Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення
62.65 Kb.
НазваКласи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення
Дата конвертації26.03.2013
Розмір62.65 Kb.
ТипУрок
Зміст
Математичний диктант
II. Вивчення нового матеріалу
Слова учителя
III. Закріплення матеріалу
IV. Вивчення нового матеріалу
Слова учителя
Слова учителя
V. Закріплення матеріалу
VI. Підсумок уроку

І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

УРОК 4

Тема: Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення.

Мета: Закріплення матеріалу уроку. Ознайомлення з числами, більшими ніж мільйон, їх читанням і записом. Розвиток пізнавальної активності та логічного мислення при ознайомленні з матеріалом про інші системи числення та шляхом розв'язування задач і вправ.

План уроку

 1. Актуалізація опорних знань

 2. Вивчення нового матеріалу

 3. Закріплення матеріалу

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Закріплення матеріалу

 6. Підсумок уроку

 7. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Учитель питає учнів, які проблеми виникли у них під час вико­нання домашнього завдання. (Якщо питань багато, їх треба одразу розглянути.)
Математичний диктант

Схема проведення диктанту

 1. Робота проводиться за варіантами.

 2. Двоє учнів (по одному від кожного варіанта) працюють за дошкою, решта записують відповіді на запитання учителя в зошитах.

 3. Здійснюється взаємоперевірка в парах, звіряючись з дошкою.

 4. Зошити з диктантом учитель збирає для перевірки, після чого оцінює роботу учнів, що працювали за дошкою (максимальна оцінка — 10 балів, по 2 бали за кожне повністю правильно виконане завдання з п'яти). Під час перевірки роботи учнів, що працювали за дошкою, учитель має відповісти на запитан­ня учнів, якщо вони виникли.

Питання

І варіант II варіант

 1. Запишіть число:

а) 20 137 а) 40 215

б) 6012 б) 2049

в) 2 000 000 в) 13 000 000

г) 100 013 г) 40 200

 1. Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число:

а) 518 а) 623

б) 7203 б) 4075

 1. Запишіть число, яке отримаємо із запису його у вигляді суми розрядних доданків:

а) 4000 + 200 + 10 + 3 а) 1000 + 300 + 1

б) 80000 + 500 + 9 б) 70 000 + 4000 + 40 + 9

 1. Запишіть число, у якого:

а) 1 сотня 2 десятки 3 одиниці а) 8 сотень 3 десятки 4 одиниці

б) 9 сотень 7 десятків б) 4 сотні 5 одиниць

в) 2 тисячі 3 сотні 1 десяток в) 5 тисяч 1 сотня 4 одиниці

 1. Запишіть усі трицифрові числа, які можна утворити з даних нижче цифр, таким чином, щоб у одному числі цифри не повторювались, та знайдіть суму найменшого та найбільшо­го з них.

2; 0; 7 1; 0; 3
II. Вивчення нового матеріалу

Для того щоб навчити учнів читати числа, більші ніж мільйон, учитель демонструє запис числа на дошці або відповідний плакат з таким записом: 567 421 028 943 426 841.

Слова учителя:

Щоб прочитати число, що записане в десятковій системі, його розбивають справа наліво на класи, по три цифри в кожному класі. Крайня зліва група цифр може налічувати три цифри, дві або одну. Найменший клас (останні три цифри справа) — клас одиниць, за ним, лівіше, йде клас тисяч. Є назви і для інших класів, наступних за класом тисяч: мільйони, мільярди, трильйони, квадрильйони, квінтильйони і т. д.

Читають числа зліва направо, називаючи трицифрові (двоциф­рові або одноцифрові) числа, які записані в даному класі, потім промовляють назву класу.

Учитель демонструє такий запис:

Клас мільярдів Клас мільйонів Клас тисяч Клас одиниць

604 145 820 043

Слова учителя:

При читанні класу одиниць слово «одиниць» не проговорюють. Таким чином, число, що наведене на рисунку, читають так: шістсот чотири мільярди сто сорок п'ять мільйонів вісімсот двадцять тисяч сорок три.
III. Закріплення матеріалу

Фронтальна робота

Письмово розглядаються вправи: [1]: № 28, 30 ([2]: № 17, 23). Учні по одному виходять до дошки, решта пишуть у зошитах.
IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель має розповісти учням про інші системи числення. (Якщо на попередньому уроці вчителю не вистачило часу на роз­повідь про стародавні системи числення, він має коротко викласти цей матеріал, згадавши, що сучасна система числення була вига­дана в стародавній Індії, у індусів її запозичили араби, а вже від них ця система потрапила до Європи, де до того користувалися римською нумерацією. Крім цього, треба пояснити, що таке по­зиційна і непозиційна нумерація.)
Слова учителя:

Давайте розглянемо римську нумерацію. Ця непозиційна нумерація довгий час панувала в Європі. Навіть з того часу, як у XII сторіччі десяткова система числення потрапила до Європи, римська нумерація ще майже чотири сотні років була широко вжи­вана у європейців, проте все ж таки не змогла встояти перед більш практичною десятковою позиційною нумерацією.

Зараз всюди панує десяткова система, однак ми доволі часто зустрічаємося з римською нумерацією: наприклад, у назві школи І—ІІІ ступенів використовується запис за допомогою римських зна­ків. Ось вони. (Учитель демонструє запис деяких римських цифр і чисел та відповідних їм арабських: пише на дошці, використовує плакат або кодоплівку.)

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L
C
D
M


50
100
500
1000

Учитель розповідає учням правила запису римських чисел: одну й ту саму цифру більше трьох разів підряд не записують; якщо більша цифра стоїть перед меншою, то вони додаються; якщо менша цифра стоїть перед більшою, то менша відніма­ється від більшої.

Учитель наводить наступні приклади і пояснює учням, як перевести римське число в десяткове:

а) XXXII = 32; г) ММШ = 2003;

б) DXL = 500 + 50 – 10 = 540; д) CXLIX = 149.

в) MCMLXX = 1970;

Слова учителя:

Римська система числення непозиційна, крім того, в ній від­сутній нуль, тому вести обчислення дуже складно. Але римська нумерація й досі збереглася для позначення століть, пам'ятних дат, ювілеїв, чисел на годинниках тощо.

Існують також інші системи числення. Наприклад, в сучасних обчислювальних машинах використовується двійкова система — одна з найдавніших систем числення, відома з IV ст. до н. є. У ній використовуються лише дві цифри: Oil. Тобто перші 10 чисел мають такий запис (учитель пише на дошці або демонструє плакат):


0

1

10

11

100

101

110

111

1000

10010

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Як видно, це недесяткова позиційна система, бо від позиції цифри 0 або 1 залежить значення числа.

Найдавнішою системою числення вважається шістдесяткова, яка виникла у Стародавньому Вавилоні. Ми й досі поділяємо 1 хви­лину на 60 секунд, 1 годину на 60 хвилин.

Цікаво, що єгиптяни за 3000 років до н. є. використовували у за­пису таки знаки: для одиниць , для десятків — , для сотень —.

Наприклад, число 342 вони записували так: .

А хто може відповісти, як єгиптяни записували число 219? (Хтось з учнів має відповісти.)

Учитель пропонує учням матеріал підручника [1]: с. 15-17 ([2]: с. 8, 12-14).
V. Закріплення матеріалу

Розв'язування вправ

Для набуття учнями навичок переводу чисел з однієї системи числення в іншу письмово розглядаються вправи [2]: № 29, 31. Учні один за одним виходять до дошки, решта пишуть у зошитах. Учням, які навчаються за [1], учитель пропонує записати римськими цифра­ми числа: 6, 11, 18, 57, 209, 4000 й арабськими — IV, XVII, MDVL.
VI. Підсумок уроку

Фронтальне опитування

Опитування проводиться усно, учні відповідають з місць. Завдання № 2 – 4 треба заздалегідь підготувати на дошці або вико­ристати плакат чи кодоплівку. Назви класів у завданні № 2 треба написати обов'язково, щоб ті з учнів, хто ще не запам'ятав їх, змогли б скористатися цією підказкою.

 1. Які класи чисел ви знаєте?

 2. Прочитайте записані на дошці числа.

млрд млн тис. одиниці

а) 729 843 999 425

б) 13 042 704 800

в) 5 003 200 101

г) 400 000 142 505

д) 20 003 800 003

 1. Що означає цифра 5 у запису чисел: 25; 549; 54 005?

 2. Скільки це: XX, V, VIII, X, IV, VI?


VII. Домашнє завдання

[1]: п. 2, с. 15 – 17; № 29, 31, 37, 40, 42.

[2]: п. 1, с. 8, 12 – 14; № 18, 24, 30, 32, 39.
Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення icon№ уроку Тема уроку Дата уроку Примітки
Цифри. Десятковий запис натуральних чисел. Число Класи і розряди натуральних чисел
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення icon2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел (3 год. Уроки 2-4) Мета
Мета. Поглиблення знань учнів про десяткову систему числен­ня, введення понять клас та розряд. Учні повинні дотри­муватися правил...
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення iconНумерація натуральних чисел. Десяткова система числення
Натуральні числа І дії над ними тема натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення iconУрок №18 Тема. Додавання натуральних чисел
Мета: повторити і систематизувати знання учнів про правила дода­вання натуральних чисел; відпрацювати навички додавання багатоцифрових...
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення iconУрок цифри. Десятковий запис натуральних чисел мета
Мета. Повторити, систематизувати і поглибити знання учнів про десяткову систему числення; ввести поняття класу та розряду числа;...
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення iconУрок №4 Тема. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
Мета: повторити, систематизувати і поглибити знання учнів про десят­кову систему числення; ввести поняття класу та розряду числа;...
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення iconНатуральні числа. Відрізок. Ламана. Координатний промінь
Мета: Систематизувати і узагальнити знання учнів по темі «Натуральний ряд чисел. Десятковий запис натуральних чисел. Системи числення....
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення iconПрограма з математики для вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти Арифметика, алгебра і початки аналізу
Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Додавання, відні­мання, множення та ділення...
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення iconІнформації в комп’ютері. Понятя про двійкову систему числення. Виконання дій по переведенню чисел з десяткової системи числення в двійкову. Довавання двійкових чисел. Мета
Тема: Одиниці вимірювання інформації. Способи подання інформації в комп’ютері. Понятя про двійкову систему числення. Виконання дій...
Класи та розряди натуральних чисел, більших ніж мільйон. Інші системи числення icon1 Системи числення
Система числення – це спосіб запису чисел за допомогою заданого набору спеціальних символів – цифр
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка