Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) №
120.72 Kb.
НазваВідповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) №
Дата конвертації27.03.2013
Розмір120.72 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН
Тема 2. НАЙПРОСТІШІ
Тема 3. БАГАТОКЛІТИННІ
Тема 4. ЧЕРВИ
Тема 5.ЧЛЕНИСТОНОГІ
Тема 6. МОЛЮСКИ
Підсумкова контрольна робота за І семестр (тести)
Тема 7. ХОРДОВІ ТВАРИНИ
Тема 8. ЗЕМНОВОДНІ
Тема 9. ПЛАЗУНИ
Тема 10. ПТАХИ
Тема 11. ССАВЦІ
Тема 12.ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ
Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр (тести)
Календарне планування для закордонних українських шкіл

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти і науки України

8-й клас

(70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год - резервні)
Тема. Зміст уроку

Завдання

Дата
ВСТУП1

Вступ. Тваринний світ - складова частина природи. Зоологія - наука про тварин. Основні ознаки царства тварини. Роль тварин у житті людини2

ВСТУП. Різноманітність тварин та їх класифікація. Систематичні одиниці зоології


^ Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН3

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН. Особливості будови клітини тварин4

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН. Будова і функції тканин тварин5

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН. Органи та системи органів тварин, їх функції6

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН. Основні процеси життєдіяльності тварин: обмін речовин, живлення (типи), рух (види), дихання (способи), виділення, подразливість7

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН. Розмноження і розвиток тварин8

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН. Середовища життя тварин. Поведінка тварин. Різноманітність способів життя тварин. Зв'язки тварин з іншими компонентами екосистем


Тематична робота №1

Співбесіда^ Тема 2. НАЙПРОСТІШІ9

НАЙПРОСТІШІ. Загальна характеристика та різноманітність найпростіших - мешканців прісних водойм (амеба, протей, евглена зелена, інфузорії). Будова та основні процеси їх життєдіяльності10

НАЙПРОСТІШІ. Різноманітність одноклітинних, їх роль у природі та житті людини: морські (форамініфери, радіолярії) та ґрунтові види11

НАЙПРОСТІШІ. Паразитичні одноклітинні (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій), їх значення, засоби профілактики захворювань


^ Тема 3. БАГАТОКЛІТИННІ12

БАГАТОКЛІТИННІ. Загальні ознаки організмів підцарства Багатоклітинні. Риси ускладнення організації порівняно з одноклітинними організмами13

Багатоклітинні. Загальна характеристика типу Губки, роль у природі, житті людини. Різноманітність Губок14

Багатоклітинні. Загальна характеристика типу Кишковопорожнинні. Особливості життєдіяльності та будови кишковопорожнинних (на прикладі гідри). Різноманітність кишковопорожнинних, їх роль у природі та житті людини


^ Тема 4. ЧЕРВИ15

ЧЕРВИ. Загальна характеристика типу Плоскі черви. Ускладнення організації плоских червів порівняно з кишковопорожнинними Різноманітність плоских червів: клас Війчасті черви16

ЧЕРВИ. Паразитичні плоскі черви: клас Сисуни та клас Стьожкові черви. Пристосування до паразитизму, роль у природі та житті людини17

ЧЕРВИ. Загальна характеристика типу Круглі черви. Різноманітність круглих червів, їх роль у житті людини (вільноживучі види, паразити рослин, тварин людини)18

ЧЕРВИ. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви19

ЧЕРВИ. Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви та П'явки


Тематична робота №2

Співбесіда^ Тема 5.ЧЛЕНИСТОНОГІ20

ЧЛЕНИСТОНОГІ. Клас Ракоподібні21

ЧЛЕНИСТОНОГІ. Клас Павукоподібні22

ЧЛЕНИСТОНОГІ. Клас Комахи. Будова тіла і системи органів23

ЧЛЕНИСТОНОГІ. Розмноження та розвиток комах24

ЧЛЕНИСТОНОГІ. Комахи з неповним перетворенням25

ЧЛЕНИСТОНОГІ. Комахи з повним перетворенням26

ЧЛЕНИСТОНОГІ. Соціальні комахи


^ Тема 6. МОЛЮСКИ27

МОЛЮСКИ. Клас Черевоногі молюски28

МОЛЮСКИ. Клас Двостулкові молюски29

МОЛЮСКИ. Клас Головоногі молюски


Тематична робота №3

Співбесіда^ Підсумкова контрольна робота за І семестр (тести)

Тести^ Тема 7. ХОРДОВІ ТВАРИНИ30

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. Загальна характеристика хордових31

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. Підтип Безчерепні. Клас Головохордові32

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. Підтип Хребетні. Клас Хрящові риби: спосіб життя, будова тіла, скелет і системи внутрішніх органів33

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. Підтип Хребетні. Клас Хрящові риби: розмноження, розвиток і різноманітність хрящових риб34

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. Клас Кісткові риби: спосіб життя, будова тіла і скелет35

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. Системи внутрішніх органів. Розмноження і розвиток кісткових риб36

ХОРДОВІ ТВАРИНИ. Різноманітність кісткових риб. Охорона риб


Тематична робота №4

Співбесіда^ Тема 8. ЗЕМНОВОДНІ37

ЗЕМНОВОДНІ. Спосіб життя і будова тіла земноводних38

ЗЕМНОВОДНІ. Системи внутрішніх органів земноводних39

ЗЕМНОВОДНІ. Розмноження і розвиток земноводних. Різноманітність та охорона


^ Тема 9. ПЛАЗУНИ40

ПЛАЗУНИ. Спосіб життя і будова тіла плазунів. Системи внутрішніх органів41

ПЛАЗУНИ. Розмноження і розвиток плазунів42

ПЛАЗУНИ. Різноманітність і охорона плазунів


^ Тема 10. ПТАХИ43

ПТАХИ. Спосіб життя і будова тіла птахів44

ПТАХИ. Системи внутрішніх органів птахів45

ПТАХИ. Шлюбна поведінка, розмноження і розвиток птахів46

ПТАХИ. Сезонні перельоти і міграції птахів47

ПТАХИ. Надряди Пінгвіни та Безкільові птахи48

ПТАХИ. Надряд Кільогруді птахи


Тематична робота №5

Співбесіда^ Тема 11. ССАВЦІ49

ССАВЦІ. Спосіб життя і зовнішня будова ссавців. Опорно-рухова система ссавців50

ССАВЦІ. Системи внутрішніх органів ссавців51

ССАВЦІ. Розмноження і розвиток ссавців52

ССАВЦІ. Першозвірі та справжні звірі53

ССАВЦІ. Плацентарні ссавці. Ряди Комахоїдні, Рукокрилі та Гризуни54

ССАВЦІ. Плацентарні ссавці. Ряди Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні та Непарнокопитні55

ССАВЦІ. Плацентарні ссавці. Ряд примати


^ Тема 12.ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ56

ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ. Екологія тварин. Розміщення тварин на поверхні Землі57

ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ. Етичне ставлення людини до тварин58

ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ. Охорона тваринного світу59

ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ. Історичний розвиток тваринного світу60

ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ. Значення тварин у житті людини


Тематична робота №6

Співбесіда^ Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр (тести)

Тести
Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № icon5 клас (4 год на тиждень, у І семестрі – 64 год, у ІІ семестрі – 76 год. Разом 140 год)

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № iconОсновний рівень, 4-р н., 324 год./рік, 9 год./тижд
Адаптована навчальна програма розроблена на основі програми «Спортивний туризм» (4-й рік навчання, 324 год./рік, 9 год./тижд.) з...

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № iconМетоди ізотопної геохронології робоча навчальна програма для студентів І курсу (ІІ семестр) магістратури
«геохімія», що викладається на І курсі магістратури 9 семестру в обсязі 54 годин, з них лекцій 36 год., самостійна робота 7 год.,...

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № iconЗатверджую
Кількість навчальних годин: лекції – 10 год., практичні заняття – 96 год., семінарські заняття – 26 год., іспит – 6 год., суміжні...

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № iconРобоча навчальна програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К. Київ, 2009 р
Дисципліна «Історія української культури» викладається на І курсі 2 семестру обсягом 72 години, з них лекцій 18 год., семінарських...

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № iconМісце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності
«Аналітична геохімія» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «геохімія», що викладається на ІІ курсі 3 семестру в обсязі...

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № icon9 клас (70 год, 2 год на тиждень)
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літ-ри. Творча індивідуальність митця. Аналіз худ твору

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № icon70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час
Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Дисципліна “Методологія органічного синтезу” є спеціальною дисципліною та викладається на І курсі магістратури, І семестрі в обсязі...

Відповідно програми “Біологія, 7-11 кл. ” Міністерства освіти І науки України 8-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год резервні) № iconСпецкурс „ Фізика І мистецтво” 11 клас (1 год/тиждень, усього 34 год) Грош цена вашей физике
Що значить навчати? Це означає систематично спонукати учнів здійснювати відкриття

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка