Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
415.08 Kb.
НазваПояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
Сторінка3/3
Дата конвертації28.03.2013
Розмір415.08 Kb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3
Тема « Електричний струм. Види з’єднання провідників »

1 варіант

1 рівень:

 1. Які частинки створюють електричний струм у металах?

а) протони б) електрони в) нейтрони.

2. Оберіть формулу, яка чітко відповідає визначенню сили струму…

а) I = q.t б) I = U.t в) I = q/t.

3. Яку дію електричного струму використовують під час покриття деталі тонким

шаром дорогоцінного металу?

а) хімічну б) теплову в) магнітну.

2 рівень:

 1. Визначити силу струму на ділянці кола з опором 0,064кОм, якщо на неї подано напругу 1600мВ.

а) 0,025А б) 102А в) 25кА.
2. На малюнку показано графіки залежності сили струму від c:\users\фокс\documents\р2.png

напруги для трьох провідників.

У якого з цих провідників електричний опір найменший?

Відповідь пояснити.
а) у першого б) у другого в) у третього.


3 рівень:

 1. Яку довжину повинен мати мідний дріт, щоб його опір був таким самим, як у алюмінієвого дроту довжиною 5м? Вважати, що площі перерізу обох дротів однакові.
 1. Як зміниться яскравість світіння лампи розжарювання,c:\users\фокс\documents\р4.png

якщо повзунок реостата перемістити донизу?

Відповідь пояснити.

4 рівень:

R1 = 5 Омc:\users\фокс\documents\р6.png

R2= R3= 18 Ом

R4= 2 Ом

---------------------------------------------------

Визначити: а) загальний опір кола

б) показання амперметра

в) показання вольтметра.

Контрольна робота №2

9 клас Тема « Електричний струм. Види з’єднання провідників »

2 варіант

1 рівень:

 1. Як розкладається одиниця вимірювання електричного заряду Кл?

а) А.с б) А/с в) с/А.

2. Оберіть формулу, яка вірно визначає поняття електричної напруги…

а) U = A.q б) U = A/q в) U = I/q.

3. Яку дію електричного струму використовують у роботі електричного двигуна?

а) хімічну б) теплову в) магнітну.

2 рівень:

 1. Визначити силу струму у резисторі з опором 15000мОм, якщо напруга на ньому 0,045кВ.

а) 3мА б) 3А в) 30А.
2. На малюнку показано графіки залежності сили c:\users\фокс\documents\р8.png

струму від напруги для трьох провідників.

У якого з них електричний опір найбільший?

Вибір поясніть.
а) у першого б) у другого в) у третього


3 рівень:

 1. Яку площу перерізу повинен мати ніхромовий дріт довжиною 12м, щоб при напрузі 36В по ньому проходив електричний струм силою 600мА?

 2. Три провідника однакового розміру: алюмінієвий, мідний та нікеліновий – з’єднали послідовно. На якому з них напруга буде найменшою? Пояснити.


4 рівень:R1 = R2 = 12 Ом

R3 = 3 Ом

R4 = R5 = 6 Ом
Визначити: а) загальний опір кола

б) показання амперметра

в) показання вольтметра.

Контрольна робота №3

9 клас Тема « Робота і потужність електричного струму »

1 варіант

1 рівень: 1. Прилад для вимірювання роботи електричного струму…

а) вольтметр б) ватметр в) лічильник електроенергії.
2. Одиниця вимірювання потужності електричного струму в системі СІ…

а) Дж б) Н в) Вт.
3. Яка з формул відповідає закону Джоуля – Ленца?

а) Q =I2/R*t б) Q = I2Rt в) Q = IR2t.
2 рівень:


 1. На цоколі лампи написано 127В і 0,5А. Визначте потужність цієї лампи.

а) 63,5Вт б) 63,5Дж в) 254Вт.
2. Визначте роботу електричного струму у колі з напругою 220В, силою струму

500мА за 40 хвилин.

а) 264Дж б) 264кДж в) 26,4Дж.
3 рівень: 1. Два ніхромових провідника довжинами 10м та 20м мають однакову площу перерізу. Провідники з’єднані паралельно і увімкнуті в електричне коло. Порівняйте кількості теплоти, виділеної провідниками. Дайте пояснення.
 1. За який час в електричному колі з напругою 60В та силою струму 0,15кА буде виконано роботу 1,8МДж?


4 рівень:В електричному чайнику за 10 хвилин можна підігріти 0,2л води на 10оС. Визначити потужність нагрівника, якщо його коефіцієнт корисної дії становить 85%.

Густина води 1000кГ/м3, а її питома теплоємність 4200Дж/кГоС.


Контрольна робота №3

9 клас Тема « Робота і потужність електричного струму »

2 варіант
1 рівень: 1. Прилад для вимірювання потужності електричного струму…

а) лічильник електричної енергії б) вольтметр в) ватметр.
2. Одиниця вимірювання кількості теплоти у системі СІ…

а) Вт б) Дж в) Н.
3. Формула для розрахунку роботи електричного струму…

а) A = UIt б) A = U/It в) A = I/Ut.
2 рівень: 1. На електричному лічильнику написано 220В і 10А. На яку потужність він розрахований?

а) 22кВт б) 22Вт в) 2,2кВт.
2. Яку роботу виконує струм силою 200мА за 30 хвилин, якщо напруга 120В?

а) 432кДж б) 4,32кДж в) 43,2кДж.
3 рівень: 1. Два мідних провідника однакової довжини увімкнуті в електричне коло послідовно. Площі перерізу провідників 0,1мм2 та 0,2мм2. В якому з цих провідників потужність струму більша? Пояснити.
 1. Яким повинен бути електричний опір провідника, щоб при силі струму 2,5А він за 0,2 години виділив 640кДж тепла?


4 рівень:Яку масу води можна нагріти за допомогою електричного нагрівника від 20оС до 50оС, якщо він буде увімкнутий в електричну мережу протягом 15 хвилин? Потужність нагрівника 80Вт, а коефіцієнт корисної дії 90%. Питома теплоємність води 4200Дж/кГоС.

Контрольна робота №4

9 клас Тема « Магнітне поле »

1 варіант

1 рівень:

 1. Дослід Ерстеда доводить, що…

а) навколо провідника зі струмом існує магнітне поле;

б) два провідника зі струмом взаємодіють між собою;

в) змінне магнітне поле породжує електричне поле.

2. Північний полюс стрілки компаса вказує на…

а) південний географічний полюс Землі;

б) південний магнітний полюс Землі;

в) північний магнітний полюс Землі.

3. На якому з малюнків вірно показано напрямок ліній магнітного поля прямого

провідника зі струмом?

c:\users\фокс\documents\р2.png

2 рівень:

 1. Сила Ампера, що діє на провідник зі струмом, показаний на малюнку, напрямлена…

а) направо б) наліво в) до нас г) від нас.c:\users\фокс\documents\р4.png

Доповнити малюнок елементами, які підтверджують відповідь.

 1. З якого металу краще виготовити корпус компаса? Вибір пояснити.

а) кобальт б) мідь в) сталь г) нікель.

3 рівень:

 1. Для чого в конструкції електромагнітних кранів передбачена можливість пропускати невеликий струм через обмотку електромагніту у зворотному напрямку?

c:\users\фокс\documents\р6.png


 1. Поблизу прямого провідника, через який тече струм, переміщують замкнену дротяну рамку.

Чи буде виникати у рамці індукційний струм?

Відповідь пояснити.
4рівень: Враховуючи положення магнітної стрілки, визначити:

c:\users\фокс\documents\р2.png


- полюси електромагніту;

- полюси клем, що ведуть до джерела струму .

Як зміниться сила взаємодії магнітної стрілки та

електромагніту, якщо повзунок реостата пересунути

у лівий бік? Пояснити.


Контрольна робота №4

9 клас Тема « Магнітне поле »

2 варіант

1 рівень:

 1. У дослідах Фарадея спостерігається явище…

а) взаємодії двох провідників зі струмом;

б) електростатичної індукції;

в) електромагнітної індукції.

2. Завдяки існуванню сили Ампера можлива робота…

а) електродинамічного мікрофона б) електричного двигуна

в) генератора електричного струму.

3. На якому з малюнків вірно показано напрямок ліній магнітного поля постійного

магніту?

c:\users\фокс\documents\р4.png

2 рівень:1.Північний полюс електромагніту знаходиться…c:\users\фокс\documents\р6.png
а) з лівого боку б) зверху

в) з правого боку г) знизу.
Доповнити малюнок елементами, що доводять

відповідь.


 1. З якого металу слід виготовити осердя електромагніту? Вибір пояснити.

а) алюміній б) мідь в) сталь г) срібло.

3 рівень:

 1. Для чого зерно перш, ніж розмолоти на млині, просипають між полюсами сильного електромагніту?

c:\users\фокс\documents\р8.png


 1. Показати напрямок, у якому буде розвертатися рамка зі струмом у магнітному полі. Яка сила цьому сприятиме? Як змінити напрямок обертання?

4 рівень:

Між полюсами електромагніту починає рухатися маятник, c:\users\фокс\documents\р2.png

що уявляє собою мідну пластинку на ізолюючому стержні.

Порівняйте тривалість коливань маятника до повного

згасання у разі, коли електромагніт підключений до джерела

струму, і тоді, коли він не підключений. Пояснити.

Контрольна робота №5

9 клас Тема « Атом і атомне ядро »

1 варіант

1 рівень: 1. Дж. Томсон уявляв модель будови атома такою…

а) позитивно заряджене ядро, навколо якого обертаються електрони;

б) куля, всередині якої знаходяться протони і електрони;

в) куля, всередині якої знаходяться позитивно заряджені електрони;

г) позитивно заряджена куля, всередині якої знаходяться електрони.
2. Заряд ядра атома дорівнює…

а) заряду електрона; б) заряду атома;

в) заряду всіх електронів атома; г) заряду всіх протонів атома.

3. Відкрив явище природної радіоактивності…

А) П.Кюрі б) А. Беккерель в) Е. Резерфорд.
2 рівень: 1. Період напіврозпаду радіоактивного йоду становить 8,08 доби. Визначити сталу розпаду для цієї речовини.

а) 9,93.10-7с-1 б) 8,58.10-2с-1 в) 1,43.10-3с-1.
2. Ядро якого хімічного елемента утворилося після β-розпаду 89Ас228? Напишіть

рівняння реакції розпаду.

а) 88Ra228 б) 90Th 228 в) 88Ra 224.
3 рівень: 1. Де природний радіоактивний фон вищий: поблизу гранітних кар’єрів чи на поверхні моря?
 1. Яку дозу випромінювання поглинула льодова брила масою 10кГ, якщо внаслідок опромінення вона нагрілася на 0,03оС? Питома теплоємність льоду 2100Дж/кгоС.


4 рівень:

На скільки градусів можна нагріти 1т води за рахунок енергії, що випромінюється під час радіоактивного розпаду 4мГ Урану-239? Під час розпаду одного атома Урану випромінюється енергія 3,2.10-11Дж. Питома теплоємність води 4200Дж/кГоС.


Контрольна робота №5

9 клас Тема « Атом і атомне ядро »

2 варіант
1 рівень:

 1. Період напіврозпаду радіоактивного елемента – це…

а) інтервал часу, протягом якого розпадається 0,5кГ даного радіоактивного елемента;

б) інтервал часу, протягом якого розпадається будь-яка кількість атомів даного

радіоактивного елемента;

в) інтервал часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості атомів

радіоактивного елемента.


 1. Які частинки рухаються навколо ядра атома?

а) протони б) нейтрони в) молекули г) електрони.
3. Найбільшу проникну здатність мають…

а) γ-промені б) β-промені в) α-промені.
2 рівень: 1. Заряд ядра атома Криптону дорівнює…

а) 13,44.10-18Кл б) 5,76.10-18Кл в) 7,68.10-18Кл.
2. Ядро якого хімічного елемента утворилося після α-розпаду 86Rn 218? Напишіть

рівняння реакції розпаду.

а) 84Ро 214 б) 84Ро 218 в) 85At 218.
3 рівень: 1. Як буде змінюватися природний радіоактивний фон під час підняття на повітряній кулі?
 1. Активність препарату Торію на початку досліду становила 1500Бк. Якою стане активність цього препарату, коли розпадеться 75% радіоактивних атомів?


4 рівень:

Під час радіоактивного розпаду Урану – 239 випромінюється енергія 3,2.10-11Дж. Якою масою кам’яного вугілля можна замінити 5Г Урану? Питома теплота згоряння кам’яного вугілля 30Мдж/кГ.

1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
Навчання фізики в загальноосвітніх навчально-виховних закладах має бути диференційованим, що означає множинність та варіативність...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconКонтрольна робота за темою «Електромагнітні коливання» за збірником завдань для самостійних та контрольних робіт (
До вашої уваги пропонується домашня контрольна робота за темою «Електромагнітні коливання» за збірником завдань для самостійних та...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconОсобливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка
Дозволяють розвивати і вдосконалювати всі мислительні вміння учнів і сформувати компетентності учнів як загальну здатність, що базується...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconТеми контрольних робіт для учнів відділень «хімії та біології»
Програмою навчання в Малій академії наук передбачено виконання контрольних робіт з предметів, які входять до числа базових, при проведенні...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПерелік завдань для контрольних робіт по бжд варіант 1
Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Класифікація і їх призначення
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка для вчителя
«Збірником завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт iconПояснювальна записка Мета і завдання курсу
Вона спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка