична схема привода стрічкового конвеєра
4.3. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок ПСК

4.3.1. За табл. 1.1 [1, с.5] вибираємо ККД пасової, черв’ячної та ланцюгової передач і коефіцієнт, що враховує втрати на тертя в підшипниках, визначаємо загальний ККД привода :

- ККД пасової передачі η1 = 0,96;

- коефіцієнт, що враховує збитки на тертя в підшипниках η2 = 0,9925;

- ККД черв’ячної передачі в закритому корпусі при числі заходів черв’яка z1 = 4 і передаточному відношенні u = 8,…,15 η3 = 0,9;

- ККД ланцюгової передачі η4 = 0,925;

Загальний ККД привода

.

4.3.2. Потужність на валу барабана

кВт.

4.3.3. Кутова швидкість вала барабана

рад/с.

4.3.4. Потрібна потужність електродвигуна

кВт.

4.3.5. Частота обертання вала барабана

об/хв..

4.3.6. Вибір електродвигуна виконується за ГОСТ 19523-81 [1, с.390].

Для потрібної потужності Рпотр = 10,2 кВт вибираємо електродвигун типу 4А132М2У3 з номінальною потужністю Рдв = 11,0 кВт,синхронною частотою обертання n0 = 3000 об/хв і ковзанням s = 2,3%.

4.3.7. Частота обертання вала електродвигуна

об/мин.

4.3.8. Кутова швидкість валу електродвигуна

= = 306,8 рад/с.

4.3.9. Загальне передаточне відношення привода

= = 76,7

4.3.10. Часткове передаточне число для черв’ячної передачі редуктора визначаємо за ГОСТ 2144-76 [1, с.54]: .

4.3.11. Загальне передаточне число для пасової та ланцюгової передач .

4.3.12. За рекомендацією [1, с. 7], часткове передаточне число для ланцюгової передачі вибираємо як мінімальне значення u = 3 з діапазону 3 - 6, щоб часткове передаточне число для пасової передачі знаходилося в діапазоні 2 - 4.

4.3.13. Часткове передаточне число для пасової передачі .

4.3.14. Розрахунок кінематичних і енергосилових параметрів на валах привода

Вал 1

Частота обертання

об/хв.

Кутова швидкість

рад/с.

Потужність

кВт.

Обертальний момент

Нм.

Вал 2

Частота обертання

об/хв.

Кутова швидкість

рад/с.

Потужність

кВт.

Обертальний момент

Нм.

Вал 3

Частота обертання

об/хв.

Кутова швидкість

рад/с.

Потужність

кВт.

Обертальний момент

Нм.

Вал 4

Частота обертання

об/хв..

Кутова швидкість

рад/с.

Потужність

кВт.

Обертальний момент

Нм.

4.3.15. Заданий обертальний момент на валу барабана

Нм.

4.3.16. Відхилення результатів кінематичного розрахунку від заданого значеннязадовольняє вимоги розрахунку.

Таблиця 1 - Результати кінематичного розрахунку привода стрічкового конвеєра


Вал

n, об/хв

ω, рад/с

P, кВт

T, Нм

1

2931

306,8

10,2

33,25

2

1433,25

150,02

9,72

64,79

3

114,66

12,0

8,68

723,33

4

38,22

4,0

7,969

1992,25


4.4. Визначення допустимого контактного напруження

4.4.1. Допустиме контактне напруження для черв’ячної передачі визначається за формулою [1, с.66]:

,

де - основне допустиме контактне напруження. За табл. 4.8 [1, с.66] для марки бронзи колеса БрО10Н1Ф1 і центробіжного способу відливки для поліпшеної сталі 45 черв’яка і HRC<45 знаходимо .

4.4.2. - коефіцієнт довговічності за контактними напруженнями, що визначається за формулою [1, с.67]:

,

де - загальне число циклів за повний термин служби редуктора:

,

.

4.4.3. Визначаємо допустиме контактне напруження:

МПа.

4.4.4. Допустиме напруження згину визначається за формулою[1, с.43]:

,

де - основне допустиме напруження згину. По табл. 4.8 [1, с.66] для марки бронзи колеса БрО10Н1Ф1 і центробіжного способу відливки для поліпшеної сталі 45 черв’яка і HRC<45 знаходимо .

4.4.5. - коефіцієнт довговічності за напруженнями згину, що визначається за формулою [1, с.67]:

.
4.4.3. Визначаємо допустиме напруження згину

.

4.5. Розрахунок основних параметрів черв’ячної передачі та геометричних розмірів черв’яка і колеса.

4.5.1. Визначення міжосьової відстані виконується за формулою [1, с.61]:

,

де – число зубів колеса; q – коефіцієнт діаметра черв’яка; який беремо q = 12,5; = 723,33 Нм – обертальний момент на колесі; К - коефіцієнт навантаження, який беремо К = 1,2 [1, с.369];

4.5.2. Модуль передачі

мм.

Беремо за ГОСТ 2144-76[1, с.56] найближче стандартне значення m = 6,3 мм.
4.5.3. Визначаємо міжосьову відстань

мм.

4.5.4. Основні розміри черв’яка:

- ділильний діаметр

мм;

- діаметр вершин витків

мм;

- діаметр западин витків

мм;

- довжина нарізної частини при z1 = 4 і m = 6,3 мм [1, с.57]

4.5.5 Основні розміри черв’ячного колеса:

- ділильний діаметр

мм;

- діаметр вершин зубів

мм;

- діаметр западин зубів

мм;

- найбільший діаметр [1, с.58]

мм;

- ширина вінця [1, с.58]

. мм

4.5.6. Колова швидкість черв’яка

м/с.

4.5.7. Швидкість ковзання

м/с,

де γ = 17º 45′ - кут піднымання гвинтової лінії черв’яка, визначений за табл. 4.3 [1, с.57] при z1 = 4 і q = 12,5.

4.5.8. ККД черв’ячного редуктора

де ρ′ = 1º 20′ - кут тертя, визначений за табл. 4.4 [1, с.59] при швидкості ковзання vs = 6,46 м/с.

4.5.9. Ступінь точності черв’ячної передачі

За ГОСТ 3675-81 [1, с.65] вибираємо 7-ий ступінь точності передачі.

4.5.10. Коефіцієнт навантаження для черв’ячної передачі [1, с.64]

,

де Кβ – коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження по довжині контактних ліній і визначається за формулою [1, с.64]

,

де θ = 98 – коефіцієнт деформації черв’яка, що визначається за табл. 4.6 [1, с.64] при z1 = 4 і q = 12,5; x = 0,6 при незначному коливанні навантаження [1, с.65];Кv = 1,1– коефіцієнт, що враховує динамічне навантаження в зачепленні та визначається за табл. 4.7 [1, с.65] при швидкості ковзання vs = 6,19 м/с і 7-го ступеня точності передачі:

.

4.6. Перевірний розрахунок черв’ячної передачі за контактними напруженнями виконується за формулою [1, с.62]:

;

МПа.

Розбіжність розрахункового і допустимого значень контактних напружень дорівнюєзнаходиться в межах -15% … +5% [1, с.62], що задовольняє вимоги розрахунку.

4.7. Визначення сил, що діють в зачепленні [1, с.376].

Колова сила на черв’ячному колесі дорівнює осьовій силі на черв’яку:

Н.

Колова сила на черв’яку дорівнює осьовій силі на черв’ячному колесі:

Н.

Радіальні сили на колесі і черв’яку:

Н,

де - кут зачеплення.
4.8. Перевірка зубів на витривалість за напруженням згину

Для розрахунку напруження згину необхідно визначити коефіцієнт форми зуба YF, що залежить від еквівалентного числа зубів zv 1, с.63,Беремо для zv = 57,88 за табл. 4.5 1, с.63 коефіцієнт форми зуба YF = 2,15.

Напруження згину визначається за формулою 1, с.63

Умова міцності за напруженням згину

,

17,8 МПа < 42,24 МПа

виконана.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Курсовое проектирование деталей машин: учебн. пособие для учащихся машиностроительных специальностей техникумов /С. А. Чернавский, К. Н. Боков, И. М. Чернин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. - 416 с.

2. Иванов М.Н. Детали машин: учебн. для студентов высш. техн. учеб. заведений. – 5-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1991. – 383 с.


Навчальне видання


Методичні вказівки


до виконання розрахунковографічної роботи

з курсу ДМ та ПТМ

"Кінематичний розрахунок привода і розрахунок черв’ячної передачі редуктора"

для студентів інженерно-механічних спеціальностей
денної та заочної форм навчання

Відповідальний за випуск І. Б. Карінцев

Редактор Т. Г. Чернилова

Комп’ютерне верстання Т. В. Кулиніч


Підписано до друку 20.02.2012, поз.

Формат 60х84/16.Ум.друк. арк. 1,40 Обл.-вид. арк. 0,5 Тираж 100 пр. Зам №

Собівартість видання грн,. к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм
Дм та птм "Кінематичний розрахунок привода І розрахунок зубчастої передачі редуктора"/укладач В. Б. Курочкін. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та розрахунково-графічної робіт на тему „комбінаційні схеми та цифрові
Методичні вказівки до виконання лабораторних та розрахунково-графічної робіт на тему „Комбінаційні схеми та цифрові апарати з пам'яттю”...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи по курсу «теорія прийняття рішень»
В методичних вказівках наведено матеріал, необхідний при виконанні розрахунково графічної роботи по дисципліні «Теорія прийняття...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів
Прикладна літоекологія та радіологія” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спец. 070800 „Екологія та охорона...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання
Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 092202 “Електричний транспорт”; 092203 “ Електромеханічні системи автоматизації...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconВ. Б. Юскаєв 3145 методичні вказівки та Завдання
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи «Моделювання і дослідження електронних пристроїв» з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Розрахунок параметрів хвостосховища" з курсу "Основи утилізації відходів"
Розрахунок параметрів хвостосховища” з курсу “ Основи утилізації відходів” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)»
«Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " гідравліка, сільськогосподарське водопостачання, гідро- та пневмоприводи"
Розробка принципіальної схеми гідропривода і описання принципу його роботи
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм iconМетодичні вказівки до практичних занять з розділу " гідродинамічні муфти " та завдання для виконання
Методичні вказівки до практичних занять з розділу “Гідродинамічні муфти” та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка