Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин
157.39 Kb.
НазваУрок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин
Дата конвертації27.03.2013
Розмір157.39 Kb.
ТипУрок
Зміст
Тип уроку.
Прийоми навчання
Матеріали та обладнання
Хід уроку
V. Підведення підсумків уроку.
Тип уроку
3. Проблемно - пошуковий
Хід уроку
Клас Дводольні. Практична робота № 2 “Визначення рослин класу Дводольні”.
Тип уроку
3. Проблемно - пошуковий
Хід уроку
Клас Однодольні. Практична робота № 3 “Визначення рослин класу Однодольні”.
Тип уроку.
3. Проблемно - пошуковий
Міжпредметні зв ́язки
Хід уроку
V. Узагальнення та систематизація знань.
VІ. Підведення підсумків уроку
Тип уроку
...
Повний зміст
Урок 1

Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин.

Мета.

Освітня. Продовжити знайомити учнів із будовою та процесами життєдіяльності насінних рослин; дати загальну характеристику покритонасінним рослинам; розкрити еволюційне значення квіткових рослин.

Розвиваюча. Розвивати уміння учнів визначати біологічне значення вивчених відділів рослин, уміння порівнювати та робити висновки та узагальнення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до рослинного світу своєї місцевості та планети.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі. Перший у темі.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, м\медійна дошка.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання схем.

5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.

6. Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв ́язки: географія, палеонтологія, рослинництво.

Матеріали та обладнання: малюнки, таблиці, слайди, м/медійна дошка.

Основні поняття та терміни: покритонасінні, квіткові, ксилема, флоема, вегетативні органи, плід, запилення, зародковий мішок.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поставити перед учнями проблемне запитання щодо панівного становища квіткових рослин на планеті: у чому переваги покритонасінних перед голонасінними?c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0299125.wmf

ІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Покритонасінні – найпоширеніша група серед сучасних рослин планети. Вони пристосовані до життя на суходолі у найрізноманітніших умовах – від тропіків до тундри, від пустель до боліт, у прісних та солоних водоймищах.

Розповідь про особливості циклу відтворення покритонасінних порівняно з голонасінними.

Розповідь про переваги покритонасінних перед голонасінними.

Розповідь про різноманітність покритонасінних.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу. Перегляд презентації «Порівняльна характеристика голонасінних та покритонасінних».

Ознаки покритонасінних, які є досконалішими порівняно з голонасінними:

- досконала будова провідних тканин: ксилеми та флоеми;- різноманітність вегетативних органів, що поліпшує та урізноманітнює виконання життєвих функцій;- наявність квітки, що є найдосконалішим органом насінного розмноження;- захищеність насінних зачатків від несприятливих умов стінками зав’язі квітки;

- наявність плодів, у яких насінина захищена оплоднем, який має ще значення як пристосування до поширення;- подвійне запліднення, що забезпечує утворення зародка та запасу поживних речовин.ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Робота на таблицею “Загальна схема циклу відтворення покритонасінних рослин”

Розвиток покритонасінних рослин характеризується зменшенням розмірів спрощенням гаметофіту, захищеністю насінних зачатків у квітці, подвійним заплідненням та утворенням плодів.

V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 2

Характеристика класів і окремих родин.

Мета.

Освітня. Продовжити формувати знання учнів про покритонасінні рослини; ознайомити з класами: Однодольні та Дводольні, дати їм характеристику та розподіл на родини; показати більш близьке й віддалене споріднення між рослинами.

Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати рослини між собою, аналізувати та робити їм відповідні характеристики; уміння логічно мислити.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища; до рослин рідного краю; сприяти екологічному вихованню.

Тип уроку. комбінований.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом, з гербарієм.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання схем.

Міжпредметні зв ́язки: географія, міфологія.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, гербарій, живі квіти, м\м дошка.

Основні поняття та терміни: клас, рід, Дводольні, Однодольні.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Біологічний диктант

Дати відповіді на запитання щодо загальної характеристики покритонасінних рослин:

1. Де живуть і розвиваються гаметофіти у покритонасінних?

(на спорофіті, живлячись його поживними речовинами).

2. Чоловічий гаметофіт – це ….(пилкове зерно).

3. Жіночий гаметофіт – це …(зародковий мішок).

4. Запилення може бути комахами і ………(вітром).

5. Яке запліднення у квіткових рослин? (подвійне).

6. Від запилення до запліднення проходить кілька …….(годин),

на відміну від голонасінних, у яких на цей процес витрачається півроку і більше.

7.Які тканини краще розвинуті у покритонасінних? ( провідні)

8. Які органи притаманні лише покритонасінним? (квітка, плід)

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку.

Поставити проблемне запитання:

- чому рослину не можна віднести до якогось класу лише за однією ознакою?

- яке значення класифікації рослин в біології?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Класифікація в біології – це розподіл живих організмів за певною системою підлеглих груп-таксонів.

.

Розповідь про найхарактерніші ознаки рослин класу Дводольні та класу Однодольні.

До класу Дводольні належать такі родини: Капустяні, Розові, Бобові, Пасльонові, Айстрові, Лалаттєві, Жовтцеві, Букові, Березові, Гарбузові, Селерові…

До класу Однодольні належать такі родини: Лілійні, Цибулеві, Осокові, Зозулинцеві, Злакові, Пальмові, Ряскові…

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі. Опрацювати § та заповнити таблицю

Ознаки

Однодольні

Дводольні

Життєві формиТип кореневої системиБудова стеблаЛистки, жилкуванняБудова квіткиБудова насіниниВинятки

V. Узагальнення та систематизація знань.

Розповідь про родину Лататтєві, стара назва Німфейні як міфічних рослин чарівної німфи, яка оберігає свою водойму від різних напастей.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Уроки 3

Клас Дводольні. Практична робота № 2 “Визначення рослин класу Дводольні”.

Мета.

Освітня. Ознайомити учнів з класом Дводольні рослини; охарактеризувати особливості будови органів дводольних рослин: пагона, кореня, квітки та деяких процесів їхньої життєдіяльності.

Розвиваюча. Розвивати уміння учнів виділяти головне у матеріалі, визначати ознаки подібності та відмінності, уміння логічно мислити і робити висновки та узагальнення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до квіткових рослин.

Тип уроку. Комбінований .

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, м\медійна дошка;

в) практичний: виконання практичної роботи.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2.Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4.Візуальний: складання таблиць.

Міжпредметні зв ́язки: географія, рослинництво, квітникарство.

Матеріали та обладнання: живі рослини, гербарій, малюнки, таблиці, слайди.

Основні поняття та терміни: дводольні рослини.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

- Назвати ознаки , притаманні класу Однодольні.

- Назвати ознаки, притаманні класу Дводольні

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Сьогодні ми ознайомимося з типовими представниками Дводольних рослин, вивчимо особливості їх будови та господарське значення.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь – презентація про найзагальніші ознаки класу Дводольні рослини.

Розповідь про родини, які належать до класу Дводольні:

- Капустяні;

- Розові;- Пасльонові;

- Бобові;

- Айстрові;- Лататтєві;- Жовтецеві;- Букові;- Березові;- Гарбузові;- Селерові…ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0286068.wmf Робота над практичною роботою “Визначення рослин класу Дводольні”.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Заповнення таблиці

Родина

Формула квітки

Тип суцвіття

Тип плоду

Представники
c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0299125.wmfРобота над питанням: чи можна за однією ознакою визначити належність рослини до того чи іншого класу?

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Урок 4

Клас Однодольні. Практична робота № 3 “Визначення рослин класу Однодольні”.

Мета.

Освітня. Ознайомити учнів з класом Однодольні рослини; охарактеризувати особливості будови органів однодольних рослин: пагона, кореня, квітки та деяких процесів їхньої життєдіяльності.

Розвиваюча. Розвивати уміння учнів виділяти головне у матеріалі, визначати ознаки подібності та відмінності, уміння логічно мислити і робити висновки та узагальнення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до квіткових рослин.

Тип уроку. Комбінований .

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, м\медійна дошка;

в) практичний: виконання практичної роботи.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

Міжпредметні зв ́язки: географія, рослинництво.

Матеріали та обладнання: малюнки, таблиці, слайди.

Основні поняття та терміни: Однодольні рослини.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Повторити знання учнів про Дводольні рослини, використовуючи малюнки, слайди, живі рослини, гербарій.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ми повинні розглянути особливості Однодольних рослин у порівнянні з Дводольними. Визначити їх різноманітність та значення.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь про найхарактерніші ознаки рослин класу ( демонстрація презентації)

Однодольні. Звернути увагу на кореневу систему, стебло, листки, квітки, кількість сім’ядолей, життєву форму.Розповідь про родини, які належать до класу Однодольні:

- Лілійні;

- Цибулеві;

- Осокові;

- Злакові;

- Орхідні

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Виконання практичної роботи “Визначення рослин класу Однодольні”.c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0286068.wmf

V. Узагальнення та систематизація знань.

Заповнення таблиці родини класу Однодольні

Родина

Формула квітки

Тип суцвіття

Тип плоду

Представники
VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Закінчити таблицю та подумати над значенням цих рослин у природі та житті людини. Приготувати власні презентації про значення рослин.

Урок 5

Значення покритонасінних рослин у природі й житті людини.

Мета.

Освітня. Визначити значення вивчених рослин класів Однодольні та Дводольні у природі та житті людини; розкрити необхідність знань про будову та значення вивчених рослин у подальшому житті людини.

Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати та визначати значення квіткових рослин у житті людини, уміння спостерігати, робити висновки та узагальнення; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення та уяву.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до квіткових рослин своєї місцевості та планети.

Тип уроку. Комбінований .

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, м\медійна дошка.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

Міжпредметні зв ́язки: квітникарство, рослинництво, зоологія, географія.

Матеріали та обладнання: таблиці, малюнки, слайди, букети.

Основні поняття та терміни: садівництво, плодові рослини, меблева промисловість, текстильна промисловість, харчова промисловість.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

За допомогою фронтальної та індивідуальних бесід розібратися в умінні учнів розрізняти Однодольні та Дводольні рослини.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Сьогодні ми повинні використати свої набуті знання з попередніх уроків, щоб визначити значення квіткових рослин у природі та житті людини.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Розповідь- демонстрація презентації про значення рослин родин

Демонстрація презентацій учнів про значення рослин, які вони приготували як домашнє завдання.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Переглядаючи презентацію записати в зошит поділ рослин на групи у залежності від використання людиною:

- технічні рослини;

- харчові рослини;

- декоративні рослини;

- лікарські рослини…..

V. Узагальнення та систематизація знань.

Робота зі слайдами: які рослини зображені, до яких родин відносяться, чим вони особливі…

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Схожі:

Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconУрок Значення покритонасінних у природі й житті людини. Практична робота № Розпізнавання видів кімнатних рослин Зимою, коли земля вкрита снігом, а дерева гнуться
Значення покритонасінних у природі й житті людини. Практична робота № Розпізнавання видів кімнатних рослин
Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconРеферат на тему: Загальна характеристика
Загальна характеристика відділу голонасінних. Перевага насінних рослин над споровими. Біологія хвойних. Чергування поколінь у сосни...
Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconУрок "Загальна характеристика Царства "Рослини" Каскад: Науки, природа й людина Урок: Рослини. Біологія 7 клас Мета: надати загальну характеристику царству рослин, виділити схожі та
Мета: надати загальну характеристику царству рослин, виділити схожі та відмінні риси серед усіх представників таксону
Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconУрок №42 Біологія 7 клас Тема Покритонасінні рослини. Тема уроку: «Відділ Квіткові рослини. Їх загальні ознаки й різноманітність»
...
Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconБіологія Урок 49 Тема Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини
На честь давньогрецьких богинь І сьогодні рослинне царство називають Флорою, а тваринне – Фауною. Ви бачите, що на картині Флора...
Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconДжерела з історії V -хv ст
Загальна характеристика, класифікація та методи дослідження середньовічних джерел
Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconНайпростіші, саркодові. Загальна характеристика, анатомія тіла, класифікація, живлення, дихання, розмноження

Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconКонспекти до спецкурсу «регуляція метаболізму рослин»
Тема Вступ до спецкурсу «Регуляція метаболізму рослин». Загальна характеристика регуляторних процесів в рослинах
Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин iconПерелік тем до курсових робіт Дисципліна: «Конституційне право України»
Конституційно-правові норми та інститути, їх класифікація і загальна характеристика
Урок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин icon2012/2013 н р. Загальна психологія
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка