Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
415.08 Kb.
НазваПояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
Сторінка2/3
Дата конвертації28.03.2013
Розмір415.08 Kb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3
Тема « Сили в механіці »

 1. варіант

1 рівень:

 1. На якому з малюнків c:\users\фокс\documents\р2.png

показано силу тяжіння?

 1. Одиницею вимірювання моменту сили в системі СІ є…

а) Н.м2 б) Н.м в) Н г) Н/м2 .

3. Яка природа сили пружності?

а) гравітаційна б) ядерна в) електромагнітна.

2 рівень:

 1. Тіло буде знаходитися у стані невагомості, якщо воно…

а) вільно падає б) висить на нитці в) лежить на столі.

Відповідь пояснити.

 1. Тіло масою 60кГ тягнуть по горизонтальній поверхні з коефіцієнтом тертя 0,4. Якою є сила тертя в цьому випадку?

а) 24Н б) 240Н в) 2400Н.

3 рівень:

 1. Чи з однаковою силою протягом доби Сонце притягує тіла, що знаходяться на поверхні Землі? 1. Мідна кулька об’ємом 500см3 підвішена на нитці. Визначити вагу кульки і зобразити її графічно в обраному масштабі.

4 рівень:

Менше плече важеля має довжину 20см, а більше вдвічі довше. До більшого плеча підвішений тягарець масою 300 Г. Яку силу треба прикласти до меншого плеча, щоб зрівноважити важіль? Зобразити в обраному масштабі зрівноважений важіль.

Контрольна робота №2

8 клас Тема « Сили в механіці »

 1. варіант

1 рівень:

 1. На якому з малюнків показаноc:\users\фокс\documents\р2.png

силу тертя?
2. Одиницею вимірювання сили в системі СІ є…

а) м б) Н в) Н/м г) Н.м .

3. Яка природа сили тяжіння?

а) гравітаційна б) ядерна в) електромагнітна.

2 рівень:

 1. Два однакових за масою тягарі підвішені на мідні стержні однакової довжини, але різної площі перерізу. Оберіть вірну відповідь.

а) видовження стержнів однакове б) сила пружності в стержнях однакова

в) жорсткість стержнів однакова.

Відповідь пояснити.

 1. Визначити силу тяжіння, яка діє на кульку масою 800 Г, що лежить на столі.

а) 8000Н б) 80Н в) 8Н.

3 рівень:

 1. До якого тіла прикладена вага мухи, що літає? 1. До пружини жорсткістю 100н/м і довжиною 15см підвісили тіло. Довжина пружини стала 18см. Визначити вагу тіла. Показати графічно вагу тіла в обраному масштабі.

4 рівень:

Менше плече важеля має довжину 10см, а більше втричі довше. До меншого плеча підвішений тягарець масою 1500 Г. Яку силу треба прикласти до більшого плеча, щоб зрівноважити важіль? Зобразити в обраному масштабі зрівноважений важіль.

Контрольна робота №3

8 клас Тема « Тиск твердих тіл, рідин та газів »

1 варіант

1 рівень:

 1. Про особливості передачі тиску рідинами та газами говориться в законі…

а) Архімеда б) Гука в) Паскаля.

2. Прилад для вимірювання атмосферного тиску називається…

а) барометр б) динамометр в) манометр.

3. Від якої фізичної величини не залежить значення виштовхувальної сили?

а) густина рідини б) об’єм рідини в) висота стовпчика рідини.

2 рівень: 1. Яким буде атмосферний тиск на вершині гори висотою 360 м, якщо біля її підніжжя він становить 750 мм рт.ст.?

а) 30 мм рт.ст. б) 780 мм рт.ст. в) 720 мм рт.ст. .
2. Парафінова кулька впала у посудину з водою. Яким буде її положення в цій рідині?

а) потоне б) спливе на поверхню в) розташується всередині

рідини.

Відповідь пояснити.
3 рівень:

 1. Який з трьох однакових за розміром і масою брусків здійснює найменший тиск на опору?c:\users\фокс\documents\р2.png

Відповідь пояснити. 1. На якій глибині тиск морської води становитиме 2060 кПа? Прийняти g= 10н/кГ.


4 рівень:Металевий тягарець на динамометрі послідовно занурюють у склянку з водою та невідомою рідиною. У повітрі тягарець розтягує пружину динамометра з силою 11 Н, у воді – 10 Н, а у невідомі рідині – 9,5 Н. Якою є густина цієї рідини?


Контрольна робота №3

8 клас Тема « Тиск твердих тіл, рідин та газів »

2 варіант

1 рівень:

 1. Про дію рідин та газів на занурене в них тіло говорить закон…

а) Архімеда б) Гука в) Паскаля.

2. Прилад для вимірювання тиску всередині рідини або газу, який більше чи менше за

атмосферний, називається…

а) термометр б) манометр в) барометр.

3. Від якої фізичної величини не залежить значення тиску рідини?

а) густина рідини б) об’єм рідини в) висота стовпчика рідини.

2 рівень:

 1. Який тиск здійснює на підлогу хлопчик вагою 480 Н, якщо плоша підошв його взуття 320 см2?

а) 15 Па б) 150 кПа в) 15 кПа.
2. Як поводитиметься повітряна куля, якщо її заповнити гелієм?

а) лежатиме на поверхні Землі б) висітиме у рівновазі у повітрі

в) злітатиме вгору.

Відповідь пояснити.
3 рівень:

 1. Чому лампи розжарювання заповнюють інертним газом за тиску, який значно менший від атмосферного? 1. Гідравлічна машина має поршні з площами поверхні 50см2 та 400см2. Тіло якої маси можна утримати на більшому поршні, якщо діяти на менший поршень з силою 1 кН?

4 рівень:

Герметичні двері відділяють сусідні приміщення всередині корабля і витримують максимальну силу тиску 4 кН. До якої висоти може дійти рівень води у приміщенні, щоб двері не зруйнувалися? Висота дверей 2м, а ширина 80см.


Контрольна робота №4

8 клас Тема « Робота і енергія »

1 варіант
1 рівень: 1. Кінетична енергія тіла пропорційна …

а) масі тіла та його швидкості

б) масі тіла та квадрату його швидкості

в) масі тіла та висоті його над Землею.
2. Коефіцієнт корисної дії механізму може мати значення…

а) ɳ > 100% б) ɳ = 100% в) ɳ < 100% .
3. Одиницею вимірювання роботи в системі СІ є…

а) Дж б) Вт в) Н.
2 рівень: 1. Підйомник за 10 хвилин виконав роботу 480кДж. Визначити його потужність.

а) 48кВт б) 0,8Вт в) 800Вт.
2. Вантаж масою 0,12т піднято на висоту 400см. Як змінилася його потенціальна

енергія? ( Прийняти g = 10 Н/кГ .)

а) 480Дж б) 4800Дж в) 4,8Дж.
3 рівень: 1. Чому в межах міст легковим автомобілям дозволяється рухатися з більшою швидкістю, ніж вантажівкам?
 1. Алюмінієва кулька об’ємом 700см3 котиться зі швидкістю 36км/год. Визначити її кінетичну енергію. Густина алюмінію 2700кГ/м3.


4 рівень:Контейнер масою 2250кГ підняли на 20см за допомогою важеля. Яку вертикальну силу довелося прикладати до довгого плеча важеля, якщо його ККД становить 90%, а відношення довжин плечей 1:5 ?

Контрольна робота №4

8 клас Тема « Робота і енергія »

2 варіант
1 рівень: 1. Потенціальна енергія тіла залежить від…

а) маси тіла та його швидкості

б) швидкості тіла та висоти його над Землею

в) маси тіла та його висоти над Землею.
2. Оберіть вірну формулу для розрахунку потужності…

а) N=A.t б) N=A/t в) N=F/ʋ.
3. Одиницею вимірювання потужності в системі СІ є…

а) Н б) Вт в) Дж.
2 рівень: 1. Автомобіль рухається зі швидкістю 4м/с. Сила тяги двигуна становить 2,5кН. Визначити потужність двигуна.

а) 10кВт б) 10Вт в) 625Вт.
2. Тіло перемістили на 520мм під дією сили 0,4кН. Визначити роботу, яку було при

цьому було здійснено.

а) 769Дж б) 2,08Дж в) 208Дж.
3 рівень: 1. Людина піднімає відро з водою. Як потрібно змінити потужність, яку вона розвиває, щоб швидкість підйому стала вдвічі більшою.
 1. Який об’єм має гранітна брила, якщо на висоті 15м її потенціальна енергія становить 195кДж? Густина граніту 2600кГ/м3. ( Прийняти g = 10 Н/кГ .)


4 рівень:Тіло масою 8кГ починає падати з висоти 50м. Якою буде його швидкість на висоті

30м? ( Прийняти g = 10 Н/кГ .)
Контрольна робота №5

8 клас Тема « Теплові явища »

1 варіант
1 рівень: 1. У якої температурної шкали 0 градусів відповідає температурі танення льоду, а 100 градусів – температурі кипіння води?

а) Цельсія б) Реомюра в) Кельвіна.
2. Тіло виконує роботу. У цьому випадку його внутрішня енергія…

а) не змінюється б) зменшується в) збільшується.
3. Одиницею вимірювання питомої теплоти плавлення в системі СІ є…

а) Дж/кГ.оС б) Дж/кГ в) Дж/К.
2 рівень: 1. Яку енергію необхідно витратити, щоб випарити 400Г води, взятої за температури кипіння?

а) 920кДж б) 920МДж в) 920Дж.
c:\users\фокс\documents\р2.png
2.Шматок сталі, взятої за температури 20оС, розплавили.

τ τ τ Який з графіків вірно зображує

а) б) в) перебіг теплових процесів?

Відповідь пояснити.
3 рівень: 1. Яку кількість теплоти отримує від згоряння палива тепловий двигун за 10 хвилин, якщо його ККД 35%, а потужність 200кВт?
 1. З якою метою в термосах відкачують повітря з простору між стінками колби, а її внутрішню поверхню вкривають шаром полірованого металу?


4 рівень:У воду масою 5кГ вливають розплавлений алюміній. Вода закипає і половина її випаровується. Визначити масу алюмінію. Початкова температура води 30оС.

Побудувати графік теплових процесів.

Контрольна робота №5

8 клас Тема « Теплові явища »

2 варіант
1 рівень:

 1. На якій температурній шкалі відсутні від’ємні температури?

а) Цельсія б) Реомюра в) Кельвіна.
2. Під час охолодження тіла його внутрішня енергія…

а) не змінюється б) зменшується в) збільшується.
3. Одиницею вимірювання питомої теплоємності речовини в системі СІ є…

а) Дж/кГ.оС б) Дж/кГ в) Дж/К.
2 рівень: 1. Необхідно розплавити 200Г свинцю, взятого за температури плавлення. Яка кількість енергії для цього знадобиться?

а) 500МДж б) 500кДж в) 500Дж. 1. Алюмінієва відливка твердне і охолоджується до 50оС. Який з графіків вірно зображує перебіг теплових процесів. c:\users\фокс\documents\р5.png

Відповідь пояснити.

τ τ τ

а) б) в)

3 рівень:


 1. Яку масу дизельного палива витрачає тепловий двигун для виконання роботи 56МДж? ККД двигуна 38%.
 1. В однакові посудини з однаковою масою води кімнатної температури занурюють кульки однакової маси їз заліза та свинцю. Кульки попередньо достатньо довго тримали у кип’ятку. У якій посудині кінцева темепература буде більш високою?


4 рівень:У посудині знаходиться 500Г льоду за температури ( - 20оС). В посудину впускають деяку кількість водяної пари за температури 100оС. Після цього у посудині встановлюється теплова рівновага з температурою 20оС. Визначте масу пари. Побудуйте графік перебігу теплових процесів.


Контрольна робота №1

9 клас Тема «Електричне поле »

1 варіант
1 рівень: 1. Частинка, яка має додатній електричний заряд…

а) електрон б) нейтрон в) протон.
2. На якому з малюнків вірно зображено електричне поле від’ємного електричного заряду? c:\users\фокс\documents\р7.png


 1. Планетарну модель будови атома запропонував…

а) Резерфорд б) Кулон в) Фарадей
2 рівень: 1. Який електричний заряд має тіло, яке отримало під час взаємодії 15 мільярдів зайвих електронів?

а) -9,4.10-10Кл б) -2,4.10-9Кл в) 2,4.10-9Кл.
2. Три однакові кулі, що мають електричні заряди: q1=15нКл, q2 =75нКл та

q3 = - 180нКл, приводять у дотик і знову розводять на попередню відстань .

Якими стануть їх заряди після цієї операції?

а) 90нКл б) 30нКл в) -30нКл.
3 рівень: 1. У кабіні бензовоза є напис « Під час заливання та виливання бензину обов’язково увімкніть заземлення ». Чому необхідно виконувати цю вимогу?
 1. На якій відстані два точкових електричних заряди q1=800мкКл та q2= -20нКл будуть взаємодіяти з силою 40мН?4 рівень:

c:\users\фокс\documents\р9.png


Пилинка з зарядом q1 = 2,5нКл знаходиться у рівновазі над кулею,

заряд якої q2 = 4нКл. Відстань між центрами тіл 10см.

Визначити масу пилинки. Показати на малюнку сили.

Прийняти, що g = 10 Н/кГ.

Контрольна робота №1

9 клас Тема «Електричне поле »

2 варіант
1 рівень: 1. Електричний заряд електрона має значення…

а) 0 б) 1,6.10-19Кл в) -1,6.10-19Кл.

2. На якому з малюнків вірно показано сили електричної взаємодії між зарядженими тілами?c:\users\фокс\documents\р2.png

 1. Учений, який встановив закон взаємодії двох точкових заряджених тіл…

а) Резерфорд б) Ампер в) Кулон.
2 рівень: 1. Під час електризації тіло втратило 25 мільярдів електронів. Якого заряду воно набуло при цьому?

а) 4.10-9Кл б) -4.10-9Кл в) 1.6.10-19Кл.
2. Три однакові кулі мають електричні заряди: q1= -60нКл, q2 = -80нКл та

q3 = 200нКл. Яким стане заряд кожної кулі після їхнього дотику?

а) 113нКл б) -20нКл в) 20нКл.
3 рівень: 1. Чи можливо таке, щоб у пасковій передачі механізму наелектризувався лише пасок, а шків залишився незарядженим? Вважати шків незаземленим.
 1. Значення заряду одного з точкових тіл 50нКл. Сила його взаємодії з іншим зарядженим тілом на відстані 6см становить 20мН. Визначити величину заряду другого тіла.


4 рівень:

Яке значення заряду пилинки q2, якщо вона застигла у рівновазі надc:\users\фокс\documents\р4.png

кулею з електричним зарядом q1= -70нКл на відстані 2см?

Маса пилинки 50мГ. Прийняти, що g = 10 Н/кГ.


Контрольна робота №2

9 клас
1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
Навчання фізики в загальноосвітніх навчально-виховних закладах має бути диференційованим, що означає множинність та варіативність...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconКонтрольна робота за темою «Електромагнітні коливання» за збірником завдань для самостійних та контрольних робіт (
До вашої уваги пропонується домашня контрольна робота за темою «Електромагнітні коливання» за збірником завдань для самостійних та...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconОсобливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка
Дозволяють розвивати і вдосконалювати всі мислительні вміння учнів і сформувати компетентності учнів як загальну здатність, що базується...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconТеми контрольних робіт для учнів відділень «хімії та біології»
Програмою навчання в Малій академії наук передбачено виконання контрольних робіт з предметів, які входять до числа базових, при проведенні...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПерелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1
Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Класифікація і їх призначення
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка для вчителя
«Збірником завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка Мета і завдання курсу
Вона спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка