Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну "Львівська політехніка"
94.14 Kb.
НазваКалендарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну "Львівська політехніка"
Дата конвертації14.10.2012
Розмір94.14 Kb.
ТипДокументы
Календарний план

занять з фізики для слухачів вечірніх

підготовчих курсів Центру професійної орієнтації

НУ "Львівська політехніка"
зан.

Дата

К-сть

годин

Вид

занять

Тема

Дом.завд,

№ задач

1
4

лекція

Основи кінематики. Механічний рух. Траекторія. Система відліку. Шлях і переміщення. Рівномірний і рівноприскорений рух. Відносність руху. Додавання швидкостей. Вільне падіння тіл. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Доцентрове прискорення.

Приклади розв'язання задач.1.1, 1.3, 1.5, 1.8. [8]

1-2, 1-4, 1-6, 1.-10, 1.16, 1-21[8]

2
4

пр.зан.

Розв'язування задач .1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1-17, 1-19, 1-23, 1-24. 9 [8]

1.13, 1-14,1-15, 1-18,1-20, 1-22 [8]

3
4

лекція

Основи динаміки. Перший закон динаміки Ньютона.Інерціальна система відліку. Маса тіла. Сила.Рівнодійна сил. Другий та третій закони динамікиНьютона. Сили тяжіння. Вага тіла. Невагомість.Перевантаження. Сила пружності. Закон Гука. Силатертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

Приклади розв'язання задач.2.1, 2-3, 2-5, 2-7 [8]

2-6, 2-8, 2-16, 2-19, 2-24,2-25 [8]

4
4

пр.зан.

Розв’язування задач

2-2, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-18, 2-20 [8]

2-14, 2-15,2-17, 2-21,2-22, 2-23 [8]

5
4

Лекція

Закони збереження в механіці. Імпульс тіла та системитіл. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.Механічна робота і потужність. Кінетична іпотенціальна енергії. Закон збереження енергії вмеханіці.

Приклади розв'язання задач.3.1, 3.8, 3.10, 3.11 [8]

3-2, 3.7, 3-12,3-13, 3-18, 3.20 [8]

6
4

пр. зан.

Практичне заняття з законів збереження (розв’язування задач).

3-3, 3-4, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 3.21 [8]

3-15, 3.17, 3.22, 3.23, , 3.24, 3.25 [8]

7
4

лекція

Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників Землі. Перша космічна швидкість. Момент сили. Умови рівноваги важеля. Види рівноваги. Центр тяжіння. Архімедова сила. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл. Гідростатичний тиск.

Приклади розн'ячання чадач.

4-1, 4-4, 4-25, 4-19 [8]

4-2, 4-5, 4-11,4-21, 4-22, 4-23 [8]

8
4

пр.зан.

4-6, 4-7, 4.9, 4,12, 4-14, 4-16, 4-17, 4-20 [8]

4-3, 4-8, 4-10,4-13, 4-15, 4-18 [8]

9
4

лекція

Молекулярна фізика. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Середня квадратична швидкість. Рівняння стану. Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона. Тиск суміші газів. Закон Дальтона· Ізотермічний. ізохорний та ізобарний процеси. Випаровування і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища. Приклади розв'язування задач.

5-1, 5-3, 5.6, 5.16 [8]

5-2, 5.10, 5-21,5-22, 5-23, 5-24 [8]

10
4

пр.зан.

5-4, 5-5, 5-7, 5-9, 5-11, 5-14, 5-15, 5-17 [8]

5-8, 5-12, 5-13,5-18, 5-19, 5-20 [8]

11
4

лекція

Термодинаміка. Внутрішня енергіи тіла і способи її зміни. Перший закон термодинаміки. Робота в термодинаміці. Кількість теплоти. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Рівняння теплового балансу. Питома теплота випаровування; плавлення тіл; питома теплота плавлення тіла; питома теплота згоряння палива. Питома теплоємність речовини. Адіабатний процес. Принцип дії теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин і його максимальне значення. Приклади розв'язання задач.

6.1, 6.7, 6.14, 6.20 [8]

6.9, 6.15, 6.16, 6.18, 6.21, 6.22 [8]

12
4

пр.зан.

6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.12, 6.19, 6.23 [8]

6.5, 6.10, 6.11, 6.13, 6.17, 6.24 [8]

13
4

лекція

Електростатика. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Напруженість електричного поля точкового заряду і рівномірно зарядженої сфери. Принцип суперпозиції полів. Робота електричного поля при переміщенні електричного заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Потенціал електричного поля точкового заряду і рівномірно зарядженої сфери. Потенціал електричного поля створеного системою нерухомих точкових зарядів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів. Електроємність. Конденсатор. Електроємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність речовини. Приклади розв'язання задач.

7.1, 7.5, 7.9, 7.12 [8]

7.2, 7.11, 7.13, 7.18, 7.19, 7.6 [8]

14
4

пр. зан.

7.4, 7.8, 7.10, 7.15, 7.17, 7.20, 7.22, 7.24 [8]

7.3, 7.7, 7.14, 7.16, 7.21, 7.23 [8]

15
4

лекція

Електромагнетизм. Постійний струм. Сила струму. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Опір провідників. Послідовне і паралельне сполучення провідників. Закон Ома для повного кола. Е.р.с. джерела. Робота і потужність електричного струму, к.к.д. Шунт. Електричний струм у розчинах і розплавах. Закон електролізу. Магнітне поле. Взаємодія струмів. Закон Ампера. Індукція магнітного поля. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Магнітна проникність. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.Приклади розв'язування задач.

8.1, 8.3, 8.5, 8.7 [8]

8.2, 8.4, 8.18, 8.20, 8.24, 8.25 [8]

16
4

пр. зан.

8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.15, 8.22 [8]

8.11, 8.14, 8.16, 8.17, 8.19, 8.21 [8]

17
4

лекція

Коливання і хвилі. Квантова фізика. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота, фаза коливань. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях Резонанс. Математичний і пружинний маятники. Вплив зовнішніх полів на частоту коливань. Поперечні і повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом. Різниця фаз. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Миттєве і діюче значення змінного струму. Активний та реактивний опори. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних xвиль. Трансформатор. Фотоефект і його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Квант світла. Енергія та імпульс фотона. Зв'язок між масою та енергією частинки. Приклади розв'язання задач.

9.1, 9.4, 9.9, 9.21 [8]

9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 [8]

18
4

пр.зан.

9.12, 9.13, 9.15, 9.16, 9.18, 9.20, 9.22, 9.23 [8]

9.10, 9.11, 9.14, 9.17, 9.19, 9.24 [8]

19
4

лекція

Оптика. Атом та атомне ядро. Прямолінійнепоширення світла. Швидкість світла. Законивідбивання. Побудова зображень у плоскому дзеркалі.Закони заломлення світла. Повне внутрішнє відбиваннясвітла. Абсолютний і відносний показники заломленнясвітла. Дисперсія світла. Хід променів у призмі.Заломлюючий кут призми. Лінза. Оптична сила лінзи.Побудова зображень у лінзах. Формула лінз.Збільшення лінзи. Система лінз. Інтерференція світла.Умови інтерференції світла. Інтерференііія у тонкихплівках. Дифракція світла. Дифракційна решітка.Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.Випромінювання і поглинання світла атомом.Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.Альфа-, бета- і гама випромінювання. Склад ядраатома. Ізотопи. Енергія эв'язку атомних ядер.Властивості ядерних сил. Ядерні реакції. Поділ ядерУрану. Термоядерна реакція.

Приклади розв'язання задач.10.1, 10.4, 10.5, 10.6 [8]

10.2, 10.3, 10.8, 10.9, 10.10, 10.24 [8]

20
4

пр.зан

Розв'язування задач,10.7, 10.11, 10.13, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.20 [8]

10.12, 10.14, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23 [8]Рекомендована література

1. Фізика. Підручники для 8-11 класів середньої школи.

2. К.В.Корсак. Фізика повторювальних лекцій. - Київ: Вид-во "Вища школа", 1994

3. Конкурсні задачі з фізики. Посібник для абітурієнтів. За ред, проф.Рудавського Ю.К. та доц.Романишина Б.М. - Львів, 1998

4. Задачі з фізики для підготовки до вступу у Львівський політехнічний інститут. 1993,1994,1995 р.р.

5. Г.О.Бендріков, Б.Б.Буховцев і інші.Задачі з фізики для вступників до вузів. - Київ: Вид-во "Вища школа", 1981

6. Н.И.Гольдфарб. Сборник вопросов и задач по физике. Изд-во "Высшая школа", 1980

7. И.М.Гельфат и др. "1001 задачи по физике с решениями". ИМП "Рубикон", 1997

8. Конкурсні задачі для тестування з фізики. За ред. Рудавського Ю.К., Романишина Б.М. Львів, 2005.

Схожі:

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconКалендарний план з дисципліни “Креслення” для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну «Львівська політехніка»
Тема: Історія виникнення технічного крес-лення. Відомості про специфіку про-фесії архітектора. Інформація про організацію роботи...
Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconРозклад занять для слухачів вечірніх та денних підготовчих курсів

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconПідготовчих курсів Центру професійної орієнтації
Класи неорганічних сполук. Розчини. Розчинність. Масова частка. Молярна концентрація
Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconПрограмаспівбесіди з фізики для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Програму укладено на основі чинних програм з фізики для 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconПро науково-методичне забезпечення професійної орієнтації молоді на робітничі професії
З доповіддю «Про науково-методичне забезпечення професійної орієнтації молоді на робітничі професії» виступив завідувач лабораторії...
Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconПоложення про організацію професійної орієнтації населення Про затвердження Положення про організацію професійної орієнтації населення Наказ Міністерства праці України, Міністерства освіти України
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 467-р та відповідно до Концепції державної системи...
Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconЗанять з української мови для слухачів вечірніх
Терміни. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання. Історизми, архаїзми. Неологізми. Нейтральна та емоційно...
Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconЧернівецької області відділ освіти
Концепції державної системи професійної орієнтації населення Міністерство соціальної України разом з Державним центром зайнятості...
Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації ну \"Львівська політехніка\" iconПлан проблемно-тематичних курсів для слухачів обласних шкіл передового педагогічного досвіду у 2012-2013 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка