Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь
41.74 Kb.
НазваКонспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь
Дата конвертації27.03.2013
Розмір41.74 Kb.
ТипКонспект
Зміст
На екран проектуються узагальнюючі слайди із формулами коренів найпростіших тригонометричних рівнянь (слайди 3-5).
Учням пропонується запропонувати етапи організації виконання плану їх діяльності на уроці.
План – конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі.
Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь.

Навчальна мета: Вчитися застосовувати набуті знання до практичного розв’язування вправ, стимулювати учнів до вибору і самостійного використання різних способів виконання завдань.

Розвиваюча мета: Сприяти розвитку вміння застосувати різні способи розв’язування тригонометричних рівнянь, систем рівнянь, вміння робити вибір оптимального способу, вміння робити відбір коренів.

Виховна мета: Сприяти створенню позитивного емоціонального настрою, зацікавленості учнів в результатах своєї роботи.

Тип уроку: Комбінований із застосуванням технології особистісно орієнтованого уроку, мультимедійних технологій.

Обладнання уроку: набір слайдів

Хід уроку.

 1. Організація класу (між першим і другим дзвінком відмітити відсутніх на уроці, перевірити готовність учнів до уроку).

 2. Повідомлення учням теми уроку, ходу їх діяльності на уроці, видів та форм роботи на уроці, домашнього завдання (записане на дошці).

 3. Перевірка домашнього завдання у формі, зручній для учнів:

1 варіант – розв’язати на дошці завдання, яке їм не вдалося.

2 варіант – звірити відповіді.

3 варіант – запропонувати учням попробувати розібратися із незрозумілими їм моментами в ході продовження вивчення на уроці прийомів розв’язування тригонометричних рівнянь.

4 варіант – привітати учнів із успішним виконанням домашнього завдання.

 1. Актуалізація опорних знань учнів.

   1. Аналіз учителем знань, умінь та навичок, які мають мати учні для роботи на сьогоднішньому уроці. Для закріплення знань, які конкретизують дану тему ми проаналізуємо опорні, вихідні навчальні поняття

На екран проектуються узагальнюючі слайди із формулами коренів найпростіших тригонометричних рівнянь (слайди 3-5).
   1. Пропонується учням перевірити свої можливості в ході усного виконання вправи із різними типами найпростіших тригонометричних рівнянь(завдання на слайді 6 спроектоване на екран).

   1. Виконання усних вправ: учні з місця називають корені рівнянь, чи їх групи.

   2. Демонструється блок досліджуваного матеріалу пролонгової проблемної ситуації, яка буде вирішуватися протягом уроку : набір тригонометричних рівнянь, спроектованих на екран.Учням пропонується прочитати, подумати, опираючись на особистий досвід, визначити тип рівняння, способи їх розв’язання, по можливості визначити оптимальний спосіб, сформулювати алгоритм розв’язування кожного рівняння. Учням пропонується вибирати будь – яке із даних рівнянь для аналізу (робота учнів парами, один із учасників групи пізніше може представляти свої думки, гіпотези, щодо певного рівняння) .

Учням пропонується запропонувати етапи організації виконання плану їх діяльності на уроці.

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

  1. Сьогоднішній роботі на уроці передувало засвоєння знань загального і абстрактного характеру: вивчення поняття оберненої функції, формули коренів найпростіших тригонометричних рівнянь, що є основою для розв’язування будь – якого тригонометричного рівняння чи системи рівнянь, знайомство із окремими способами розв’язування тригонометричних рівнянь, із методом відбору коренів. Сьогодні ми узагальнимо прийоми і методи розв’язування тригонометричних рівнянь різних типів, систем рівнянь.

  2. Повторюється проблема, над якою учні працюватимуть до кінця уроку: Вибір оптимального розв’язку тригонометричних рівнянь із даного блоку. Пропонується учням висувати гіпотези, їх обґрунтування, з подальшою перевіркою гіпотези розв’язанням рівнянь (усно чи письмово – на вибір учнів). Підкреслити – не обов’язково всі завдання мають бути виконані, тільки ті, які зацікавлять учнів.

  3. Звертається увага на те, що може дати цей урок учневі зараз, для контрольної роботи, для екзамену, для майбутнього життя.

 2. Формування умінь та навичок розв’язувати тригонометричні рівняння. При формуванні умінь і виробленні навичок учням пропонується вибирати завдання і способи їх виконання.

  1. Аналізуючи кожне тригонометричне рівняння, учні біля дошки доводять правильність своїх висновків розв’язуванням рівняння, з відповідними обґрунтуваннями по ходу роботи або з місця усно.

  2. Учні з місця аналізують помилки, висувають власні гіпотези, записують в зошит розв’язання рівнянь.

  3. Учитель по ходу цього етапу уроку: викладає додаткову інформацію (можливо по ходу роботи з рівняннями: , , ), проводить додаткове пояснення при потребі, ставить контрольні запитання, уточнення, звертає увагу на те, що означає знайти найбільший від’ємний корінь, чи найменший додатний корінь рівняння, робить висновки після розв’язання кожного типу рівняння (або пропонує це зробити учням) і робить перехід до наступного завдання.

  4. В ході роботи після аналізу рівняння, формулювання алгоритму його розв’язання, пропонується учням вибір способів навчальної діяльності (письмово чи усно), пропонується вибір способів фіксації (чи писати в зошит і на дошку повне розв’язання чи тільки алгоритм).

  5. Якщо учні забажають розв’язати систему тригонометричних рівнянь:

   1. Повторимо способи розв’язання систем рівнянь.

   2. Коментоване виконання завдання методом додавання.

   3. Робота в групах. Розв’язання системи тригонометричних рівнянь методом підстановки. (обговорення результатів)

   4. Інший варіант(на вибір учнів): 1 ряд виконує вправу одним способом, 2 ряд – іншим способом, обговорення результатів.

 3. Підсумок уроку. Оцінювання і «цінування» роботи учнів. Домашнє завдання (рівень складності та спосіб виконання на вибір учня): Повторити п. Виконати : Варіант 3. Тема «Розв’язування тригонометричних рівнянь». Готуватися до контрольної роботи.

Схожі:

Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconУроку з алгебри у 8 класі. Тема уроку: формула коренів квадратного рівняння
Мета уроку: Вивестиформулу для розв’язування квадратних рівнянь. Формувати уміння розв’язувати квадратні рівняння. Розвивати навики...
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconУрок алгебри та початків аналізу в 11 класі. Тема уроку: „Застосування визначеного інтегралу до розв’язування задач геометричного, фізичного та економічного змісту
Тема уроку: „Застосування визначеного інтегралу до розв’язування задач геометричного, фізичного та економічного змісту”
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconКонспект відкритого уроку алгебри та початків аналізу в 11 класі ( рівень стандарт) Учитель математики : Травіна І. М. 2011 Тема уроку: Застосування похідної до дослідження функції. Епіграф
Скажіть про що в нас піде мова на уроці, яке актуальне для вас математичне поняття зустрічається в цьому вислові?
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconТема. Розв’язування тригонометричних рівнянь
Мета: узагальнити і систематизувати матеріал за темою “Розв'язування тригонометричних рівнянь ”, розвивати логічне мислення, уяву,...
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconУрок №4 Тема уроку. Розв'язування рівнянь із застосуванням основних властивостей рівнянь
Мета уроку: формування вмінь учнів розв'язувати рівняння, застосовуючи основні властивості рівнянь
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconКартка (план) уроку №30 Предмет «Математика» Тема уроку Поняття про трансцендентні рівняння. Розв’язування показникових рівнянь Тип уроку
Тема уроку – Поняття про трансцендентні рівняння. Розв’язування показникових рівнянь
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconУрок „Бізнес-гра” з алгебри та початків аналізу в 11 класі Тема уроку: Похідна Тип уроку: Урок систематизації і узагальнення знань
Нові технології навчання повинні забезпечувати не лише достатній рівень математичної підготовки учнів, а бути переорієнтовані на...
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь icon№ уроку Тема уроку Кількість Дата проведення Корекція годин І семестр 80 Тема І функції 17
Узагальнена теорема Вієта 42-44 Методи розв’язування алгебраїчних рівнянь вищих 3
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconДата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота по розв’язуванню задач за допомогою лінійних рівнянь
Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь iconКонспект уроку з геометрії у 9 класі Тема: „ Розв‘язування задач методом симетрії Паньків Галина Семенівна, вчитель математики
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички учнів з теми «Перетворення фігур. Рух»., ознайомити учнів із застосуванням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка