Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1
157.91 Kb.
НазваПерелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1
Дата конвертації26.03.2013
Розмір157.91 Kb.
ТипДокументы
Перелік завдань для контрольних робіт по БЖД
Варіант 1

 1. Характеристика середовища проживання людини.

 2. Характеристика осередку ураження внаслідок землетрусу.

 3. Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Класифікація і їх призначення.

4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 10 т/год, при k = 1,4. Оцінити гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху об'ємом 500 м3 при кратності повітрообміну 6 год-1, якщо питомі виділення шкідливих речовин складають: 3 г/т NO, 2 г/т HF, 2 г/т бензолу.

5. Визначити концентрацію туману після багатоступінчатого очищення з використанням елекрофильтра і скруббера – Вентурі, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 0,5 мкм, концентрація на вході – 10 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин, коефіцієнт гідравлічного опору апаратів при густині туману 0,6 г/см3.

6. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить 2,2 мг/л нітратів (по азоту); 0,13 мг/л толуолу; 0,051 мг/л тринітротолуолу до і після скидання в нього стічних вод, що містять: 106 мг/л нітратів (по азоту); 5,4 мг/л толуолу; 8,7 мг/л тринітротолуолу при 11 – кратному розбавленні стічних вод.
Варіант 2

 1. Характеристика осередку ураження при аварії на вибухонебезпечному об'єкті.

 2. Джерела і наслідки забруднення природного середовища.

 3. Прилад ДП-5В. Підготовка до роботи; вимірювання рівнів радіації і радіоактивного забруднення.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 14 т/год, при К = 1,13. Визначити мінімально допустиму кратність повітрообміну в цеху об'ємом 550 м3, якщо питомі виділення шкідливих речовин складають: 2,3 г/т NO, 1,4 г/т HF, 3 г/т бензолу. Перевірити чи буде задовільним гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і ефективність очищення повітря від пилу з мінімальним розміром частинок 25 мкм, якщо концентрація пилу на виході з апарату складає 0,14 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,12. Визначити споживану потужність апарату при витраті газу, що очищається 150 м3/год.

 6. У водоймище з об'ємною витратою 22 м3/год скидають 6 м3/год стічних вод при коефіцієнті змішення рівному 0,12. Визначити максимально допустиму концентрацію шкідливих речовин в стічних водах, якщо їх вміст у водоймищі до скидання в нього стічних вод: 2,2 мг/л нітратів (по азоту); 0,1 мг/л толуолу; 0,16 мг/л тринітротолуолу. Оцінити санітарний стан водоймища до скидання стічних вод.


Варіант 3

 1. Характеристика осередку ураження при аварії на об'єкті атомної енергетики..

 2. Параметри навколишнього середовища.

 3. ВПХР. Порядок вимірювання отруйних речовин.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 18 т/год, і визначити масу шкідливих речовин, що виділяються, якщо їх питомі виділення складають: 3,7 г/т NO, 2,9 г/т NO2, 2,7 г/т SO2, при К = 1,4. Визначити загальну ефективність очищення технологічних викидів. Які з речовин володіють однонаправленою дією на організм.

 5. Визначити концентрацію туману на виході з елекрофильтра, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 1,5 мкм, концентрація на вході – 14 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин і густину туману при коефіцієнті гідравлічного опору апарату рівному 0,35.

 6. Визначити необхідну мінімальну кратність розбавлення стічних вод, що містять: 120 мг/л нітратів (по азоту); 5 мг/л толуолу; 8 мг/л тринітротолуолу. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить 3 мг/л нітратів (по азоту); 0,12 мг/л толуолу; 0,06 мг/л тринітротолуолу до скидання в нього стічних вод.


Варіант 4

 1. Повені і уражуючі параметри при повенях.

 2. Проблеми забезпечення життєдіяльності в нормальних умовах середовища проживання.

 3. Дозиметри ДКП-50А, ИД-1, ИД-11, ИД-0.2; ДК-0.2, їх призначення і використання.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин (ацетону, ксилолу, бензолу), що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 19 т/год, при К = 1,6. Визначити максимально можливе питоме виділення кожної з шкідливих речовин в приміщення виробничого цеху об'ємом 580 м3 при кратності повітрообміну 6 год-1.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і загальну ефективність очищення повітря від пилу, якщо в повітрі присутні фракції з мінімальним розміром частинок 24 мкм і 4 мкм. Концентрація пилу на виході з 1– го апарату складає 0,65 г/м3, з 2- го – 0,17 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,12. Визначити об'ємну витрату газу, що очищається, якщо споживана потужність апарату 130 Вт.

 6. Визначити кратність розбавлення стічних вод, що скидаються у водоймище, що містить 0,18 кг/м3 зважених речовин, якщо концентрація цих речовин в стічних водах не повинна перевищувати їх ГДК більш ніж в 7 разів. Визначити їх концентрацію у воді водоймища після скидання в нього стічних вод.


Варіант 5

 1. Пожежонебезпечні об'єкти і їх параметри.

 2. Проблеми БЖД в надзвичайних ситуаціях.

 3. Засоби захисту органів дихання.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 18 т/год, при К = 1,3. Оцінити гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху об'ємом 700 м3 при кратності повітрообміну 8 год-1, якщо питомі виділення шкідливих речовин складають: 4,5 г/т СО, 2,5 г/т амінопластів (пил), 1 г/т алюмінію (пил).

 5. Визначити концентрацію туману після багатоступінчатого очищення з використанням демістра і скруббера – Вентурі, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 2 мкм, концентрація на вході – 20 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин, коефіцієнт гідравлічного опору апаратів при густині туману 0,7 г/см3.

 6. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить, 0,02 мг/л аніліни, 0,007 мг/л хлорбензола; 0,05 мг/л тринітротолуола до і після скидання в нього стічних вод, що містять: 0,5 мг/л аніліна; 0,1 мг/л хлорбензола; 6 мг/л тринітротолуола при 12 – кратному розбавленні стічних вод.


Варіант 6

 1. Характер ураження людей, тварин радіоактивними речовинами.

 2. Структура середовища проживання.

 3. Засоби захисту шкіри.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 13 т/год, при К = 1,5. Визначити мінімально допустиму кількість що подається в цех повітря, якщо питомі виділення шкідливих речовин складають: 22 г/т ксилолу, 1,4 г/т метанолу, 2,5 г/т бензолу. Перевірити чи буде задовільним гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і ефективність очищення повітря від пилу з мінімальним розміром частинок 45 мкм, якщо концентрація пилу на виході з апарату складає 0,92 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,14. Визначити споживану потужність апарату при витраті газу, що очищається 150 м3/год.

 6. У водоймище з об'ємною витратою 38 м3/год скидають 14 м3/год стічних вод при коефіцієнті змішення рівному 0,21. Визначити максимально допустиму концентрацію шкідливих речовин в стічних водах, якщо їх вміст у водоймищі до скидання в нього стічних вод: 0,026 мг/л аніліну; 0,17 мг/л толуолу; 0,31 мг/л заліза. Оцінити санітарний стан водоймища до скидання стічних вод.


Варіант 7

 1. Характер забруднення продуктів харчування і води радіоактивними речовинами.

 2. Джерела забруднення навколишнього середовища.

 3. Найпростіші засоби індивідуального захисту.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 8 т/год, і визначити масу шкідливих речовин, що виділяються, якщо їх питомі виділення складають: 5 г/т NO, 4,2 г/т СО, 2,5 г/т хлороводню, при К = 1,1. Визначити загальну ефективність очищення технологічних викидів. Які з речовин володіють однонаправленою дією на організм.

 5. Визначити концентрацію туману на виході з скруббера-Вентурі, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 5 мкм, концентрація на вході – 20 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин і густину туману при коефіцієнті гідравлічного опору апарату рівному 0,9.

 6. Визначити необхідну мінімальну кратність розбавлення стічних вод, що містять: 0,6 мг/л хлорбензолу; 15 мг/л чотирьоххлористого вуглецю; 1 мг/л тринітротолуолу. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить 0,2 мг/л хлорбензолу; 0,12 мг/л чотирьоххлористого вуглецю; 0,05 мг/л тринітротолуолу до скидання в нього стічних вод.


Варіант 8

 1. Види радіоактивного випромінювання.

 2. Наслідки забруднення навколишнього середовища.

 3. Економічні аспекти техногенно-екологічної безпеки.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин (ртуть, свинець (пил), алюміній (пил)), що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 12 т/год, при К = 1,12. Визначити максимально можливе питоме виділення кожної з шкідливих речовин в приміщення виробничого цеху об'ємом 840 м3 при кратності повітрообміну 8 год-1.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і загальну ефективність очищення повітря від пилу, якщо в повітрі присутні фракції з мінімальним розміром частинок 30 мкм і 5 мкм. Концентрація пилу на виході з 1-го апарату складає 0,82 г/м3, з 2-го – 0,15 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,065. Визначити об'ємну витрату газу, що очищається, якщо споживана потужність апарату 190 Вт.

 6. Визначити кратність розбавлення стічних вод, що скидаються у водоймище, що містить 0,2 кг/м3 зважених речовин, якщо концентрація цих речовин в стічних водах не повинна перевищувати їх ГДК більш ніж в 6 разів. Визначити їх концентрацію у воді водоймища після скидання в нього стічних вод.Варіант 9

 1. Забруднення води.

 2. Поняття експозиційна доза.

 3. Захист економічних інтересів підприємств і організацій як основа соціальної безпеки суспільства.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 7 т/год, при К = 1,2. Оцінити гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху, якщо в цех подається 3500 м3/ч повітря, а питомі виділення шкідливих речовин складають: 4 г/т метанолу, 15 г/т ксилолу, 5 г/т аміаку.

 5. Визначити концентрацію туману після багатоступінчатого очищення з використанням волоконного високошвидкісного і низькошвидкісного фільтру, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 0,5 мкм, концентрація на вході – 25 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин, коефіцієнт гідравлічного опору апаратів при густині туману 0,85 г/см3.

 6. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить 5 мг/л нітратів (по азоту); 0,01 мг/л аніліну; 0,03 мг/л толуолу до і після скидання в нього стічних вод, що містять: 70 мг/л нітратів (по азоту); 5 мг/л аніліну; 6 мг/л толуолу при 15 – кратному розбавленні стічних вод.


Варіант 10

 1. Забруднення повітря.

 2. Поняття поглинута доза.

 3. Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Класифікація і їх призначення.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 7 т/ч, при К = 1,26. Визначити мінімально допустиму кратність повітрообміну в цеху об'ємом 1200 м3, якщо питомі виділення шкідливих речовин складають: 5,5 г/т сірководня, 8,5 г/т сірковуглеця, 6,6 г/т СО. Перевірити чи буде задовільним гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і ефективність очищення повітря від пилу з мінімальним розміром частинок 3 мкм, якщо концентрація пилу на виході з апарату складає 0,6 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,17. Визначити споживану потужність апарату при витраті газу, що очищається 230 м3/год.

 6. У водоймище з об'ємною витратою 32 м3/год скидають 12 м3/год стічних вод при коефіцієнті змішення рівному 0,41. Визначити максимально допустиму концентрацію шкідливих речовин в стічних водах, якщо їх вміст у водоймищі до скидання в нього стічних вод: 0,3 мг/л заліза; 0,15 мг/л бензолу; 0,057 мг/л гасу. Оцінити санітарний стан водоймища до скидання стічних вод.Варіант 11

 1. Забруднення земель.

 2. Поняття еквівалентна доза.

 3. Прилад ДП-5В. Підготовка до роботи; вимірювання рівнів радіації і радіоактивного забруднення.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 18 т/год, і визначити масу шкідливих речовин, що виділяються, якщо їх питомі виділення складають: 5,8 г/т NO, 2 г/т бензолу, 2,1 г/т хлороводню, при К = 1,3. Визначити загальну ефективність очищення технологічних викидів. Які з речовин володіють однонаправленою дією на організм.

 5. Визначити концентрацію туману на виході з демістра, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 5,2 мкм, концентрація на вході – 17 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин і густину туману при коефіцієнті гідравлічного опору апарату рівному 1,32.

 6. Визначити необхідну мінімальну кратність розбавлення стічних вод, що містять: 0,7 мг/л гасу; 15 мг/л толуолу; 6 мг/л чотирьоххлористого вуглецю. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить 0,02 мг/л гасу, 0,17 мг/л толуолу; 0,1 мг/л чотирьоххлористого вуглецю до скидання в нього стічних вод.


Варіант 12

 1. Вплив виробничого та соціального середовища на життєдіяльність людини.

 2. Способи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань.

 3. ВПХР. Порядок вимірювання отруйних речовин.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин (бензол, ксилол, ацетон), що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 20 т/год, при К = 1,4. Визначити максимально можливе питоме виділення кожної з шкідливих речовин в приміщення виробничого цеху об'ємом 650 м3 при кратності повітрообміну 7 год-1.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і загальну ефективність очищення повітря від пилу, якщо в повітрі присутні фракції з мінімальним розміром частинок 0,2 мкм і 2 мкм. Концентрація пилу на виході з 1-го апарату складає 0,75 г/м3, з 2-го – 0,08 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,1. Визначити об'ємну витрату газу, що очищається, якщо споживана потужність апарату 300 Вт.

 6. Визначити кратність розбавлення стічних вод, що скидаються у водоймище, що містить 0,32 кг/м3 зважених речовин, якщо концентрація цих речовин в стічних водах не повинна перевищувати їх ГДК більш ніж в 7,1 раз. Визначити їх концентрацію у воді водоймища після скидання в нього стічних вод.Варіант 13

 1. Джерела забруднення довкілля в Західному регіоні України.

 2. Коротка характеристика можливих стихійних лих.

 3. Дозиметри ДКП-50А, ИД-1, ИД-11, ИД-0.2; ДК-0.2, їх призначення і використання.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 17 т/год, при К = 1,15. Оцінити гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху, якщо в цех подається 5000 м3/год повітря, а питомі виділення шкідливих речовин складають: 7 г/т хлороводню, 6 г/т сірководню, 3 г/т метанолу.

 5. Визначити концентрацію туману на виході з волоконного високошвидкісного фільтру, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 7,5 мкм, концентрація на вході – 18 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин і густину туману при коефіцієнті гідравлічного опору апарату рівному 0,5.

 6. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить 6 мг/л нітратів (по азоту); 0,07 мг/л гасу; 0,09 мг/л бензолу до і після скидання в нього стічних вод, що містять: 75 мг/л нітратів (по азоту); 2,5 мг/л гасу; 6,5 мг/л бензолу при 18 – кратному розбавленні стічних вод.


Варіант 14

 1. Характер забруднення навколишнього середовища.

 2. Поняття про токсодозу.

 3. Засоби захисту органів дихання.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 18 т/год, при к = 1,13. Визначити мінімально допустиму кількість що подається в цех повітря, якщо питомі виділення шкідливих речовин складають: 2,1 г/т HF, 6,1 г/т HS, 1,1 г/т NO. Перевірити чи буде задовільним гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху.

 5. Визначити концентрацію туману після багатоступінчатого очищення з використанням елекрофильтра і волоконного низькошвидкісного фільтру, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 2,1 мкм, концентрація на вході – 24 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин, коефіцієнт гідравлічного опору апаратів при густині туману 0,81 г/см3.

 6. У водоймище з об'ємною витратою 22 м3/год скидають 14 м3/год стічних вод при коефіцієнті змішення рівному 0,62. Визначити максимально допустиму концентрацію шкідливих речовин в стічних водах, якщо їх вміст у водоймищі до скидання в нього стічних вод: 0,28 мг/л заліза; 0,03 мг/л хлорбензола; 0,15 мг/л тринітротолуола. Оцінити санітарний стан водоймища до скидання стічних вод.Варіант 15

 1. Класифікація надзвичайних ситуацій.

 2. Групи сильнодіючих отруйних речовин.

 3. Засоби захисту шкіри.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 14 т/год, і визначити масу шкідливих речовин, що виділяються, якщо їх питомі виділення складають: 3 г/т бензолу, 12 г/т ксилолу, 2 г/т хлороводню, при к = 1,4. Визначити загальну ефективність очищення технологічних викидів. Які з речовин володіють однонаправленою дією на організм.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і ефективність очищення повітря від пилу з мінімальним розміром частинок 3 мкм, якщо концентрація пилу на виході з апарату складає 0,3 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,13. Визначити споживану потужність апарату при витраті газу, що очищається 130 м3/год.

 6. Визначити необхідну мінімальну кратність розбавлення стічних вод, що містять: 0,7 мг/л аніліну; 0,5 мг/л чотирьоххлористого вуглецю; 3,5 мг/л тринітротолуолу. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить, 0,04 мг/л аніліну; 0,1 мг/л чотирьоххлористого вуглецю; 0,08 мг/л тринітротолуолу до скидання в нього стічних вод.


Варіант 16

 1. Лісові пожежі.

 2. Характеристика надзвичайних ситуацій.

 3. Найпростіші засоби індивідуального захисту.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин (NO, HF, SO2), що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 11 т/год, при К = 1,75. Визначити максимально можливе питоме виділення кожної з шкідливих речовин в приміщення виробничого цеху об'ємом 700 м3 при кратності повітрообміну 9 год-1.

 5. Визначити концентрацію туману на виході з волоконного високошвидкісного фільтру, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 7,2 мкм, концентрація на вході – 14 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин і густину туману при коефіцієнті гідравлічного опору апарату рівному 0,65.

 6. Визначити кратність розбавлення стічних вод, що скидаються у водоймище, що містить 0,55 кг/м3 зважених речовин, якщо концентрація цих речовин в стічних водах не повинна перевищувати їх ГДК більш ніж в 5,7 раз. Визначити їх концентрацію у воді водоймища після скидання в нього


Варіант 17

 1. Виробничі пожежі.

 2. Характеристика радіоактивного випромінювання.

 3. Економічні аспекти техногенно-екологічної безпеки.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 18 т/год, при К = 1,2. Оцінити гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху об'ємом 800 м3 при кратності повітрообміну 7 год-1, якщо питомі виділення шкідливих речовин складають: 1,8 г/т сірководню, 1 г/т HF, 12 г/т хлороводню.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і загальну ефективність очищення повітря від пилу, якщо в повітрі присутні фракції з мінімальним розміром частинок 5 мкм і 0,25 мкм. Концентрація пилу на виході з 1-го апарату складає 0,92 г/м3, з 2-го – 0,17 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,07. Визначити об'ємну витрату газу, що очищається, якщо споживана потужність апарату 250 Вт.

 6. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить 5 мг/л нітратів (по азоту); 0,16 мг/л толуолу; 0,09 мг/л аніліну до і після скидання в нього стічних вод, що містять: 50 мг/л нітратів (по азоту); 6,5 мг/л толуолу; 1,5 мг/л аніліну при 13 – кратному розбавленні стічних вод.


Варіант 18

 1. Проблеми БЖД, що виникли у зв'язку з розвитком науки і техніки.

 2. Загальні відомості про горіння; чинники, необхідні для процесу горіння; гомо- і гетерогенне горіння.

 3. Забруднення повітря.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 20 т/год, при К = 1,1. Визначити мінімально допустиму кратність повітрообміну в цеху об'ємом 900 м3, якщо питомі виділення шкідливих речовин складають: 0,04 г/т ртуті, 0,07 г/т свинцю (пил), 1,3 г/т алюмінію (пил). Перевірити чи буде задовільним гігієнічний стан повітряного середовища виробничого цеху.

 5. Визначити концентрацію туману на виході з демістра, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 3 мкм, концентрація на вході – 17 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин і густину туману при коефіцієнті гідравлічного опору апарату рівному 1,15.

 6. У водоймище з об'ємною витратою 38 м3/год скидають 17 м3/год стічних вод при коефіцієнті змішення рівному 0,74. Визначити максимально допустиму концентрацію шкідливих речовин в стічних водах, якщо їх вміст у водоймищі до скидання в нього стічних вод: 0,021 мг/л аніліну; 0,12 мг/л бензолу; 0,11 мг/л гасу. Оцінити санітарний стан водоймища до скидання стічних вод.


Варіант 19

 1. Небезпека: визначення, види небезпек.

 2. Види горіння, групи горючості.

 3. Поняття поглинута доза.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин, що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 16 т/год, і визначити масу шкідливих речовин, що виділяються, якщо їх питомі виділення складають: 1,1 г/т ацетону, 0,02 г/т ртуті, 1,2 г/т сірководню, при К= 1,25. Визначити загальну ефективність очищення технологічних викидів. Які з речовин володіють однонаправленою дією на організм.

 5. Визначити концентрацію туману на виході з волоконного високошвидкісного фільтру, якщо на очищення подається туман, мінімальний розмір частинок в якому складає 2,5 мкм, концентрація на вході – 14 г/м3. Визначити коефіцієнт проскакування речовин і густину туману при коефіцієнті гідравлічного опору аппарата рівном 0,5.

 6. Визначити необхідну мінімальну кратність розбавлення стічних вод, що містять: 4 мг/л заліза; 3,5 мг/л толуолу; 6,8 мг/л бензолу. Оцінити санітарний стан непроточного водоймища, що містить 0,2 мг/л заліза, (по азоту); 0,17 мг/л толуолу; 0,08 мг/л бензолу до скидання в нього стічних вод.


Варіант 20

 1. Людина і середовище її мешкання.

 2. Принципи гасіння речовин, що горять; вогнетушачі речовини, засоби гасіння.

 3. Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Класифікація і їх призначення.

 4. Підібрати мінімальну кількість засобів очищення для шкідливих речовин (аміаку, ксилолу, фтороводню), що виділяються в технологічному процесі продуктивністю 16 т/год, при К = 1,2. Визначити максимально можливе питоме виділення кожної з шкідливих речовин в приміщення виробничого цеху об'ємом 1200 м3 при кратності повітрообміну 8 год-1.

 5. Визначити концентрацію пилу до очищення і загальну ефективність очищення повітря від пилу, якщо в повітрі присутні фракції з мінімальним розміром частинок 3 мкм і 0,2 мкм. Концентрація пилу на виході з 1-го апарату складає 0,95 г/м3, з 2-го – 0,12 г/м3 при коефіцієнті проскакування речовин, рівному 0,08. Визначити об'ємну витрату газу, що очищається, якщо споживана потужність апарату 250 Вт.

 6. Визначити кратність розбавлення стічних вод, що скидаються у водоймище, що містить 0,39 кг/м3 зважених речовин, якщо концентрація цих речовин в стічних водах не повинна перевищувати їх ГДК більш ніж в 4,5 раз. Визначити їх концентрацію у воді водоймища після скидання в нього стічних вод.

Схожі:

Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconМетодичні вказівки по підготовці І виконанню контрольних робіт для слухачів факультету
Міллер О. В. Організація пожежно-профілактичної роботи. Методичні вказівки по підготовці І виконанню контрольних робіт. – Львів:...
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconПерелік завдань та контрольних робіт
Роль и значение методики преподавания экономики Сущность и факторы успеха педагогического процесса
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconКонтрольна робота за темою «Електромагнітні коливання» за збірником завдань для самостійних та контрольних робіт (
До вашої уваги пропонується домашня контрольна робота за темою «Електромагнітні коливання» за збірником завдань для самостійних та...
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconМетодичні вказівки і перелік комплексних і ректорських контрольних робіт
Перед проведенням контрольних робіт необхідно зібрати в студентів конспекти лекцій і іншу літературу. Про дату проведення контрольної...
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconТеми контрольних робіт для учнів відділень «хімії та біології»
Програмою навчання в Малій академії наук передбачено виконання контрольних робіт з предметів, які входять до числа базових, при проведенні...
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconВаріанти контрольних робіт для студентів групи Пс-4 Варіант №1
...
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconВ. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш)
Завдання до контрольних робіт з цивільного процесу для студентів 4 курсу заочного факультету / Уклад.: В. В. Комаров, В. В. Баранкова,...
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconТематика контрольних робіт Варіант 1
Вестибулярна система. Анатомічні та фізіологічні особливості рецепторного вестибулярного апарату. Функції вестибулярної системи
Перелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1 iconПерелік питань та задач для контрольних робіт
Клітина – елементарна генетична і структурно-функціональна біологічна одиниця, прокаріотичні та евкаріотичні клітини
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка